Authors:
Botond Timár Semmelweis Egyetem, Patológiai és Rákkutató Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Botond Timár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor Szalóki Semmelweis Egyetem, Patológiai és Rákkutató Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Gábor Szalóki in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Erik Zajta Semmelweis Egyetem, Patológiai és Rákkutató Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Erik Zajta in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Imre Bodó Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Imre Bodó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ágota Szepesi Semmelweis Egyetem, Patológiai és Rákkutató Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Ágota Szepesi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-0706-1178
Open access

A nagy granuláris lymphocyta (LGL) leukémia leggyakrabban normál LGL-sejtek expanzióját kiváltó krónikus antigén stimulációt okozó állapotokkal, mint például krónikus vírus infekcióval, autoimmun betegségekkel és elsősorban hematológiai malignitásokkal társul. A bemutatott esetben az LGL-leukémia egy ritka okát, tünetét és diagnosztikai lehetőségeit tárgyaljuk. A várandós nőbetegnél rutin vérvizsgálat során észlelt thrombocytosis és splenomegália hátterében chronikus myeloid leukémia igazolódott. Az interferon terápiával indult kezelést autoimmun pneumonitis miatt, a másodvonalban elindított glivec terápiát pedig súlyos neutropénia és társuló MRSA sepsis miatt kellett elhagyni. Harmadvonalban császármetszés után indított dasatinib terápia 16 hónap elteltével major molekuláris választ eredményezett. A betegség kezdetétől észlelt splenomegalia és neutropenia azonban nem szűnt meg. További kivizsgálás során JAK2, CALR, MPL mutáció nem igazolódott, a beteg a lép biopsziába nem egyezett bele. A splenomegália hátterében végső soron a perifériás vérben észlelt monoclonalis T-LGL-sejtszaporulat és cytotoxikus T-sejtek csontvelői infiltrációja alapján diagnosztizált LGL-leukémia állhat. Míg a klonális LGL lymphocytosis a dasatinib kezeléshez ismerten társuló gyakori jelenség, klinikai tüneteket okozó esetet nem találtunk az irodalomban. Miután az LGL lymphocytosis chronikus myeloid leukémia válaszra kifejtett kedvező hatásáról számolnak be, és betegünknél az LGL-leukémia csak egy könnyen uralható enyhe neutropeniát okozott, így a dasatinib kezelésen egyelőre nem változtattunk.

Large granular lymphocytic (LGL) leukemia is associated with conditions that lead to normal LGL-cell expansion due to chronic antigen stimulation from chronic viral infections, autoimmune diseases and different malignancies, most frequently hematological neoplasms. In the presented case, we discuss a rare cause, symptoms and diagnostic possibilities of LGL leukemia.

Chronic myeloid leukemia was diagnosed in a pregnant patient during a routine blood test, based on the presence of thrombocytosis and splenomegaly. Interferon therapy was initiated but had to be discontinued due to autoimmune pneumonitis. Second-line glivec therapy was also suspended due to severe neutropenia and associated MRSA sepsis. Third-line dasatinib therapy was initiated after a caesarean section and resulted in major molecular response after 16 months. However, the patient's splenomegaly and neutropenia persisted since the beginning of the disease. Further investigations of JAK2, CALR, and MPL mutations were negative, and the patient declined a spleen biopsy. Finally, monoclonal T-LGL lymphocytosis in the blood and sinusoidal infiltration of cytotoxic T cells in the bone marrow biopsy confirmed LGL leukemia, which could explain the splenomegaly. Although clonal LGL lymphocytosis is a common occurence associated with dasatinib treatment, there have been no reported cases causing clinical symptoms in the literature. The LGL leukemia in our case only resulted in mild neutropenia, which was easily managed. Furthermore, it has been documented that LGL lymphocytosis has a favourable effect on the treatment response in CML. Therefore, we have not made any changes to the dasatinib treatment at this time.

