Author:
Erzsébet Dani Debreceni Egyetem, BTK, Média- és Könyvtártudományi Intézet, Könyvtár- és Információtudományi Tanszék Debrecen Magyarország

Search for other papers by Erzsébet Dani in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Egy korábbi tanulmányban a Glänzel-mítoszok kontextusában próbáltuk értelmezni azokat a hiteket-tévhiteket, utakat és tévutakat, melyeket a tudománymetria „objektív mérőszámainak” összes tudományterületre történő, a területi sajátosságokkal mit sem törődő, egységes alkalmazása generált. A közelmúltban lezajlott egyetemi modellváltás és az oktatói teljesítményértékelés bevezetése még inkább előtérbe helyezte a tudománymetriát, különösen pedig a tudományterületi anomáliákat. Jelen diszkusszióban arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk: a Q-minősítésű folyóiratok előnyben részesítése milyen hatással van a humán tudományok oktatóinak-kutatóinak teljesítményére; illetve, ennek következtében hogyan szorulnak háttérbe a Magyar Tudományos Akadémia szakosztályai által minősítettnek tekintett magyar folyóiratok; hogyan mond ellent egymásnak a tudományos teljesítményértékelési pontrendszer és a tudományos előmeneteli szempontrendszer; mit jelent az, hogy a magyar kutató ezek kettős szorításában dolgozik; és ezeknek milyen hosszú távú hatásait lehet prognosztizálni?

In a previous study, we tried to interpret – in the context of the Glänzel myths – the beliefs, misconceptions, paths and misguided paths generated by the uniform application of the „objective metrics” of scientometrics to all disciplines, with no regard to disciplinary specificities. The recent model change in some Hungarian higher education institutions and the introduction of teacher performance evaluation foregrounded scientometrics, especially disciplinary anomalies, even more. In the present discussion we attempt to examine how the preference for Q-rated journals affects the performance of humanities teachers-researchers; and, as a consequence, how Hungarian journals rated by the departments of the Hungarian Academy of Sciences as scientific become backgrounded; how the research performance evaluation point system and the scientific promotion criteria system contradict each other; what it means that Hungarian researchers work under a double pressure; and what long-term effects can predictably follow.

 • 1

  Bauer, I. (2022) Web of Science, Scopus and Further Citation Databases. In: R. Ball (ed.) Handbook Bibliometrics. Berlin–Boston, De Gruyter. pp. 409–419.

 • 2

  Beck, M. T. (1978) Editorial Statement. Scientometrics, Vol. 1. No. 1. p. 3.

 • 3

  Bonaccorsi, A. (2018) Towardsan Epistemic Approach to Evaluation in SSH. In: A. Bonaccorsi (ed.) The Evaluation of Research Is Social Siences and Humanities. Lessons from the Italian Experience. Cham, Springer. pp. 1–29.

 • 4

  Bujdosó E. (1986) Bibliometria és tudománymetria. Budapest, OSZK KMK.

 • 5

  Csaba L., Szentes T. & Zalai E. (2014) Tudományos-e a tudománymérés? Megjegyzések a tudománymetria, az impaktfaktor és MTMT használatához. Magyar Tudomány, Vol. 175. No. 4. pp. 442–466.

 • 6

  Csomós Gy. (2016) A magyarországi tudományos publikálás néhány sajátossága: következtetések egy indexelőadatbázis alapján. Magyar Tudomány, Vol. 177. No. 2. pp. 226–235.

 • 7

  Dani, E. (2018) How Publish or Perish Can Become Publish and Perish in the Age of Objective Assessment of Scientific Quality. Systemics, Cybernetics and Informatics, No. 4. pp. 20–25.

 • 8

  Dani E. (2019) A tudománymetria mítoszainak ellentmondásai. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, No. 10. pp. 578–586.

 • 9

  Handbook Bibliometrics (2021) R. Ball (ed.) Berlin–Boston, De Gruyter.

 • 10

  Hulme, E. W. (1923) Statistical Bibliography in Relation to the Growth of Modern Civilization: Two Lectures Delivered in the University of Cambridge in May 1922 by Wyndham Hulme. London, Butler and Tanner.

 • 11

  Juhászné Klér A., Kun Zs. & Toarniczky A. (2022) Publikálok, tehát létezem?!: Fiatal oktató-kutatók fenntartható válaszai a publikációs elvárásokra. Educatio, Vol. 31. No. 2. pp. 264–280.

 • 12

  Keller, R. & Poferl, A. (2017) Soziologische Wissenskulturen zwischen individualieserter Inspiration und prozeduraler Legitimation. Zur Entwicklung qualitativer und interpretativer Sozialforschung in der deutschen und französischen Soziologie seit den 1960er Jahren. Historical Social Research, No. 4. pp. 301–57.

 • 13

  Kis S.-né (1982) Bibliometria. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, No. 8–9. pp. 337–347.

 • 14

  Marton J. (1999) Bibliometria. In: Horváth Tibor & Papp István (ed.) Könyvtárosok kézikönyve 1. Budapest, Osiris. pp. 83–142.

 • 15

  Modellváltás: kifizetődő teljesítmény (2021) https://hirek.unideb.hu/modellvaltas-kifizetodo-teljesitmeny [Letöltve: 2023. 08. 29.]

 • 16

  Nalimov, V. Vasilievich (1980) Tudománymetria. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 17

  Price, D. de Solla (1979) Kis tudomány – Nagy tudomány. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 18

  Pritchard, A. (1969) Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, No. 4. pp. 348–349.

 • 19

  Sasvári P. L. & Urbanovics A. (2022) Négy magyar egyetem tématerület szerinti kockázatvizsgálata a szakterületi egyetemi rangsor szempontjából.Magyar Tudomány, Vol. 183. No. 12. pp. 1561–1577.

 • 20

  Sasvári P. & Urbanovics A. (2023) Az MDPI kiadójú közlemények helyzete: látlelet az EU 27 tagállamában. In: What will our Future be Like? 2 Essays in German, 7 in English, 30 in Hungarian Language. Großpetersdorf, Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe. pp. 209–221.

 • 21

  Schubert A. (2023) Hat előadás a tudománymetriáról. Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet.

 • 22

  Szegedy-Maszák M. (2015) Folyóirat vagy könyv: mérlegen a tudományos teljesítmény. Magyar Tudomány, Vol. 176. No. 4. pp. 404–409.

 • 23

  Van Raan, A. F. J. (2004) Measuring science: Capita Selecta od current main issues. In: Henk F. Moed, Wolfgang Glänzel & Ulrich Schmock (eds) Handbook of Qualitative Science and Technology Research: The Use of Publication and Patent Statistics Is Studies of S & T Systems. Dordrecht, Kluwer. pp. 19–50.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 0 0
Oct 2023 0 0 0
Nov 2023 0 0 0
Dec 2023 0 35 25
Jan 2024 0 1160 50
Feb 2024 0 785 6
Mar 2024 0 0 0