Authors:
Regina Molnár Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet Szeged Dóm tér 10. 6720

Search for other papers by Regina Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Zsuzsa Győrffy Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Budapest

Search for other papers by Zsuzsa Győrffy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Bevezetés: A szociológiai vizsgálatok alapvető célja a társadalmi jellegű problémák feltárása, amely az orvosokkal, orvostanhallgatókkal kapcsolatos vizsgálatokban is erőteljesen megnyilvánul. Ugyanakkor a megjelenő tanulmányoknak a tényfeltárás mellett szemléletformáló hatása is van. Célkitűzés: Egy lehetséges kutatási szemléletváltás megfogalmazása, a továbblépés lehetőségeinek feltárása, elsősorban az orvosok egészségi állapota, az orvosnői szerepkonfliktus és az orvostanhallgatói pályaszocializációra irányuló vizsgálatok témakörében. Módszer: A gyógyító hivatásúakkal kapcsolatos tanulmányok másodelemzése. Eredmények: A megjelent közlemények szinte mindegyike közvetíti az orvoslét konfliktusainak valamilyen aspektusát, azonban nem fektetnek kellő hangsúlyt az eredményes, sikeres hallgatókra és orvosokra, a támogató tényezőkre, az erőforrásokra és a konfliktuskezelési módokra. Következtetés: A tanulmányoknak a jövőben – a kockázati tényezők kimutatása mellett – a protektív tényezők hangsúlyozásával az orvosi identitást is jobban kell erősíteniük, fel kell hívniuk a figyelmet a létező pozitív példákra, a problémák elkerülhetőségére és a sikeres orvosi életutakra. Orv. Hetil., 2012, 153, 1738–1744.

 • Kapocsi, E.: “Unhappy doctors” – the phenomenon and what is behind it. [„Boldogtalan orvosok” – a jelenség, és ami mögötte van.] LAM, 2011, 21, 584–588. [Hungarian]

  Kapocsi E. , '“Unhappy doctors” – the phenomenon and what is behind it. [„Boldogtalan orvosok” – a jelenség, és ami mögötte van.] ' (2011 ) 21 LAM : 584 -588 .

  • Search Google Scholar
 • Győrffy, Zs., Molnár, R., Somorjai, N.: Health status and well-being of health care workers in Hungary. A literature review. [Gyógyítók helyzete és egészsége – a magyarországi vizsgálatok szakirodalmi áttekintése.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2012, 13, 107–126. [Hungarian]

  Somorjai N. , 'Health status and well-being of health care workers in Hungary. A literature review. [Gyógyítók helyzete és egészsége – a magyarországi vizsgálatok szakirodalmi áttekintése.] ' (2012 ) 13 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 107 -126 .

  • Search Google Scholar
 • Eke, E., Girasek, E., Szócska, M.: Migration among Hungarian doctors. [A migráció a magyar orvosok körében.] Stat. Szemle, 2009, 87, 795–827. [Hungarian]

  Szócska M. , 'Migration among Hungarian doctors. [A migráció a magyar orvosok körében.] ' (2009 ) 87 Stat. Szemle : 795 -827 .

  • Search Google Scholar
 • Balázs, P.: Specialist mobility in the field of surgery and gynaecology-obstetrics in Hungary. [Orvosi mobilitás Magyarországon, sebész és szülész-nőgyógyász szakorvosok példája alapján.] LAM, 2011, 21, 362–368. [Hungarian]

  Balázs P. , 'Specialist mobility in the field of surgery and gynaecology-obstetrics in Hungary. [Orvosi mobilitás Magyarországon, sebész és szülész-nőgyógyász szakorvosok példája alapján.] ' (2011 ) 21 LAM : 362 -368 .

  • Search Google Scholar
 • Balázs, P.: Physicians’ workforce and the current impact of international migration in Hungary. [Orvosi létszámok és a nemzetközi orvosmigráció aktuális hatása Magyarországon.] Orv. Hetil., 2012, 153, 250–256. [Hungarian]

  Balázs P. , 'Physicians’ workforce and the current impact of international migration in Hungary. [Orvosi létszámok és a nemzetközi orvosmigráció aktuális hatása Magyarországon.] ' (2012 ) 153 Orv. Hetil. : 250 -256 .

