View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika Budapest Karolina út 27. 1113
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar I. Belgyógyászati Klinika Budapest
 • | 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest
 • | 4 Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Gödöllő
Open access

A fibrosus dysplasia a csontok benignus, tumorszerű elváltozása, amelyre az örvényes lefutású kötőszöveti nyalábok és az érett-éretlen csontgerendák jellemzőek. A jelátvivő G-fehérje α-alegységét kódoló GNAS1 gén pontmutációja okozta fejlődési zavarról, az osteoblastok kóros differenciálódásáról van szó, amelynek következtében az érett csontszövet helyét rostos kötőszövet foglalja el. A szerzők célja a fibrosus és a nem fibrosus szövetben eltérően kifejeződő egyedi gének meghatározása volt, és leírni a közöttük lévő összefüggéseket multiparaméteres statisztikai analízisek segítségével. Módszer: Hat fibrosus dysplasiás és hét nem fibrosus dysplasiás nőbeteg csontmintáit vizsgálták. A hat fibrosus dysplasiás nőbeteg mintája magából a fibrosus elváltozásból származott, míg a hét nem fibrosus dysplasiás kontrollcsontmintát csípőprotézis-beültetés során, a combnyakból vették. A 118 kiválasztott gén expressziós különbségeit TaqMan-próbaalapú kvantitatív valós idejű PCR-technikával mérték. Eredmények: A Mann-Whitney-féle U-teszt 27 gén esetében mutatott szignifikánsan eltérő (p ≤ 0,05) expressziós különbséget a fibrosus dysplasiás és a nem fibrosus dysplasiás egyénekben. A fibrosus dysplasiás betegeknél kilenc gén kifejeződése szignifikánsan fokozott volt, további 18 gén esetén jelentős génkifejeződés-csökkenést mértek. Ezek a szignifikáns különbséggel szabályozódó gének elsősorban minor kollagén molekulákat, extracelluláris mátrixot bontó enzimeket, transzkripciós faktorokat, adhéziós molekulákat, növekedési faktorokat, gyulladást serkentő citokineket és lipidanyagcseréhez kapcsolt faktorokat kódolnak. A diszkriminanciaanalízis megmutatta, hogy a fibrosus dysplasiás és a nem fibrosus dysplasiás csontszövet megkülönböztethető részben a G-proteinhez kapcsolt számos gén, a BMP-kaszkád komponenseinek és az extracelluláris mátrixhoz kötődő molekulákat kódoló gének eltérő transzkripciós profilja alapján. Következtetések: A fibrosus dysplasiában szignifikánsan eltérő génkifejeződési mintázatok feltárása további segítséget adhat a csontszövet fibrosus átalakulásának és a kórfolyamat hátterének megismerésében. Orv. Hetil., 2010, 40, 1656–1665.

 • Chapurlat, R. D., Meunier, P. J.: Fibrous dysplasia of bone. Baillieres Best Pract. Res. Clin. Rheumatol., 2000, 14 , 385–398.

  Meunier P. J. , 'Fibrous dysplasia of bone ' (2000 ) 14 Baillieres Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. : 385 -398.

  • Search Google Scholar
 • Cohen, M. M. Jr.: The new bone biology: pathologic, molecular, and clinical correlates. Am. J. Med. Genet., 2006, 140 , 2646–2706.

  Cohen M. M. , 'The new bone biology: pathologic, molecular, and clinical correlates ' (2006 ) 140 Am. J. Med. Genet. : 2646 -2706.

  • Search Google Scholar
 • DiCaprio, M. R., Enneking, W. F.: Fibrous dysplasia. Pathophysiology, evaluation, and treatment. J. Bone Joint Surg. Am., 2005, 87 , 1848–1864.

  Enneking W. F. , 'Fibrous dysplasia. Pathophysiology, evaluation, and treatment ' (2005 ) 87 J. Bone Joint Surg. Am. : 1848 -1864.

  • Search Google Scholar
 • Sands, W. A., Palmer, T. M.: Regulating gene transcription in response to cyclic AMP elevation. Cell Signal., 2008, 20 , 460–466.

