View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Budapest Nagyvárad tér 4. 1089

A stresszelmélet szerint a munkahelyi és munkahelyen kívüli támogatás (az úgynevezett társas támogatás) befolyásolhatja a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus szintjét. Annak ellére, hogy a munkahely-család konfliktus – a stressz egyik forrása – nagyon gyakori orvosnők körében, nem áll rendelkezésre empirikus adat a munkahely-család konfliktus és a társas támogatás közötti kapcsolatról olyan tradicionális és családcentrikus társadalomban, ahol a női szerepekkel szembeni elvárások magasak. A szerző feltételezte, hogy az orvosnők gyakori munkahely-család konfliktusának hátterében a társas támogatás hiánya húzódik meg. Célkitűzés: A társas támogatás pszichoszociális jellemzőinek és gyakoriságának, valamint a munkahely-család konfliktussal való kapcsolatának feltárása orvosnők körében. Módszer: Kvantitatív és kvalitatív vizsgálat önkitöltős kérdőívekkel ( N = 420) és mélyinterjúkkal ( N = 123) orvosnők és férfi orvosok körében. Eredmények: A munkahely-család konfliktus szintje és prevalenciája szignifikánsan magasabb volt orvosnők körében ( N = 219), mint férfiaknál ( N = 201). Az orvosok leggyakrabban munkahelyfüggő munkahely-család konfliktusról számoltak be, de szignifikánsan több orvosnő jelentett családfüggő munkahely-család konfliktust és stresszalapú munkahely-család konfliktust, mint férfi (39% vs. 18% és 68% vs. 20%). Szignifikánsan több férfi orvos számolt be időalapú munkahely-család konfliktusról a nőkhöz képest. Az interjúk tartalmi analízise a társas támogatás alábbi formáit tárta fel orvosok körében: szülői támogatás a pályaválasztásban, partneri támogatás a házimunkában, munkatársi támogatás (példaképek/mentorok kijelölése, a nemi egyenlőség fenntartása), valamint szervezeti támogatás (például családbarát szabályzatok megteremtése). Az orvosnők szignifikánsan kevesebb szülői, partneri és munkatársi támogatásról számoltak be, mint a férfiak. Azok az orvosnők, akik nem részesültek szülői, munkatársi vagy szervezeti támogatásban, szignifikánsan magasabb munkahely-család konfliktust jelentettek azokhoz képest, akik részesültek ilyen típusú támogatásban. Lineáris regressziós analízisekben a magas munkahelyi követelmények és munkateher, a munkahelyi stressz, a nagy gyerekszám, a fiatalabb életkor és a munkahelyi támogatás hiánya bizonyultak a munkahely-család konfliktus legerősebb prediktorainak (R 2 0,59). Következtetések: A társas – különösképpen a szülői, munkatársi és szervezeti – támogatás hiánya fontos patogenetikai szerepet játszhat a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus kialakulásában orvosnők körében.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Saraceno, C., Olagnero, M., Torrioni, P.: First European Quality of Life Survey: Families, work and social networks. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2005.

  Torrioni P. , '', in First European Quality of Life Survey: Families, work and social networks , (2005 ) -.

 • Geurts, S., Rutte, C., Peeters, M.: Antecedents and consequences of work-home interference among medical residents. Soc. Sci. Med., 1999, 48 , 1135–1148.

  Peeters M. , 'Antecedents and consequences of work-home interference among medical residents ' (1999 ) 48 Soc. Sci. Med. : 1135 -1148.

  • Search Google Scholar
 • Poelmans, S.: Individual and organizational issues in work-family conflict. Research Paper No. 445, IESE, Barcelona, 2001.

 • Pongrácz T., S. Molnár E.: Kisgyermekes apák és anyák szülői, családi attitűdjei négy európai országban. KSH NKI Kutatási Jelentései. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 1994, 52 .

 • Tóth, O.: Modern behaviour, traditional values – Changes in the family since 1990. Hung. Quart., 2006, 47 , 85–92.

  Tóth O. , 'Modern behaviour, traditional values – Changes in the family since 1990 ' (2006 ) 47 Hung. Quart. : 85 -92.

  • Search Google Scholar
 • Rizzo, J. R., House, R. J., Lirtzman, S. I.: Role conflict and ambiguity in complex organizations. Admin. Sci. Quart., 1970, 15 , 150–163.

  Lirtzman S. I. , 'Role conflict and ambiguity in complex organizations ' (1970 ) 15 Admin. Sci. Quart. : 150 -163.

  • Search Google Scholar
 • Greenhaus, J. H., Beutell, N. J.: Sources and conflict between work and family roles. Acad. Manage. Rev., 1985, 10 , 76–88.