  • Search Google Scholar
 • Aasland, O. G., Ekeberg, O., Schweder, T.: Suicide rates from 1960 to 1989 in Norwegian physicians compared with other educational groups. Soc. Sci. Med., 2011, 52, 259–265.

  Schweder T. , 'Suicide rates from 1960 to 1989 in Norwegian physicians compared with other educational groups ' (2011 ) 52 Soc. Sci. Med. : 259 -265 .

  • Search Google Scholar
 • Schernhammer, E. S., Colditz, G. A.: Suicide rates among physicians: A quantitative and gender assessment (meta-analysis). Am. J. Psychiatry, 2004, 161, 2295–2302.

  Colditz G. A. , 'Suicide rates among physicians: A quantitative and gender assessment (meta-analysis) ' (2004 ) 161 Am. J. Psychiatry : 2295 -2302 .

  • Search Google Scholar
 • Hawton, K., Agerbo, E., Simkin, S., et al.: Risk of suicide in medical and related occupational groups: A national study based on Danish case population-based registers. J. Affect. Disord., 2011, 134, 320–326.

  Simkin S. , 'Risk of suicide in medical and related occupational groups: A national study based on Danish case population-based registers ' (2011 ) 134 J. Affect. Disord. : 320 -326 .

  • Search Google Scholar
 • Balog, J.: The mortality of doctors in Hungary in the years 1960–1964. [A magyarországi orvosok halálozása az 1960–1964 években.] Népegészségügy, 1978, 59, 250–259. [Hungarian]

  Balog J. , 'The mortality of doctors in Hungary in the years 1960–1964. [A magyarországi orvosok halálozása az 1960–1964 években.] ' (1978 ) 59 Népegészségügy : 250 -259 .

  • Search Google Scholar
 • Molnár, L., Mezey, M.: About the doctors’ mortality and morbidity I–III. [Az orvosok megbetegedéséről és halandóságáról. I–III.] LAM, 1991, 1, 524–528., 640–644., 966–970. [Hungarian]

  Mezey M. , 'About the doctors’ mortality and morbidity I–III. [Az orvosok megbetegedéséről és halandóságáról. I–III.] ' (1991 ) 1 LAM : 524 -528 .

  • Search Google Scholar
 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., Kopp, M.: Prevalence of potential predictors of morbidity among Hungarian female physicians. [Morbiditás és háttértényezői a magyarországi orvosnők körében.] LAM, 2009, 19, 423–430. [Hungarian]

  Kopp M. , 'Prevalence of potential predictors of morbidity among Hungarian female physicians. [Morbiditás és háttértényezői a magyarországi orvosnők körében.] ' (2009 ) 19 LAM : 423 -430 .

  • Search Google Scholar
 • Knecht, M., Bauer, G. F., Klaghofer, R., et al.: Work–life conflicts and health among Swiss physicians – in comparison with other university graduates and with the general Swiss working population. Swiss Med. Wkly, 2010, 140, 13063.

  Klaghofer R. , 'Work–life conflicts and health among Swiss physicians – in comparison with other university graduates and with the general Swiss working population ' (2010 ) 140 Swiss Med. Wkly : 13063 -.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, R., Girasek, E., Csinády, A., et al.: The potential role of professional socialization in the development of conflict between the professional and family roles in light of stereotypes about female physicians and jurists. [A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2010, 11, 31–51. [Hungarian]

  Csinády A. , 'The potential role of professional socialization in the development of conflict between the professional and family roles in light of stereotypes about female physicians and jurists. [A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében.] ' (2010 ) 11 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 31 -51 .

  • Search Google Scholar
 • Molnár, R., Girasek, E., Csinády, A., et al.: What is the doctor like, if female? Female doctors’ ideal image based on empirical studies. [Milyen az orvos, ha nő? – Az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján.] LAM, 2012, 22, 218–224. [Hungarian]

  Csinády A. , 'What is the doctor like, if female? Female doctors’ ideal image based on empirical studies. [Milyen az orvos, ha nő? – Az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján.] ' (2012 ) 22 LAM : 218 -224 .

  • Search Google Scholar
 • Siegrist, J.: Medizinische Soziologie. 6. Auflage. Urban & Fischer, 2005.