  Palmer T. M. , 'Regulating gene transcription in response to cyclic AMP elevation ' (2008 ) 20 Cell Signal. : 460 -466.

  • Search Google Scholar
 • Marie, P. J.: Cellular and molecular basis of fibrous dysplasia. Histol. Histopathol., 2001, 16 , 981–988.

  Marie P. J. , 'Cellular and molecular basis of fibrous dysplasia ' (2001 ) 16 Histol. Histopathol. : 981 -988.

  • Search Google Scholar
 • Kaplan, F. S., Fallon, M. D., Boden, S. D. és mtsai: Estrogen receptors in bone in a patient with polyostotic fibrous dysplasia (McCune–Albright syndrome). N. Engl. J. Med., 1988, 319 , 421–425.

  Boden S. D. , 'Estrogen receptors in bone in a patient with polyostotic fibrous dysplasia (McCune–Albright syndrome) ' (1988 ) 319 N. Engl. J. Med. : 421 -425.

  • Search Google Scholar
 • Marie, P. J., de Pollak, C., Chanson, P. és mtsa: Increased proliferation of osteoblastic cells expressing the activating Gs alpha mutation in monostotic and polyostotic fibrous dysplasia. Am. J. Pathol., 1997, 150 , 1059–1069.

  Chanson P. , 'Increased proliferation of osteoblastic cells expressing the activating Gs alpha mutation in monostotic and polyostotic fibrous dysplasia ' (1997 ) 150 Am. J. Pathol. : 1059 -1069.

  • Search Google Scholar
 • Balla, B., Kiss, J., Borsy, A. és mtsai: Different gene expression patterns in the bone tissue of aging postmenopausal osteoporotic and non-osteoporotic women. Calcif. Tissue Int., 2008, 82 , 12–26.

  Borsy A. , 'Different gene expression patterns in the bone tissue of aging postmenopausal osteoporotic and non-osteoporotic women ' (2008 ) 82 Calcif. Tissue Int. : 12 -26.

  • Search Google Scholar
 • Motomura, T., Kasayama, S., Takagi, M. és mtsai: Increased interleukin-6 production in mouse osteoblastic MC3T3-E1 cells expressing activating mutant of the stimulatory G protein. J. Bone Miner. Res., 1998, 13 , 1084–1091.

  Takagi M. , 'Increased interleukin-6 production in mouse osteoblastic MC3T3-E1 cells expressing activating mutant of the stimulatory G protein ' (1998 ) 13 J. Bone Miner. Res. : 1084 -1091.

  • Search Google Scholar
 • Tsai, H. W., Katzenellenbogen, J. A., Katzenellenbogen, B. S. és mtsa: Protein kinase A activation of estrogen receptor alpha transcription does not require proteasome activity and protects the receptor from ligand-mediated degradation. Endocrinology, 2004, 145 , 2730–2738.

  Katzenellenbogen B. S. , 'Protein kinase A activation of estrogen receptor alpha transcription does not require proteasome activity and protects the receptor from ligand-mediated degradation ' (2004 ) 145 Endocrinology : 2730 -2738.

  • Search Google Scholar
 • Csiszar, A., Labinskyy, N., Smith, K. E. és mtsai: Downregulation of bone morphogenetic protein 4 expression in coronary arterial endothelial cells: role of shear stress and the cAMP/protein kinase A pathway. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 2007, 27 , 776–782.

  Smith K. E. , 'Downregulation of bone morphogenetic protein 4 expression in coronary arterial endothelial cells: role of shear stress and the cAMP/protein kinase A pathway ' (2007 ) 27 Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. : 776 -782.

  • Search Google Scholar
 • Boudreaux, J. M., Towler, D. A.: Synergistic induction of osteocalcin gene expression: identification of a bipartite element conferring fibroblast growth factor 2 and cyclic AMP responsiveness in the rat osteocalcin promoter. J. Biol. Chem., 1996, 271 , 7508–7515.

  Towler D. A. , 'Synergistic induction of osteocalcin gene expression: identification of a bipartite element conferring fibroblast growth factor 2 and cyclic AMP responsiveness in the rat osteocalcin promoter ' (1996 ) 271 J. Biol. Chem. : 7508 -7515.

