View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar I. Sebészeti Klinika Budapest Üllői út 78. 1082
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium Budapest
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Budapest
Open access

A nosocomialis infekciók gyakorisága és a kórokozók antibiotikum-rezisztenciája világszerte emelkedést mutat az intenzív osztályokon. A nem fermentáló Gram-negatív baktériumok által okozott véráramfertőzések nagyobb mortalitással hozhatók összefüggésbe. Cél és módszer: A szerzők célja a 2008-ban és 2010-ben sebészeti intenzív osztályon kezelt betegek hemokultúráiból izolált nosocomialis kórokozók antibiotikum-érzékenységi adatainak összehasonlítása volt. Eredmények: A methicillinrezisztens Staphylococcus aureus és a kiterjesztett spektrumú béta-laktamázt termelő Klebsiella ssp. és Escherichia coli érzékenysége nem változott, az Acinetobacter baumannii és a Pseudomonas aeruginosa antibiotikum-rezisztenciája nagymértékben nőtt. Multirezisztens Acinetobacter 2008-ban hemokultúrában nem fordult elő, 2010-ben azonban az összes véráramból izolált Acinetobacter csak colistinre volt érzékeny. A Pseudomonas aeruginosa érzékenysége a vizsgált időszakban a karbapenemekre és a piperacillinre jelentősen csökkent. A multirezisztens Gram-negatív kórokozókkal fertőzött betegek mortalitását nagyobbnak találták az antibiotikum-érzékeny baktériummal fertőzött betegekhez képest. Következtetések: A vizsgálat eredményei hangsúlyozzák a hatékony infekciókontroll, az adekvát dózisban és időben kezdett empirikus antibiotikum-terápia és a megfelelő nővér:beteg arány jelentőségét. Orv. Hetil., 2011, 152, 1486–1491.

 • Szalka A.: Meg tudunk-e küzdeni a multi- és pánrezisztens baktériumokkal? LAM, 2008, 18, 646–648.

  Szalka A. , 'Meg tudunk-e küzdeni a multi- és pánrezisztens baktériumokkal? ' (2008 ) 18 LAM : 646 -648.

  • Search Google Scholar
 • Wisplinghoff, H., Bischoff, T., Edmond, M. B. és mtsai: Nosocomial bloodstream infections in US Hospitals: Analysis of 24,179 cases from a prospective nationwide surveillance study. Clin. Infect. Dis., 2004, 39, 309–317.

  Edmond M. B. , 'Nosocomial bloodstream infections in US Hospitals: Analysis of 24,179 cases from a prospective nationwide surveillance study ' (2004 ) 39 Clin. Infect. Dis. : 309 -317.

  • Search Google Scholar
 • Szalka A.: Az infektológia változása az elmúlt két évtizedben. LAM, 2011, 21, 417–423.

  Szalka A. , 'Az infektológia változása az elmúlt két évtizedben ' (2011 ) 21 LAM : 417 -423.

  • Search Google Scholar
 • www.oek.hu (Letöltés dátuma: 2011. május 1.)

 • Jarvis, W. R.: Decreasing MRSA in the hospital. www.medscape.com/viewarticle=744830 (Letöltés dátuma: 2011. július 5.)

 • Furtado, G. H. C., Bergamasco, M. D., Medeiros, E. A. S. és mtsai: Imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa infection at a medical-surgical intensive care unit: Risk factors and mortality. J. Crit. Care, 2009, 24, 625.e9–625.e14.

  Medeiros E. A. S. , 'Imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa infection at a medical-surgical intensive care unit: Risk factors and mortality ' (2009 ) 24 J. Crit. Care : 625.e9 -625.e14.

  • Search Google Scholar
 • Ludwig E., Konkoly Thege M.: A Pseudomonas aeruginosa törzsek in vitro érzékenysége és klinikai konzekvenciái Magyarországon. LAM, 2005, 15, 11–15.

  Konkoly Thege M. , 'A Pseudomonas aeruginosa törzsek in vitro érzékenysége és klinikai konzekvenciái Magyarországon ' (2005 ) 15 LAM : 11 -15.

