View More View Less
 • 1 Magyar Honvédség, Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Tudományos Intézet Toxikológiai Kutató Osztály Budapest Rétköz u. 47/C 1118
 • | 2 Interlab Orvosi Rendelő és Laboratórium Budapest
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar II. Belgyógyászati Klinika Budapest
Open access

Munkánk célja a Guardien Angel (GA, azaz Őrangyal) pezsgőpor véralkoholszintet befolyásoló hatásának vizsgálata volt egészséges önkénteseken. Az összeállított protokoll szerint két méréssorozatot készítettünk, amelynek során (modellezve egy családi vagy társadalmi összejövetel étkezési, ivási szokásait) 70 g tiszta szesznek megfelelő alkoholmennyiséget kellett a vizsgált személyeknek elfogyasztani egy bőséges étkezéssel párosítva. A vizsgálatban részt vevők először nem kaptak GA pezsgőport az étel-ital mellé, míg a második sorozatban közvetlenül a vizsgálat megkezdése előtt és étkezés közben 1-1 tasak, vízben oldott granulátumot ittak meg. Az önkontrollos kísérleti körülmények között végzett vizsgálat során az önkéntesektől óránként, összesen ötször vettünk vért véralkohol-meghatározás céljából. A méréseket gőztérből vett mintavételezéssel, szilárd fázisú mikroextrakciós (SPME) módszerrel, GC-MS eljárással végeztük el. A sorozatmérések eredményei alapján megállapítható, hogy a véralkoholszint a két tasak granulátum elfogyasztása után jóval alacsonyabb volt a pezsgőpor nélküli alkoholfogyasztáshoz képest. A GA pezsgőpor hatására a vizsgálat második órájától kezdve mindenkinek jelentősen csökkent a véralkoholszintje. Ez az eredmény arra utal, hogy a GA pezsgőpor véralkoholszintet csökkentő képességét az egészséges személyek egyéni metabolizmusa csak kismértékben befolyásolta. Az eddigi eredményeink alapján érdemes további vizsgálatokat végezni annak eldöntésére, hogy a GA pezsgőpor hatásmechanizmusában az alkohol felszívódásának vagy/és az alkohol metabolizmusának befolyásolása játszik-e szerepet.

 • Thurman, R. G., Paschal, D., Abu-Murad, C. és mtsai: Swift increase of alcohol metabolism (SIAM) in the mause: comparison of the effect of short-term ethanol treatment on ethanol elimination in four inbred strains. Amer. Soc. for Pharm. and Exp. Therapeutics, 1982, 223 , 45–49.

  Abu-Murad C. , 'Swift increase of alcohol metabolism (SIAM) in the mause: comparison of the effect of short-term ethanol treatment on ethanol elimination in four inbred strains ' (1982 ) 223 Amer. Soc. for Pharm. and Exp. Therapeutics : 45 -49.

  • Search Google Scholar
 • Katoyama, Y., Yoshida, A.: (WO/2005102321) Composition for acceleration of alcohol metabolism or recuperation from fotigue through gluconeogenesis. PCT/JP2005/007475; 03.11.2005.

 • Chung, J. H., Cheong, J. C., Lee, J. Y. és mtsai: Acceleration of the alcohol oxidation rate in rats with aloin, aguinone derivative of Aloe. Biochem. Pharmacol., 1996, 52 , 1461–1468.

  Lee J. Y. , 'Acceleration of the alcohol oxidation rate in rats with aloin, aguinone derivative of Aloe ' (1996 ) 52 Biochem. Pharmacol. : 1461 -1468.

  • Search Google Scholar
 • Horváth I., Bohó R., Éliás A.: Eljárás alkohol másnaposság elleni pezsgőpor (Őrangyal pezsgőpor) előállítására,valamint az előállított pezsgőpor. MSZH, P 0401032., Budapest, 2004. május 13.

 • Jones, J. T., Jones, M. R., Plate, C. A. és mtsa: Ethyl glucuronide and ethyl sulfate concentrations following use of ethanol containing hand sanitizer. USDTL Research Monograph 2006.02, Page 1 of 6

 • Enyedi L., Fülöp Á., Melegh G., Radványiné Novotny A., Varga T.: A közlekedési bűncselekmények bizonyításának orvosszakértői kérdései. HVG-Orac Kiadó, 2008.

  Varga T. , '', in A közlekedési bűncselekmények bizonyításának orvosszakértői kérdései , (2008 ) -.

 • Morvai V.: Az alkoholizmus belgyógyászati vonatkozásai. Addiktológia, 2005, 4 , 267–279.

  Morvai V. , 'Az alkoholizmus belgyógyászati vonatkozásai ' (2005 ) 4 Addiktológia : 267 -279.

  • Search Google Scholar
 • Goodman, L. S., Gilman, A.: The pharmacological basis of therapeutics. New York, 1955, 98–114.

 • Mascord, D., Smith, J., Starner, G. A. és mtsai: Effect of oral glucose on the rate of metabolism of ethanol in humans. Oxford J. Med. Alcohol and Alcoholism., 1988, 23 , 365–370.

  Starner G. A. , 'Effect of oral glucose on the rate of metabolism of ethanol in humans ' (1988 ) 23 Oxford J. Med. Alcohol and Alcoholism. : 365 -370.

  • Search Google Scholar
 • Meier, P., Seitz, H. K.: Age, alcohol metabolism and liver disease. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 2008, 11 , 21–26.

  Seitz H. K. , 'Age, alcohol metabolism and liver disease ' (2008 ) 11 Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care : 21 -26.

  • Search Google Scholar
 • Fodor M., Hóser I.: Az acetaldehid szerepe az alkoholizmusban. Szenvedélybetegségek. Addictologia Hungarica, 1993, 1 , 204–206.

  Hóser I. , 'Az acetaldehid szerepe az alkoholizmusban. Szenvedélybetegségek ' (1993 ) 1 Addictologia Hungarica : 204 -206.

  • Search Google Scholar
 • US Patent 6936283. Composition of stimulation of specific metallo enzymes. August 30. 2005.

 • Teresinski, G., Buszewitz, G., Madro, R.: In vitro co-metabolism of acetoacetate and ethanol in human hepatic mithocondrial and cytosolic fractions. Chemico-Biological Interactions, 2005, 156 , 125–130.

  Madro R. , 'In vitro co-metabolism of acetoacetate and ethanol in human hepatic mithocondrial and cytosolic fractions ' (2005 ) 156 Chemico-Biological Interactions : 125 -130.

  • Search Google Scholar
 • Fodor M.: Az alkoholos termékek mentális hatása és lebomlása. Siófok, 2008. október 10–12., MAOTE XlV. Kongr. (MOTESZ).

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 28 26 0
PDF Downloads 605 591 67