View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Igazságügyi Orvostani Intézet Szeged Kossuth L. sgt. 40. 6724
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

A magyar jogban a halottakon végezhető, de nem temetési beavatkozásokról csak az egészségügyi jog szól, így egyéb tudományos célú vizsgálatok sem lennének elvileg lehetségesek. Ebben kizárólag a nemzetközi múzeumi etikai kódex érvényesül. Sok kultúra ezt halottgyalázásnak tekinti. A halottgyalázás kriminális formáin túl az orvosi eljárás (kutatás és gyakorlás) is alkalmas lehet arra, hogy a holttest méltóságának sérelmét jelentse. Ennek ellensúlyozása, hogy a post mortem beavatkozásokhoz az érintett vagy hozzátartozói beleegyezése szükséges. A dolgozat a magyar szabályozást mutatja be, amelyben a halottat betegnek tekintjük, a holttest vonatkozásában a betegjogok speciális érvényesülése történik. A jog a boncolást illetően számos jogot ad a hozzátartozónak, és az anatómiai oktatást is szabályozza. A szervnyerés során az opting-out elvét érvényesíti, tiltakozást csak a betegtől fogad el. Szigorúan védi az elhunyt egészségügyi adatait, de nem korlátozza a hozzátartozók érdekérvényesítését. A képzés és továbbképzés csekély figyelmet fordít ezekre a kérdésekre, a szabályozás pedig nem felel meg a jelenkor elvárásainak és lehetőségeinek, ezért célszerű lenne újragondolni a probléma teljes spektrumát. Orv. Hetil., 2012, 153, 330–338.

 • Catechism Of The Catholic Church. [A katolikus egyház katekizmusa. A római katolikus egyház tanításinak összefoglalása. Megjelent franciául 1992-ben, magyarul 1995-ben.] On-line: www.katolikus.hu/katek [Hungarian]

 • Flynn, D., Maltezou, R.: Greek phantom pensioners claim benefits after death. Reuters, 2011. 08. 12. on-line: http://www.reuters.com/article/2011/08/12/us-greece-pensioners-idUSTRE77B4BV20110812

 • Native American Graves Protection and Repatriation Act, 1990. on-line: http://www.nps.gov/nagpra/mandates/25usc3001etseq.htm

 • British museum faces legal action over Aboriginal remains: Australian Aboriginal News & Current Affairs – on-line: http://didjshop.com.au/copies/200307/31.html

 • The Antiquities’ Protection Law No. 117 of 1983, Egypt. On-line: http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/egypt/egypt_law3_2010_entof.pdf

 • ICOM Code of Ethics for Museums, 2004. [ICOM-múzeumok etikai kódexe, 2004.] Múzeumi Közlemények, 2005/2. [Hungarian]

 • Szikossy, I., Pap, I.: Mortui viventes docent – Death teaches the living ones. [Mortui viventes docent – a halál tanítja az élőket.]. Kharon – Thanatológiai Szemle, 2006, 10, 1–2. On-line: http://epa.oszk.hu/02000/02002/00025/pdf/2006-1-2_szikossy-mortui.html [Hungarian]

  Pap I. , 'Mortui viventes docent – Death teaches the living ones. [Mortui viventes docent – a halál tanítja az élőket.] ' (2006 ) 10 Kharon – Thanatológiai Szemle : 1 -2.

  • Search Google Scholar
 • Kaufmann, I. M., Rühli, F. J.: Without ‘informed consent’? Ethics and ancient mummy research. J. Med. Ethics, 2010, 36, 608–613.

  Rühli F. J. , 'Without ‘informed consent’? Ethics and ancient mummy research ' (2010 ) 36 J. Med. Ethics : 608 -613.

