Author:
Bence Takács Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Budapest

Search for other papers by Bence Takács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Bevezetés: A fiatalok egyre inaktívabbak, amelynek számos, az egészségre káros következménye ismert. Kutatások bizonyították, hogy az inaktív életmód hajlamosít a tévénézésre, ami növeli az agressziót, csökkenti az olvasási készséget, továbbá szoros összefüggés van az inaktivitás és a testtömeg növekedése, valamint az antropometriai mutatók romlása és a deviáns magatartás kialakulása között. Cél: Két keresztmetszeti vizsgálat alapján annak bemutatása, hogy a 15–18 éves magyarországi fiatalok szabadidős tevékenységében milyen változások történtek nyolc év alatt. Módszerek: A szerző a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet két, nagy mintaszámú (n = 1780 és n = 2018) felmérésének, az Ifjúság 2000 és az Ifjúság 2008 kutatás adatait elemezte. Eredmények: A szerző megállapította, hogy szignifikánsan nőtt a rendszeresen sportolók száma, miközben médiafogyasztásuk nem csökkent. A fizikailag aktívabbak jobb egészségtudattal bírnak, miközben a sportolás rendszeressége nem zárta ki a dohányzást, ami összefüggést mutatott az ülő életmóddal és a tévézéssel. Következtetés: Az elemzéssel feltárt változásokban egy új generáció új válaszai jelennek meg; a tévénézés továbbra is szabadidős tevékenységük legnagyobb része, ám a számítógépezés és a közösségi térben való tartózkodás nem feltétlenül növeli az ülő életmódot és a deviáns magatartási szokások kialakulását. Az internet pozitívan hatott fizikai aktivitásuk rendszerességére. Orv. Hetil., 2013, 154, 581–589.

 • Zinnecker, J.: Background the young people of social class – New thoughts on an old topic. [A fiatalok a társadalmi osztályok terében – Új gondolatok egy régi témához.] In: Gábor, K., Jancsák, C. (eds.): Ifjúság szociológia. Belvedere, Szeged, 2006, 69–94. [Hungarian]

  Zinnecker J. , '', in Ifjúság szociológia , (2006 ) -.

 • Andorka, R.: Introduction to sociology. [Bevezetés a szociológiába.] Osiris Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Andorka R. , '', in Introduction to sociology. [Bevezetés a szociológiába.] , (2000 ) -.

 • Giddens, A.: Sociology. [Szociológia.] Osiris Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Giddens A. , '', in Sociology. [Szociológia.] , (2000 ) -.

 • Aszmann, A. (ed.): Health behavior in school age children. [Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása.] Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, 2003. ( www.ogyei.hu ) [Hungarian]

  '', in Health behavior in school age children. [Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása.] , (2003 ) -.

 • Farmosi, I.: Movement evolution. [Mozgásfejlődés.] Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 1999, 61–64., 106–107. [Hungarian]

  Farmosi I. , '', in Movement evolution. [Mozgásfejlődés.] , (1999 ) -.

 • Meinel, K.: Bewegungslehre. Volk und Wisser Volkseigener Verlag, Berlin, 1977.

  Meinel K. , '', in Bewegungslehre , (1977 ) -.

 • Hamar, P.: Physical activity and exercise in weekly lesuire time of girls aged from 8 to 14 years. [Testedzés és torna a 8 és 15 éves lányok heti időrendjében.] Kalokagathia, 1997, 35 (1–2), 49–57. [Hungarian]

  Hamar P. , 'Physical activity and exercise in weekly lesuire time of girls aged from 8 to 14 years. [Testedzés és torna a 8 és 15 éves lányok heti időrendjében.] ' (1997 ) 35 Kalokagathia : 49 -57 .

  • Search Google Scholar
 • Hamar, P., Biddle, S., Soos, I., et al.: The prevalence of sedentary behaviours and physical activity in Hungarian youth. Eur. J. Public Health, 2009, 20, 85–90.

  Soos I. , 'The prevalence of sedentary behaviours and physical activity in Hungarian youth ' (2009 ) 20 Eur. J. Public Health : 85 -90 .

