Authors:
Zoltan Illes Central European University (CEU), H-1051 Budapest, Nádor u. 9, Hungary

Search for other papers by Zoltan Illes in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peter Szendro Szent Istvan University (SZIE), Godollo

Search for other papers by Peter Szendro in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Janosne Unk Energy Development, Urban and Regional Development Institute (VATI), Budapest

Search for other papers by Janosne Unk in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Abstract

The existing effective domestic regional development framework requires analyses for increasingly wider areas (micro, meso and even macro regions) before operational – short-term – local developments to be prepared and implemented.

Such comprehensive complex studies or larger-term programmes may demonstrate the profitability of the given project and can complement it with combined utilization technologies; in the case of Himesháza several locally known renewable energy sources could facilitate geothermal heat, later electricity supply, e.g. local biomass (biogas-based) recovery technology (organic waste of the local pig farm) and, for example, the construction of a low-power “dwarf” hydroelectric power plant chain based on rich watercourses of the region (the “southern dwarves” in Hungary) and the connection of existing solar utility facilities to a modern “smart grid” system in the longer term.

Himesháza, located in southern Hungary in Baranya county, is developing; it has a detailed feasibility study of a thermal energy supply network and an energy supply development plan.

Based on the geothermal characteristics of Baranya county it would be reasonable to encourage the development of smaller-scale, decentralized heating systems for dynamic settlements. Several settlements in close proximity to Himesháza have already explored thermal wells. Power generation with a small scale, closed-loop system can be used in the project region for thermal water with an outflow temperature of 90 °C. The heating system may also be able to fulfill the needs of recreational, vacation-based or complex thermal spa facilities formerly planned in the region. Moreover, the system could also be capable of utilizing a larger spectrum of renewable energy through its combination with photovoltaic technology.

Due to the country's favorable agricultural characteristics, Hungary's biomass potential is higher than the European average. The utilization of organic waste from agricultural and farming sectors is highly recommended in Baranya county; biogas production seems to be the most suitable in the region of Himesháza too, broadening the utilization of renewable resources.

The realization of the current project could contribute to shifting the energy resource sector in a more modern, environmentally conscious direction.

The background for shorter-term plans and investment (carried out within the framework of operational programs) necessary for the optimal operation and maintenance of longer-term (25–50 years) energy development strategies is created by the analysis (at multiple scales) of complex regional characteristics and future potential, and the selection of optimal sites.

 • [1*]

  2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről [English:Hungary's Act XXVI of 2003 on the National Spatial Plan ]

 • [2*]

  A Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6.§ (3)-(4) és (5) bekezdés [English: Article 6, sections 3, 4 and 5 of Hungary's Act LIII of 1996 on nature conservation]

 • [3*]

  A Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 53.§ az Országos Területrendezési Tervről (English:Act LIII of 1996 on nature conservation, Article 53 on the National Spatial Plan ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [4*]

  A 2015. évi LVII. Törvény az energiahatékonyságról [English:Hungary's Act LVII of 2015 on Energy Efficiency ]

 • [5*]

  A 2009/28/EK az Európai Parlament és a Tanács irányelve (2009. ápr. 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről [English:Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources, etc. ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [6*]

  Az EU 2017/2195 Rendelete (2017.11.23.) a villamos energia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó iránymutatás. [English:EU Regulation 2017/2195 on establishing a guideline on electricity balancing ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [7*]

  A 299/2017. (X.17.) Korm. Rendelet (a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvétele és prémium típusú támogatásáról) [English:Government Decree 299 of 2017 on the support and feed-in tariffs of electricity produced from renewable resources ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [8*]

  A 2019/2008 (II.23.) Kormányhatározat az Energiahatékonysági Cselekvési Tervről [English:Government Decision 2019 of 2008 on the Energy Efficiency Action Plan ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [1]

