View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Budapest Nagyvárad tér 4. 1089
Open access

A stresszelmélet szerint a munkahelyi és munkahelyen kívüli támogatás (az úgynevezett társas támogatás) befolyásolhatja a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus szintjét. Annak ellére, hogy a munkahely-család konfliktus – a stressz egyik forrása – nagyon gyakori orvosnők körében, nem áll rendelkezésre empirikus adat a munkahely-család konfliktus és a társas támogatás közötti kapcsolatról olyan tradicionális és családcentrikus társadalomban, ahol a női szerepekkel szembeni elvárások magasak. A szerző feltételezte, hogy az orvosnők gyakori munkahely-család konfliktusának hátterében a társas támogatás hiánya húzódik meg. Célkitűzés: A társas támogatás pszichoszociális jellemzőinek és gyakoriságának, valamint a munkahely-család konfliktussal való kapcsolatának feltárása orvosnők körében. Módszer: Kvantitatív és kvalitatív vizsgálat önkitöltős kérdőívekkel ( N = 420) és mélyinterjúkkal ( N = 123) orvosnők és férfi orvosok körében. Eredmények: A munkahely-család konfliktus szintje és prevalenciája szignifikánsan magasabb volt orvosnők körében ( N = 219), mint férfiaknál ( N = 201). Az orvosok leggyakrabban munkahelyfüggő munkahely-család konfliktusról számoltak be, de szignifikánsan több orvosnő jelentett családfüggő munkahely-család konfliktust és stresszalapú munkahely-család konfliktust, mint férfi (39% vs. 18% és 68% vs. 20%). Szignifikánsan több férfi orvos számolt be időalapú munkahely-család konfliktusról a nőkhöz képest. Az interjúk tartalmi analízise a társas támogatás alábbi formáit tárta fel orvosok körében: szülői támogatás a pályaválasztásban, partneri támogatás a házimunkában, munkatársi támogatás (példaképek/mentorok kijelölése, a nemi egyenlőség fenntartása), valamint szervezeti támogatás (például családbarát szabályzatok megteremtése). Az orvosnők szignifikánsan kevesebb szülői, partneri és munkatársi támogatásról számoltak be, mint a férfiak. Azok az orvosnők, akik nem részesültek szülői, munkatársi vagy szervezeti támogatásban, szignifikánsan magasabb munkahely-család konfliktust jelentettek azokhoz képest, akik részesültek ilyen típusú támogatásban. Lineáris regressziós analízisekben a magas munkahelyi követelmények és munkateher, a munkahelyi stressz, a nagy gyerekszám, a fiatalabb életkor és a munkahelyi támogatás hiánya bizonyultak a munkahely-család konfliktus legerősebb prediktorainak (R 2 0,59). Következtetések: A társas – különösképpen a szülői, munkatársi és szervezeti – támogatás hiánya fontos patogenetikai szerepet játszhat a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus kialakulásában orvosnők körében.

 • Saraceno, C., Olagnero, M., Torrioni, P.: First European Quality of Life Survey: Families, work and social networks. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2005.

  Torrioni P. , '', in First European Quality of Life Survey: Families, work and social networks , (2005 ) -.

 • Geurts, S., Rutte, C., Peeters, M.: Antecedents and consequences of work-home interference among medical residents. Soc. Sci. Med., 1999, 48 , 1135–1148.

  Peeters M. , 'Antecedents and consequences of work-home interference among medical residents ' (1999 ) 48 Soc. Sci. Med. : 1135 -1148.

  • Search Google Scholar
 • Poelmans, S.: Individual and organizational issues in work-family conflict. Research Paper No. 445, IESE, Barcelona, 2001.

 • Pongrácz T., S. Molnár E.: Kisgyermekes apák és anyák szülői, családi attitűdjei négy európai országban. KSH NKI Kutatási Jelentései. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 1994, 52 .

 • Tóth, O.: Modern behaviour, traditional values – Changes in the family since 1990. Hung. Quart., 2006, 47 , 85–92.

  Tóth O. , 'Modern behaviour, traditional values – Changes in the family since 1990 ' (2006 ) 47 Hung. Quart. : 85 -92.

  • Search Google Scholar
 • Rizzo, J. R., House, R. J., Lirtzman, S. I.: Role conflict and ambiguity in complex organizations. Admin. Sci. Quart., 1970, 15 , 150–163.

  Lirtzman S. I. , 'Role conflict and ambiguity in complex organizations ' (1970 ) 15 Admin. Sci. Quart. : 150 -163.

  • Search Google Scholar
 • Greenhaus, J. H., Beutell, N. J.: Sources and conflict between work and family roles. Acad. Manage. Rev., 1985, 10 , 76–88.