  • Search Google Scholar
 • Act No CLIV. of 1997 on Health. [Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény.] CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye. On-line: net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Reports of the Parliamentary Commissioner for Civil Rights. [Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálati jelentései.] OBH 1866/1998., OBH 1925/1999., OBH 5313/2001. On-line: http://www.obh.hu [Hungarian]

 • Act to provide for the appointment and functions of coroners and assistant coroners; to repeal the ’Coroners Act 1980’; and for other purposes (Coroners Act) 2009, New South Wales – Sect 96. On-line: http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/ca2009120/longtitle.html

 • Act No. XLVII of 1997 on the management and protection of joint medical and personal identity data. [1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.] CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye. On-line: net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Joint Decree of Ministers of Internal, Health Affairs and the Minister of Justice No. 34/1999. (IX. 24.) on the execution of the death related issues of the Health Act No. CLIV of 1997. (34/1999. (IX. 24.). [BM–EÜM–IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról.] CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye. On-line: net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Kereszty, É.: Traps in detection and post-mortem administration of death in the everyday practice of a clinician. [Csapdahelyzetek a klinikai orvosok számára a kórházi halálmegállapításban és halottkezelésben.]. Orv. Hetil., 2012, 153, 184–190. [Hungarian]

  Kereszty É. , 'Traps in detection and post-mortem administration of death in the everyday practice of a clinician. [Csapdahelyzetek a klinikai orvosok számára a kórházi halálmegállapításban és halottkezelésben.] ' (2012 ) 153 Orv. Hetil. : 184 -190.

  • Search Google Scholar
 • Budapest Mummy Project. [Budapesti Múmia Projekt.] Szépművészeti Múzeum, 2011. http://www.szepmuveszeti.hu/web/guest/aktualitasok/idoszaki/mumia [Hungarian]

 • Kereszty, É.: Those who passed away are with us. [Halottak, akik köztünk élnek.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

  Kereszty É. , '', in Those who passed away are with us. [Halottak, akik köztünk élnek.] , (2006 ) -.

 • Kereszty, E. M.: Autopsy regulation in Hungary. In: Der Umgang mit der Leiche; Sektion und toter Körper-in internationaler und interdiszilplinärer Perspektive. Ed.: Brigitte Tag, Dominik Groß. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2010.

  Kereszty E. M. , '', in Der Umgang mit der Leiche; Sektion und toter Körper-in internationaler und interdiszilplinärer Perspektive , (2010 ) -.

 • Nizsalovszky, E.: The legislation of organ and tissue transplantation. [A szerv- és szövetátültetések joga.] Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1970. [Hungarian]

  Nizsalovszky E. , '', in The legislation of organ and tissue transplantation. [A szerv- és szövetátültetések joga.] , (1970 ) -.

 • Schulteisz, E.: Medicine at the renaissance university. [Medicina a reneszánsz egyetemen.] On-line: semmelweis.tripod.com; [Hungarian]

 • Introduction to Islam – Medicine, Islamic affairs department of Saudi Arabia. The religion of islam page. On-line: www.iad.org

 • Kereszty, É., Vadász, G., Bodó, M.: Legal relevance of death, cadaver related regulatory instruments. [A halál jogi jelentősége, a halottakkal kapcsolatos szabályok.]. Orvosképzés, 2002, 77, 69–75. [Hungarian]

  Bodó M. , 'Legal relevance of death, cadaver related regulatory instruments. [A halál jogi jelentősége, a halottakkal kapcsolatos szabályok.] ' (2002 ) 77 Orvosképzés : 69 -75.

  • Search Google Scholar
 • Decree No. 18/1998. (XII. 27.) of the Minister of Health on the execution of the sections of the Health Act No. CLIV of 1997 in relation to the organ and tissue transplantation and storage and some hystopathological examinations 18/1998. (XII. 27.). [EüM-rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról.] CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye. On-line: net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Decree No. 23/2002. (V. 9.) of the Minister of Health on the clinical trials performed on human beings 23/2002. (V. 9.). [EüM-rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról.] CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye. On-line: net.jogtar.hu [Hungarian]