  Beutell N. J. , 'Sources and conflict between work and family roles ' (1985 ) 10 Acad. Manage. Rev. : 76 -88.

  • Search Google Scholar
 • Frone, M. R., Russell, M., Cooper, M. L.: Prevalence of work-family conflict: are work and family boundaries asymmetrically permeable? J. Organ. Behav., 1992, 13 , 723–729.

  Cooper M. L. , 'Prevalence of work-family conflict: are work and family boundaries asymmetrically permeable? ' (1992 ) 13 J. Organ. Behav. : 723 -729.

  • Search Google Scholar
 • Allen, T. D., Herst, D. E. L., Bruck, C. S. és mtsai: Consequences associated with work-to-family conflict: a review and agenda for future research. J. Occup. Health Psychol., 2000, 5 , 278–308.

  Bruck C. S. , 'Consequences associated with work-to-family conflict: a review and agenda for future research ' (2000 ) 5 J. Occup. Health Psychol. : 278 -308.

  • Search Google Scholar
 • Frone, M. R., Russell, M., Cooper, M. L.: Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the work-family interface. J. Appl. Psychol., 1992, 77 , 65–78.

  Cooper M. L. , 'Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the work-family interface ' (1992 ) 77 J. Appl. Psychol. : 65 -78.

  • Search Google Scholar
 • van Hooff, M. L. M., Geurts, S. A. E., Taris, T. W. és mtsai: Disentangling the causal relationships between work-home interference and employee health. Scand. J. Work Environ. Health, 2005, 31 , 15–29.

  Taris T. W. , 'Disentangling the causal relationships between work-home interference and employee health ' (2005 ) 31 Scand. J. Work Environ. Health : 15 -29.

  • Search Google Scholar
 • Karasek, R., Theorell, T.: Healthy work. Stress, productivity and the reconstruction of working life. Basic, New York, 1990.

  Theorell T. , '', in Healthy work. Stress, productivity and the reconstruction of working life , (1990 ) -.

 • Kompier, M., Levi, L.: Stress at work: Causes, effects and prevention. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 1995.

  Levi L. , '', in Stress at work: Causes, effects and prevention , (1995 ) -.

 • Quick, J., Nelson, D., Hurrell, J. Jr.: Preventive stress management in organizations. American Psychological Association, Washington, D. C., 1997.

  Hurrell J. , '', in Preventive stress management in organizations , (1997 ) -.

 • László, K. D., Győrffy, Z., Ádám, S. és mtsai: Work-related stress factors and menstrual pain: a nation-wide representative survey. J. Psychosom. Obst. Gyn., 2008, 29 , 133–138.

  Ádám S. , 'Work-related stress factors and menstrual pain: a nation-wide representative survey ' (2008 ) 29 J. Psychosom. Obst. Gyn. : 133 -138.

  • Search Google Scholar
 • Higgins, C. A., Duxbury, L. E., Irving, R. K.: Work-family conflict in the dual-career family. Organ. Behav. Hum. Dec., 1992, 51 , 51–57.

  Irving R. K. , 'Work-family conflict in the dual-career family ' (1992 ) 51 Organ. Behav. Hum. Dec. : 51 -57.

  • Search Google Scholar
 • Frone, M. R., Russell, M., Cooper, M. L.: Relation of work-family conflict to health outcomes: A four-year longitudinal study of employed parents. J. Occup. Organ. Psychol., 1997, 70 , 325–335.

  Cooper M. L. , 'Relation of work-family conflict to health outcomes: A four-year longitudinal study of employed parents ' (1997 ) 70 J. Occup. Organ. Psychol. : 325 -335.

  • Search Google Scholar
 • Thomas, L., Ganster, D.: Impact of family-supportive work variables on work-family conflict and strain: a control perspective. J. Appl. Psychol., 1995, 80 , 6–15.

  Ganster D. , 'Impact of family-supportive work variables on work-family conflict and strain: a control perspective ' (1995 ) 80 J. Appl. Psychol. : 6 -15.

  • Search Google Scholar
 • Maslach, C., Jackson, S. E., Leiter, M. P.: Maslach burnout inventory manual (3rd ed.). Consulting Psychologists Press, Palo Alto, 1996.

  Leiter M. P. , '', in Maslach burnout inventory manual , (1996 ) -.

 • Firth-Cozens, J., Greenhalgh, J.: Doctors’ perceptions of the links between stress and lowered clinical care. Soc. Sci. Med., 1997, 44 , 1017–1022.

  Greenhalgh J. , 'Doctors’ perceptions of the links between stress and lowered clinical care ' (1997 ) 44 Soc. Sci. Med. : 1017 -1022.