  Beutell N. J. , 'Sources and conflict between work and family roles ' (1985 ) 10 Acad. Manage. Rev. : 76 -88.

  • Search Google Scholar
 • Frone, M. R., Russell, M., Cooper, M. L.: Prevalence of work-family conflict: are work and family boundaries asymmetrically permeable? J. Organ. Behav., 1992, 13 , 723–729.

  Cooper M. L. , 'Prevalence of work-family conflict: are work and family boundaries asymmetrically permeable? ' (1992 ) 13 J. Organ. Behav. : 723 -729.

  • Search Google Scholar
 • Allen, T. D., Herst, D. E. L., Bruck, C. S. és mtsai: Consequences associated with work-to-family conflict: a review and agenda for future research. J. Occup. Health Psychol., 2000, 5 , 278–308.

  Bruck C. S. , 'Consequences associated with work-to-family conflict: a review and agenda for future research ' (2000 ) 5 J. Occup. Health Psychol. : 278 -308.

  • Search Google Scholar
 • Frone, M. R., Russell, M., Cooper, M. L.: Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the work-family interface. J. Appl. Psychol., 1992, 77 , 65–78.

  Cooper M. L. , 'Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the work-family interface ' (1992 ) 77 J. Appl. Psychol. : 65 -78.

  • Search Google Scholar
 • van Hooff, M. L. M., Geurts, S. A. E., Taris, T. W. és mtsai: Disentangling the causal relationships between work-home interference and employee health. Scand. J. Work Environ. Health, 2005, 31 , 15–29.

  Taris T. W. , 'Disentangling the causal relationships between work-home interference and employee health ' (2005 ) 31 Scand. J. Work Environ. Health : 15 -29.

  • Search Google Scholar
 • Karasek, R., Theorell, T.: Healthy work. Stress, productivity and the reconstruction of working life. Basic, New York, 1990.

  Theorell T. , '', in Healthy work. Stress, productivity and the reconstruction of working life , (1990 ) -.

 • Kompier, M., Levi, L.: Stress at work: Causes, effects and prevention. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 1995.

  Levi L. , '', in Stress at work: Causes, effects and prevention , (1995 ) -.

 • Quick, J., Nelson, D., Hurrell, J. Jr.: Preventive stress management in organizations. American Psychological Association, Washington, D. C., 1997.

  Hurrell J. , '', in Preventive stress management in organizations , (1997 ) -.

 • László, K. D., Győrffy, Z., Ádám, S. és mtsai: Work-related stress factors and menstrual pain: a nation-wide representative survey. J. Psychosom. Obst. Gyn., 2008, 29 , 133–138.

  Ádám S. , 'Work-related stress factors and menstrual pain: a nation-wide representative survey ' (2008 ) 29 J. Psychosom. Obst. Gyn. : 133 -138.

  • Search Google Scholar
 • Higgins, C. A., Duxbury, L. E., Irving, R. K.: Work-family conflict in the dual-career family. Organ. Behav. Hum. Dec., 1992, 51 , 51–57.

  Irving R. K. , 'Work-family conflict in the dual-career family ' (1992 ) 51 Organ. Behav. Hum. Dec. : 51 -57.

  • Search Google Scholar
 • Frone, M. R., Russell, M., Cooper, M. L.: Relation of work-family conflict to health outcomes: A four-year longitudinal study of employed parents. J. Occup. Organ. Psychol., 1997, 70 , 325–335.

  Cooper M. L. , 'Relation of work-family conflict to health outcomes: A four-year longitudinal study of employed parents ' (1997 ) 70 J. Occup. Organ. Psychol. : 325 -335.

  • Search Google Scholar
 • Thomas, L., Ganster, D.: Impact of family-supportive work variables on work-family conflict and strain: a control perspective. J. Appl. Psychol., 1995, 80 , 6–15.

  Ganster D. , 'Impact of family-supportive work variables on work-family conflict and strain: a control perspective ' (1995 ) 80 J. Appl. Psychol. : 6 -15.

  • Search Google Scholar
 • Maslach, C., Jackson, S. E., Leiter, M. P.: Maslach burnout inventory manual (3rd ed.). Consulting Psychologists Press, Palo Alto, 1996.

  Leiter M. P. , '', in Maslach burnout inventory manual , (1996 ) -.

 • Firth-Cozens, J., Greenhalgh, J.: Doctors’ perceptions of the links between stress and lowered clinical care. Soc. Sci. Med., 1997, 44 , 1017–1022.

  Greenhalgh J. , 'Doctors’ perceptions of the links between stress and lowered clinical care ' (1997 ) 44 Soc. Sci. Med. : 1017 -1022.

