View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Szeged Szentháromság u. 5. 6722
 • 2 Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program Budapest

Az epidemiológiai elemzések egyik fontos feladata az egészség megőrzését támogató védőfaktoroknak a felkutatása. Ilyen protektív tényező a vallás, amely az egészségi állapot mindhárom – testi, lelki és szociális – dimenziójára kihat, többek között hosszabb élettartammal, jobb egészségiállapot-mutatókkal és életminőséggel, kevesebb szorongással, depresszióval és öngyilkossággal, hatékonyabb megküzdési stratégiákkal hozható kapcsolatba a vallásosság. Serdülők egészségével kapcsolatban ma még kevés vizsgálat áll rendelkezésre. Célkitűzés: Kutatásunk célja, hogy a serdülők körében vizsgálja vallásosságuk, valamint pszichikai egészségük összefüggéseit. A vallásosság esetében egyaránt bevontuk a vallási hovatartozás, a vallásosság szubjektív mértéke, valamint a vallásgyakorlás aktivitási mutatóit, míg az egészségiállapot-mutatók között szerepelt a depressziós tünetegyüttes gyakorisága, az élettel való elégedettség és a saját egészség megítélése. Módszer: Kérdőíves adatfelvételünk során 881 szegedi középiskolást kérdeztünk meg (életkoruk 14–20 év, átlag: 16,6 év, szórás: 1,3 év, a minta 44,6%-a lány). A függő változóként szereplő egészségiállapot-mutatók és a független változóként alkalmazott vallásosságváltozók közötti összefüggéseket a logisztikus regresszió segítségével kiszámolt esélyhányadosok igazolták. Eredmények: Adataink azt mutatják, hogy a depressziós tünetek gyakoriságára hat legkevésbé a fiatalok vallásossága, míg az egészségüket jobbnak ítélték, és életükkel is elégedettebbek azok, akik vallásosként határozzák meg magukat, illetve ténylegesen el is járnak vallási közösségekbe. A lányok nagyobb mértékben tartoznak felekezethez, és az élettel való elégedettségükre, valamint az egészségük önértékelésére is jelentősebben kihat vallásosságuk. Következtetések: A vallásosság a serdülők körében is meghatározó a fiatalok pszichikai egészségére a depresszió kivételével. További vizsgálatok szükségesek a serdülők egészségi állapotára ható védőfaktorok elemzéséhez.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Pikó B. (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest, 2005.

  '', in Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban , (2005 ) -.

 • Park, J. M., Brindis, C. D., Chang, F. és mtsa: A midcourse review of the Healthy People 2010: 21 critical health objectives for adolescents and young adults. J. Adolesc. Health, 2008, 42 , 329–334.

  Chang F. , 'A midcourse review of the Healthy People 2010: 21 critical health objectives for adolescents and young adults ' (2008 ) 42 J. Adolesc. Health : 329 -334.

  • Search Google Scholar
 • Park, C. L.: Religiousness/spirituality and health: A meaning systems perspective. J. Behav. Med., 2007, 30 , 319–328.

  Park C. L. , 'Religiousness/spirituality and health: A meaning systems perspective ' (2007 ) 30 J. Behav. Med. : 319 -328.

  • Search Google Scholar
 • Mueller, P. S., Plevak, D. J., Rummans, T. A.: Religious involvement, spirituality, and medicine: Implications for clinical practice. Mayo Clin. Proc., 2001, 76 , 1225–1235.

  Rummans T. A. , 'Religious involvement, spirituality, and medicine: Implications for clinical practice ' (2001 ) 76 Mayo Clin. Proc. : 1225 -1235.

  • Search Google Scholar
 • McNamara Barry, C., Nelson, L. J.: The role of religion in the transition to adulthood for young emerging adults. J. Youth Adolesc., 2005, 34 , 245–255.

  Nelson L. J. , 'The role of religion in the transition to adulthood for young emerging adults ' (2005 ) 34 J. Youth Adolesc. : 245 -255.

  • Search Google Scholar
 • Kovács E., Pikó B.: Vallásosság a magyar középiskolások körében. Társadalomkut., 2009, 27 , 27–48.