Abstract

A nagy granuláris lymphocyta (LGL) leukémia leggyakrabban normál LGL-sejtek expanzióját kiváltó krónikus antigén stimulációt okozó állapotokkal, mint például krónikus vírus infekcióval, autoimmun betegségekkel és elsősorban hematológiai malignitásokkal társul. A bemutatott esetben az LGL-leukémia egy ritka okát, tünetét és diagnosztikai lehetőségeit tárgyaljuk. A várandós nőbetegnél rutin vérvizsgálat során észlelt thrombocytosis és splenomegália hátterében chronikus myeloid leukémia igazolódott. Az interferon terápiával indult kezelést autoimmun pneumonitis miatt, a másodvonalban elindított glivec terápiát pedig súlyos neutropénia és társuló MRSA sepsis miatt kellett elhagyni. Harmadvonalban császármetszés után indított dasatinib terápia 16 hónap elteltével major molekuláris választ eredményezett. A betegség kezdetétől észlelt splenomegalia és neutropenia azonban nem szűnt meg. További kivizsgálás során JAK2, CALR, MPL mutáció nem igazolódott, a beteg a lép biopsziába nem egyezett bele. A splenomegália hátterében végső soron a perifériás vérben észlelt monoclonalis T-LGL-sejtszaporulat és cytotoxikus T-sejtek csontvelői infiltrációja alapján diagnosztizált LGL-leukémia állhat. Míg a klonális LGL lymphocytosis a dasatinib kezeléshez ismerten társuló gyakori jelenség, klinikai tüneteket okozó esetet nem találtunk az irodalomban. Miután az LGL lymphocytosis chronikus myeloid leukémia válaszra kifejtett kedvező hatásáról számolnak be, és betegünknél az LGL-leukémia csak egy könnyen uralható enyhe neutropeniát okozott, így a dasatinib kezelésen egyelőre nem változtattunk.

Bevezetés

A nagy granuláris lymphocytás (LGL) leukémia egy ritka, indolens, krónikus lefolyású lymphoproliferatív kórkép, amely a leggyakoribb érett T-sejtes malignitás. Elsősorban az idősebb korosztályt érinti (medián életkor: >60 év), melynek T- (85%) és NK- (15%) sejtes formája ismert [1, 2]. Indolens viselkedését mutatja, hogy klinikailag az esetek közel harmadában tünetmentes, jelenlétére gyakran rutin vérvétel során felfedezett abszolút lymphocytosis, illetve cytopenia (elsősorban neutropenia) hívhatja fel a figyelmet, amelyhez az agresszívabb lefolyású esetekben hepatomegalia, splenomegalia, illetve anemia és trombocytopenia is társulhat. A betegség krónikus antigén-stimuláció eredményeképpen a PDGF- és IL-15 jelátviteli utakon keresztül először poliklonális LGL lymphocytosis kialakulásához vezet. A leukémiás klón túlélését antiapoptotikus jelátviteli utak (JAK-STAT3, FAS/FASL, RAS-RAF-1-MEK1-ERK, PI3K/AKT, NF-kB) aktivációja biztosítja, amit szomatikus mutációk kísérnek, leggyakoribbak a STAT3 gént érintő funkciónyerő mutációk [3, 4]. A társuló betegségek között gyakoriak az autoimmun manifesztációk, kiemelendő a rheumatoid arthritis (30%) és a Felty-szindróma (rheumatoid arthritis, splenomegalia, neutropenia) [5]. A tumoros betegségek között gyakoriak a myeloid és lymphoid vonalat is érintő hematológiai malignitások [6, 7]. A krónikus myeloid leukémia a Philadelphia kromoszómán levő BCR::ABL1 fúziós génnel és kórosan emelkedett tirozin-kináz aktivitással jellemezhető myeloid neoplasia, amely célpontját képezi a betegség kezelésére kifejlesztett szelektív tirozin-kináz gátlóknak (TKI) [8]. Az első vonalban használatos imatinibre rezisztens vagy intolerábilis CML esetében a második generációs dasatinib effektíven alkalmazott szer [9]. A dasatinib kezelés korai szakaszában a CML-es betegek jelentős részénél T/NK sejtes lymphocytosis észlelhető, aminek kedvező hatását feltételezik a reziduális CML sejtek eliminálásában [10–12].

