Authors:
Péter Kádár-Csoboth Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Magyarország

Search for other papers by Péter Kádár-Csoboth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Gergely Kováts Budapesti Corvinus Egyetem Budapest Magyarország

Search for other papers by Gergely Kováts in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

2021-ben egyszerre három fontos külső tényező is arra ösztönözte a magyar felsőoktatási intézmények egy részét, hogy kialakítsák, illetve, ha korábban létezett, akkor megújítsák teljesítménymérési és ösztönzési gyakorlatukat. Egyrészt megújult a finanszírozási rendszer, amely konkrét mutatószámokhoz és célértékek teljesítéséhez rendelte az elérhető állami támogatások jelentős részét. Másrészt jelentős, 2026-ig tervezhetőnek ígért, szabadon felhasználható többletforrás jutott az egyetemekhez, amelyet a bérrendezésen túl akár ösztönzésre, jutalmazásra is fordíthattak. Harmadrészt átalakult az egyetemek fenntartói-irányítási struktúrája, mégpedig a hatékonyság, a minőség és a teljesítményelv hangsúlyozása mellett. Tanulmányunkban vizsgáljuk, hogy ezek a tényezők várhatóan hogyan hatnak az intézményi teljesítménymenedzsment-rendszerek fejlődésére – beleértve az egyéni szintű teljesítményértékelési rendszereket –, és milyen alapvető dilemmák jellemzik az implementációs folyamatokat.

In 2021, three important external factors simultaneously encouraged some Hungarian higher education institutions to develop or, if they existed before, to renew their performance management and incentive practices. On the one hand, a new funding system was introduced, which linked a significant part of the available state funding to the achievement of specific indicators and targets. On the other hand, universities were given significant additional resources, promised to be predictable until 2026, which could be used for incentives and rewards in addition to salary adjustments. Thirdly, the universities’ ownership and governance structure has been restructured, with an emphasis on efficiency, quality and performance. In our study, we examine how these factors are likely to affect the development of institutional performance management systems including individual level performance asssessment, and what fundamental dilemmas characterise implementation processes.

 • 1

  Berács J., Derényi A., Kádár-Csoboth P., Kováts G., Polónyi I. & Temesi J. (2017) Magyar Felsőoktatás 2016. Stratégiai helyzetértékelés. Budapest, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja.

 • 2

  Író B. (2009) Teljesítményértékelés – teljesítményarányos díjazás (Széchenyi István Egyetem). In: Hrubos I. & Török I. (eds) Intézményi menedzsment a felsőoktatásban. Szemelvények kiemelt témakörökben. Budapest, Műegyetemi Kiadó. pp. 179–192.

 • 3

  Király G. & Kováts G. (2022) A tudomány tömegesedésének hatásai a felsőoktatás működésére. Educatio, Vol. 31. No. 2. pp. 169–185. https://doi.org/10.1556/2063.31.2022.2.1

 • 4

  Kováts G. (2019) A bizalom szerepe egy felsőoktatási reform megvalósulásában: a fenntartói megállapodások esete. Vezetéstudomány, Vol. 50. No. 6. pp. 2–13.

 • 5

  Krasz K. (2013) Teljesítményértékelési rendszerek kialakításának kérdései a felsőoktatásban. Educatio – Felsőoktatási Műhely, 1/2013. pp. 69–82.

 • 6

  OECD (2005) Performance-related Pay Policies for Government Employees. Paris, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264007550-en

 • 7

  Polónyi I. (2012) A hazai felsőoktatás állami finanszírozásának története 1990–2011. In: Temesi J. (ed.) Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Budapest, Aula Kiadó. pp. 199–254.

 • 8

  Polónyi I. (2018a) Finanszírozási libikóka. Educatio, Vol. 26. No. 4. pp. 603–624. https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.4.8

 • 9

  Polónyi I. (2018b) A hazai felsőoktatás elmúlt 10 évének néhány gazdasági jellemzője. In: Kováts G. & Temesi J. (eds) A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008–2017. Budapest, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. pp. 79–101.

 • 10

  Seeber, M., Lepori, B., Montauti, M., Enders, J., de Boer, H., Weyer, E., Bleiklie, I., et al. (2015) “European universities as complete organisations? Understanding identity, hierarchy and rationality in public organisations.” Public Management Review, Vol. 17. No. 10. pp. 1444–1474. https://doi.org/10.1080/14719037.2014.943268

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 0 0
Oct 2023 0 0 0
Nov 2023 0 0 0
Dec 2023 0 19 18
Jan 2024 0 82 78
Feb 2024 0 46 18
Mar 2024 0 0 0