Author: István Kiss
View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport Budapest
 • | 2 Dél-budai Nefrológiai Központ (Szent Imre Kórház, Nefrológia-Hypertonia Profil – B. Braun Avitum Hungary Zrt. 1. Sz. Dialízisközpont) Budapest Halmi u. 20–22. 1115
Open access

2011-ben éppen ötödik alkalommal került meghirdetésre a „Vese Világnapja”, amely figyelemfelhívást jelent a krónikus veseelégtelenség népbetegséggé válására. Az urémiás állapot, illetve az ahhoz vezető veseeredetű megbetegedések egyik legkorábbi felismerője, leírója és kutató-gyógyítója Richard Bright (1789–1858) angol orvos volt. Sokféle szempontból érdemes megemlékezzünk róla éppen a „Vese Világnapja” kapcsán is. Európai tanulmányútja során Magyarországon nem annyira az orvosi élet és az egészségügyi viszonyok érdekelték, mint inkább a gazdasági és kulturális élet, az ország természetrajza és földrajza. Két alkalommal járt hazánkban és élményeit saját rajzaival illusztrált útleírásában örökítette meg. 1820-ban végleg letelepett Londonban, majd Thomas Addisonnal és Thomas Hodgkinnal együtt Richard Bright a londoni Guy’s Hospital világhírű „tudóstrióját” alkotta. Bright 38 éves korában, 1827-ben, elsőként írja le a nephritis – ma Bright-kórként ismert – klasszikus képét. Egy most előkerült, 1870-ből származó magyar nyelvű orvosi bizonyítványban a Richard Bright által elsőként leírt krónikus vesebetegség és róla elnevezett Bright-kór ismereteink szerinti legrégebbi magyar említése foglaltatik hiteles diagnózisként. A 140 éves dokumentum azt is alátámasztja, hogy a vesebetegségekről megszerezhető ismeretek és a napi gyakorlatban történő alkalmazásuk tekintetében is büszkék lehetünk magyarországi elődeinkre, akik a legkorszerűbb tudást alkalmazták praxisukban. Napjaink egyik legnagyobb kihívása, hogy képesek legyünk az egészségeseket és a betegeket is megfelelően informálni a vesebetegségekről és azok megelőzéséről, kezeléséről. Tegyük ezt azért, hogy gátat vethessünk a járványszerűen terjedő krónikus veseelégtelenségnek és mindemellett tisztelettel adózzunk e betegség egyik legnagyobb tudójának, Richard Brightnak. Orv. Hetil., 2011, 152, 1623–1626.

 • Bright, R.: Travels from Vienna through Lower Hungary; with some remarks on the state of Vienna during the Congress, in the Year 1814. Archibald Constable and Company, Edinburgh, 1818.

  Bright R. , '', in Travels from Vienna through Lower Hungary; with some remarks on the state of Vienna during the Congress, in the Year 1814 , (1818 ) -.

 • Teleki J.: Külföldi Literatura. Tudományos Gyűjtemény, 1819, III, 93.

  Teleki J. , 'Külföldi Literatura ' (1819 ) III Tudományos Gyűjtemény : 93 -.

 • Nagy, J., Sonkodi, S.: Richard Bright in Hungary: A reevaluation. Am. J. Nephrol., 1997, 17, 387–391.

  Sonkodi S. , 'Richard Bright in Hungary: A reevaluation ' (1997 ) 17 Am. J. Nephrol. : 387 -391.

  • Search Google Scholar
 • Bright, R.: Reports of Medical Cases Selected with a View of Illustrating the Symptoms and Cure of Diseases with a Reference to Morbid Anatomy, vol. 1. Longmans, London, 1827.

  Bright R. , '', in Reports of Medical Cases Selected with a View of Illustrating the Symptoms and Cure of Diseases with a Reference to Morbid Anatomy, vol. 1 , (1827 ) -.

 • Bright, R.: Guy’s Hospital Reports, 1836, 1, 380.

  Bright R. , '' (1836 ) 1 Guy’s Hospital Reports : 380 -.

 • Blackall, J. B.: “Observations on the nature and cure of dropsies etc.” London, 1813.

 • Locke, S., Merril, J., Tyler, R.: Neurological complications of acute uremia. JAMA, 1961, 178, 1158.

  Tyler R. , 'Neurological complications of acute uremia ' (1961 ) 178 JAMA : 1158 -.

 • Wagner E.: A Bright-kór. Ford. ifj. dr. Horváth Á. A Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat Könyvtára. XLVII. kötet, 1884. Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat, 1885.

  Wagner E. , '', in A Bright-kór. Ford. ifj. dr. Horváth Á. A Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat Könyvtára. XLVII. kötet, 1884 , (1885 ) -.

 • Korányi S.: A vesebajok funkcionális pathologiája és therapiája klinikai előadásokban. Német eredetiből fordította: Hetényi Géza. CXXV. kötet. Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat, 1930.

  Korányi S. , '', in A vesebajok funkcionális pathologiája és therapiája klinikai előadásokbanCXXV. kötet , (1930 ) -.

 • Tóth A. R.: Bright a földesúri börtönökről. Orv. Hetil., 1971, 111, 1657–1659.

  Tóth A. R. , 'Bright a földesúri börtönökről ' (1971 ) 111 Orv. Hetil. : 1657 -1659.

 • Schultheisz E.: Richard Bright, M. D. (Egy angol orvos Magyarországon). Orv. Hetil., 1964, 105, 1714–1716.

  Schultheisz E. , 'Richard Bright, M. D. (Egy angol orvos Magyarországon) ' (1964 ) 105 Orv. Hetil. : 1714 -1716.

  • Search Google Scholar
 • Szebenyi B.: Tavaly emlékeztek meg Richard Bright születése kétszázadik évfordulójáról. Orv. Hetil., 1990, 131, 161.

  Szebenyi B. , 'Tavaly emlékeztek meg Richard Bright születése kétszázadik évfordulójáról ' (1990 ) 131 Orv. Hetil. : 161 -.

  • Search Google Scholar
 • Süle T.: Richard Bright Pécsett. Orv. Hetil., 1995, 136, 1845–1847.

  Süle T. , 'Richard Bright Pécsett ' (1995 ) 136 Orv. Hetil. : 1845 -1847.

 • Ákos K.: Angol tudós Magyarországról. Magyar Orvosi Szemle, 1947, I (10), 16–17.

  Ákos K. , 'Angol tudós Magyarországról ' (1947 ) I (10) Magyar Orvosi Szemle : 16 -17.

 • Richard Bright on Lake Balaton. Richard Bright életéből és magyarországi utazásáról. Fordította: Boksay Gy. Medical History, 1970, 1. sz.

 • Richard Bright utazásai a Dunántúlon 1815. (Szerk.: Éri I.) A szemelvényeket válogatta, fordította és a bevezetést írta: Szerecz I. Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1970.

 • Szabó I.: Melegvízi növényfajok Hévíz és Keszthely vizeiben. Bot. Közlem., 2002, 89, 105–115.

  Szabó I. , 'Melegvízi növényfajok Hévíz és Keszthely vizeiben ' (2002 ) 89 Bot. Közlem. : 105 -115.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 18 14 0
PDF Downloads 20 16 1