View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága Budapest
 • | 2 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest
Open access

Bevezetés: A társadalmak nemzetköziesedése és a globalizációs folyamatok az egészségügyi ellátó szakemberek számára is felvetik az interkulturális szempontok figyelembevételét a napi munka során. Célkitűzés: A szerzők felmérésükben arra kerestek választ, hogy a szakemberek ezen új kihívásokkal mennyiben vannak tisztában és mennyire képesek ezeknek megfelelni. Módszer: Kérdőíves felmérés módszerével, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképzettséggel és főiskolai végzettséggel rendelkező ápoló szakemberek körében vizsgálták az ellátórendszerben dolgozó, gyakorló szakemberek interkulturalitáshoz való viszonyát, az attitűdök és ismeretek vonatkozásában egyaránt. A kérdőív összeállításánál a nemzetközileg elfogadott és validált Transcultural Self Efficay Testet tekintették kiindulásnak, és a teszt szerzőjének engedélyével az egyes kérdéseket hazai viszonyokra adaptálták. A válaszokat statisztikai módszerekkel értékelték ki. Eredmények: A főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében mind az ismeretek, mind az interkulturális igényekkel kapcsolatos attitűd komponens vonatkozásaiban jobb eredmények (magasabb score-értékek) születtek az OKJ-s szakképzettséggel rendelkező szakemberekéhez képest, azonban mindkét csoport esetén nagyon nagy volt azok száma, akik vagy nem rendelkeztek, vagy nem tudták megítélni a társadalmi elvárásokkal és jelenségekkel kapcsolatos interkulturális készségeiket. Következtetések: A szerzők kimutatták, hogy az ellátórendszer részéről valódi igény mutatkozik a társadalmi elvárásokkal kapcsolatos interkulturális ismeretekre. Az ellátás minőségének javítása érdekében szükséges ezen ismeretek bővítése. Orv. Hetil., 2012, 153, 1711–1718.

 • Human resources strategy in health care. [Az egészségügy humánerőforrás stratégiája.] Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2006. [Hungarian].

 • Roy, C.: The visible and invisible fields that shape the future of the nursing care system. Nurs. Adm. Q., 2000, 25, 119–131.

  Roy C. , 'The visible and invisible fields that shape the future of the nursing care system ' (2000 ) 25 Nurs. Adm. Q. : 119 -131.

  • Search Google Scholar
 • Smith, A.: Partners at the bedside: The importance of nurse-physician relationships. Nurs. Econ., 2004, 22, 161–164.

  Smith A. , 'Partners at the bedside: The importance of nurse-physician relationships ' (2004 ) 22 Nurs. Econ. : 161 -164.

  • Search Google Scholar
 • Population, migration. [Népesség, népmozgalom.] http://portal.ksh.hu [Hungarian]

 • Hungarian Health Care standards. Handbook. (MEES) 1.0 edition [Magyar egészségügyi ellátási standardok. Kézikönyv. (MEES) 1.0 változat.] Egészségügyi Minisztérium, Budapest, 2006. [Hungarian].

 • Thomlinson, E., McIntyre, M.: The Canadian nursing profession: Looking ahead. In: McIntyre, M., Thomlinson, E. (eds.). Realities of Canadian nursing: professional, practice and power issues, 2nd ed. Lippincott Williams and Wilking, Philadelphia, 2003, 2–7.

  McIntyre M. , '', in Realities of Canadian nursing: professional, practice and power issues , (2003 ) -.

 • Lindeman, C.: The future of nursing education. J. Nursing Education, 2000, 39, 5–10.

  Lindeman C. , 'The future of nursing education ' (2000 ) 39 J. Nursing Education : 5 -10.

 • Riondet, O.: The role of information brokers in therapeutics research. European Association for Health Information and Libraries, Cluj, 2006.

  Riondet O. , '', in The role of information brokers in therapeutics research , (2006 ) -.

 • World Population Prospects. The 2006 Revision. Highlights. Department of Economic and Social Affairs, Population Division, UN, New York, 2007, 14–23..

 • Díaz-Bonilla, E., Babinard, J., Pinstrup-Andersen, P., et al.: Globalizing health benefits for developing countries. International Food Policy Research Institute, Washington, 2002, 8–14.

  Pinstrup-Andersen P. , '', in Globalizing health benefits for developing countries , (2002 ) -.

 • Malcolm, J. R., Liu, C., Miller, L. B., et al.: Global warming and species loss in globally significant terrestrial ecosystems. World Wide Fund for Nature, Gland, 2002, 7–10.

  Miller L. B. , '', in Global warming and species loss in globally significant terrestrial ecosystems , (2002 ) -.

 • Balogh, Z.: Facts about the migration of healthcare workers. [Tények a szakdolgozók migrációjáról.] Budapest, 2009. http://www.meszk.hu/index.php?content=171 [Hungarian]

 • Gödri, I.: International migration. In: Monostori, J., Öri, P., Molnar, E., et al. (eds.). Demographic portrait, 2009. [Nemzetközi vándorlás. In: Monostori, J., Őri, P., Molnár, E., et al. (szerk.). Demográfiai portré, 2009.] Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2009, 119–131. [Hungarian]

  Gödri I. , '', in Demographic portrait, 2009. [Demográfiai portré, 2009.] , (2009 ) -.

 • Cohen, R., Kennedy, P.: Global sociology, 2nd edition. Palgrave Macmillan, New York, 2007, 10–88.

  Kennedy P. , '', in Global sociology , (2007 ) -.

 • The intercultural competence. [Az interkulturális kompetencia.] EQUAL, 2012. http://alexoft.hu/kompetencia/kompetencia4.php [Hungarian]

 • Intercultural competence – adaptation and cooperation in a multicultural environment; Summary of discussions at the conference. [Interkulturális kompetencia – alkalmazkodás és együttműködés multikulturális környezetben. Összefoglaló a konferencián elhangzottakról.] Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Budapest, 2009. [Hungarian].

 • Camilleri, C.: Les conditions de l’interculturel. Intercultures, 1990, 9, 11–17.

  Camilleri C. , 'Les conditions de l’interculturel ' (1990 ) 9 Intercultures : 11 -17.

 • Vajda, B., Horváth, S., Málovics, É.: Shared decision-making, as an innovation in patient-physician communication. (In: Bajmócy, Z., Lengyel, I., Málovics, G.: Regional innovation ability, competitiveness and sustainability. [Közös döntéshozatal, mint innováció az orvos-beteg kommunikációban. In: Bajmócy, Z., Lengyel, I., Málovics, G. (szerk.). Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság.] JATEPress, Szeged, 2012, 336–353.

  Málovics É. , '', in Regional innovation ability, competitiveness and sustainability. [Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság.] , (2012 ) -.

 • Jeffreys, R. M.: Teaching cultural competence in nursing and health care. Springer, New York, 2010, 163–170.

  Jeffreys R. M. , '', in Teaching cultural competence in nursing and health care , (2010 ) -.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 59 56 4
PDF Downloads 48 47 4