Author:
Anita Hegedűs Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Magyarország

Search for other papers by Anita Hegedűs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A határon túli magyar hallgatók egyedi csoportot alkotnak a magyar felsőoktatási szektorban: lakhelyükhöz képest külföldön folytatják tanulmányaikat, azonban hasonló kulturális környezetbe érkeznek, anyanyelvükön tanulnak. A Szegedi Tudományegyetem határon túli hallgatói között legnagyobb arányban Szerbiából érkező diákokat találunk a határ közelsége miatt. Tanulmányunkban a szegedi egyetemen tanuló, nappali tagozatos, kettős magyar állampolgárságú hallgatókat vizsgáló kutatásunk eredményeinek egy szeletét mutatjuk be: a gazdasági és kulturális tőkéjük mellett magaskulturális fogyasztásukat is vizsgáljuk. Célunk bemutatni, hogy a korábbi vizsgálatokhoz képest milyen jellegzetességekkel bírnak, magas(abb) kulturális és gazdasági tőkével rendelkeznek-e.

Hungarian students from across the border form a unique group in the Hungarian higher education sector: they continue their studies abroad compared to where they live, but they arrive in a similar cultural environment and study in their mother tongue. Among the students from across the border at the University of Szeged, the largest proportion of students come from Serbia due to the proximity of the border. In our study, we present a slice of the results of our research examining full-time students with dual Hungarian citizenship studying at the University of Szeged: in addition to their economic and cultural capital, we also examine their consumption of high culture. Our goal is to show what characteristics they have compared to previous studies, and whether they have a high(er) cultural and economic capital.

 • 1

  Berács J., Derényi A., Kádár-Csoboth P., Kováts G., Polónyi I. & Temesi J. (2017) Magyar Felsőoktatás 2016. Stratégiai helyzetértékelés. Budapest, Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja.

 • 2

  Bourdieu P. & Passeron J-C. (1964) Az örökösök: diákok és kultúra. Párizs, Les Éditions de Minuit.

 • 3

  Csehné Papp I. (2012) A hazai felsőoktatásban résztvevő határon túli magyar hallgatók munkaerőpiaci elképzelései. Közép-Európai Közlemények, Vol. 5. No. 2. pp. 188–197.

 • 4

  Erdei I. (2005) Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében. Educatio, Vol. 14. No. 2. pp. 334–359.

 • 5

  Fényes H. (2004) Kárpátaljai és partiumi felsőoktatási hallgatók anyagi és kulturális tőkéi. Educatio, Vol. 13. No. 2. pp. 305–308.

 • 6

  Fényes H. (2005) Hallgatók határon innen és túl. In: Pusztai G. (ed.) Régió és oktatás európai dimenzióban. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete. pp. 152–162.

 • 7

  Gödri I. (2004) Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón. Erdélyi Társadalom, Vol. 2. No. 1. pp. 37–54.

 • 8

  Kovács, K. (2018) Magyarországi és határon túli hallgatók egészségrizikó-magatartását befolyásoló tényezők. Magyar Pedagógia, Vol. 118. No. 1. pp. 27–54. https://doi.org/10.17670/mped.2018.1.27

 • 9

  Kováts G. & Temesi J. (2018) A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008–2017. NFKK Kötetek 2. Budapest, Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja.

 • 10

  Márkus Zs. (2014) Eljönni. Itt lenni. És visszamenni? A határon túli magyar hallgatók a magyarországi munkaerőpiacon. Educatio, Vol. 24. No. 2. pp. 312–319.

 • 11

  Pusztai G. & Nagy É. (2005) Tanulmányi célú mobilitás Magyarország keleti határvidékein. Educatio, Vol. 14. No. 2. pp. 360–384.

 • 12

  Róbert P. (2000) Bővülő felsőoktatás: ki jut be? Educatio, Vol. 9. No. 1. pp. 79–94.

 • 13

  Szabó J. & Hires-László K. (2022) A határon túli magyar fiatalok szabadidős magatartása és differenciálódása. Kisebbségi Szemle, Vol. 7. No. 2. pp. 69–104.

 • 14

  Szalai L. (2019) Az egyetemi hallgatók tanulási migrációja a Kárpát-medencében. In: Tóth P., Horváth K., Maior E., Bartal M. & Duchon J. (eds) Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kar. pp. 548–557.

 • 15

  Takács T. (2006) Határon túli magyarok a debreceni és a nyíregyházi felsőoktatásban. Educatio, Vol. 15. No. 1. pp. 182–188.

 • 16

  Takács Z. & Kincses Á. (2013) A Magyarországra érkező külföldi hallgatók területi jellegzetességei. Terület Statisztika, Vol. 53. No. 1. pp. 38–53.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 0 0
Oct 2023 0 0 0
Nov 2023 0 0 0
Dec 2023 0 19 10
Jan 2024 0 293 34
Feb 2024 0 67 5
Mar 2024 0 0 0