Authors:
Gabriella Pusztai Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyarország
MTA–DE Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport Debrecen Magyarország

Search for other papers by Gabriella Pusztai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Pallay II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék Ungvár Ukrajna
MTA–DE Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport Debrecen Magyarország

Search for other papers by Katalin Pallay in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Cintia Csók Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Magyarország
MTA–DE Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport Debrecen Magyarország

Search for other papers by Cintia Csók in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Az utóbbi évtizedekben a családi élet alapvető változásokon ment keresztül, ami hatással van a családi és felnőtt életre nevelés alapvető mintázataira is. Az interjús kutatás során olyan települési és iskolai környezetekben dolgozók (N = 53) tapasztalatait tártuk fel az ország három leghátrányosabb helyzetű megyéjében, ahol a legmagasabb az alacsony státusú tanulók aránya. A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy a családokban megvalósuló spontán családi életre nevelésben társadalmi-területi szempontból nagy eltérések jellemzők, ezért a felnőtt élet több területére való felkészítés kihívást jelentő iskolai feladat, mely a pedagógusok és az iskolai segítő szakemberek speciális felkészülését és többletmunkáját igényli.

In recent decades, family life has undergone fundamental changes, which also affect the basic patterns of education in the family and adult life. In the interview study, we explored the experiences of individuals working in the three most disadvantaged districts in Hungary, where the proportion of low-status students is highest (N = 53). One of the most important findings of the study is that spontaneous family education in families is characterized by large socio-territorial differences, which is why preparation for several areas of adult life is a demanding school task that requires special preparation and additional work by teachers and school support staff.

 • 1

  Bacskai K. (2015) Iskolák a társadalom peremén. Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok. Szeged, Belvedere Meridionale.

 • 2

  Buehler, C. (2020) Family processes and children’s and adolescents’ well‐being. Journal of Marriage and Family, Vol, 82. No. 1. pp. 145–174. https://doi.org/10.1111/jomf.12637

 • 3

  Dafinoiu, A., Olaya, B. & Essau, C. A. (2022) Parental economic migration and children’s outcomes in Romania: The role of social support, parenting styles, and patterns of migration. Journal of Family Issues, Vol. 43. No. 3. pp. 567–587. https://doi.org/10.1177/0192513X21993855

 • 4

  Darling, C. A., Cassidy, D. & Ballard, S. M. (2022) Family Life Education: Working with Families Across the Lifespan. Long Grove, Waveland Press.

 • 5

  Duncan, S. F. & Goddard, H. W. (2016) Family Life Education: Principles and Practices for Effective Outreach. Sage Publications.

 • 6

  Engler Á., Kozek L. & Németh D. K. (2020) Családi életre nevelés Magyarországon. Iskolakultúra, Vol. 30. No. 6. pp. 52–66. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.6.52

 • 7

  European Court of Auditors (2020) Combating child poverty: Better targeting of Commission support required. Special report 20.

 • 8

  Fónai M. (2020) Roma/cigány közösségek. In: Pusztai Gabriella (ed.) Nevelésszociológia: Elméletek, közösségek, kontextusok. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 177–205.

 • 9

  Hegedűs, R. (2016) Számok–arányok–mintázatok a felsőoktatásba felvett hátrányos helyzetűek esetében. Modern Geográfia, Vol. 11. No. 3. pp. 1–14.

 • 10

  Kolosi T. (2000) A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete. Budapest, Osiris.

 • 11

  Makay Zs. (2019) Fiatalkori gyermekvállalás Magyarországon. Korfa, Vol. 19. No. 1. pp. 1–4. https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/korfa/article/view/2763/2669 [Letöltve: 2023. 06. 04.]

 • 12

  OECD (2012) Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education. PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264176232-en

 • 13

  Oz, S. (1991) Attitudes toward family life education: a survey of Israeli Arab teachers. Adolescence, Vol. 26. No. 104. pp. 899–912. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1789177/ [Letöltve: 2023. 06. 04.]

 • 14

  Plaza-del-Pino, F. J., Soliani, I., Fernández-Sola, C., Molina-García, J. J., Ventura-Miranda, M. I., Pomares-Callejón, M. Á. & Ruiz-Fernández, M. D. (2021) Primary school teachers’ perspective of sexual education in Spain. Healthcare, Vol. 9. No. 3. 287. https://doi.org/10.3390/healthcare9030287

 • 15

  Pusztai G. (2020) A reziliens szülővé válást támogató tényezők nyomában. Kapocs, Vol. 19. No. 2. pp. 51–64. http://epa.oszk.hu/02900/02943/00084/pdf/ [Letöltve: 2023. 06. 04.]

 • 16

  Pusztai G. & Csók C. (2022) Pedagógusok és iskolai segítő szakemberek nézetei a családi életre nevelés implementációjával és fejlesztésével kapcsolatban. Kapocs, Vol. 5. Nos 3–4. pp. 108–116.

 • 17

  Pusztai G. & Engler Á. (2020) Értékteremtő gyermeknevelés a családban és az oktatásban. Kapocs, Vol. 19. No. 2. pp. 5–12. http://epa.oszk.hu/02900/02943/00084/pdf/ [Letöltve: 2023. 06. 04.]

 • 18

  Tóth O. (2018) A nők elleni párkapcsolati erőszak Magyarországon. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, Vol. 8. No. 4. pp. 1–28. https://socio.hu/index.php/so/article/view/688 [Letöltve: 2023. 06. 04.]

 • 19

  Ulferts, H. (2020) Why parenting matters for children in the 21st century. An evidence-based framework for understanding parenting and its impact on child development. OECD Education Working Papers No. 222.

 • 20

  Varani-Norton, E. (2014) ‘It’s good to teach them, but… they should also know when to apply it’: Parents’ views and attitudes towards Fiji’s Family Life Education curriculum. Sex Education, Vol. 14. No. 6. pp. 692–706. https://doi.org/10.1080/14681811.2014.934443

 • 21

  Yildirim, G. (2019) The views of pre-service primary school teachers regarding the concept of “basic life skills” of life science course. Educational Policy Analysis and Strategic Research, Vol. 14. No. 3. pp. 64–79. https://doi.org/10.29329/epasr.2019.208.4

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 0 0
Oct 2023 0 0 0
Nov 2023 0 0 0
Dec 2023 0 60 49
Jan 2024 0 520 258
Feb 2024 0 60 23
Mar 2024 0 0 0