Authors:
Ernő Molnár Debreceni Egyetem TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Egyetem tér 1. Magyarország

Search for other papers by Ernő Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Márk Mészáros Debreceni Egyetem TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Egyetem tér 1. Magyarország

Search for other papers by Márk Mészáros in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Csongor Nagy Debreceni Egyetem TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Egyetem tér 1. Magyarország

Search for other papers by Csongor Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A nemzetközi termelési hálózatokba tagozódott, félperiférikus helyzetű magyar textil-, ruha-, bőr- és lábbeligyártó (TCLF) ipar zsugorodik. Szerkezet- és generációváltási folyamatai mégis nagyarányú munkaerőhiányt teremtenek, melynek kezelése a könnyűipari szakmák iránti csekély érdeklődés és az iparágspecifikus tudás (újra)termelését szolgáló intézményrendszer visszafejlődése miatt komoly kihívás. Cikkünkben a könnyűipar munkaerőigényeket meghatározó szerkezeti és területi jellemzőit, majd – friss terepi kutatásainkra építkezve – a cégek kényszerek mentén formálódó humán stratégiáit mutatjuk be. Végül, a diszkusszióban a globális termelési hálózatok (GPN) elméleti keretrendszerében értelmezzük eredményeinket. Fő következtetésünk, hogy a termelési hálózatokban történő hosszabb távú (sikeres) részvétel, illetve a megfelelő humánerőforrás-utánpótlás egymást kölcsönösen feltételezi.

 • 1

  Andersson, J., Berg, A., Hedrich, S., Ibanez, P., Janmark, J. & Magnus, K. H. (2018) Is apparel manufacturing coming home? Nearshoring, automation, and sustainability – establishing a demand-focused apparel value chain. McKinsey Apparel, Fashion & Luxury Group.

 • 2

  Barrientos, S., Gereffi, G. & Rossi, A. (2011) Economic and social upgrading in global production networks: A new paradigm for a changing world. International Labour Review, Vol. 150. Nos 3–4. pp. 319–340. https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2011.00119.x

 • 3

  Canello, J., Buciuni, G. & Gereffi, G. (2022) Reshoring by small firms: Dual sourcing strategies and local subcontracting in value chains. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 15. No. 2. pp. 237–259. https://doi.org/10.1093/cjres/rsac015

 • 4

  Castañeda-Navarrete, J., Hauge, J. & López-Gómez, C. (2021) COVID-19’s impacts on global value chains, as seen in the apparel industry. Development Policy Review, Vol. 39. No. 6. pp. 953–970. https://doi.org/10.1111/dpr.12539

 • 5

  Coe, N. M., Hess, M., Yeung, H. W., Dicken, P. & Henderson, J. (2004) „Globalizing” regional development: A global production network perspective. Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 29. No. 4. pp. 468–484. https://doi.org/10.111/j0020.2754.2004.00142.x

 • 6

  Coe, N. M. & Yeung, H. W. (2019) Global production networks: Mapping recent conceptual developments. Journal of Economic Geography, Vol. 19. No. 4. pp. 775–801. https://doi.org/10.1093/jeg/lbz018

 • 7

  Crestanello, P. & Tattara, G. (2011) Industrial Clusters and the Governance of the Global Value Chain: The Romania-Veneto Network in Footwear and Clothing. Regional Studies, Vol. 45. No. 2. pp. 187–203. https://doi.org/10.1080/00343401003596299

 • 8

  Cseh J. (1997) A textil- és textilruházati ipar helyzete, a versenyképességét meghatározó tényezők. Műhelytanulmány. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék.

 • 9

  Dawley, S., MacKinnon, D. & Pollock, R. (2019) Creating strategic couplings in global production networks: Regional institutions and lead firm investment in the Humber region, UK. Journal of Economic Geography, Vol. 19. No. 4. pp. 853–872. https://doi.org/10.1093/jeg/lbz004

 • 10

  Dobos, E. (2022) Réunion? The relocation tendencies of the global supply chain of fashion towards Central-Eastern Europe. In: B. Ferkelt (ed.) Challenges and alternative solutions in Central Eastern Europe. Budapest, Aposztróf. pp. 9–27.

 • 11

  Fratocchi, L., Di Mauro, C., Barbieri, P., Nassimbeni, G. & Zanoni, A. (2014) When manufacturing moves back: Concepts and questions. Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 20. No. 1. pp. 54–59. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2014.01.004

 • 12

  Hamar J. (2006) Válságtól válságig? A magyar textil- és ruházati ipar helyzete és kilátásai. Külgazdaság, Vol. 50. No. 6. pp. 44–70.

