View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika Budapest Karolina út 27. 1113
 • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar I. Belgyógyászati Klinika Budapest
 • 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest
 • 4 Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Gödöllő

A fibrosus dysplasia a csontok benignus, tumorszerű elváltozása, amelyre az örvényes lefutású kötőszöveti nyalábok és az érett-éretlen csontgerendák jellemzőek. A jelátvivő G-fehérje α-alegységét kódoló GNAS1 gén pontmutációja okozta fejlődési zavarról, az osteoblastok kóros differenciálódásáról van szó, amelynek következtében az érett csontszövet helyét rostos kötőszövet foglalja el. A szerzők célja a fibrosus és a nem fibrosus szövetben eltérően kifejeződő egyedi gének meghatározása volt, és leírni a közöttük lévő összefüggéseket multiparaméteres statisztikai analízisek segítségével. Módszer: Hat fibrosus dysplasiás és hét nem fibrosus dysplasiás nőbeteg csontmintáit vizsgálták. A hat fibrosus dysplasiás nőbeteg mintája magából a fibrosus elváltozásból származott, míg a hét nem fibrosus dysplasiás kontrollcsontmintát csípőprotézis-beültetés során, a combnyakból vették. A 118 kiválasztott gén expressziós különbségeit TaqMan-próbaalapú kvantitatív valós idejű PCR-technikával mérték. Eredmények: A Mann-Whitney-féle U-teszt 27 gén esetében mutatott szignifikánsan eltérő (p ≤ 0,05) expressziós különbséget a fibrosus dysplasiás és a nem fibrosus dysplasiás egyénekben. A fibrosus dysplasiás betegeknél kilenc gén kifejeződése szignifikánsan fokozott volt, további 18 gén esetén jelentős génkifejeződés-csökkenést mértek. Ezek a szignifikáns különbséggel szabályozódó gének elsősorban minor kollagén molekulákat, extracelluláris mátrixot bontó enzimeket, transzkripciós faktorokat, adhéziós molekulákat, növekedési faktorokat, gyulladást serkentő citokineket és lipidanyagcseréhez kapcsolt faktorokat kódolnak. A diszkriminanciaanalízis megmutatta, hogy a fibrosus dysplasiás és a nem fibrosus dysplasiás csontszövet megkülönböztethető részben a G-proteinhez kapcsolt számos gén, a BMP-kaszkád komponenseinek és az extracelluláris mátrixhoz kötődő molekulákat kódoló gének eltérő transzkripciós profilja alapján. Következtetések: A fibrosus dysplasiában szignifikánsan eltérő génkifejeződési mintázatok feltárása további segítséget adhat a csontszövet fibrosus átalakulásának és a kórfolyamat hátterének megismerésében. Orv. Hetil., 2010, 40, 1656–1665.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chapurlat, R. D., Meunier, P. J.: Fibrous dysplasia of bone. Baillieres Best Pract. Res. Clin. Rheumatol., 2000, 14 , 385–398.

  Meunier P. J. , 'Fibrous dysplasia of bone ' (2000 ) 14 Baillieres Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. : 385 -398.

  • Search Google Scholar
 • Cohen, M. M. Jr.: The new bone biology: pathologic, molecular, and clinical correlates. Am. J. Med. Genet., 2006, 140 , 2646–2706.

  Cohen M. M. , 'The new bone biology: pathologic, molecular, and clinical correlates ' (2006 ) 140 Am. J. Med. Genet. : 2646 -2706.

  • Search Google Scholar
 • DiCaprio, M. R., Enneking, W. F.: Fibrous dysplasia. Pathophysiology, evaluation, and treatment. J. Bone Joint Surg. Am., 2005, 87 , 1848–1864.

  Enneking W. F. , 'Fibrous dysplasia. Pathophysiology, evaluation, and treatment ' (2005 ) 87 J. Bone Joint Surg. Am. : 1848 -1864.

  • Search Google Scholar
 • Sands, W. A., Palmer, T. M.: Regulating gene transcription in response to cyclic AMP elevation. Cell Signal., 2008, 20 , 460–466.

