View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar II. Belgyógyászati Klinika Budapest Szentkirályi u. 46. 1088
Open access

A rosszindulatú nyiroksejtes megbetegedések – a lymphomák – kezelésében az elmúlt években több változás történt. A Hodgkin-kór kezelésében egyre inkább rizikóadaptált kezelési stratégiát alkalmazunk, amely nemcsak a kezelés előtti vizsgálatokon és prognosztikai tényezőkön alapszik, hanem a kezelés korai stádiumában végzett ismételt PET-vizsgálat (restaging) eredményén is. A sugárkezelés alkalmazásának lehetőség szerinti minimalizálása a késői szövődményként fellépő másodlagos daganatok gyakoriságát csökkentheti. Relapsus esetén kemoszenzitív betegek esetében autológ őssejt-transzplantáció végzendő. A Hodgkin-kórban szenvedő betegek mintegy 85%-ának gyógyulása várható. A non-Hodgkin-lymphomák heterogén betegségcsoportjában az indolens non-Hodgkin-lymphomák csoportjára (CLL, myeloma multiplex, hajas sejtes leukaemia, cutan lymphomák stb.) természetes lefolyás esetén a lassú progresszió jellemző. Kezelésük palliatív, teljes gyógyulás elérése a jelenlegi lehetőségekkel általában nem lehetséges. Az agresszív NHL-ek jellemzője a gyors progresszió és a kezelés nélkül rövid idő alatt bekövetkező halálos kimenetel. Többségük citosztatikum- és sugárérzékeny. Megfelelő kezeléssel a betegek 60–70%-a komplett remisszióba (CR) kerül, és a betegek 40–50%-a véglegesen meggyógyul. Új lehetőség mindkét NHL-csoportban az immunterápia bevezetése, amely lehetőséget ad a nyugvó daganatsejtek befolyásolására is. Segítségükkel jelentősen javíthatók az eddigi terápiás eredmények. A PET-vizsgálat bevezetése az NHL-ek első és ismételt stádiumvizsgálatát is hatékonyan segíti. A kedvezőtlen prognózisú, valamint a visszaeső betegek egy részénél az autológ őssejt-transzplantáció javíthatja a prognózist.

 • Molnár Zs., Ésik O., Illés Á.: Korai stádiumú Hodgkin-kór elsődleges kezelése. Orv. Hetil., 2005, 146 , 57–61.

  Illés Á. , 'Korai stádiumú Hodgkin-kór elsődleges kezelése ' (2005 ) 146 Orv. Hetil. : 57 -61.

  • Search Google Scholar
 • Illés Á., Udvardy M., Molnár Zs.: Az előrehaladott Hodgkin-kór elsődleges kezelése. Orv. Hetil., 2005, 146 , 195–202.

  Molnár Zs. , 'Az előrehaladott Hodgkin-kór elsődleges kezelése ' (2005 ) 146 Orv. Hetil. : 195 -202.

  • Search Google Scholar
 • Demeter J.: Előrehaladás non-Hodgkin-lymphomák kezelésében. Orvostovábbképző Szemle, októberi különszám, 2004, 5–8.

 • Armitage, J. O., Mauch, P. M., Harris, N. L. és mtsai: Diffuse large B-cell lymphoma. In Non-Hodgkin’s lymphomas. Szerk.: Mauch, P. M. és mtsai. Lippincott Williams, Baltimore, 2004, 427–453.

  Harris N. L. , '', in Non-Hodgkin’s lymphomas , (2004 ) -.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 43 33 1
PDF Downloads 247 235 4