View More View Less
 • 1 University of Szeged, Szeged, Hungary

The general characterization of the Hungarian Szentes geothermal field is presented based on the review of previous research and is supplemented with the analysis of well hydraulic tests. Forty thermal wells were included in the study area, producing mainly from Upper Pannonian sandstone reservoirs. The intensive and long-term production of thermal water reservoirs without reinjection resulted in significant reservoir pressure decrease from natural conditions. By means of deep-well pressure build-up curves, deep-well capacity curves and surface pressure curves the reservoir condition changes were described in the last half century.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barcza, M., A. Bálint, S. Kiss, J. Szanyi, B. Kovács 2011: A Szentes térségi hévíztároló képződmények hidrodinamikai viszonyai szivattyú tesztek kiértékelése alapján. — A Miskolci Egyetem Közleménye, A, Bányászat (Hydrodynamical background of the thermal aquifer in the surroundings of Szentes based on the results of pump tests — University of Miskolc Proceedings A, Mining). 81, pp. 245254.(in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bélteky L. , L. Alföldi, K. Korim, F. Marcell, Sz. Papp, R. Rémi, F. Simon, J. Urbancsek 1965: Magyaroroszág hévízkútjai (hévízkútkataszter) [Thermal wells of Hungary (Thermal well database)]. — VITUKI, Budapest, 138 p. (in Hungarian)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bélteky L. , L. Budai, L. Kassai, L. Konyor, K. Korim, B. Mayerszky, B. Szpiriev 1970: Különleges geotermikus adottságaink kiaknázási lehetőségeinek vizsgálata; 7. számú kiegészítés: Szentes és környékén mélyített hévízkutak vizsgálata egymásrahatás és vízkészletszámítás szempontjából (Investigation of exploitation of Hungarian geothermal energy; Addition No. 7. Investigation of thermal wells in the surroundings of Szentes). — Manuscript, 99 p. (in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bobok, E., A.N. Tóth 2007: Geotermikus energiatermelő rendszerek hőveszteségeinek minimalizálása (Minimizing the heat loss of geothermal systems). — Manuscript, OTKA, 81 p. (in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Budai, T., L. Gyalog 2010: Magyarország földtani atlasza országjáróknak (Geological Atlas of Hungary for excursionists). — Geological Institute of Hungary, Budapest, 248 p. (in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gruber, Gy. 2002: Zárt kútfejnyomás mérése (Measuring wellhead pressure). — Manuscript, University of Szeged, 12 p. (in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyenese, I. 2013: Hidrodinamikai vizsgálatok a CH, termálvíz és szilárdásvány-bányászatban (Well testing investigation in hydrocarbon, thermal water and mining industry). — Manuscript, University of Szeged, 86 p. (in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juhász, Gy. 1989: A szentesi geotermikus mező regionális geológiai modellje (Regional geological model of the Szentes Geothermal Field). — Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet, Százhalombatta, 34 p. (in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juhász, Gy. 1991: Lithostratigraphical and sedimentological framework of the Pannonian (s.l.) sedimentary sequence in the Hungarian Plain (Alföld), Eastern Hungary. — Acta Geologica Hungarica, 34/1–2, pp. 5372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kassai, L. 1960: Termelőkutak nyomásemelkedési görbéinek értékelése (Evaluation of wellhead pressure). — Bányászati és Kohászati Lapok, 93/11–12–13, pp. 703715.775784.849856.(in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korim, K. 1966: A pannóniai rétegek víztároló- és vízadóképességét meghatározó földtani tényezők (Geological background of Pannonian aquifers). — Hidrológiai Közlöny, 46/11, pp. 522531.(in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korim, K. 1972: Nagymélységű porózus víztároló képződmények jellemzői és működésmódja (Features of deep porous aquifers). — Vízügyi Közlemények, 54/4, pp. 369392.(in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korim, K. 1991: A szentesi hévízmező feltárásának és termelésének három évtizedes története (Three decades of research and utilization in the Szentes Geothermal Field). — Bányászati és Kohászati Lapok, 124/6, pp. 179184.(in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korim, K., P. Liebe 1973: A szentesi hévíztároló rendszer (The Szentes Geothermal Field). — Vízügyi Közlemények, 55/3, pp. 290311.(in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szanyi, J., B. Kovács 2010: Utilization of geothermal systems in South-East Hungary (Utilization of geothermal systems in South-East Hungary). — Geothermics, 39/4, pp. 357364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szongoth, G. 2012: Jedlik Projekt 2009–2011, összefoglaló jelentés (Summary Report of Jedlik Project 2009–2011). — Manuscript, 79 p. (in Hungarian.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varsányi, Z 2001: A Dél-Alföld felszín alatti vizei; hidrogeokémiai folyamatok és vízföldtani következtetések [Origin and hydrochemical processes of formation waters in the Pannonian Basin (Southeast Hungary)]. — PhD thesis, University of Szeged, 126 p. (in Hungarian)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 2 0
Nov 2020 0 6 0
Dec 2020 0 3 4
Jan 2021 0 3 2
Feb 2021 0 5 1
Mar 2021 0 2 0
Apr 2021 0 3 1