 • 13

  Horner, R. (2014) Strategic decoupling, recoupling and global production networks: India’s pharmaceutical industry. Journal of Economic Geography, Vol. 14. No. 6. pp. 1117–1140. https://doi.org/10.1093/jeg/lbt022

 • 14

  Kiss É. (2010) Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után. Budapest–Pécs, Dialóg Campus.

 • 15

  Laki M. (2005) A magyar cipőpiac átalakulása 1989 után, avagy a gyenge pozitív visszacsatolás esete. Bőr- és cipőtechnika, -piac, Vol. 55. Nos 6–7. pp. 191–205.

 • 16

  Lux G. (2017) Újraiparosodás Közép-Európában. Budapest–Pécs, Dialóg Campus.

 • 17

  MacKinnon, D. (2012) Beyond strategic coupling: Reassessing the firm-region nexus in global production networks. Journal of Economic Geography, Vol. 12. No. 1. pp. 227–245. https://doi.org/10.1093/jeg/lbr009

 • 18

  Molnár E. (2021a) A hazai könnyűipar helyzete és fenntarthatósági kihívásai. In: Kokas Palicska L. (ed.) Irányváltás a ruhaiparban. A hazai könnyűipar helyzetértékelése és fenntarthatósági kihívásai. Budapest, Magyar Könnyűipari Szövetség.

 • 19

  Molnár E. (2021b) A félperiféria ipara és a globális termelési hálózatok. A bőrfeldolgozó ipar átalakulása Magyarországon. Debrecen, Didakt Kiadó.

 • 20

  Molnár, E., Saidi, F. A. & Szabó, K. (2022) Strategic coupling on the European periphery: A case study of a small Hungarian town. Tér és Társadalom, Vol. 36. No. 3. pp. 122–144. https://doi.org/10.17649/TET.36.2.3424

 • 21

  Neilson, J., Pritchard, B., Fold, N. & Dwiartama, A. (2018) Lead Firms in the Cocoa–Chocolate Global Production Network: An Assessment of the Deductive Capabilities of GPN 2.0. Economic Geography, Vol. 94. No. 4. pp. 400–424. https://doi.org/10.1080/00130095.2018.1426989

 • 22

  Pegoraro, D., De Propris, L. & Chidlow, A. (2022) Regional factors enabling manufacturing reshoring strategies: A case study perspective. Journal of International Business Policy, Vol. 5. No. 1. pp. 112–133. https://doi.org/10.1057/s42214-021-00112-x

 • 23

  Plank, L. & Staritz, C. (2015) Global competition, institutional context and regional production networks: Up- and downgrading experiences in Romania’s apparel industry. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 8. No. 3. pp. 421–438. https://doi.org/10.1093/cjres/rsv014

 • 24

  Rossi, A. (2013) Does economic upgrading lead to social upgrading in global production networks? Evidence from Morocco. World Development, Vol. 46. pp. 223–233. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.02.002

 • 25

  Schamp, E. W. (2005) Decline of the district, renewal of firms: An evolutionary approach to footwear production in the Pirmasens area, Germany. Environment and Planning A, Vol. 37. No. 4. pp. 617–634. https://doi.org/10.1068/a36275

 • 26

  Smith, A. Pickles, J., Buček, M. Pástor, R. & Begg, B. (2014) The political economy of global production networks: Regional industrial change and differential upgrading in the East European clothing industry. Journal of Economic Geography, Vol. 14. No. 6. pp. 1023–1051. https://doi.org/10.1093/jeg/lbt039

 • 27

  Szanyi M. (2001) Bérmunkázás Magyarországon. Közgazdasági Szemle, Vol. 48. No. 3. pp. 261–277.

 • 28

  Yeung, H. W. (2015) Regional development in the global economy: A dynamic perspective of strategic coupling in global production networks. Regional Science Policy & Practice, Vol. 7. No. 1. pp. 1–24. https://doi.org/10.1111/rsp3.12055

 • 29

  Yeung, H. W. & Coe, N. M. (2015) Toward a Dynamic Theory of Global Production Networks. Economic Geography, Vol. 91. No. 1. pp. 29–58. https://doi.org/10.1111/ecge.12063

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 149 14
Jan 2024 0 79 10
Feb 2024 0 110 11
Mar 2024 0 93 14
Apr 2024 0 38 17
May 2024 0 8 4
Jun 2024 0 0 0