  • Search Google Scholar
 • Shanafelt, T. D., Bradley, K. A., Wipf, J. E. és mtsai: Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. Ann. Intern. Med., 2002, 136 , 358–367.

  Wipf J. E. , 'Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program ' (2002 ) 136 Ann. Intern. Med. : 358 -367.

  • Search Google Scholar
 • Ádám, S., Győrffy, Z., Susánszky, É.: Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. J. Health Psychol., 2008, 13 , 839–848.

  Susánszky É. , 'Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict ' (2008 ) 13 J. Health Psychol. : 839 -848.

  • Search Google Scholar
 • Adams, G. A., King, L. A., King, D. W.: Relationships of job and family involvement, family social support, and work-family conflict with job and life satisfaction. J. Appl. Psychol., 1996, 81 , 411–420.

  King D. W. , 'Relationships of job and family involvement, family social support, and work-family conflict with job and life satisfaction ' (1996 ) 81 J. Appl. Psychol. : 411 -420.

  • Search Google Scholar
 • Netemeyer, R. G., Boles, J. S., McMurrian, R.: Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. J. Appl. Psychol., 1996, 87 , 400–410.

  McMurrian R. , 'Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales ' (1996 ) 87 J. Appl. Psychol. : 400 -410.

  • Search Google Scholar
 • Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Williams, L. J.: Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. J. Vocat. Behav., 2000, 56 , 249–276.

  Williams L. J. , 'Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict ' (2000 ) 56 J. Vocat. Behav. : 249 -276.

  • Search Google Scholar
 • Rice, R. W., Frone, M. R., McFarlin, D. B.: Work-nonwork conflict and the perceived quality of life. J. Organ. Behav., 1992, 13 , 155–168.

  McFarlin D. B. , 'Work-nonwork conflict and the perceived quality of life ' (1992 ) 13 J. Organ. Behav. : 155 -168.

  • Search Google Scholar
 • Firth, L., Mellor, D. J, Moore, K. A. és mtsai: How can managers reduce employee intention to quit? J. Manag. Psychol., 2004, 19 , 170–187.

  Moore K. A. , 'How can managers reduce employee intention to quit? ' (2004 ) 19 J. Manag. Psychol. : 170 -187.

  • Search Google Scholar
 • Warde, C., Allen, W., Gelberg, L.: Physician role conflict and resulting career changes. Gender and generational differences. J. Gen. Intern. Med., 1996, 11 , 729–735.

  Gelberg L. , 'Physician role conflict and resulting career changes. Gender and generational differences ' (1996 ) 11 J. Gen. Intern. Med. : 729 -735.

  • Search Google Scholar
 • Theorell, T.: Working conditions and health. In: Social epidemiology. Szerk.: Berkman, L., Kawachi, I. Oxford University Press, New York, 2000, 95–118.

  Theorell T. , '', in Social epidemiology , (2000 ) -.

 • Theorell, T., Perski, A., Akerstedt, T. és mtsai: Changes in job strain in relation to changes in physiological state. A longitudinal study. Scand. J. Work Environ. Health, 1988, 14 , 189–196.

  Akerstedt T. , 'Changes in job strain in relation to changes in physiological state. A longitudinal study ' (1988 ) 14 Scand. J. Work Environ. Health : 189 -196.

  • Search Google Scholar
 • Weber, R. P.: Basic content analysis (2nd edition). Quantitative applications in the Social Sciences Series, Vol. 49. Newbury Park, 1990.

 • Pleck, J.: The work-family role system. Soc. Probl., 1977, 24 , 417–427.

  Pleck J. , 'The work-family role system ' (1977 ) 24 Soc. Probl. : 417 -427.

 • Korabik, K., Lero, D. S., Ayman, R.: A multi-level approach to cross cultural work-family research: A micro and macro perspective. Int. J. Cross Cult. Manag., 2003, 3 , 289–303.

  Ayman R. , 'A multi-level approach to cross cultural work-family research: A micro and macro perspective ' (2003 ) 3 Int. J. Cross Cult. Manag. : 289 -303.

  • Search Google Scholar
 • Joplin, J. R. W., Shaffer, M. A., Francesco, A. M. és mtsai: The macro-environment and work-family conflict: Development of a cross cultural comparative framework. Int. J. Cross Cult. Manag., 2003, 3 , 305–328.

  Francesco A. M. , 'The macro-environment and work-family conflict: Development of a cross cultural comparative framework ' (2003 ) 3 Int. J. Cross Cult. Manag. : 305 -328.

  • Search Google Scholar
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 0 3 2
Jul 2021 0 3 8
Aug 2021 0 10 12
Sep 2021 0 6 8
Oct 2021 0 10 22
Nov 2021 0 16 20
Dec 2021 0 0 0