Authors:
Szilvia Ádám Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest Nagyvárad tér 4. 1089

Search for other papers by Szilvia Ádám in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Torzsa Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Tanszék Budapest

Search for other papers by Péter Torzsa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsuzsa Győrffy Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest Nagyvárad tér 4. 1089

Search for other papers by Zsuzsa Győrffy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Krisztián Vörös Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Tanszék Budapest

Search for other papers by Krisztián Vörös in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
László Kalabay Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Tanszék Budapest

Search for other papers by László Kalabay in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A családorvosok szerepe a betegellátásban központi jelentőségű. A nagyszámú orvos-beteg találkozás, a fizikai és érzelmi megterhelés munkahelyi stresszhez és kiégéshez vezethet. Tudomásunk szerint eddig nem folyt olyan vizsgálat Magyarországon, amely a családorvosok kiégéssel kapcsolatos mutatóit térképezte volna fel. Célkitűzés: A kiégés prevalenciájának feltárása magyarországi családorvosok és családorvosi rezidensek körében. Módszerek: Feltáró/leíró jellegű keresztmetszeti vizsgálat önkitöltős kérdőíves felméréssel 453 háziorvos és 43 háziorvosi rezidens részvételével. A kiégés mérésére a Maslach Burnout Inventory-t (MBI-GS) használtuk. A kiégés szintjének megállapításához az emocionális kimerülés, a cinizmus/deperszonalizáció és a teljesítménycsökkenés átlagát (SD) számoltuk ki férfiak és nők, valamint orvosok és rezidensek között. A kiégés szintjének, illetve fokának (alacsony, közepes, illetve magas fokú kiégés) nemek és foglalkozási csoportok (orvos vs. rezidens) közötti összehasonlítását a kiégés összes dimenziójában független mintás t -teszttel, illetve χ 2 -teszttel végeztük. A kiégés szociodemográfiai stresszorait lineáris regressziós analízissel vizsgáltuk. Eredmények: A rezidensek szignifikánsan kisebb szintű cinizmusról/deperszonalizációról [ t (df): 2,8 (476); p < 0,01)] és teljesítménycsökkenésről [ t (df): 2,0 (485); p < 0,05] számoltak be, mint a családorvosok. A kiégés szintjében szignifikáns nemi különbséget nem találtunk. Szignifikánsan több háziorvos számolt be magas [χ 2 (df) = 5,9 (1); p < 0,05] és közepes [χ 2  (df) = 4,6 (1); p < 0,05] fokú deperszonalizációról, mint rezidens. Az orvosok közel harmada számolt be magas fokú emocionális kimerülésről, közel 60%-uk magas fokú deperszonalizációról, és közel 100%-uk magas fokú teljesítménycsökkenésről. A foglalkozás jellege, vagyis a rezidencia bizonyult a deperszonalizáció legerősebb negatív prediktorának (β = –0,09, 95%-os CI –0,22 – –0,002). Következtetések: A magyar családorvosok körében a kiégés prevalenciája kiemelkedően magas, a magas fokú teljesítménycsökkenés pedig majdnem minden háziorvost érint. A rezidensi munka szignifikáns védő kapcsolatot mutatott a deperszonalizációval. Eredményeink új adatokat szolgáltatnak a kiégés magyarországi és nemzetközi kutatásához.

 • Fekete S.: Segítő foglalkozások kockázatai – Helfer szindróma és a burnout jelenség. Psychiat. Hung., 1991, 1 , 17–29.

  Fekete S. , 'Segítő foglalkozások kockázatai – Helfer szindróma és a burnout jelenség ' (1991 ) 1 Psychiat. Hung. : 17 -29 .

  • Search Google Scholar
 • Freudenberger, H. J.: Staff burnout. J. Soc. Iss., 1974, 30 , 159–165.

  Freudenberger H. J. , 'Staff burnout ' (1974 ) 30 J. Soc. Iss. : 159 -165 .

 • Maslach, C.: Burnout: The cost of caring. New Yersey, Prentice Hall Inc., 1982.

  Maslach C. , '', in Burnout: The cost of caring , (1982 ) -.

 • Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P.: Job burnout. Annu. Rev. Psychol., 2001, 52 , 397–422.

  Leiter M. P. , 'Job burnout ' (2001 ) 52 Annu. Rev. Psychol. : 397 -422 .

 • Maslach, C., Jackson, S. E.: Maslach burnout inventory. 2nd ed. Consult Psychol Press, Palo Alto, California, 1986.

  Jackson S. E. , '', in Maslach burnout inventory , (1986 ) -.

 • Firth-Cozens, J., Greenhalgh, J.: Doctors’ perceptions of the links between stress and lowered clinical care. Soc. Sci. Med., 1997, 44 , 1017–1022.

  Greenhalgh J. , 'Doctors’ perceptions of the links between stress and lowered clinical care ' (1997 ) 44 Soc. Sci. Med. : 1017 -1022 .

  • Search Google Scholar
 • Shanafelt, T. D., Bradley, K. A., Wipf, J. E. és mtsai: Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. Ann. Intern. Med., 2002, 136 , 358–367.

  Wipf J. E. , 'Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program ' (2002 ) 136 Ann. Intern. Med. : 358 -367 .

  • Search Google Scholar
 • Bellon, J. A., Fernandez-Asensio, M. E.: Emotional profile of physicians who interview frequent attenders. Patient Educ. Couns., 2002, 48 , 33–41.

  Fernandez-Asensio M. E. , 'Emotional profile of physicians who interview frequent attenders ' (2002 ) 48 Patient Educ. Couns. : 33 -41 .