  Siegrist J. , '', in Medizinische Soziologie , (2005 ) -.

 • Gerber, W. D., Kropp, P.: Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, Germany, 2007.

  Kropp P. , '', in Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie , (2007 ) -.

 • Rothgangel, S.: Medizinische Psychologie und Soziologie. 2. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2010.

  Rothgangel S. , '', in Medizinische Psychologie und Soziologie , (2010 ) -.

 • Pohlmann, M., Bär, S.: Grenzenlose Karrieren? – Hochqualifiziertes Personal und Top-Führungskräfte in Ökonomie und Medizin. ÖZS, 2009, 34, 13–40.

  Bär S. , 'Grenzenlose Karrieren? – Hochqualifiziertes Personal und Top-Führungskräfte in Ökonomie und Medizin ' (2009 ) 34 ÖZS : 13 -40 .

  • Search Google Scholar
 • Molnár, R., Nyári, T., Molnár, P.: Remaining in or leaving the profession: the view of medical students. [Az orvostanhallgatók pályán maradásra, pályaelhagyásra vonatkozó elképzelései.] Orv. Hetil., 2008, 149, 843–848. [Hungarian]

  Molnár P. , 'Remaining in or leaving the profession: the view of medical students. [Az orvostanhallgatók pályán maradásra, pályaelhagyásra vonatkozó elképzelései.] ' (2008 ) 149 Orv. Hetil. : 843 -848 .

  • Search Google Scholar
 • Girasek, E., Eke, E., Szócska, M.: Countryside career plans of young medicians. [Fiatal orvosok vidéki munkavállalási szándékai.] Orvosképzés, 2009, 1, 59–63. [Hungarian]

  Szócska M. , 'Countryside career plans of young medicians. [Fiatal orvosok vidéki munkavállalási szándékai.] ' (2009 ) 1 Orvosképzés : 59 -63 .

  • Search Google Scholar
 • Molnár, R., Feith, H.: Manifestations of role conflicts among female doctors. [Szerepkonfliktusok megnyilvánulásai orvosnők körében.] LAM, 2000, 10, 810–815. [Hungarian]

  Feith H. , 'Manifestations of role conflicts among female doctors. [Szerepkonfliktusok megnyilvánulásai orvosnők körében.] ' (2000 ) 10 LAM : 810 -815 .

  • Search Google Scholar
 • Ádám, Sz., Győrffy, Zs., László, K.: High prevalence of job dissatisfaction among female physicians: work-family conflict as a potential stressor. [A munkahelyi elégedetlenség magas prevalenciája orvosnők körében: a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus mint lehetséges rizikótényező.] Orv. Hetil., 2009, 150, 1451–1456. [Hungarian]

  László K. , 'High prevalence of job dissatisfaction among female physicians: work-family conflict as a potential stressor. [A munkahelyi elégedetlenség magas prevalenciája orvosnők körében: a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus mint lehetséges rizikótényező.] ' (2009 ) 150 Orv. Hetil. : 1451 -1456 .

  • Search Google Scholar
 • Feith, H. J.: Female roles and conflicts in health care professions. [Női szerepek és konfliktusok egészségügyi diplomások életpályáin.] Orv. Hetil., 2009, 150, 1089–1095. [Hungarian]

  Feith H. J. , 'Female roles and conflicts in health care professions. [Női szerepek és konfliktusok egészségügyi diplomások életpályáin.] ' (2009 ) 150 Orv. Hetil. : 1089 -1095 .

  • Search Google Scholar
 • Weitzman, L. M.: Multiple-role realism: A theoretical framework for the process of planning to combine career and family roles. Applied Preventive Psychology, 1994, 3, 25–25.

  Weitzman L. M. , 'Multiple-role realism: A theoretical framework for the process of planning to combine career and family roles ' (1994 ) 3 Applied Preventive Psychology : 25 -25 .

  • Search Google Scholar
 • Stamm, M., Buddeberg-Fischer, B.: How do physicians and their partners coordinate their careers and privat lives? Swiss Med. Wkly, 2011, 141, 13179.

  Buddeberg-Fischer B. , 'How do physicians and their partners coordinate their careers and privat lives? ' (2011 ) 141 Swiss Med. Wkly : 13179 -.