  Palmer T. M. , 'Regulating gene transcription in response to cyclic AMP elevation ' (2008 ) 20 Cell Signal. : 460 -466.

  • Search Google Scholar
 • Marie, P. J.: Cellular and molecular basis of fibrous dysplasia. Histol. Histopathol., 2001, 16 , 981–988.

  Marie P. J. , 'Cellular and molecular basis of fibrous dysplasia ' (2001 ) 16 Histol. Histopathol. : 981 -988.

  • Search Google Scholar
 • Kaplan, F. S., Fallon, M. D., Boden, S. D. és mtsai: Estrogen receptors in bone in a patient with polyostotic fibrous dysplasia (McCune–Albright syndrome). N. Engl. J. Med., 1988, 319 , 421–425.

  Boden S. D. , 'Estrogen receptors in bone in a patient with polyostotic fibrous dysplasia (McCune–Albright syndrome) ' (1988 ) 319 N. Engl. J. Med. : 421 -425.

  • Search Google Scholar
 • Marie, P. J., de Pollak, C., Chanson, P. és mtsa: Increased proliferation of osteoblastic cells expressing the activating Gs alpha mutation in monostotic and polyostotic fibrous dysplasia. Am. J. Pathol., 1997, 150 , 1059–1069.

  Chanson P. , 'Increased proliferation of osteoblastic cells expressing the activating Gs alpha mutation in monostotic and polyostotic fibrous dysplasia ' (1997 ) 150 Am. J. Pathol. : 1059 -1069.

  • Search Google Scholar
 • Balla, B., Kiss, J., Borsy, A. és mtsai: Different gene expression patterns in the bone tissue of aging postmenopausal osteoporotic and non-osteoporotic women. Calcif. Tissue Int., 2008, 82 , 12–26.

  Borsy A. , 'Different gene expression patterns in the bone tissue of aging postmenopausal osteoporotic and non-osteoporotic women ' (2008 ) 82 Calcif. Tissue Int. : 12 -26.

  • Search Google Scholar
 • Motomura, T., Kasayama, S., Takagi, M. és mtsai: Increased interleukin-6 production in mouse osteoblastic MC3T3-E1 cells expressing activating mutant of the stimulatory G protein. J. Bone Miner. Res., 1998, 13 , 1084–1091.

  Takagi M. , 'Increased interleukin-6 production in mouse osteoblastic MC3T3-E1 cells expressing activating mutant of the stimulatory G protein ' (1998 ) 13 J. Bone Miner. Res. : 1084 -1091.

  • Search Google Scholar
 • Tsai, H. W., Katzenellenbogen, J. A., Katzenellenbogen, B. S. és mtsa: Protein kinase A activation of estrogen receptor alpha transcription does not require proteasome activity and protects the receptor from ligand-mediated degradation. Endocrinology, 2004, 145 , 2730–2738.

  Katzenellenbogen B. S. , 'Protein kinase A activation of estrogen receptor alpha transcription does not require proteasome activity and protects the receptor from ligand-mediated degradation ' (2004 ) 145 Endocrinology : 2730 -2738.

  • Search Google Scholar
 • Csiszar, A., Labinskyy, N., Smith, K. E. és mtsai: Downregulation of bone morphogenetic protein 4 expression in coronary arterial endothelial cells: role of shear stress and the cAMP/protein kinase A pathway. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 2007, 27 , 776–782.

  Smith K. E. , 'Downregulation of bone morphogenetic protein 4 expression in coronary arterial endothelial cells: role of shear stress and the cAMP/protein kinase A pathway ' (2007 ) 27 Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. : 776 -782.

  • Search Google Scholar
 • Boudreaux, J. M., Towler, D. A.: Synergistic induction of osteocalcin gene expression: identification of a bipartite element conferring fibroblast growth factor 2 and cyclic AMP responsiveness in the rat osteocalcin promoter. J. Biol. Chem., 1996, 271 , 7508–7515.