Esetismertetés

A 41 éves nőbeteg kivizsgálása 2022. januárban, 5. terhességének 10. hetében kezdődött rutin vérvizsgálat során észlelt trombocytosis (660 G L−1) és splenomegalia (78 mm legnagyobb lép átmérő) miatt. Távolabbi anamnézisben tonsillectomia és 4 terhesség szerepel normál szüléssel. Fluorescens in situ hibridizációval (FISH) CML igazolódott BCR::ABL1 major törésponttal. A PEG-IFN adásával indult terápia lázas autoimmun pneumonitissel szövődött, mely átmeneti szteroid kezelést is igényelt. Elhagyása után a harmadik trimeszter elején eszkalálódó thrombocytosis (∼2000 G/l) miatt glivec kezelés indult, amit neutropeniás láz, MRSA sepsis miatt kellett felfüggeszteni. Végül a 35. hét végén történt császármetszés után egészséges gyermek született. A CML kezelést 100 mg dasatinib adásával folytattuk, mivel a beteg a szoptatásról lemondott. A BCR::ABL1 major génexpresszió 100% kiindulási értékről 3 hónapnál 1,9%-ra, 6 hónapnál 0,8%-ra csökkent, a major molekuláris választ (MMR) 16 hónapnál érte el. A splenomegalia azonban változatlan volt, és a betegnél neutropénia is jelentkezett (ANC: 0,5 – 1 G L−1), emiatt folyamatos heti 1 G-CSF adására kényszerültünk. Az elvégzett kivizsgálás során JAK2, CALR, illetve MPL mutációk nem igazolódtak, azonban áramlási cytometriával és T-sejt-receptor génátrendeződéssel a perifériás vérben 14% monoclonalis CD8+ T-LGL szaporulatot detektáltunk, amely az aktuális alacsony fehérvérsejtszám (4,9 G L−1) mellett 0,6 G L−1 abszolút LGL-sejtszámnak, klonális LGL lymphocytosisnak felelt meg (1. ábra). A beteg lépbiopsziába nem egyezett bele, ezért csontvelő biopszia és immunhisztokémiai viszgálat történt. A morfológiai kép megerősítette a CML remisszióját, de a hypercellularitás mellett észlelt kis érett lymphoid sejtekből álló beszűrődés az immunhisztokémiai vizsgálat alapján kóros, részben szinuszoidális cytotoxikus T-sejtek expanzióját mutatta, amely a klinikai tünetek mellett a T-LGL-leukémia diagnózisát támasztotta alá (2. ábra, 1. táblázat).

1. ábra.
1. ábra.

B. Perifériás vér áramlási cytometria. A perifériás vérben relatív lymphocytosis hátterében CD8+ részlegesen csökkent CD5 expressziót mutató TRCB1 pozitív T-sejt-populációt detektáltunk (nyíl). A. T-sejt-receptor gamma és béta génátrendeződés vizsgálat. A cső: TCR-gamma, Vgfl/Vg10 –Jg / A primer szet: Monoklonális génátrendeződés 237 bázispárnál (nyíl) poliklonális háttérrel B cső: TCR-béta génátrendeződés vizsgálat Vβ – Jβ2/ B primer szet: Monoklonális génátrendeződés 252 bázispárnál (nyíl) poliklonális háttérrel. C cső: Dβ – Jβ1/ Jβ2 / C primer szet: Monoklonális génátrendeződés 182 bázispárnál (nyíl) poliklonális háttérrel

Citation: Hematológia–Transzfuziológia 2024; 10.1556/2068.2024.00189

2. ábra:
2. ábra:

Csontvelőszövettan és immunhisztokémia

A. A HE-festett metszetben közel 100% -os cellularitású velőűrök láthatóak (H&E, 100x). B. Teljes kiérés, megtartott myeloid/erythroid arány és típusosan lobulált megakaryocyták jelenléte alapján a kezelt chronikus myeloid leukémia teljes morfológiai remisszióban van. A hemopoiesis sejtjei között kis lymphocytás beszűrődés jelenik meg (H&E, 330x). C. Immunhisztokémiai vizsgálatokkal szinuszoidális CD8 pozitív cytotoxikus T-sejt-szaporulat mutatható ki (CD8, 280x). D. A színuszokban 3–5 sejtes csoportokban GranzymeB pozitív T-sejtek láthatóak (GranzymeB, 400x)

Citation: Hematológia–Transzfuziológia 2024; 10.1556/2068.2024.00189

1. táblázat.