  • Search Google Scholar
 • Michalopoulos, A., Falagas, M. E., Pappas, G. és mtsai: Epidemiologic, clinical characteristics and risk factors for adverse outcome in multiresistant Gram-negative primary bacteremia of critically ill patient. Am. J. Infect. Control., 2011, 39, 396–400.

  Pappas G. , 'Epidemiologic, clinical characteristics and risk factors for adverse outcome in multiresistant Gram-negative primary bacteremia of critically ill patient ' (2011 ) 39 Am. J. Infect. Control. : 396 -400.

  • Search Google Scholar
 • Sunenshine, R. H., Wright, M., Srinivasan, A. és mtsai: Multidrug-resistant Acinetobacter infection mortality rate and length of hospitalization. Emerg. Infect. Dis., 2007, 13, 97–102.

  Srinivasan A. , 'Multidrug-resistant Acinetobacter infection mortality rate and length of hospitalization ' (2007 ) 13 Emerg. Infect. Dis. : 97 -102.

  • Search Google Scholar
 • Katsaragakis, S., Markogiannakis, H., Theodorou, D. és mtsai: Predictors of mortality of Acinetobacter baumanii infections: A 2-year prospective study in a Greek surgical intensive care unit. Am. J. Infect. Control, 2010, 38, 631–635.

  Theodorou D. , 'Predictors of mortality of Acinetobacter baumanii infections: A 2-year prospective study in a Greek surgical intensive care unit ' (2010 ) 38 Am. J. Infect. Control : 631 -635.

  • Search Google Scholar
 • Akhbue, E., Synnestvedt, M., Lautenbach, E.: Cefepime-resistant Pseudomonas aeruginosa. Emerg. Infect. Dis., 2011, 17, 1037–1043.

  Lautenbach E. , 'Cefepime-resistant Pseudomonas aeruginosa ' (2011 ) 17 Emerg. Infect. Dis. : 1037 -1043.

  • Search Google Scholar
 • Szilágyi, E., Füzi, M., Nagy, K. és mtsai: Risk factors and outcomes for bloodstream infections with extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae; findings of the nosocomial surveillance system in Hungary. Acta Microbiol. Immunol. Hung., 2009, 56, 251–262.

  Nagy K. , 'Risk factors and outcomes for bloodstream infections with extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae; findings of the nosocomial surveillance system in Hungary ' (2009 ) 56 Acta Microbiol. Immunol. Hung. : 251 -262.

  • Search Google Scholar
 • Kristóf K.: Nozokomiális fertőzéseket okozó multirezisztens baktériumok mikrobiológiai jellemzői. Doktori értekezés, 2010. Budapest, Semmelweis Egyetem.

  Kristóf K. , '', in Nozokomiális fertőzéseket okozó multirezisztens baktériumok mikrobiológiai jellemzői. Doktori értekezés , (2010 ) -.

 • Morgan, D. J., Liang, S. Y., Smith, C. L. és mtsai: Frequent multidrug-resistant Acinetobacter baumanii contamination of gloves, gowns, and hands of healthcare workers. Infect. Control Hosp. Epidem., 2010, 31, 716–721.

  Smith C. L. , 'Frequent multidrug-resistant Acinetobacter baumanii contamination of gloves, gowns, and hands of healthcare workers ' (2010 ) 31 Infect. Control Hosp. Epidem. : 716 -721.

  • Search Google Scholar
 • A Clostridium difficile fertőzések diagnosztikájáról, terápiájáról és megelőzéséről. Az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele. Epinfo, 2011, 18 (Suppl. 4).

 • Róth A., Mikor A., Molnár Zs. és mtsai: A megfelelő nővérlétszám életet ment, a nem megfelelő... Aneszt. Int. Ter., 2006, 36, 180–186.

  Molnár Zs. , 'A megfelelő nővérlétszám életet ment, a nem megfelelő.. ' (2006 ) 36 Aneszt. Int. Ter. : 180 -186.

  • Search Google Scholar
 • Amaravadi, R. K., Dimick, J. B., Lipsett, P. A. és mtsai: ICU nurse-to patient ratio is associated with complications and resource use after esophagectomy. Int. Care Med., 2000, 26, 1857–1862.

  Lipsett P. A. , 'ICU nurse-to patient ratio is associated with complications and resource use after esophagectomy ' (2000 ) 26 Int. Care Med. : 1857 -1862.