  • Search Google Scholar
 • Dumelow, C.: Relation between a career and family life for English hospital consultants: qualitative, semistructured interview study. BMJ, 2000, 320, 1437–1440.

  Dumelow C. , 'Relation between a career and family life for English hospital consultants: qualitative, semistructured interview study ' (2000 ) 320 BMJ : 1437 -1440 .

  • Search Google Scholar
 • Henderson, E., Hogan, H., Grant, A., et al.: Conflict and coping strategies: a qualitative study of student attitudes to significant event analysis. Med. Edu., 2003, 37, 438–446.

  Grant A. , 'Conflict and coping strategies: a qualitative study of student attitudes to significant event analysis ' (2003 ) 37 Med. Edu. : 438 -446 .

  • Search Google Scholar
 • Seiger, C. P., Wiese, B. S.: Social support from work and family domains as an antecedent or moderator of work–family conflicts? Journal of Vocational Behaviour, 2009, 75, 26–37.

  Wiese B. S. , 'Social support from work and family domains as an antecedent or moderator of work–family conflicts? ' (2009 ) 75 Journal of Vocational Behaviour : 26 -37 .

  • Search Google Scholar
 • Skrabski, Á., Kopp, M., Kawachi, I.: Social capital in a changing society: cross sectional associations with middle aged female and male mortality. J. Epidemiol. Commun. Health, 2003, 57, 114–119.

  Kawachi I. , 'Social capital in a changing society: cross sectional associations with middle aged female and male mortality ' (2003 ) 57 J. Epidemiol. Commun. Health : 114 -119 .

  • Search Google Scholar
 • Kopp, M.: Importance of gender research in demography and public health. [A gender kutatások népegészségügyi és demográfiai jelentősége.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2010, 4, 243–254. [Hungarian]

  Kopp M. , 'Importance of gender research in demography and public health. [A gender kutatások népegészségügyi és demográfiai jelentősége.] ' (2010 ) 4 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 243 -254 .

  • Search Google Scholar
 • Utasi, Á.: Victimized connections. [Feláldozott kapcsolatok.] MTA Politikatudományok Intézete, Budapest, 2004. [Hungarian]

  Utasi Á. , '', in Victimized connections. [Feláldozott kapcsolatok.] , (2004 ) -.

 • McHenry, C. R.: In search of balance: a successful career, health and family. Am. J. Surg., 2007, 193, 293–297.

  McHenry C. R. , 'In search of balance: a successful career, health and family ' (2007 ) 193 Am. J. Surg. : 293 -297 .

  • Search Google Scholar
 • Vas, L., Gombor, A.: Life satisfaction among Hungarian and Israel medical students. [Az élettel való elégedettség magyar és izraeli orvostanhallgatók körében.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2008, 9, 323–347. [Hungarian]

  Gombor A. , 'Life satisfaction among Hungarian and Israel medical students. [Az élettel való elégedettség magyar és izraeli orvostanhallgatók körében.] ' (2008 ) 9 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 323 -347 .

  • Search Google Scholar
 • Wallace, J. E., Lemaire, J.: On physician well being – You’ll get by with a little help from your friends. Soc. Sci. Med., 2007, 64, 2565–2577.

  Lemaire J. , 'On physician well being – You’ll get by with a little help from your friends ' (2007 ) 64 Soc. Sci. Med. : 2565 -2577 .

  • Search Google Scholar
 • Maslach, K., Goldberg, J.: Prevention of burnout: New perspectives. Applied and Preventive Psychology, 1998, 7, 63–74.

  Goldberg J. , 'Prevention of burnout: New perspectives ' (1998 ) 7 Applied and Preventive Psychology : 63 -74 .

  • Search Google Scholar
 • Schaufeli, W. B., Enzmann, D.: The burnout companion to study & practice: A critical analysis. Taylor & Francis, Philadelphia, 1998.

  Enzmann D. , '', in The burnout companion to study & practice: A critical analysis , (1998 ) -.

 • Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P.: Job burnout. Annu. Rev. Psychol., 2001, 52, 397–422.

  Leiter M. P. , 'Job burnout ' (2001 ) 52 Annu. Rev. Psychol. : 397 -422 .