  Unk J. „Regionális megújuló energiagazdálkodás és energiaellátás kutatások, területi-fejlesztés koncepció és programjavaslatok, ezen belül a geotermikus energiahasznosítások” Önálló, folyamatos kutatás. Bp. VÁTI – PYLON 1981-2019. [English:Regional research on energy supply, concepts and recommendations of regional development, focusing on geothermal energy – ongoing research at VÁTI-PYLON Co. ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [2]

  Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Területfejlesztési Koncepció OFTK 2013 [English:National Development 2030 – Concept of Regional Development in Hungary – OFKT 2013 ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [3]

  Baranya Megye Integrált Területi Programja, 2017, Pécs. [English:Integrated Regional Program for Baranya county, 2017 ]

 • [4]

  Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2014, Pécs. [English:Concept of Regional Development for Baranya county, 2014 ]

 • [5]

  BMGE Gazd. és Társad. Tud. Kar Szociológiai és Kommunikációs Tsz., Település és Területfejl. szakokt.: Műszaki Infrastruktúra tantárgy, Unk Jánosné: Területi energiagazdálkodás és ellátás, megújuló energiahasznosítás c. előadások 2004. [English:Unk J. 2004. Regional energy supply and management; renewable energy utilization – lecture ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [6]

  Himesháza község TeIR [English:Location of Himesháza ]

 • [7]

  Himesháza a Mohácsi járásban TeIR [English:Location of Himesháza in the Moh ács region ]

 • [8]

  Himesháza Településrendezési Terve [English:Local Development Plan of Himesháza ]

 • [9]

  Böszörményi K. 2016. Tájvédelmi szakvélemény; Himesháza. Településrendezési eszközök módosítása. [English:Böszörményi K. 2016. Scientific Advice for Landscape Protection ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [10]

  Mecsekérc Zrt.: Himesháza Belterületén létesítendő termelő és visszasajtoló termálkútpár. Vízügyi létesítési engedély. [English:Permit for establishment of thermal wells in Himesháza ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [11]

  Tóth A. (MEKH): Magyarország Geotermikus Felmérése, 2016. MEKH kiadvány [English:Tóth A. 2016. Scientific Report on the geothermal potential in Hungary ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [12]

  Zsák F. Megalapozó kutatás; Megújuló energiahasznosítási rendszerek fejlesztési technológiáira, hazai, külföldi példák. [English:Primary research of technologies for renewable energy utilization ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [13]

  Haas J. 2001. Geology of Hungary. Eötvös University Press

 • [14]

  Árpási M. Szakvélemény a geotermikus energia hasznosításáról és a környezetvédelemmel való kapcsolódásáról Magyarországon. Budapest. 2006. dec. [English:Árpási M. 2006. Expert's Report on the utilization of geothermal energy and its connection to environmental protection in Hungary ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [15]

  Török J. A Kárpát-medence geológiai adottságai. In: Kisteleki Geotermikus Konferencia 2007. február 6-7. [English:Török J. 2007. Geological characteristics of the Carpathian Basin – Conference in Kistelek ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [16]

  BMKE Épületgépészeti tanszék: A Geotermikus energia és hasznosítása – tankönyv kézirata: 13. fejezet Unk Jánosné: Geotermikus villamos erőművek, kapcsolt hőenergia átalakító és fűtőmű rendszerek” 2016. április [Unk J. 2016. Geothermal power plants, co-generation of heat and electricity – book chapter from: Geothermal energy and utilization ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [17]

  Bobok E , Tóth A. Megújuló energiák. Miskolci Egyetemi Kiadó 2005. [English:Bobok E., Tóth A. 2005. Renewable energy. Miskolci Egyetem Kiadó ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [18]

  Dr. Unk Jánosné és munkacsoportja (PYLON Kft.) Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: Zalai geotermikus energiahasznosítás területfejlesztési Programja. Geotermikus Mintaerőmű A Nyugat-Dunántúli Régióban. Budapest. 2000. jún. [English:Unk J. and working group, Regional Development Council of Western Transdanubia. 2000. Regional development program through geothermal energy utilization in Zala county ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [19]