  Pikó B. , 'Vallásosság a magyar középiskolások körében ' (2009 ) 27 Társadalomkut. : 27 -48.

  • Search Google Scholar
 • Francis, L. J., Robbins, M., Lewis, C. A. és mtsai: Religiosity and general health among undergraduate students: A response to O’Connor, Cobb, and O’Connor. Pers. Indiv. Diff., 2003, 37 , 485–494.

  Lewis C. A. , 'Religiosity and general health among undergraduate students: A response to O’Connor, Cobb, and O’Connor ' (2003 ) 37 Pers. Indiv. Diff. : 485 -494.

  • Search Google Scholar
 • Kawachi, I., Kennedy, B. P., Glass, R.: Social capital and self-rated health: A contextual analysis. Am. J. Publ. Health, 1999, 89 , 1187–1193.

  Glass R. , 'Social capital and self-rated health: A contextual analysis ' (1999 ) 89 Am. J. Publ. Health : 1187 -1193.

  • Search Google Scholar
 • Good, M., Willoughby, T.: The role of spirituality versus religiosity in adolescent psychosocial adjustment. J. Youth Adolesc., 2006, 35 , 41–55.

  Willoughby T. , 'The role of spirituality versus religiosity in adolescent psychosocial adjustment ' (2006 ) 35 J. Youth Adolesc. : 41 -55.

  • Search Google Scholar
 • Mabe, P. A., Josephson, A. M.: Child and adolescent psychopathology: Spiritual and religious perspectives. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am., 2004, 13 , 111–125.

  Josephson A. M. , 'Child and adolescent psychopathology: Spiritual and religious perspectives ' (2004 ) 13 Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. : 111 -125.

  • Search Google Scholar
 • Dew, R. E., Daniel, S. S., Goldston, D. B. és mtsai: A prospective study of religion/spirituality and depressive symptoms among adolescent psychiatric patients. J. Affect. Dis., 2009, DOI:10.1016/j.jad.2009.04.029

  Goldston D. B. , 'A prospective study of religion/spirituality and depressive symptoms among adolescent psychiatric patients ' (2009 ) J. Affect. Dis. : -.

  • Search Google Scholar
 • Cotton, S., Zebracki, K., Rosenthal, S. L. és mtsai: Religion/spirituality and adolescent health outcomes: A review. J. Adolesc. Health, 2006, 38 , 472–480.

  Rosenthal S. L. , 'Religion/spirituality and adolescent health outcomes: A review ' (2006 ) 38 J. Adolesc. Health : 472 -480.

  • Search Google Scholar
 • Knight, J. R., Sherritt, L., Harris, S. K. és mtsai: Alcohol use and religiousness/spirituality among adolescents. South Med. J., 2007, 100 , 349–355.

  Harris S. K. , 'Alcohol use and religiousness/spirituality among adolescents ' (2007 ) 100 South Med. J. : 349 -355.

  • Search Google Scholar
 • Pearce, M. J., Jones, S. M., Schwab-Stone, M. E. és mtsa: The protective effects of religiousness and parent involvement on the development of conduct problems among youth exposed to violence. Child Dev., 2003, 74 , 1682–1696.

  Schwab-Stone M. E. , 'The protective effects of religiousness and parent involvement on the development of conduct problems among youth exposed to violence ' (2003 ) 74 Child Dev. : 1682 -1696.

  • Search Google Scholar
 • Pikó, B., Fitzpatrick, K. M.: Substance use, religiosity and other protective factors among Hungarian adolescents. Addict. Behav., 2004, 29 , 1095–1107.

  Fitzpatrick K. M. , 'Substance use, religiosity and other protective factors among Hungarian adolescents ' (2004 ) 29 Addict. Behav. : 1095 -1107.

  • Search Google Scholar
 • Cotton, S., Kudel, I., Roberts, Y. H. és mtsai: Spiritual well-being and mental health outcomes in adolescents with or without inflammatory bowel disease. J. Adolesc. Health, 2009, 44 , 485–492.

  Roberts Y. H. , 'Spiritual well-being and mental health outcomes in adolescents with or without inflammatory bowel disease ' (2009 ) 44 J. Adolesc. Health : 485 -492.