  • Search Google Scholar
 • Boguslawski, G., Hale, L. V., Yu, X. P. és mtsai: Activation of osteocalcin transcription involves interaction of protein kinase A- and protein kinase C-dependent pathways. J. Biol. Chem., 2000, 275 , 999–1006.

  Yu X. P. , 'Activation of osteocalcin transcription involves interaction of protein kinase A- and protein kinase C-dependent pathways ' (2000 ) 275 J. Biol. Chem. : 999 -1006.

  • Search Google Scholar
 • Winchester, S. K., Bloch, S. R., Fiacco, G. J. és mtsa: Regulation of expression of collagenase-3 in normal, differentiating rat osteoblasts. J. Cell Physiol., 1999, 181 , 479–488.

  Fiacco G. J. , 'Regulation of expression of collagenase-3 in normal, differentiating rat osteoblasts ' (1999 ) 181 J. Cell Physiol. : 479 -488.

  • Search Google Scholar
 • Bayatti, N., Engele, J.: Cyclic AMP differentially regulates the expression of fibroblast growth factor and epidermal growth factor receptors in cultured cortical astroglia. Neuroscience, 2002, 114 , 81–89.

  Engele J. , 'Cyclic AMP differentially regulates the expression of fibroblast growth factor and epidermal growth factor receptors in cultured cortical astroglia ' (2002 ) 114 Neuroscience : 81 -89.

  • Search Google Scholar
 • McCarthy, T. L., Thomas, M. J., Centrella, M. és mtsa: Regulation of insulin-like growth factor I transcription by cyclic adenosine 3’,5’-monophosphate (cAMP) in fetal rat bone cells through an element within exon 1: protein kinase A-dependent control without a consensus AMP response element. Endocrinology, 1995, 136 , 3901–3908.

  Centrella M. , 'Regulation of insulin-like growth factor I transcription by cyclic adenosine 3’,5’-monophosphate (cAMP) in fetal rat bone cells through an element within exon 1: protein kinase A-dependent control without a consensus AMP response element ' (1995 ) 136 Endocrinology : 3901 -3908.

  • Search Google Scholar
 • Liu, G., Ding, W., Neiman, J. és mtsa: Requirement of Smad3 and CREB-1 in mediating transforming growth factor-beta (TGF beta) induction of TGF beta 3 secretion. J. Biol. Chem., 2006, 281 , 29479–29490.

  Neiman J. , 'Requirement of Smad3 and CREB-1 in mediating transforming growth factor-beta (TGF beta) induction of TGF beta 3 secretion ' (2006 ) 281 J. Biol. Chem. : 29479 -29490.

  • Search Google Scholar
 • Reya, T., Clevers, H.: Wnt signalling in stem cells and cancer. Nature, 2005, 434 , 843–850.

  Clevers H. , 'Wnt signalling in stem cells and cancer ' (2005 ) 434 Nature : 843 -850.

 • Termaat, M. F., Den Boer, F. C., Bakker, F. C. és mtsai: Bone morphogenetic proteins. Development and clinical efficacy in the treatment of fractures and bone defects. J. Bone Joint Surg. Am., 2005, 87 , 1367–1378.

  Bakker F. C. , 'Bone morphogenetic proteins. Development and clinical efficacy in the treatment of fractures and bone defects ' (2005 ) 87 J. Bone Joint Surg. Am. : 1367 -1378.

  • Search Google Scholar
 • Podani, J.: SYN-TAX 2000. User’s Manual. Scientia, Budapest, 2001.

  Podani J. , '', in SYN-TAX 2000. User’s Manual , (2001 ) -.

 • Shull, G. E.: Gene knockout studies of Ca2 + -transporting ATPases. Eur. J. Biochem., 2000, 267 , 5284–5290.

  Shull G. E. , 'Gene knockout studies of Ca2+-transporting ATPases ' (2000 ) 267 Eur. J. Biochem. : 5284 -5290.