  PROTACON Kft., Unk Jánosné (PYLON Kft.) . Balotaszállás-Mélykút térségi CH-meddő fúrásból átképzett M3 és M6 jelű víztermelő és M7 jelű víznyelő kutakra, szűkebb területükre vonatkozó értékelési, hasznosítási terv előtanulmánya 2007-ben. [English:Unk J., PROTACON Ltd. 2007. Valuation and plan of utilization of thermal wells M3, M6, M7 in the region of Balatonszállás-Mélykút ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [20]

  Nádasi Tamás , Udud Péter (AQUAPROFIT Rt.), Unk Jánosné (PYLON Kft.). Zala megye meddő szénhidrogén CH kutak hasznosítását feltáró és biztosító Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány I-II. rész. Területi-, hasznosítási-, műszaki-gazdaság és értékelési munkarészek. Budapest. 2002. július [English:Nádasi T., Udud P., Unk J. 2002. Exploration of utilization potential for unproductive hydrocarbon wells – Primary Feasibility Study ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [21]

  Árpási M. , Unk J. A nagy gáztartalmú, 100 °C-nál nagyobb felszíni hőmérsékletű geotermikus fluidum kombinált energiahasznosítási javaslata. In: Európai Geotermális Konferencia – Szeged, 2003. május 25-30. [English:Árpási M, Unk J. 2003. Proposal for various utilization of geothermal fluids with high gas content and temperature (> 100 °C) – Conference Paper ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [22]

  PYLON Kft.: GKM V.1. sz. kutatási témája: A megújuló energiahordozó-felhasználás növelésének költségei c. kutatáshoz önálló háttértanulmányok . Pálfy Miklós: A napenergia aktív fotovillamos energiára történő hasznosítása. Kézirat. Budapest. 2004 (English:Pálfy M.. 2004. Converting solar energy to electricity. Primary Study to „Costs of increasing the utilization of renewable energy resources”)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [23]

  PYLON Kft.: GKM V.1. sz. kutatási témája: A megújuló energiahordozó-felhasználás növelésének költségei c. kutatáshoz önálló háttértanulmányok . Kaboldy Eszter: Napenergia aktív hőhasznosítás-módja napkollektorral kézirata, Budapest. 2004 [English:Kaboldy E. 2004. Means of utilization of solar energy via solar collectors. Primary Study to „Costs of increasing the utilization of renewable energy resources” ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [24]

  Farkas I. , Kocsis, L., Seres I. 2007. 10 kWp teljesítményű hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszer első éves működési tapasztalatai. [English: Experiences from the first year of utilizing photovoltaic system connected to an electrical network with 10 kWp performance] MTA Agrárműszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Nr. 31, 3. k. 99-103

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [25]

  MTA Energetikai Bizottság. Megújuló Energetikai Technológiák Albizottsága : A hazai megújuló energetikai potenciál reális értékeinek közelítő meghatározása 2003. [English:Hungarian Academy of Sciences. 2003. Approximation of the realistic value of the Hungarian renewable energy potential ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [26]

  MTA K öztestületi Stratégiai Programok: Megújuló Energiák Hasznosítása 2010 [English:Hungarian Academy of Sciences – Strategic Programs. 2010. Utilization of renewable energy ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [27]

  MTA Energetikai Bizottsága, Megújuló Energia Albizottsága: Farkas István, Kapros Zoltán, Unk Jánosné: A napenergia hasznosításának hazai lehetőségei. Budapest. 2009. febr. [English:Farkas I., Kapros Z., Unk J. 2009. Potential of solar energy utilization in Hungary. Hungarian Academy of Sciences ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [28]

  Imre L. (BME) . 2007. A napenergia-hasznosítás távlati feladatai, a nem kutatott területek, meg nem oldott problémák [English: Long-term tasks regarding solar energy utilization; unexplored fields, unsolved problems], Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [29]