A nagy granuláris lymphocytás leukémia esszenciális és kívánatos diagnosztikai kritériumai az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb (2022-es) ajánlása alapján [2]

Esszenciális kritériumokKívánatos („desirable”) kritériumok
Cytotoxikus T/NK-sejtek >6 hónapig fennálló expanziója a perifériás vérben (>2 G L−1)Csontvelői cytotoxikus T-sejtek/NK-sejtek intrasinusoidalis infiltrációja (2B–D. ábra)
Kóros fenotípusú T/NK sejtek jelenléteSTAT3 mutáció
 1. -T-sejteken: CD5 és/vagy CD7 antigén vesztés
 2. -NK-sejteken: sCD3 negatív és CD16 vagy CD56 pozitivitás
Mono/oligoclonalitás
 1. -T-sejtek: monoclonális TCR PCR, vagy monoclonális TRCB1/B2 expresszió
 2. -NK-sejtek: NK-sejt-asszociált receptorok monoclonális expressziója

PCR: polimeráz láncreakció, TCR: T-sejt-receptor, sCD3: felszíni (surface) CD3.

Megbeszélés

A klonális T/NK-LGL lymphocytosis dasatinibhez ismerten társuló, gyakori jelenség, irodalmi adatok alapján az esetek 30-50%-ában jelentkezik, [10, 11], de LGL-leukémiának megfelelő klinikai tüneteket okozó esetet nem találtunk. Az LGL-sejtszaporulat feltehetőleg a dasatinib off-target Src kináz gátló effektusához köthető, ami a CD8+ memória T-sejtek expanziójához vezető immunoszupresszív környezetet teremt [12]. Ez az állapot allogén őssejt-transzplantáció utáni vagy primer vírus infekciókat utánzó állapotot eredményez. Az LGL-leukémiával ellentétben a dasatinib-associált klonális T-LGL expanzió nem jár STAT3 mutációval és ezeknél a betegeknél kedvezőbb terápiás válaszról és hosszabb TKI kezelés mentes remisszióról számolnak be [11, 13]. Esetünkben a CML dasatinib kezelése során jelentkező T-LGL-sejtek klonális expanziója diagnosztikus problémát okozó tartós neutropéniához és splenomegáliához vezetett. A splenomegália hátterében elsősorban a myeloproliferatív betegség refrakter voltát, vagy progresszióját kellett kizárni, amelynek hátterében a cytotoxikus T-sejtek csontvelői infiltrációja alapján elsősorban az LGL-leukémia feltételezhető. Miután a dasatinib immunmodulációs hatásának eredményeképpen anti-tumor és anti-virális hatást feltételeznek, a kontrolálható enyhe neutropénia és a beteg számára tolerálható splenomegalia mellett a dasatinib kezelésen egyelőre nem változtattunk.

Nyilatkozat

A közlemény más folyóiratban korábban nem jelent meg. A szerzők elolvasták a szerzői útmutatót.

Anyagi támogatás

A közlemény pénzügyi támogatásban nem részesült.

Szerzői munkamegosztás

TB, ÁSZ BI: eset kiválasztása, BI: klinikai adatok, SZÁ: patológiai diagnosztika, szövettani ábra kézirat írása, TB: patológiai és publikációs konzulens, ZE: molekuláris vizsgálat, ábra készítés, SZG: flow cytometria, ábra készítés.

Érdekeltségek

A szerzőnek nincsenek érdekeltségei.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönette mondanak Tamási Annának, Paulusz Mónikának az immunhisztokémiai vizsgálatokért.