  • Search Google Scholar
 • Istvanfi, C.: Movement learning, mobility and movement dexterity. [Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség.] Platin-Print, Budapest, 2004. [Hungarian]

  Istvanfi C. , '', in Movement learning, mobility and movement dexterity. [Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség.] , (2004 ) -.

 • Norton, D. E., Frölicher, E. S., Walters, C. M., et al.: Parental influence on models of primary prevention of cardiovascular disease in children. Eur. J. Cardiovasc. Nurs., 2003, 2, 311–322.

  Walters C. M. , 'Parental influence on models of primary prevention of cardiovascular disease in children ' (2003 ) 2 Eur. J. Cardiovasc. Nurs. : 311 -322 .

  • Search Google Scholar
 • Perkins, D. F., Jacobs, J. E., Barber, B. L., et al.: Childhood and adolescent sports participation as predictors of participation in sports and physical fitness activities during young adulthood. Youth Soc., 2004, 35, 495–520.

  Barber B. L. , 'Childhood and adolescent sports participation as predictors of participation in sports and physical fitness activities during young adulthood ' (2004 ) 35 Youth Soc. : 495 -520 .

  • Search Google Scholar
 • Vanreusel, B., Renson, R., Beunen, G., et al.: A longitudinal study of youth sport participation and adherence to sport in Adulthood. Internat. Rev. Sociol. Sport, 1997, 32, 373–387.

  Beunen G. , 'A longitudinal study of youth sport participation and adherence to sport in Adulthood ' (1997 ) 32 Internat. Rev. Sociol. Sport : 373 -387 .

  • Search Google Scholar
 • Siscovick, D. S., LaPorte, R. E., Newman, J. M.: The disease-specific benefits and risks of physical activity and exercise. Public Health, 1985, 100, 180–187.

  Newman J. M. , 'The disease-specific benefits and risks of physical activity and exercise ' (1985 ) 100 Public Health : 180 -187 .

  • Search Google Scholar
 • Bar-Or, O., Baranowski, T.: Physical activity, adiposity, and obesity among adolescents. Pediatric Exercise Science, 1994, 6, 348–360.

  Baranowski T. , 'Physical activity, adiposity, and obesity among adolescents ' (1994 ) 6 Pediatric Exercise Science : 348 -360 .

  • Search Google Scholar
 • Hamar, P.: Significance of regular physical activity in the lifestyle of adolescent girls. [A rendszeres testedzés helye és szerepe a serdülőkorú lányok életvitelében.] Új Pedagógiai Szemle, 2005, 55 (10), 68–75. [Hungarian]

  Hamar P. , 'Significance of regular physical activity in the lifestyle of adolescent girls. [A rendszeres testedzés helye és szerepe a serdülőkorú lányok életvitelében.] ' (2005 ) 55 Új Pedagógiai Szemle : 68 -75 .

  • Search Google Scholar
 • Aszmann, A.: Young people health and health behavior. [Fiatalok egészségi állapota és egészségmagatartása.] Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Aszmann A. , '', in Young people health and health behavior. [Fiatalok egészségi állapota és egészségmagatartása.] , (2000 ) -.

 • Pluhar, Z., Keresztes, N., Piko, B.: “Healthy mind healthy body”. Morality of high school girls in the light of physical activity [„Ép testben ép lélek.” Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2003, 2, 29–33. [Hungarian]

  Piko B. , '“Healthy mind healthy body”. Morality of high school girls in the light of physical activity [„Ép testben ép lélek.” Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében.] ' (2003 ) 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 29 -33 .

  • Search Google Scholar
 • Pluhar, Z., Keresztes, N., Piko, B.: Relationship between regular physical activity and psychosomatic symptoms among school children. [A rendszeres fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek kapcsolata általános iskolások körében.] Sportorvosi Szemle, 2004, 45, 285–300. [Hungarian]

  Piko B. , 'Relationship between regular physical activity and psychosomatic symptoms among school children. [A rendszeres fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek kapcsolata általános iskolások körében.] ' (2004 ) 45 Sportorvosi Szemle : 285 -300 .