  Towler D. A. , 'Synergistic induction of osteocalcin gene expression: identification of a bipartite element conferring fibroblast growth factor 2 and cyclic AMP responsiveness in the rat osteocalcin promoter ' (1996 ) 271 J. Biol. Chem. : 7508 -7515.

  • Search Google Scholar
 • Boguslawski, G., Hale, L. V., Yu, X. P. és mtsai: Activation of osteocalcin transcription involves interaction of protein kinase A- and protein kinase C-dependent pathways. J. Biol. Chem., 2000, 275 , 999–1006.

  Yu X. P. , 'Activation of osteocalcin transcription involves interaction of protein kinase A- and protein kinase C-dependent pathways ' (2000 ) 275 J. Biol. Chem. : 999 -1006.

  • Search Google Scholar
 • Winchester, S. K., Bloch, S. R., Fiacco, G. J. és mtsa: Regulation of expression of collagenase-3 in normal, differentiating rat osteoblasts. J. Cell Physiol., 1999, 181 , 479–488.

  Fiacco G. J. , 'Regulation of expression of collagenase-3 in normal, differentiating rat osteoblasts ' (1999 ) 181 J. Cell Physiol. : 479 -488.

  • Search Google Scholar
 • Bayatti, N., Engele, J.: Cyclic AMP differentially regulates the expression of fibroblast growth factor and epidermal growth factor receptors in cultured cortical astroglia. Neuroscience, 2002, 114 , 81–89.

  Engele J. , 'Cyclic AMP differentially regulates the expression of fibroblast growth factor and epidermal growth factor receptors in cultured cortical astroglia ' (2002 ) 114 Neuroscience : 81 -89.

  • Search Google Scholar
 • McCarthy, T. L., Thomas, M. J., Centrella, M. és mtsa: Regulation of insulin-like growth factor I transcription by cyclic adenosine 3’,5’-monophosphate (cAMP) in fetal rat bone cells through an element within exon 1: protein kinase A-dependent control without a consensus AMP response element. Endocrinology, 1995, 136 , 3901–3908.

  Centrella M. , 'Regulation of insulin-like growth factor I transcription by cyclic adenosine 3’,5’-monophosphate (cAMP) in fetal rat bone cells through an element within exon 1: protein kinase A-dependent control without a consensus AMP response element ' (1995 ) 136 Endocrinology : 3901 -3908.

  • Search Google Scholar
 • Liu, G., Ding, W., Neiman, J. és mtsa: Requirement of Smad3 and CREB-1 in mediating transforming growth factor-beta (TGF beta) induction of TGF beta 3 secretion. J. Biol. Chem., 2006, 281 , 29479–29490.

  Neiman J. , 'Requirement of Smad3 and CREB-1 in mediating transforming growth factor-beta (TGF beta) induction of TGF beta 3 secretion ' (2006 ) 281 J. Biol. Chem. : 29479 -29490.

  • Search Google Scholar
 • Reya, T., Clevers, H.: Wnt signalling in stem cells and cancer. Nature, 2005, 434 , 843–850.

  Clevers H. , 'Wnt signalling in stem cells and cancer ' (2005 ) 434 Nature : 843 -850.

 • Termaat, M. F., Den Boer, F. C., Bakker, F. C. és mtsai: Bone morphogenetic proteins. Development and clinical efficacy in the treatment of fractures and bone defects. J. Bone Joint Surg. Am., 2005, 87 , 1367–1378.

  Bakker F. C. , 'Bone morphogenetic proteins. Development and clinical efficacy in the treatment of fractures and bone defects ' (2005 ) 87 J. Bone Joint Surg. Am. : 1367 -1378.

  • Search Google Scholar
 • Podani, J.: SYN-TAX 2000. User’s Manual. Scientia, Budapest, 2001.

  Podani J. , '', in SYN-TAX 2000. User’s Manual , (2001 ) -.

 • Shull, G. E.: Gene knockout studies of Ca2 + -transporting ATPases. Eur. J. Biochem., 2000, 267 , 5284–5290.

  Shull G. E. , 'Gene knockout studies of Ca2+-transporting ATPases ' (2000 ) 267 Eur. J. Biochem. : 5284 -5290.

