View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Budapest Kútvölgyi út 4. 1125
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar II. Gyermekgyógyászati Klinika Budapest
Open access

Cross Mark

Az életvégi döntések az intenzív osztályokon kezelt betegek többségét érintik, ezért fontos ezen döntések hazai és külföldi gyakorlatának megismerése, valamint harmonizációja az etikai irányelvekkel és a jogi szabályozással. Célkitűzés: A hazai intenzív terapeuták életvégi döntésekkel (kezelés meg nem kezdése, kezeléskorlátozás, haldoklási folyamat megrövidítése) kapcsolatos szokásainak felmérése és összehasonlítása nemzetközi adatokkal. Kutatásuk távlati célja, hogy az intenzív terapeuták munkájukat eredményesen, jogszerűen és a betegekkel, illetve hozzátartozóikkal egyetértésben végezhessék. Módszer: Magyarországon 2007–2008-ban felmérést végeztek egy kérdőív segítségével az intenzív terapeuták körében. A kérdőíveket elektronikus formában juttatták el a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság 743 regisztrált tagjának, és visszaérkezésük után feldolgozták őket a teljes anonimitás megőrzése mellett. A 103 választ statisztikailag elemezték, és összehasonlították más európai országok adataival. Eredmények: A válaszokból kiderült, hogy a hazai intenzíves orvosok gyakorlata nagyon paternalisztikus. Az intenzíves orvosok döntéseiket általában egyedül hozzák meg (3,75/5 pont), kevésbé veszik figyelembe a cselekvőképes betegek (2,57/5 pont) vagy közeli hozzátartozóik (2,14/5 pont) illetve az ápolószemélyzet véleményét (2,37/5 pont). A terápia meg nem kezdését preferálják a kezelés visszavonásával szemben. Ez a gyakorlat a tévedés jelentős veszélyét hordozza magában, és emberéletekbe kerülhet a gyors döntéshozatal során. A válaszadók becslései alapján az életvégi döntések gyakorisága 3,7–9,1%, ami kisebb, mint más európai országokban. Következtetések: Az első magyarországi felmérés alapján a betegjogok kiterjesztése szükséges hazánkban. Teret kell adni az önrendelkezés jobb érvényesülésének az életvégi döntésekben, valamint javítani kell az orvosi gyakorlat jogszerűségét. Orv. Hetil., 2010, 38, 1530–1536.

 • Kovács J.: A modern orvosi etika alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1999, 395–466.

  Kovács J. , '', in A modern orvosi etika alapjai , (1999 ) -.

 • Bosshard, G., Broeckaert, B., Clark, D. és mtsai: A role for doctors in assisted dying? An analysis of legal regulations and medical professional positions in six European countries. J. Med. Ethics., 2008, 34 , 28–32.

  Clark D. , 'A role for doctors in assisted dying? An analysis of legal regulations and medical professional positions in six European countries ' (2008 ) 34 J. Med. Ethics. : 28 -32.

  • Search Google Scholar
 • Pénzes I.: Az újraélesztés etikai és jogi kérdései. In: Az újraélesztés tankönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000, 465–479.

  Pénzes I. , '', in Az újraélesztés tankönyve , (2000 ) -.

 • Cook, D. J., Guyath, G., Rocker, G. és mtsai: Cardiopulmonary resuscitation directives on admission to intensive care unit: An international observational study. Lancet, 2001, 358 , 1941–1945.

  Rocker G. , 'Cardiopulmonary resuscitation directives on admission to intensive care unit: An international observational study ' (2001 ) 358 Lancet : 1941 -1945.

  • Search Google Scholar
 • Prendergast, T. J., Claessens, M. T., Luce, J. M.: A national survey of end-of-life care for critically ill patients. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1998, 158 , 1163–1167.

  Luce J. M. , 'A national survey of end-of-life care for critically ill patients ' (1998 ) 158 Am. J. Respir. Crit. Care Med. : 1163 -1167.

  • Search Google Scholar
 • Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.

 • Vincent, J. L.: Cultural differences in end-of-life care. Crit. Care Med., 2001, 29 , N52–N55.