  • Search Google Scholar
 • Hugonnet, S., Villaveces, A., Pittet, D.: Nurse staffing level and nosocomial infections: Empirical evaluation of the case-crossover and case-time-control designs. Am. J. Epidemiol., 2007, 165, 1321–1327.

  Pittet D. , 'Nurse staffing level and nosocomial infections: Empirical evaluation of the case-crossover and case-time-control designs ' (2007 ) 165 Am. J. Epidemiol. : 1321 -1327.

  • Search Google Scholar
 • Needleman, J., Buerhaus, P., Harris, M.: Nurse staffing and inpatient hospital mortality. N. Engl. J. Med., 2011, 364, 1037–1045.

  Harris M. , 'Nurse staffing and inpatient hospital mortality ' (2011 ) 364 N. Engl. J. Med. : 1037 -1045.

  • Search Google Scholar
 • Ferdinande, P.: Recommendations on minimal requirements for intensive care departments. Int. Care Med., 1997, 23, 226–232.

  Ferdinande P. , 'Recommendations on minimal requirements for intensive care departments ' (1997 ) 23 Int. Care Med. : 226 -232.

  • Search Google Scholar
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről. www.net.jogtar.hu (Letöltés dátuma: 2011. június 30.)

 • Blot, S. I., Serra, M. L., Rello, J. és mtsai: Patient to nurse ratio and risk of ventillator-associated pneumonia in critically ill patients. Am. J. Crit. Care, 2011, 20, e1–e9.

  Rello J. , 'Patient to nurse ratio and risk of ventillator-associated pneumonia in critically ill patients ' (2011 ) 20 Am. J. Crit. Care : e1 -e9.

  • Search Google Scholar
 • Ludwig E.: Súlyos infekciók antimikrobás kezelése: terápiás elvek és rezisztenciagondok. LAM, 2009, 19, 665–671.

  Ludwig E. , 'Súlyos infekciók antimikrobás kezelése: terápiás elvek és rezisztenciagondok ' (2009 ) 19 LAM : 665 -671.

  • Search Google Scholar
 • Suka, M., Yoshida, K., Takezawa, J. és mtsai: Epidemiological approach to nosocomial infection surveillance data: Japanese Nosocomial Infection Surveillance System. Environ. Health Prev. Med., 2008, 13, 30–35.

  Takezawa J. , 'Epidemiological approach to nosocomial infection surveillance data: Japanese Nosocomial Infection Surveillance System ' (2008 ) 13 Environ. Health Prev. Med. : 30 -35.

  • Search Google Scholar
 • Talbot, G. H., Bradley, J., Bartlett, J. G. és mtsai: Bad bugs need drugs: An update on the development pipeline from the Antimicrobial Availability Task Force of the Infectious Diseases Society of America anti-infective development pipeline. Clin. Infect. Dis., 2006, 42, 657–668.

  Bartlett J. G. , 'Bad bugs need drugs: An update on the development pipeline from the Antimicrobial Availability Task Force of the Infectious Diseases Society of America anti-infective development pipeline ' (2006 ) 42 Clin. Infect. Dis. : 657 -668.

  • Search Google Scholar
 • Infectious Diseases Society of America: The 10×’20 initiative: Pursuing a global commitment to develop 10 new antibacterial drugs by 2020. Clin. Infect. Dis., 2010, 50, 1081–1083.

  'The 10×’20 initiative: Pursuing a global commitment to develop 10 new antibacterial drugs by 2020 ' (2010 ) 50 Clin. Infect. Dis. : 1081 -1083.

  • Search Google Scholar
 • Veesenmeyer, J. L., Hauser, A., Rello, J. és mtsai: Pseudomonas aeruginosa virulence and therapy: Evolving translational strategies. Crit. Care Med., 2009, 37, 1777–1786.

  Rello J. , 'Pseudomonas aeruginosa virulence and therapy: Evolving translational strategies ' (2009 ) 37 Crit. Care Med. : 1777 -1786.

  • Search Google Scholar
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 2 3
Sep 2021 0 0 3
Oct 2021 0 5 6
Nov 2021 0 7 6
Dec 2021 0 1 11
Jan 2022 0 1 12
Feb 2022 0 0 0