  • Search Google Scholar
 • Kiss, E. Z.: Physical activity – Health – Prevention. [Fizikai aktivitás – Fittség – Prevenció.] Budapesti Népegészségügy, 2003, 3, 241–247. [Hungarian]

  Kiss E. Z. , 'Physical activity – Health – Prevention. [Fizikai aktivitás – Fittség – Prevenció.] ' (2003 ) 3 Budapesti Népegészségügy : 241 -247 .

  • Search Google Scholar
 • Pluhar, Z., Piko, B.: Frequency and possible protective effect of sports among young people. [A sport előfordulása és esetleges protektív hatása fiatalok körében.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2003, 2, 26–29. [Hungarian]

  Piko B. , 'Frequency and possible protective effect of sports among young people. [A sport előfordulása és esetleges protektív hatása fiatalok körében.] ' (2003 ) 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 26 -29 .

  • Search Google Scholar
 • Radak, Z.: Neurophysiological doping: physical activity. [Neurofiziológiai dopping: testedzés.] Kalokagathia, 2006, 44 (1–2), 117–120. [Hungarian]

  Radak Z. , 'Neurophysiological doping: physical activity. [Neurofiziológiai dopping: testedzés.] ' (2006 ) 44 Kalokagathia : 117 -120 .

  • Search Google Scholar
 • Meszaros, J., Szabo, T., Mohacsi, J., et al.: Secular trends of physical activity. Physical performance of pre-puberty and puberty boys. [A motorikus szekuláris trend. Prepubertás- és pubertáskorú fiúk fizikai teljesítménye.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2002, 1, 4–7. [Hungarian]

  Mohacsi J. , 'Secular trends of physical activity. Physical performance of pre-puberty and puberty boys. [A motorikus szekuláris trend. Prepubertás- és pubertáskorú fiúk fizikai teljesítménye.] ' (2002 ) 1 Magyar Sporttudományi Szemle : 4 -7 .

  • Search Google Scholar
 • Tatar, A.: Body shape, body composition and motor performance of schoolboys aged between 9 and 14 years living in various living standards. PhD-thesis, Semmelweis University, Budapest, 2004. [Különböző életkörülmények között élő 9–14 éves fiúk testi felépítése, testösszetétele és motorikus teljesítménye. PhD-tézis, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2004.] [Hungarian]

  Tatar A. , '', in Body shape, body composition and motor performance of schoolboys aged between 9 and 14 years living in various living standards. PhD-thesis [Különböző életkörülmények között élő 9–14 éves fiúk testi felépítése, testösszetétele és motorikus teljesítménye. PhD-tézis] , (2004 ) -.

 • Biddle, S. J. H., Gorely, T., Marshall, S. J., et al.: Physical activity and sedentary behaviours in youth: issues and controversies. J. R. Soc. Promot. Health, 2004, 124, 29–33.

  Marshall S. J. , 'Physical activity and sedentary behaviours in youth: issues and controversies ' (2004 ) 124 J. R. Soc. Promot. Health : 29 -33 .

  • Search Google Scholar
 • Martos, E.: Importance of physical activity in children and adolescents. [Testedzés jelentősége gyermek- és serdülőkorban.] Sportorvosi Szemle, 1997, 37, 5–20. [Hungarian]

  Martos E. , 'Importance of physical activity in children and adolescents. [Testedzés jelentősége gyermek- és serdülőkorban.] ' (1997 ) 37 Sportorvosi Szemle : 5 -20 .

  • Search Google Scholar
 • Hoffmann, I. (ed.): Family and society. Family and consumption structure. [Családszerkezet és fogyasztási struktúra. Család és társadalom.] Miniszterelnöki Hivatal, Stratégiai Elemző Központ, Budapest, 2000. [Hungarian]

  '', in Family and society. Family and consumption structure. [Családszerkezet és fogyasztási struktúra. Család és társadalom.] , (2000 ) -.

 • Bauer, B.: Relation of youth to the values of the world. In: Szabó, A., Bauer, B., Laki, L. (eds.): Youth 2000. [Az ifjúság viszonya az értékek világához. In: Szabó, A., Bauer, B., Laki, L. (szerk.): Ifjúság, 2000.] Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 2002, 202–219. [Hungarian]

  Bauer B. , '', in Youth 2000. [Ifjúság, 2000.] , (2002 ) -.