  European Wind Energy Association: The Economics of Wind Energy. http://www.ewea.org

 • [30]

  Bíróné Kircsi A. , Tóth P. 2008. A szélenergia-hasznosítás jövője 2020-ig Magyarországon. [English:Future of wind energy utilization in Hungary until 2020 ], Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [31]

  Bíróné Kircsi A. , Tóth P. 2017. A szélenergia hasznosítás helyzete (English: State of wind energy utilization)

 • [32]

  MTA Energetikai Bizottság . Megújuló Energetikai Technológiák Albizottsága: A hazai megújuló energetikai potenciál reális értékeinek közelítő meghatározása a vízenergia hasznosítás területén [English: Hungarian Academy of Sciences. 2003. Approximation of the realistic value of the Hungarian renewable energy potential within the field of hydro energy utilization]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [33]

  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) . Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve a 2020-ig terjedő megújuló energiahordozói felhasználás alakulásáról. [English:Ministry of National Development. Action Plan – Renewable Energy Utilization in Hungary until 2020, about the current state of utilization ], Budapest, 2010. december

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [34]

  Unk J. (PYLON Kft.) Helyzetkép a hazai kis vízerőművekről – Előadás a VI. ENERGOexpo Nemzetközi Energetikai Konferencián 2008. szept. 23-25. [English:Current state of low-capacity hydropower plants in Hungary – Lecture ]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [35]

  Pecznik P. (Világ Bank – GM – FVM Műszaki Intézet), Zsuffa L. (EKFM Ltd.), Unk J. (PYLON Ltd.) A biomassza potenciális felhasználása Magyarországon; Területi energiafelhasználások felmérése, közép és hosszú távú prognózisa. (English: Potential use of biomass in Hungary; exploring the regional energy use and prognosticating for mid- and long-term) Gödöllő 1999. március

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [36]

  MTA: biomassza potenciál (English: Hungarian Academy of Science. Biomass Potential)

 • [37]

  Dinya L. Áttekintés a biomassza-alapú energiatermelés helyzetéről [English: Overview of the current state of biomass-based energy production] Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola – Bioenergetikai Tudáskp. 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [38]

  MEH–PYLON – Unk J. és munkacsoportja: Nemzeti Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Terv (NMCST) háttértanulmányai „A”, „B”, „C” kötet: Hasznosítható megújuló energiaátalakítási technológiák, megújuló energiapotenciálok, gazdasági-benchmark technológiák GREEN-X modell szerinti számításai, alapforgatókönyvek, változatok. Budapest, 2010. május. A támogatás politikai téma szerzői: Unk Jánosné, Kapros Zoltán, Mészáros Géza [English: Unk J. and working group: Primary Studies of Action Plan for National Renewable Energy Use – Calculations and scenarios using the GREEN-X model for renewable energy technologies and potentials]

 • [39]

  Lorberer Á. (VITUKI) 2004. A geotermális energiahasznosítás hazai fejlesztési koncepciója [English:Lorberer Á. 2004. Conception of the development of geothermal energy utilization in Hungary ], Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [40]

  EMT Erdélyi magyar Műszaki Tudományos Társaság ÉPKO 2017 konferencia, Csíksomlyó, Unk J. A Kárpát-medence térségére javasolható Geotermikus energiabázisú, hatékonyabb erőművi technológiák, példák. [English: Unk J. Power plant-base geothermal energy technologies recommended in Hungary – Conference in Csíksomlyó, 2017]

 • Collapse
 • Expand

 

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Felföldi, József

Chair of the Editorial Board Szendrő, Péter

Editorial Board

 • Beke, János (Szent István University, Faculty of Mechanical Engineerin, Gödöllő – Hungary)
 • Fenyvesi, László (Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering, Gödöllő – Hungary)
 • Szendrő, Péter (Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering, Gödöllő – Hungary)
 • Felföldi, József (Szent István University, Faculty of Food Science, Budapest – Hungary)

 