 • Leiter, M. P., Shaughnessy, K.: The areas of worklife model of burnout: tests of mediation relationships. Ergonomia: An International Journal, 2006, 28, 327–341.

  Shaughnessy K. , 'The areas of worklife model of burnout: tests of mediation relationships ' (2006 ) 28 Ergonomia: An International Journal : 327 -341 .

  • Search Google Scholar
 • Leiter, M. P., Maslach, C.: Nurse turnover: the mediating role of burnout. J. Nurs. Manag., 2009, 17, 331–339.

  Maslach C. , 'Nurse turnover: the mediating role of burnout ' (2009 ) 17 J. Nurs. Manag. : 331 -339 .

  • Search Google Scholar
 • Leiter, M. P., Maslach, C.: Areas of worklife: a structured approach to organizational predictors of job burnout. Research in Occupational Stress and Well Being, 2004, 3, 91–134.

  Maslach C. , 'Areas of worklife: a structured approach to organizational predictors of job burnout ' (2004 ) 3 Research in Occupational Stress and Well Being : 91 -134 .

  • Search Google Scholar
 • Maslach, C.: Engagement research: Some thoughts from a burnout perspective. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2011, 20, 47–52.

  Maslach C. , 'Engagement research: Some thoughts from a burnout perspective ' (2011 ) 20 European Journal of Work and Organizational Psychology : 47 -52 .

  • Search Google Scholar
 • Goncalo, J. A., Polman, E., Maslach, C.: Can confidence come too soon? Collective efficacy, conflict and group performance over time. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2010, 113, 13–24.

  Maslach C. , 'Can confidence come too soon? Collective efficacy, conflict and group performance over time ' (2010 ) 113 Organizational Behavior and Human Decision Processes : 13 -24 .

  • Search Google Scholar
 • Maslach, C., Leiter, M. P.: Early predictors of job burnout and engagement. Journal of Applied Psycology, 2008, 93, 498–512.

  Leiter M. P. , 'Early predictors of job burnout and engagement ' (2008 ) 93 Journal of Applied Psycology : 498 -512 .

  • Search Google Scholar
 • Konkolÿ Thege, B., Martos, T.: Purpose in Life Test – characteristics of the Hungarian adaptation. [Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006, 7, 153–169. [Hungarian]

  Martos T. , 'Purpose in Life Test – characteristics of the Hungarian adaptation. [Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői.] ' (2006 ) 7 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 153 -169 .

  • Search Google Scholar
 • Susánszky, É., Konkolÿ Thege, B., Stauder, A., et al.: Validation of the short (5-item) version the WHO Well-Being Scale based on a Hungarian representative health survey (Hungarostudy 2002). [A WHO Jól-lét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006, 7, 247–255. [Hungarian]

  Stauder A. , 'Validation of the short (5-item) version the WHO Well-Being Scale based on a Hungarian representative health survey (Hungarostudy 2002). [A WHO Jól-lét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján.] ' (2006 ) 7 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 247 -255 .

  • Search Google Scholar
 • Carlson, D., Kacmar, K. M., Zivnuska, S., et al.: Work-family enrichment and job performance: A constructive replication of affective events theory. J. Occup. Health Psychol., 2011, 16, 297–312.

  Zivnuska S. , 'Work-family enrichment and job performance: A constructive replication of affective events theory ' (2011 ) 16 J. Occup. Health Psychol. : 297 -312 .

  • Search Google Scholar
 • Kopp, M., Mészáros, E.: Social and economic differences in quality of life and and well-being in Hungary. [Az életminőség és a jóllét társadalmi-gazdasági különbségei Magyarországon.] KSH, Budapest, 2011. [Hungarian]

  Mészáros E. , '', in Social and economic differences in quality of life and and well-being in Hungary. [Az életminőség és a jóllét társadalmi-gazdasági különbségei Magyarországon.] , (2011 ) -.

 • Giddens, A.: Sociology. 6th edition. Cambridge, UK, 2009.

  Giddens A. , '', in Sociology , (2009 ) -.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 36 0
Jan 2024 0 20 5
Feb 2024 0 6 2
Mar 2024 0 4 1
Apr 2024 0 7 7
May 2024 0 61 8
Jun 2024 0 0 0