View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport Budapest
 • 2 Villányi Gyógyszertár Budapest
 • 3 Semmelweis Egyetem, Gyógyszerész-tudományi Kar III. évfolyam Budapest
 • 4 Szent Imre Kórház Dél-budai Nefrológiai Központ, Nefrológia-Hypertonia Profil Budapest
 • 5 B. Braun Avitum Hungary Zrt. 1. Sz. Dialízisközpont Budapest Halmi u. 20–22. 1115

A XV. században az orvosok és a gyógyszertárak csak kézzel írott, másolt receptkönyveket használtak. A könyvnyomtatás kezdetén azonnal népszerű lett a receptgyűjtemények kiadása is, amelyek eltérő szerkezetű és eredetű gyógyszeres vagy orvosi könyvekben jelentek meg, mintegy a hivatalos gyógyszerkönyvek előfutáraként. A „Szegények patikája” (Medicina Pauperum) címmel a XVI. századtól kezdve jelentek meg olyan könyvek, amelyek a művelt emberek segítségére szolgáltak, hogy magukat és az udvarnépet, cselédséget, környezetüket betegség esetén elláthassák. Az első, kimondottan a „Medicina Pauperum” témakörébe, műfajába tartozó mű ismereteink szerint magyarul 1660-ban jelent meg, és az eddigi források, dokumentumok, illetve kutatások alapján csak töredékesen maradt fenn, „Szegények patikája” címmel, ismeretlen szerzőtől. A ritka véletlen bekövetkezett, és az elveszettnek hitt „könyv” előkerült kéziratos, „másolt” formában, 97×139 mm méretű, kenderzsineg bordákra fűzött, körülvágott, kötetlen állapotban. A töredékként ismert nyomtatott könyv hiánytalanul, kézírásban maradt ránk, összesen 318 oldalon, hét jól elkülöníthető részből állva. A kutatások alapján feltételezhető, hogy a szerző a Nagyszombaton dolgozott és élt Johann Misch Astrophilus. Az iniciálé és a cifrák, valamint a betűtípusok és a vízjel vizsgálata alapján feltételezhető, hogy az eredeti könyvet a lőcsei Brewer-nyomdában nyomtatták. A kézirat bekötésre került. A további széles körű kutatáshoz hasonmás kiadás készül az eredeti digitalizálásával és nagyításával, számozott példányokban. Orv. Hetil., 2011, 152, 1093–1097.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Grabarits I.: A gyógyszerkönyvek születése. In: A magyar orvosi nyelv tankönyve. 8. fejezet. Szerk.: Bősze P. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2009, 119–145.

  Grabarits I. , '', in A magyar orvosi nyelv tankönyve. 8. fejezet , (2009 ) -.

 • Horhi Melius P.: Herbarium az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól. In: „Minden doktorságot csak ebből késértek”. Szemelvények orvosi kézikönyvekből. Magyar Hírmondó sorozat. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983.

  Horhi Melius P. , '', in „Minden doktorságot csak ebből késértek”. Szemelvények orvosi kézikönyvekből , (1983 ) -.

 • Waczulik M.: A táguló világ magyarországi hírmondói: XV–XVII. század. Nemzeti Könyvtár sorozat. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984.

  Waczulik M. , '', in A táguló világ magyarországi hírmondói: XV–XVII. század , (1984 ) -.

 • Frankovith G.: Hasznos és fölötte szükséges könyv. Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1956, 3, 133–140.

  Frankovith G. , 'Hasznos és fölötte szükséges könyv ' (1956 ) 3 Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei : 133 -140.

  • Search Google Scholar
 • Beythe A.: Fives Könyv. Németújvár, 1595.

 • Kájoni J.: Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéből. Egy barátnak 1656-beli szép Collectája. Csiki conventbeli Frater Joannes kájoni Orgonistának. 1656.

 • Balsaráti Vitus J.: Magyar Chirurgia I–IV. In: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. I. Szerk.: Weszprémi I. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1960, 21–25.

  Balsaráti Vitus J. , '', in Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. I. , (1960 ) -.

 • Szlatky M.: Pettyéni Borbély Márton kéziratos orvosló könyve, 1683–1701. Orvostörténeti Közlemények, 1977, 82, 27–50.

  Szlatky M. , 'Pettyéni Borbély Márton kéziratos orvosló könyve, 1683–1701 ' (1977 ) 82 Orvostörténeti Közlemények : 27 -50.