Advisory Board

 • De Baerdemaeker, Josse (KU Leuven, Faculty of Bioscience Engineering, Leuven - Belgium)
 • Funk, David B. (United States Department of Agriculture | USDA • Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA), Kansas City – USA
 • Geyer, Martin (Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB), Department of Horticultural Engineering, Potsdam - Germany)
 • Janik, József (Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering, Gödöllő – Hungary)
 • Kutzbach, Heinz D. (Institut für Agrartechnik, Fg. Grundlagen der Agrartechnik, Universität Hohenheim – Germany)
 • Mizrach, Amos (Institute of Agricultural Engineering. ARO, the Volcani Center, Bet Dagan – Israel)
 • Neményi, Miklós (Széchenyi University, Department of Biosystems and Food Engineering, Győr – Hungary)
 • Schulze-Lammers, Peter (University of Bonn, Institute of Agricultural Engineering (ILT), Bonn – Germany)
 • Sitkei, György (University of Sopron, Institute of Wood Engineering, Sopron – Hungary)
 • Sun, Da-Wen (University College Dublin, School of Biosystems and Food Engineering, Agriculture and Food Science, Dublin – Ireland)
 • Tóth, László (Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering, Gödöllő – Hungary)

Prof. Felföldi, József
Institute: MATE - Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Food Science and Technology, Department of Measurements and Process Control
Address: 1118 Budapest Somlói út 14-16
E-mail: felfoldi.jozsef@uni-mate.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CABI
 • ERIH PLUS
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0.191
Scimago Quartile Score

Environmental Engineering (Q4)
Industrial Manufacturing Engineering (Q3)
Mechanical Engineering (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.1
Scopus
CIte Score Rank
General Agricultural and Biological Sciences 141/213 (34th PCTL)
Agricultural and Biological Sciences 104/147 (29th PCTL)
Industrial and Manufacturing Engineering 261/355 (26th PCTL)
Mechanical Engineering 494/631 (21st PCTL)
Environmental Engineering 145/184 (21st PCTL)
 
Scopus
SNIP
0.222

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,141
Scimago Quartile Score Environmental Engineering (Q4)
Industrial and Manufacturing Engineering (Q4)
Mechanical Engineering (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Industrial and Manufacturing Engineering 261/338 (Q4)
Environmental Engineering 138/173 (Q4)
Mechanical Engineering 495/601 (Q4)
Scopus
SNIP
0,381

2020  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,197
Scimago
Quartile Score
Environmental Engineering Q4
Industrial and Manufacturing Engineering Q3
Mechanical Engineering Q4
Scopus
Cite Score
33/69=0,5
Scopus
Cite Score Rank
Environmental Engineering 126/146 (Q4)
Industrial and Manufacturing Engineering 269/336 (Q3)
Mechanical Engineering 512/596 (Q4)
Scopus
SNIP
0,211
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
41
Days from submission to acceptance 122
Days from acceptance to publication 40
Acceptance rate 86%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,123
Scimago
Quartile Score
Environmental Engineering Q4
Industrial and Manufacturing Engineering Q4
Mechanical Engineering Q4
Scopus
Cite Score
18/33=0,5
Scopus
Cite Score Rank
Environmental Engineering 108/132 (Q4)
Industrial and Manufacturing Engineering 242/340 (Q3)
Mechanical Engineering 481/585 (Q4)
Scopus
SNIP
0,211
Scopus
Cites
13
Scopus
Documents
5

 

Progress in Agricultural Engineering Sciences
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Article Processing Charge 900 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 152 EUR / 185 USD
Print + online subscription: 177 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles can be purchased at the prices indicated.

Progress in Agricultural Engineering Sciences
Language English
Size B5
Year of
Foundation
2004
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1786-335X (Print)
ISSN 1787-0321 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 58 4
Nov 2023 0 37 6
Dec 2023 0 165 2
Jan 2024 0 149 5
Feb 2024 0 70 10
Mar 2024 0 74 2
Apr 2024 0 205 1