  • Search Google Scholar
 • Baroun, K. A.: Relations among religiosity, health, happiness, and anxiety for Kuwaiti adolescents. Psychol. Rep., 2006, 99 , 717–722.

  Baroun K. A. , 'Relations among religiosity, health, happiness, and anxiety for Kuwaiti adolescents ' (2006 ) 99 Psychol. Rep. : 717 -722.

  • Search Google Scholar
 • Pearce, M. J., Little, T. D., Perez, J. E.: Religiousness and depressive symptoms among adolescents. J. Clin. Child Adolesc. Psychol., 2003, 32 , 267–276.

  Perez J. E. , 'Religiousness and depressive symptoms among adolescents ' (2003 ) 32 J. Clin. Child Adolesc. Psychol. : 267 -276.

  • Search Google Scholar
 • Dew, R. E., Daniel, S. S., Armstrong, T. D. és mtsai: Religion/spirituality and adolescent psychiatric symptoms: A Review. Child Psychiatr. Hum. Dev., 2008, 39 , 381–398.

  Armstrong T. D. , 'Religion/spirituality and adolescent psychiatric symptoms: A Review ' (2008 ) 39 Child Psychiatr. Hum. Dev. : 381 -398.

  • Search Google Scholar
 • McCullough, M. E., Larson, D. B.: Religion and depression: A review of the literature. Twin Res., 1999, 2 , 126–136.

  Larson D. B. , 'Religion and depression: A review of the literature ' (1999 ) 2 Twin Res. : 126 -136.

  • Search Google Scholar
 • Cotton, S., Larkin, E., Hoopes, A. és mtsai: The impact of adolescent spirituality on depressive symptoms and health risk behaviors. J. Adolesc. Health, 2005, 36 , 529e7–529e14.

  Hoopes A. , 'The impact of adolescent spirituality on depressive symptoms and health risk behaviors ' (2005 ) 36 J. Adolesc. Health : 529e7 -529e14.

  • Search Google Scholar
 • Eliassen, A. H., Taylor, J., Lloyd, D. A.: Subjective religiosity and depression in the transition to adulthood. J. Sci. Stud. Relig., 2005, 44 , 187–199.

  Lloyd D. A. , 'Subjective religiosity and depression in the transition to adulthood ' (2005 ) 44 J. Sci. Stud. Relig. : 187 -199.

  • Search Google Scholar
 • Kovacs, M.: Children’s Depression Inventory (CDI). Toronto, Multi-Health Systems, 1992.

  Kovacs M. , '', in Children’s Depression Inventory (CDI) , (1992 ) -.

 • Pikó, B. F., Fitzpatrick, K. M.: Depressive symptomatology among Hungarian youth: A risk and protective factors approach. Am. J. Orthopsychiatr., 2003, 73 , 44–54.

  Fitzpatrick K. M. , 'Depressive symptomatology among Hungarian youth: A risk and protective factors approach ' (2003 ) 73 Am. J. Orthopsychiatr. : 44 -54.

  • Search Google Scholar
 • Pikó B.: Szegedi Ifjúságkutatás 2000, 2008: Egészségmagatartás és a depressziós tünetegyüttes előfordulása a szegedi középiskolások körében. Magy. Epidem., 2008, 5 , 213–227.

  Pikó B. , 'Szegedi Ifjúságkutatás 2000, 2008: Egészségmagatartás és a depressziós tünetegyüttes előfordulása a szegedi középiskolások körében ' (2008 ) 5 Magy. Epidem. : 213 -227.

  • Search Google Scholar
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S.: The Satisfaction with Life Scale. J. Pers. Assessm., 1985, 49 , 71–75.

  Griffin S. , 'The Satisfaction with Life Scale ' (1985 ) 49 J. Pers. Assessm. : 71 -75.

 • National Survey on Drug Use, 2002: http://icpsr.umich:edu/cocoon/ICPSR/STUDY/06542.xml

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 6 6
Dec 2020 0 10 11
Jan 2021 0 12 9
Feb 2021 0 2 4
Mar 2021 0 15 26
Apr 2021 0 1 3
May 2021 0 0 0