Rövidítések

CML

krónikus myeloid leukémia

FISH

fluorescens in situ hibridizáció

HE

hematoxilin–eozin festés

LGL

nagy granuláris lymphocyta (large granular lymphocyte)

JAK2

Janus-kináz 2

MRSA

methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus

NK

natural killer

PEG-IFN

pegylated-interferon

PCR

polimeráz láncreakció

STAT3

signal transducer and activator of transcription 3

TCR

T-sejt-receptor

TCRB1/2

T-sejt-receptor béta 1/2 lánc

TKI

tirozin-kináz inhibitor

WHO

Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization)

Irodalom

 • [1]

  Loughran TP Jr. Clonal diseases of large granular lymphocytes. Blood 1993; 82: 114.

 • [2]

  Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, et al. The 5th edition of the World Health Organization classification of haematolymphoid tumours: lymphoid neoplasms. Leukemia 2022; 36: 17201748.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [3]

  Rahul E, Ningombam A, Acharya S, et al. Large granular lymphocytic leukemia: a brief review. Am J Blood Res 2022; 12: 1732.

 • [4]

  Koskela HL, Eldfors S, Ellonen P, et al. Somatic STAT3 mutations in large granular lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2012; 366: 19051913.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [5]

  Shvidel L, Duksin C, Tzimanis A, et al. Cytokine release by activated T-cells in large granular lymphocytic leukemia associated with autoimmune disorders. Hematol J 2002; 3: 3237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [6]

  Zhang R, Shah MV, and Loughran TP Jr. The root of many evils: indolent large granular lymphocyte leukaemia and associated disorders. Hematol Oncol. 2010; 28: 105117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [7]

  Sokol L and Loughran TP Jr. Large granular lymphocyte leukemia. Oncologist 2006; 11: 263273.

 • [8]

  Druker BJ, Guilhot F, O'Brien SG, et al. Five-year follow-up of patients receiving imatinib for chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2006; 355: 24082417.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [9]

  Cross NCP, Ernst T, Branford S, et al. European LeukemiaNet laboratory recommendations for the diagnosis and management of chronic myeloid leukemia. Leukemia 2023; 37: 21502167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [10]

  Kreutzman A, Juvonen V, Kairisto V, et al. Mono/oligoclonal T and NK cells are common in chronic myeloid leukemia patients at diagnosis and expand during dasatinib therapy. Blood 2010; 116(5): 77282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [11]

  Schiffer CA, Cortes JE, Hochhaus A, et al. Lymphocytosis after treatment with dasatinib in chronic myeloid leukemia: effects on response and toxicity. Cancer 2016; 122(9): 13981407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [12]

  Watanabe N, Takaku T, Takeda K, et al. Dasatinib-induced anti-leukemia cellular immunity through a novel subset of CD57 positive helper/cytotoxic CD4 T cells in chronic myelogenous leukemia patients. Int J Hematol. 2018; 6: 588597.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [13]

  Kumagai T, Nakaseko C, Nishiwaki K, et al. Silent NK/T cell reactions to dasatinib during sustained deep molecular response before cessation are associated with longer treatment-free remission. Cancer Sci. 2020; 111(8): 29232934.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [1]

  Loughran TP Jr. Clonal diseases of large granular lymphocytes. Blood 1993; 82: 114.

 • [2]

  Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, et al. The 5th edition of the World Health Organization classification of haematolymphoid tumours: lymphoid neoplasms. Leukemia 2022; 36: 17201748.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [3]

  Rahul E, Ningombam A, Acharya S, et al. Large granular lymphocytic leukemia: a brief review. Am J Blood Res 2022; 12: 1732.

 • [4]

  Koskela HL, Eldfors S, Ellonen P, et al. Somatic STAT3 mutations in large granular lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2012; 366: 19051913.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [5]

  Shvidel L, Duksin C, Tzimanis A, et al. Cytokine release by activated T-cells in large granular lymphocytic leukemia associated with autoimmune disorders. Hematol J 2002; 3: 3237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [6]

  Zhang R, Shah MV, and Loughran TP Jr. The root of many evils: indolent large granular lymphocyte leukaemia and associated disorders. Hematol Oncol. 2010; 28: 105117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [7]

  Sokol L and Loughran TP Jr. Large granular lymphocyte leukemia. Oncologist 2006; 11: 263273.