  • Search Google Scholar
 • Horowitz, C. R., Suchman, A. L., Branch, W. T. Jr. és mtsai: What do doctors find meaningful about their work? Ann. Intern. Med., 2003, 138 , 772–775.

  Branch W. T. , 'What do doctors find meaningful about their work? ' (2003 ) 138 Ann. Intern. Med. : 772 -775 .

  • Search Google Scholar
 • Ramirez, A. J., Graham, J., Richards, M. A. és mtsai: Mental health of hospital consultants: the effects of stress and satisfaction at work. Lancet, 1996, 347 , 724–728.

  Richards M. A. , 'Mental health of hospital consultants: the effects of stress and satisfaction at work ' (1996 ) 347 Lancet : 724 -728 .

  • Search Google Scholar
 • Grassi, L., Magnani, K.: Psychiatric morbidity and burnout in the medical profession: an Italian study of general practitioners and hospital physicians. Psychother. Psychosom., 2000, 69 , 329–334.

  Magnani K. , 'Psychiatric morbidity and burnout in the medical profession: an Italian study of general practitioners and hospital physicians ' (2000 ) 69 Psychother. Psychosom. : 329 -334 .

  • Search Google Scholar
 • Visser, M. R., Smets, E. M., Oort, F. J. és mtsai: Stress, satisfaction and burnout among Dutch medical specialists. Can. Med. Assoc. J., 2003, 168 , 271–275.

  Oort F. J. , 'Stress, satisfaction and burnout among Dutch medical specialists ' (2003 ) 168 Can. Med. Assoc. J. : 271 -275 .

  • Search Google Scholar
 • Goehring, C., Bouvier Gallacchi, M., Künz, B. és mtsai: Psychosocial and professional characteristics of burnout in Swiss primary care practitioners: a cross-sectional survey. Swiss. Med. Wkly, 2005, 135 , 101–108.

  Künz B. , 'Psychosocial and professional characteristics of burnout in Swiss primary care practitioners: a cross-sectional survey ' (2005 ) 135 Swiss. Med. Wkly : 101 -108 .

  • Search Google Scholar
 • Molina Siguero, A., Garcia Perez, M. A., Alonso Gonzalez, M. és mtsai: Prevalence of worker burnout and psychiatric illness in primary care physicians in a health care area in Madrid. Aten Prim., 2003, 31 , 564–571.

  Alonso Gonzalez M. , 'Prevalence of worker burnout and psychiatric illness in primary care physicians in a health care area in Madrid ' (2003 ) 31 Aten Prim. : 564 -571 .

  • Search Google Scholar
 • Lee, F. J., Stewart, M., Brown, J. B.: Stress, burnout, and strategies for reducing them: what’s the situation among Canadian family physicians? Can. Fam. Phys., 2008, 54 , 234–235.

  Brown J. B. , 'Stress, burnout, and strategies for reducing them: what’s the situation among Canadian family physicians? ' (2008 ) 54 Can. Fam. Phys. : 234 -235 .

  • Search Google Scholar
 • Ádám, S., Győrffy, Z., Susánszky, É.: Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. J. Health Psychol., 2008, 13 , 839–848.

  Susánszky É. , 'Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict ' (2008 ) 13 J. Health Psychol. : 839 -848 .

  • Search Google Scholar
 • Leiter, M. P.: Burnout as a developmental process: Consideration of models. In: Professional burnout: Recent developments in theory and research. Szerk.: Schaufeli, W. B., Maslach, C., Marek, T. Taylor & Frances, Washington, DC, 1993, 237–250.

  Leiter M. P. , '', in Professional burnout: Recent developments in theory and research , (1993 ) -.

 • Cetina-Tabares, R. E., Chan-Canul, A. G., Sandoval-Jurado, L.: Correlation between the level of work satisfaction and professional burnout in family physicians. Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc., 2006, 44 , 535–540.

  Sandoval-Jurado L. , 'Correlation between the level of work satisfaction and professional burnout in family physicians ' (2006 ) 44 Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc. : 535 -540 .

  • Search Google Scholar
 • Kushnir, T., Levhar, C., Cohen, A. H.: Are burnout levels increasing? The experience of Israeli primary care physicians. Isr. Med. Assoc. J., 2004, 6 , 451–455.

  Cohen A. H. , 'Are burnout levels increasing? The experience of Israeli primary care physicians ' (2004 ) 6 Isr. Med. Assoc. J. : 451 -455 .

  • Search Google Scholar
 • Van Ham, I., Verhoeven, A. A., Groenier, K. H. és mtsai: Job satisfaction among general practitioners: a systematic literature review. Eur. J. Gen. Pract., 2006, 12 , 174–180.

  Groenier K. H. , 'Job satisfaction among general practitioners: a systematic literature review ' (2006 ) 12 Eur. J. Gen. Pract. : 174 -180 .

  • Search Google Scholar
 • Hays, R., Wynd, S., Veitch, C. és mtsai: Getting the balance right? GPs who chose to stay in rural practice. Aust. J. Rural Health, 2003, 11 , 193–198.

  Veitch C. , 'Getting the balance right? GPs who chose to stay in rural practice ' (2003 ) 11 Aust. J. Rural Health : 193 -198 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.8
Rank by Impact Factor Q3 (Medicine, General & Internal)
Journal Citation Indicator 0.2
Scopus  
CiteScore 1.2
CiteScore rank Q3 (General Medicine)
SNIP 0.343
Scimago  
SJR index 0.214
SJR Q rank Q4

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 962 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 1092 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 35 11
Feb 2024 0 20 13
Mar 2024 0 7 16
Apr 2024 0 26 12
May 2024 0 19 9
Jun 2024 0 9 7
Jul 2024 0 9 1