View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár Budapest Mikszáth Kálmán tér 5. 1088
Open access

Jelen tanulmány a szerzői etika fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. Ennek szükségszerűségét az mutatja, hogy napjainkban egyre inkább elterjedőben vannak a többszerzős, akár 10–12 szerzős közlemények is. A cikk első fele a szerzői szám változását vizsgálja négy folyóiratban – JAMA, Nature, Lancet és a Science – 1975-től 2009-ig, főbb dokumentumtípusonként: tudományos cikk (article), szerkesztőségi anyag (editorial material), levél (letter) és összefoglaló cikk (review). Ezek a változások igen hasonlók mind a 4 lapban. A tudományos cikk szerzői száma változott a legjelentősebben, a 34 év alatt a 4-szeresére emelkedett. Az esetleges összefüggés a várható idézettség és a szerzői szám változása között nem igazolható az elemzés alapján. A cikkenkénti szerzői szám növekedése több visszaélést is magában rejthet. Jelen közlemény az International Committee of Medical Journal Editors iránymutatása szerzőségi etikára vonatkozó részét emeli ki, amely segíthet az anomáliák visszaszorításában. Néhány külföldi, illetve hazai élet- és orvostudományi folyóiratot elemezve kiderül, hogy míg előbbiek igyekeznek a fő iránymutatókat követni, a 16 vizsgált magyar folyóirat közül csupán 4 hívja fel a figyelmet a szerzőségi etikával kapcsolatos kérdésekre. Ennek a témának a gyakorlati megoldása még várat magára.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Price, D. S.: Kis tudomány – Nagy tudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 252.

  Price D. S. , '', in Kis tudomány – Nagy tudomány , (1979 ) -.

 • ISI Web of Knowledge. Web of Science [Internet]. Thomson Reuters, c2009 [Megnézve: 2009. október 20.] http://isiknowledge.com/

 • International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) [Internet]. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication. Philadelphia, ICMJE, c2009 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://www.icmje.org/>

 • National Institutes of Health (NIH). Science Resources [Internet]. Intramural Research News: Guidelines for the Conduct of Research at NIH. Bethesda (MD), NIH (US), 2009 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://www.nih.gov/science/>

 • Semmelweis Egyetem Doktori Iskola [Internet]. A hatályos Doktori Szabályzat. Budapest, SE Doktori Iskola, 2008 [Megnézve: 2009. október 19.]. <http://phdtest.sote.hu/files/images/File/2008/dsz2008.doc>

 • Bősze P., Palkovits M.: Tudományos közlemények írása, szerkesztése és értékelése. Útmutató orvosi közlemények írói, olvasói, értékelői és bírálói számára. NOK Kiadó, Budapest, 2006, 172.

  Palkovits M. , '', in Tudományos közlemények írása, szerkesztése és értékelése. Útmutató orvosi közlemények írói, olvasói, értékelői és bírálói számára , (2006 ) -.

 • Fazekas T., Varró V.: Scientometriás és publikációs praktikák. A globalizáció megjelenése az orvosi publicisztikában. Orv. Hetil., 2001, 142 , 2025–2031.

  Varró V. , 'Scientometriás és publikációs praktikák. A globalizáció megjelenése az orvosi publicisztikában ' (2001 ) 142 Orv. Hetil. : 2025 -2031.

  • Search Google Scholar
 • Committee on Publication Ethics (COPE). Guidelines [Internet]. United Kingdom, 2009 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://publicationethics.org/guidelines/>

 • Lancet [Internet]. Information for Authors. Elsevier, c2009 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://download.thelancet.com/flatcontentassets/authors/lancet-information-for-authors.pdf>

 • Nature [Internet]. Guide to publication policies of the Nature journals. Nature Publishing Group, c2009 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://www.nature.com/authors/gta.pdf>

 • Útmutató a Cardiologia Hungarica szerzői számára. Cardiologia Hungarica [Internet], 2005, 35 [Megnézve: 2009. október 12.]. <http://www.mkardio.hu/upload/kardiologia/document/cardiologia_hungarica_szerzoiutmutato.pdf>

 • Magunkról. Lege Artis Med [Internet]. eLitMedhu. Budapest, Literatura Medica Kiadó, 2009 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://www.elitmed.hu/magunkrol.html>

 • Útmutató a közlemények benyújtásához. Orv. Hetil., 2007, 148, 1911.