  • Search Google Scholar
 • Komaki, M., Karakida, T., Abe, M. és mtsai: Twist negatively regulates osteoblastic differentiation in human periodontal ligament cells. J. Cell Biochem., 2007, 100 , 303–314.

  Abe M. , 'Twist negatively regulates osteoblastic differentiation in human periodontal ligament cells ' (2007 ) 100 J. Cell Biochem. : 303 -314.

  • Search Google Scholar
 • Bialek, P., Kern, B., Yang, X. és mtsai: A twist code determines the onset of osteoblast differentiation. Dev. Cell, 2004, 6 , 423–435.

  Yang X. , 'A twist code determines the onset of osteoblast differentiation ' (2004 ) 6 Dev. Cell : 423 -435.

  • Search Google Scholar
 • Gelse, K., Poschl, E., Aigner, T.: Collagens – structure, function, and biosynthesis. Adv. Drug. Deliv. Rev., 2000, 55 , 1531–1546.

  Aigner T. , 'Collagens – structure, function, and biosynthesis ' (2000 ) 55 Adv. Drug. Deliv. Rev. : 1531 -1546.

  • Search Google Scholar
 • Sasano, Y., Zhu, J. X., Tsubota, M. és mtsai: Gene expression of MMP8 and MMP13 during embryonic development of bone and cartilage in the rat mandible and hind limb. J. Histochem. Cytochem., 2002, 50 , 325–332.

  Tsubota M. , 'Gene expression of MMP8 and MMP13 during embryonic development of bone and cartilage in the rat mandible and hind limb ' (2002 ) 50 J. Histochem. Cytochem. : 325 -332.

  • Search Google Scholar
 • Filanti, C., Dickson, G. R., Di Martino, D. és mtsai: The expression of metalloproteinase-2, -9, and -14 and of tissue inhibitors-1 and -2 is developmentally modulated during osteogenesis in vitro, the mature osteoblastic phenotype expressing metalloproteinase-14. J. Bone Miner. Res., 2000, 15 , 2154–2168.

  Martino D. , 'The expression of metalloproteinase-2, -9, and -14 and of tissue inhibitors-1 and -2 is developmentally modulated during osteogenesis in vitro, the mature osteoblastic phenotype expressing metalloproteinase-14 ' (2000 ) 15 J. Bone Miner. Res. : 2154 -2168.

  • Search Google Scholar
 • Turner, R. T., Riggs, B. L., Spelsberg, T. C.: Skeletal effects of estrogen. Endocr. Rev., 1994, 15 , 275–300.

  Spelsberg T. C. , 'Skeletal effects of estrogen ' (1994 ) 15 Endocr. Rev. : 275 -300.

 • Syed, F., Khosla, S.: Mechanisms of sex steroid effects on bone. Biochem. Biophys. Res. Commun., 2005, 328 , 688–696.

  Khosla S. , 'Mechanisms of sex steroid effects on bone ' (2005 ) 328 Biochem. Biophys. Res. Commun. : 688 -696.

  • Search Google Scholar
 • Goretzki, L., Mueller, B. M.: Low-density-lipoprotein-receptor-related protein (LRP) interacts with a GTP-binding protein. Biochem. J., 1998, 336 , 381–386.

  Mueller B. M. , 'Low-density-lipoprotein-receptor-related protein (LRP) interacts with a GTP-binding protein ' (1998 ) 336 Biochem. J. : 381 -386.

  • Search Google Scholar
 • Azhar, S., Medicherla, S., Shen, W. J. és mtsai: LDL and cAMP cooperate to regulate the functional expression of the LRP in rat ovarian granulosa cells. J. Lipid Res., 2006, 47 , 2538–2550.

  Shen W. J. , 'LDL and cAMP cooperate to regulate the functional expression of the LRP in rat ovarian granulosa cells ' (2006 ) 47 J. Lipid Res. : 2538 -2550.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 12 7
Dec 2020 0 5 3
Jan 2021 0 6 4
Feb 2021 0 5 21
Mar 2021 0 6 11
Apr 2021 0 4 2
May 2021 0 0 0