View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, 7632 Pécs, Rákóczi út 2.
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Míg korábban az antibiotikumok felfedezésével, klinikai alkalmazásával az orvostudomány jelentős előrelépést tett az infekciós kórképek kezelésében, a 21. században az antibiotikumok igen széles körű, gyakorta nem megfelelő felhasználásával e betegségek ismét reneszánszukat élik, a multirezisztens kórokozók pedig egyre nagyobb kihívást jelentenek a mindennapi orvoslásban. Különösen igaz ez a csökkent védekezőképességű betegekre. Mindezek szükségessé teszik, hogy az antibiotikumokat megfontoltan, az országos és helyi rezisztenciaviszonyoknak megfelelően alkalmazzuk. Célkitűzés: Egy hároméves periódusban felmérni tanszékünkön a véráramfertőzések leggyakoribb bakteriális kórokozóit, azok antibiotikum-érzékenységét és a multirezisztens kórokozók arányát. Módszer: A vizsgált időszakban a valós véráramfertőzést mutató pozitív hemokultúrás minták eredményeinek feldolgozása. Eredmények: A vizsgálati eredmények alapján tanszékünkön a véráramfertőzések legnagyobb részéért Gram-negatív kórokozók tehetőek felelőssé, előtérben az Enterobacteriaceae család tagjaival. Hematológiai betegek esetében megszokott módon, emellett fontos kórokozó a Pseudomonas aeruginosa. A Gram-pozitív baktériumok és multirezisztens kórokozók okozta véráramfertőzések gyakorisága kisebb. A Pseudomonas törzsek között magasabb carbapenemrezisztencia mellett kedvezőbb érzékenységi eredmények észlelhetőek piperacillin/tazobaktám, valamint cefepim tekintetében. Következtetések: Ahogy vizsgálatunk is mutatja, Hematológiai Tanszékünkön a Pseudomonas-ellenes antibiotikumok kiegyensúlyozott alkalmazásával sikerült egy olyan középutat megtalálni, amely mind a magas rizikójú betegcsoport empirikus kezelésének, mind pedig a multirezisztens kórokozók adta kihívásoknak meg tud felelni.

 • 1

  Munita JM, Arias CA. Mechanisms of Antibiotic Resistance. Microbiol Spectr. 2016; 4(2). .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 2

  World Health Organization. Antimicrobial resistance: global report on surveillance. 2014. Available from: http://www.who.int/drugresistance/documents/surveillancereport/en/

 • 3

  National Center for Epidemiology. Prevention of bacterial infections caused by multidrug-resistant bacteria guideline. [Módszertani levél a multirezisztens kórokozók által okozott fertőzések megelőzéséről] 2016 Available from: http://oek.hu/oek.web?to=16&nid=444&pid=1&lang=hun [Hungarian]

 • 4

  Weintrob AC, Sexton DJ. Susceptibility to infections in persons with diabetes mellitus. 2017 Available from: https://www.uptodate.com/contents/susceptibility-to-infections-in-persons-with-diabetes-mellitus

 • 5

  Weinstein MP. Positive blood culture. Clin Adv Hematol Oncol. 2010; 8: 850–851.

 • 6

  Gedik H, Simsek F, Kantür A, et al. Bloodstream infections in patients with hematological malignancies: which is more fatal – cancer or resistant pathogens? Ther Clin Risk Manag. 2014; 10: 743–752.

 • 7

  Tóth E, Hajdú E, Piukovics K, et al. Bacteria causing bloodstream infection in acut leukaemia patients [Véráramfertőzést okozó baktériumok akut leukémiás betegeknél] Bulletin of Medical Sciences [Orvostudományi Értesítő] 2007; 80: 32–34. [Hungarian]

 • 8

  Infectious Diseases Society of America. Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer. 2010 Available from: https://academic.oup.com/cid/article-abstract/52/4/e56/382256

 • 9

  Sinkó J. Treatment and prevention of infections in oncology patients with neutropenia [A neutropeniás onkológiai beteg infekcióink kezelése és megelőzése]. Hungarian Oncology [Magyar Onkológia] 2011; 55: 155–163. [Hungarian]