 • Orvosképzés folyóirat szerzői útmutatója. Orvosképzés [Internet]. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2009 [Megnézve: 2009. október 12.]. <http://www.semmelweiskiado.hu/file.download.php?id=84>

 • Instructions for Authors. Acta Physiol Hung [Internet]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009 [Megnézve: 2009. október 12.]. <http://www.akkrt.hu/pdf/APhysiol_Instructions.pdf>

 • Felhívás szerzőinkhez. Magy Seb [Internet]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009 [Megnézve: 2009. október 12.]. <http://www.akkrt.hu/pdf/Maseb_szerzoi.pdf>

 • Tájékoztatás a szerzőknek. Diabetologia Hungarica [Internet]. Budapest, Tudomány Kiadó online, 2009 [Megnézve: 2009. október 12.]. <http://www.tudomany-kiado.hu/dh-szerzoknek>

 • Útmutató a Fogorvosi Szemle szerzői számára. Fogorv Sz [Internet], 2009, 102 [Megnézve: 2009. október 12.]. <http://www.mfe-hda.hu/szemle/pdf/2009_1.pdf>

 • Útmutató a Gyermekgyógyászat szerzői számára. Gyermekgyógyászat, 2007, 58, 78–81.

 • Tájékoztatás a szerzőknek. Magyar Belorvosi Archívum [Internet]. Budapest, Tudomány Kiadó on-line, 2009 [Megnézve: 2009. október 12.]. <http://www.tudomany-kiado.hu/mba-szerzoknek>

 • Szerzői útmutató. Magyar Nőorvosok Lapja, 2009, 72, 209.

 • Instrukciók a Magyar Radiológia szerzőinek. Magyar Radiológia, 2009, 83, 64.

 • Felhívás szerzőinkhez. Magyar Reumatológia, 2008, 49, 64.

 • Tájékoztatás a szerzőknek. Szemészet [Internet]. Budapest, Tudomány Kiadó on-line, 2009 [Megnézve: 2009. október 12.]. <http://www.tudomany-kiado.hu/szem-szerzoknek>

 • Útmutató szerzőinknek. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet, 2008, 51, 402.

 • Útmutató a Medicina Thoracalis szerzői számára. Medicina Thoracalis, 2009, 62, 154–156.

 • Szerzőség. eLitMed.hu [Internet]. Budapest, Literatura Medica Kiadó, 2009 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://www.elitmed.hu/magunkrol.html#10>

 • Magyar Tudományos Akadémia (MTA) [Internet]. Tájékoztató az MTA doktora címre az Orvosi Osztálynál pályázók részére. Budapest, MTA, 2008 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://www.mta.hu/index.php?id=1897>

 • Fazekas T., Varró V.: A scientometria és a hazai szakirodalmi tevékenység. Etikai és technikai kérdések. Orv. Hetil., 2001, 142 , 2493–2499.

  Varró V. , 'A scientometria és a hazai szakirodalmi tevékenység. Etikai és technikai kérdések ' (2001 ) 142 Orv. Hetil. : 2493 -2499.

  • Search Google Scholar
 • Strange, K.: Authorship: why not just toss a coin? Am. J. Physiol. Cell Physiol., 2008, 295 , C567–575.

  Strange K. , 'Authorship: why not just toss a coin? ' (2008 ) 295 Am. J. Physiol. Cell Physiol. : C567 -575.

  • Search Google Scholar
 • Vasas L., Berhidi A.: A tudományos közlés etikája. Közlési és idézési etika [előadás]. Budapest, Magyar Bioetikai Társaság, 19. Nemzetközi Konferencia. 2009. szeptember 15. [Megnézve: 2009. október 19.]. <http://www.lib.sote.hu/files/_download/A_tudomanyos_kozles_etikaja.ppt>

 • Benos, D. J., Fabres, J., Farmer, J. és mtsai: Ethics and scientific publication. Adv. Physiol. Educ., 2005, 29 , 59–74.

  Farmer J. , 'Ethics and scientific publication ' (2005 ) 29 Adv. Physiol. Educ. : 59 -74.

 • National Library of Medicine [Internet]. FAQ: Index Medicus Chronology. Bethesda (MD), NLM (US), 2009 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://www.nlm.nih.gov/services/indexmedicus.html>