  Vincent J. L. , 'Cultural differences in end-of-life care ' (2001 ) 29 Crit. Care Med. : N52 -N55.

  • Search Google Scholar
 • Sprung, C. L., Cohen, S. L., Sjokvist, P. és mtsai: End-of-life practices in European intensive care units; The Ethicus Study. JAMA, 2003, 290 , 790–797.

  Sjokvist P. , 'End-of-life practices in European intensive care units; The Ethicus Study ' (2003 ) 290 JAMA : 790 -797.

  • Search Google Scholar
 • Van der Heide, A., Deliens, L., Faisst, K. és mtsai: End of life decision making in six European contries: descriprive study. Lancet, 2003, 362 , 345–350.

  Faisst K. , 'End of life decision making in six European contries: descriprive study ' (2003 ) 362 Lancet : 345 -350.

  • Search Google Scholar
 • Vincent, J. L.: Forgoing life support in western European intensive care units: the results of an ethical questionnaire. Crit. Care Med., 1999, 27 , 1626–1633.

  Vincent J. L. , 'Forgoing life support in western European intensive care units: the results of an ethical questionnaire ' (1999 ) 27 Crit. Care Med. : 1626 -1633.

  • Search Google Scholar
 • Vincent, J. L.: Withdrawing may be preferable to withholding. Crit. Care, 2005, 9 , 226–229.

  Vincent J. L. , 'Withdrawing may be preferable to withholding ' (2005 ) 9 Crit. Care : 226 -229.

  • Search Google Scholar
 • Giannini, A., Pessina, A., Tacchi, M. E.: End of life decisions in intensive care units: attitudes of physicians in an Italian urban setting. Intensive Care Med., 2003, 29 , 1902–1910.

  Tacchi M. E. , 'End of life decisions in intensive care units: attitudes of physicians in an Italian urban setting ' (2003 ) 29 Intensive Care Med. : 1902 -1910.

  • Search Google Scholar
 • Halmai G.: Eutanázia: az élethez való jog része vagy korlátozása? Élet és Irodalom, 2003, 19.

  Halmai G. , 'Eutanázia: az élethez való jog része vagy korlátozása? ' (2003 ) 19 Élet és Irodalom : -.

  • Search Google Scholar
 • Jobbágyi G.: Eutanázia I. Magyar Szemle, 2004, 13 , 5–6.

  Jobbágyi G. , 'Eutanázia I ' (2004 ) 13 Magyar Szemle : 5 -6.

 • Jobbágyi G.: Eutanázia II. Magyar Szemle, 2004, 13 , 7–8.

  Jobbágyi G. , 'Eutanázia II ' (2004 ) 13 Magyar Szemle : 7 -8.

 • A 23/2002. Alkotmánybírósági határozat.

 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya, 1949. évi XX. törvény.

 • A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe, 1998.

 • Az 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről.

 • Ádám Gy.: Jó halál – joghalál?! Élet és Irodalom, 1984, 16.

  Ádám Gy. , 'Jó halál – joghalál?! ' (1984 ) 16 Élet és Irodalom : -.

 • Élő G., Dobos M., Zubek L.: Az újraélesztés etikai vonatkozásai. Orv. Hetil., 2006, 147 , 1273–1277.

  Zubek L. , 'Az újraélesztés etikai vonatkozásai ' (2006 ) 147 Orv. Hetil. : 1273 -1277.

 • Zubek L., Tőkey B., Szabó L. és mtsa: Jogos védelem: a tájékozott beleegyezés jogi és etikai problémái. Orv. Hetil., 2007, 148 , 1155–1162.

  Szabó L. , 'Jogos védelem: a tájékozott beleegyezés jogi és etikai problémái ' (2007 ) 148 Orv. Hetil. : 1155 -1162.

  • Search Google Scholar
 • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium: Az életmentő és életfenntartó kezelésekkel kapcsolatos etikai ajánlás. Aneszteziológiai útmutató, 2007. november. Klinikai Irányelvek Kézikönyve, CD, 1–5.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 29 23 3
PDF Downloads 66 59 8