 • [8]

  Druker BJ, Guilhot F, O'Brien SG, et al. Five-year follow-up of patients receiving imatinib for chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2006; 355: 24082417.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [9]

  Cross NCP, Ernst T, Branford S, et al. European LeukemiaNet laboratory recommendations for the diagnosis and management of chronic myeloid leukemia. Leukemia 2023; 37: 21502167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [10]

  Kreutzman A, Juvonen V, Kairisto V, et al. Mono/oligoclonal T and NK cells are common in chronic myeloid leukemia patients at diagnosis and expand during dasatinib therapy. Blood 2010; 116(5): 77282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [11]

  Schiffer CA, Cortes JE, Hochhaus A, et al. Lymphocytosis after treatment with dasatinib in chronic myeloid leukemia: effects on response and toxicity. Cancer 2016; 122(9): 13981407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [12]

  Watanabe N, Takaku T, Takeda K, et al. Dasatinib-induced anti-leukemia cellular immunity through a novel subset of CD57 positive helper/cytotoxic CD4 T cells in chronic myelogenous leukemia patients. Int J Hematol. 2018; 6: 588597.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [13]

  Kumagai T, Nakaseko C, Nishiwaki K, et al. Silent NK/T cell reactions to dasatinib during sustained deep molecular response before cessation are associated with longer treatment-free remission. Cancer Sci. 2020; 111(8): 29232934.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

 • Árpád ILLÉS (Debreceni Egyetem, főszerkesztő)
 • Csaba BÖDÖR (Semmelweis Egyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Judit DEMETER (Semmelweis Egyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Lajos GERGELY (Debreceni Egyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Imelda MARTON (Szegedi Tudományegyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Gábor MIKALA (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, főszerkesztő-helyettes)
 • Sándor FEKETE (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, emeritus főszerkesztő)
 • Hussain ALIZADEH (Pécsi Tudományegyetem, szerkesztő)
 • Hajnalka ANDRIKOVICS (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, szerkesztő)
 • Zita BORBÉNYI (Szegedi Tudományegyetem, szerkesztő)
 • Miklós EGYED (Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, szerkesztő)
 • Zsuzsanna FAUST (Pécsi Tudományegyetem, szerkesztő)
 • Béla KAJTÁR (Pécsi Tudományegyetem, szerkesztő)
 • Gergely KRIVÁN (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, szerkesztő)
 • András MASSZI (Országos Onkológiai Intézet, szerkesztő)
 • Tamás MASSZI (Semmelweis Egyetem, szerkesztő)
 • Zsolt György NAGY (Semmelweis Egyetem, szerkesztő)
 • Márk PLANDER (Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, szerkesztő)
 • György PFLIEGLER (Debreceni Egyetem, szerkesztő)
 • Péter REMÉNYI (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, szerkesztő)
 • Marienn RÉTI (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, szerkesztő)
 • János SINKÓ (Semmelweis Egyetem, szerkesztő)
 • László SZERAFIN (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza, szerkesztő)

Hematológia-Transzfuziológia Szerkesztőség
Dr. Illés Árpád
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Belgyógyászati Intézet B épület
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf.: 20.
E-mail: illesarpaddr@gmail.com

 • CABELLS Journalytics

Hematológia-Transzfuziológia
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 100 EUR / 110 USD
Print + online subscription: 112 EUR / 124 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hematológia-Transzfuziológia
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
2004
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság
Founder's
Address
Szent László Kórház, Hematológiai Osztály H-1097 Budapest, Hungary Gyáli út 5-7.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1786-5913 (Print)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 0 0
Mar 2024 0 0 0
Apr 2024 0 0 0
May 2024 0 0 0
Jun 2024 0 97 27
Jul 2024 0 52 22
Aug 2024 0 0 0