  • Search Google Scholar
 • Varjas B.: XVI. századi magyar orvosi könyv (Lencsés György: „Ars medica”?). Erdélyi Tudományos Intézet XXVI. Sárkány Nyomda Rt., Kolozsvár, 1943.

  Varjas B. , '', in XVI. századi magyar orvosi könyv (Lencsés György: „Ars medica”?) , (1943 ) -.

 • Pápai Páriz F.: Pax Corporis. Magyar Hírmondó sorozat. Az 1764. évi kiadás hasonmás kiadása. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1984.

  Pápai Páriz F. , '', in Pax Corporis , (1984 ) -.

 • Perliczi János Dániel: Medicina pauperum. In: Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 49. Balassagyarmat, 2005.

 • Torkos Justus János: Taxa Pharmaceutica Posoniensis, cum Instructionibus Pharmacopoerum, Chirurgorum et Obstetricum. Posonii, 1745.

 • Hufeland Kristóf V.: Szegények patikája, egyszersmind tapasztalt hasznu gyógyszerek és orvosságok választott gyűjteménye. Buda, 1831.

 • Bencze J.: Az empirikus doktorkodásról és annak kéziratairól. Orvostörténeti Közlemények, 1957, 6–7, 212–274.

  Bencze J. , 'Az empirikus doktorkodásról és annak kéziratairól ' (1957 ) 6–7 Orvostörténeti Közlemények : 212 -274.

  • Search Google Scholar
 • Knapp É.: Szegények patikája. Egy ismeretlen magyar nyelvű orvosi nyomtatvány 1660-ból. In: Libellus: válogatott könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok. Szerk.: Knapp É. Balassi Kiadó, Budapest, 2007.

  Knapp É. , '', in Libellus: válogatott könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok , (2007 ) -.

 • Kiss I.: Szegények patikája – a többszörösen rejtőzködő érték… MediArt, 2010, 4, 46–47.

  Kiss I. , 'Szegények patikája – a többszörösen rejtőzködő érték… ' (2010 ) 4 MediArt : 46 -47.

  • Search Google Scholar
 • Weber J.: Amuletum. In: Magyari-Kossa Gy.: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. III. kötet. Adattár 1000–1700-ig. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára, CXXVIII. Kötet. Budapest, 1931, 363–365.

  Weber J. , '', in Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. III. kötet. Adattár 1000–1700-ig, CXXVIII. Kötet , (1931 ) -.

 • Szentpétery I.: A bölcsészettudományi kar története 1635–1935. Budapest, 1935, 106.

 • Kiss Farkas G.: „Difficiles Nugae”. Athanasius Kircher magyarországi kapcsolatai. Irodalomtörténeti Közlemények [ItK], 2005, 109, 436–468.

  Kiss Farkas G. , '„Difficiles Nugae”. Athanasius Kircher magyarországi kapcsolatai ' (2005 ) 109 Irodalomtörténeti Közlemények [ItK] : 436 -468.

  • Search Google Scholar
 • van Helmont, J. B.: De febribus. Idézi: Iain M. Lonie: Fever Pathology in the Sixteenth Century: Tradition and Innovation. Medical History, 1981, Suppl. 1, 19–44.

  Helmont J. B. , 'De febribus. Idézi: Iain M. Lonie: Fever Pathology in the Sixteenth Century: Tradition and Innovation ' (1981 ) Suppl. 1 Medical History : 19 -44.

  • Search Google Scholar
 • Kiss Farkas G.: Johann Misch Astrophilus Nagyszombatban. Magyar Könyvszemle, 2005, 121, 140–166.

  Kiss Farkas G. , 'Johann Misch Astrophilus Nagyszombatban ' (2005 ) 121 Magyar Könyvszemle : 140 -166.

  • Search Google Scholar
 • Faber, P. J.: Myrothecium spagyricum. Argentorati, 1632, 184–189.

 • Misch J., Astrophilus(?): Szegények patikája. Lőcse(?), 1660. Kiss I., Tavaszy M. Hasonmás magánkiadás. FoKa Art Restaurátor Műterem, 2011 (kiadás alatt).

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 1 1
Dec 2020 0 0 2
Jan 2021 0 1 3
Feb 2021 0 4 8
Mar 2021 0 1 3
Apr 2021 0 0 1
May 2021 0 0 0