  • Search Google Scholar
 • Komaki, M., Karakida, T., Abe, M. és mtsai: Twist negatively regulates osteoblastic differentiation in human periodontal ligament cells. J. Cell Biochem., 2007, 100 , 303–314.

  Abe M. , 'Twist negatively regulates osteoblastic differentiation in human periodontal ligament cells ' (2007 ) 100 J. Cell Biochem. : 303 -314.

  • Search Google Scholar
 • Bialek, P., Kern, B., Yang, X. és mtsai: A twist code determines the onset of osteoblast differentiation. Dev. Cell, 2004, 6 , 423–435.

  Yang X. , 'A twist code determines the onset of osteoblast differentiation ' (2004 ) 6 Dev. Cell : 423 -435.

  • Search Google Scholar
 • Gelse, K., Poschl, E., Aigner, T.: Collagens – structure, function, and biosynthesis. Adv. Drug. Deliv. Rev., 2000, 55 , 1531–1546.

  Aigner T. , 'Collagens – structure, function, and biosynthesis ' (2000 ) 55 Adv. Drug. Deliv. Rev. : 1531 -1546.

  • Search Google Scholar
 • Sasano, Y., Zhu, J. X., Tsubota, M. és mtsai: Gene expression of MMP8 and MMP13 during embryonic development of bone and cartilage in the rat mandible and hind limb. J. Histochem. Cytochem., 2002, 50 , 325–332.

  Tsubota M. , 'Gene expression of MMP8 and MMP13 during embryonic development of bone and cartilage in the rat mandible and hind limb ' (2002 ) 50 J. Histochem. Cytochem. : 325 -332.

  • Search Google Scholar
 • Filanti, C., Dickson, G. R., Di Martino, D. és mtsai: The expression of metalloproteinase-2, -9, and -14 and of tissue inhibitors-1 and -2 is developmentally modulated during osteogenesis in vitro, the mature osteoblastic phenotype expressing metalloproteinase-14. J. Bone Miner. Res., 2000, 15 , 2154–2168.

  Martino D. , 'The expression of metalloproteinase-2, -9, and -14 and of tissue inhibitors-1 and -2 is developmentally modulated during osteogenesis in vitro, the mature osteoblastic phenotype expressing metalloproteinase-14 ' (2000 ) 15 J. Bone Miner. Res. : 2154 -2168.

  • Search Google Scholar
 • Turner, R. T., Riggs, B. L., Spelsberg, T. C.: Skeletal effects of estrogen. Endocr. Rev., 1994, 15 , 275–300.

  Spelsberg T. C. , 'Skeletal effects of estrogen ' (1994 ) 15 Endocr. Rev. : 275 -300.

 • Syed, F., Khosla, S.: Mechanisms of sex steroid effects on bone. Biochem. Biophys. Res. Commun., 2005, 328 , 688–696.

  Khosla S. , 'Mechanisms of sex steroid effects on bone ' (2005 ) 328 Biochem. Biophys. Res. Commun. : 688 -696.

  • Search Google Scholar
 • Goretzki, L., Mueller, B. M.: Low-density-lipoprotein-receptor-related protein (LRP) interacts with a GTP-binding protein. Biochem. J., 1998, 336 , 381–386.

  Mueller B. M. , 'Low-density-lipoprotein-receptor-related protein (LRP) interacts with a GTP-binding protein ' (1998 ) 336 Biochem. J. : 381 -386.

  • Search Google Scholar
 • Azhar, S., Medicherla, S., Shen, W. J. és mtsai: LDL and cAMP cooperate to regulate the functional expression of the LRP in rat ovarian granulosa cells. J. Lipid Res., 2006, 47 , 2538–2550.

  Shen W. J. , 'LDL and cAMP cooperate to regulate the functional expression of the LRP in rat ovarian granulosa cells ' (2006 ) 47 J. Lipid Res. : 2538 -2550.

  • Search Google Scholar
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
sumbission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 0 7 5
May 2021 0 4 2
Jun 2021 0 5 7
Jul 2021 0 9 4
Aug 2021 0 19 8
Sep 2021 0 4 1
Oct 2021 0 0 0