  • Search Google Scholar
 • Shanafelt, T. D., Bradley, K. A., Wipf, J. E. és mtsai: Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. Ann. Intern. Med., 2002, 136 , 358–367.

  Wipf J. E. , 'Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program ' (2002 ) 136 Ann. Intern. Med. : 358 -367.

  • Search Google Scholar
 • Ádám, S., Győrffy, Z., Susánszky, É.: Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. J. Health Psychol., 2008, 13 , 839–848.

  Susánszky É. , 'Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict ' (2008 ) 13 J. Health Psychol. : 839 -848.

  • Search Google Scholar
 • Adams, G. A., King, L. A., King, D. W.: Relationships of job and family involvement, family social support, and work-family conflict with job and life satisfaction. J. Appl. Psychol., 1996, 81 , 411–420.

  King D. W. , 'Relationships of job and family involvement, family social support, and work-family conflict with job and life satisfaction ' (1996 ) 81 J. Appl. Psychol. : 411 -420.

  • Search Google Scholar
 • Netemeyer, R. G., Boles, J. S., McMurrian, R.: Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. J. Appl. Psychol., 1996, 87 , 400–410.

  McMurrian R. , 'Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales ' (1996 ) 87 J. Appl. Psychol. : 400 -410.

  • Search Google Scholar
 • Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Williams, L. J.: Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. J. Vocat. Behav., 2000, 56 , 249–276.

  Williams L. J. , 'Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict ' (2000 ) 56 J. Vocat. Behav. : 249 -276.

  • Search Google Scholar
 • Rice, R. W., Frone, M. R., McFarlin, D. B.: Work-nonwork conflict and the perceived quality of life. J. Organ. Behav., 1992, 13 , 155–168.

  McFarlin D. B. , 'Work-nonwork conflict and the perceived quality of life ' (1992 ) 13 J. Organ. Behav. : 155 -168.

  • Search Google Scholar
 • Firth, L., Mellor, D. J, Moore, K. A. és mtsai: How can managers reduce employee intention to quit? J. Manag. Psychol., 2004, 19 , 170–187.

  Moore K. A. , 'How can managers reduce employee intention to quit? ' (2004 ) 19 J. Manag. Psychol. : 170 -187.

  • Search Google Scholar
 • Warde, C., Allen, W., Gelberg, L.: Physician role conflict and resulting career changes. Gender and generational differences. J. Gen. Intern. Med., 1996, 11 , 729–735.

  Gelberg L. , 'Physician role conflict and resulting career changes. Gender and generational differences ' (1996 ) 11 J. Gen. Intern. Med. : 729 -735.

  • Search Google Scholar
 • Theorell, T.: Working conditions and health. In: Social epidemiology. Szerk.: Berkman, L., Kawachi, I. Oxford University Press, New York, 2000, 95–118.

  Theorell T. , '', in Social epidemiology , (2000 ) -.

 • Theorell, T., Perski, A., Akerstedt, T. és mtsai: Changes in job strain in relation to changes in physiological state. A longitudinal study. Scand. J. Work Environ. Health, 1988, 14 , 189–196.

  Akerstedt T. , 'Changes in job strain in relation to changes in physiological state. A longitudinal study ' (1988 ) 14 Scand. J. Work Environ. Health : 189 -196.

  • Search Google Scholar
 • Weber, R. P.: Basic content analysis (2nd edition). Quantitative applications in the Social Sciences Series, Vol. 49. Newbury Park, 1990.

 • Pleck, J.: The work-family role system. Soc. Probl., 1977, 24 , 417–427.

  Pleck J. , 'The work-family role system ' (1977 ) 24 Soc. Probl. : 417 -427.

 • Korabik, K., Lero, D. S., Ayman, R.: A multi-level approach to cross cultural work-family research: A micro and macro perspective. Int. J. Cross Cult. Manag., 2003, 3 , 289–303.

  Ayman R. , 'A multi-level approach to cross cultural work-family research: A micro and macro perspective ' (2003 ) 3 Int. J. Cross Cult. Manag. : 289 -303.

  • Search Google Scholar
 • Joplin, J. R. W., Shaffer, M. A., Francesco, A. M. és mtsai: The macro-environment and work-family conflict: Development of a cross cultural comparative framework. Int. J. Cross Cult. Manag., 2003, 3 , 305–328.

  Francesco A. M. , 'The macro-environment and work-family conflict: Development of a cross cultural comparative framework ' (2003 ) 3 Int. J. Cross Cult. Manag. : 305 -328.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 4 24
Nov 2020 0 18 13
Dec 2020 0 2 11
Jan 2021 0 8 25
Feb 2021 0 5 27
Mar 2021 0 12 32
Apr 2021 0 1 9