 • Perenyi, Sz.: Life-style of physically active and inactive youth. PhD-thesis, Semmelweis University, Budapest, 2000. [Sportoló és nem sportoló fiatalok életvitelhez kapcsolódó értékei. PhD-tézis, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2000.] [Hungarian]

  Perenyi Sz. , '', in Life-style of physically active and inactive youth. PhD-thesis [Sportoló és nem sportoló fiatalok életvitelhez kapcsolódó értékei. PhD-tézis] , (2000 ) -.

 • Biddle, S. J. H., Gorely, T.: Couch kids: Myth or reality? Psychologist, 2005, 18, 276–279.

  Gorely T. , 'Couch kids: Myth or reality? ' (2005 ) 18 Psychologist : 276 -279 .

 • Biddle, S. J. H., Gorely, T., Marshall, S. J., et al.: The prevalence of sedentary behavior and physical activity in leisure time: a study of Scottish adolescents using ecological momentary assessment. Prev. Med., 2009, 48, 151–155.

  Marshall S. J. , 'The prevalence of sedentary behavior and physical activity in leisure time: a study of Scottish adolescents using ecological momentary assessment ' (2009 ) 48 Prev. Med. : 151 -155 .

  • Search Google Scholar
 • Gerbner, G.: The hidden message in the media. [A média rejtett üzenete.] Osiris Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Gerbner G. , '', in The hidden message in the media. [A média rejtett üzenete.] , (2000 ) -.

 • Kuntsche, E., Pickett, W., Overpeck, M., et al.: Television viewing and forms of bullying among adolescents from eight countries. J. Adolesc. Health, 2006, 39, 908–915.

  Overpeck M. , 'Television viewing and forms of bullying among adolescents from eight countries ' (2006 ) 39 J. Adolesc. Health : 908 -915 .

  • Search Google Scholar
 • Browne, K., Hamilton-Giachritsis, C.: The influence of violent media on children and adolescents: a public-health approach. Lancet, 2005, 365, 702–710.

  Hamilton-Giachritsis C. , 'The influence of violent media on children and adolescents: a public-health approach ' (2005 ) 365 Lancet : 702 -710 .

  • Search Google Scholar
 • Gerbner, G., Marvanyi, G.: The many worlds of the world’s press. J. Commun., 1977, 27 (1), 52–66.

  Marvanyi G. , 'The many worlds of the world’s press ' (1977 ) 27 J. Commun. : 52 -66 .

  • Search Google Scholar
 • Vekerdy, T.: The magic of television. [A képernyők varázsa.] Pont Kiadó, Budapest, 1999. [Hungarian]

  Vekerdy T. , '', in The magic of television. [A képernyők varázsa.] , (1999 ) -.

 • Ranschburg, J.: Agression on television. [Agresszivitás a képernyőn.] Pont Kiadó, Budapest, 1999. [Hungarian]

  Ranschburg J. , '', in Agression on television. [Agresszivitás a képernyőn.] , (1999 ) -.

 • Snoek, M. H., van Strien, T., Janssens, J. M. A. M., et al.: The effect of television viewing on adolescents’ snacking: individual differences explained by external, restrained and emotional eating. J. Adolesc. Health, 2006, 39, 448–451.

  Janssens J. M. A. M. , 'The effect of television viewing on adolescents’ snacking: individual differences explained by external, restrained and emotional eating ' (2006 ) 39 J. Adolesc. Health : 448 -451 .

  • Search Google Scholar
 • Velkey, L.: Data for understanding the effect and practice of television and video viewing in Hungary. [Adatok a televízió- és a videónézés hazai gyakorlatának és hatásának megismeréséhez.] Gyermekgyógyászat, 1996, 47, 242–252.

  Velkey L. , 'Data for understanding the effect and practice of television and video viewing in Hungary. [Adatok a televízió- és a videónézés hazai gyakorlatának és hatásának megismeréséhez.] ' (1996 ) 47 Gyermekgyógyászat : 242 -252 .

  • Search Google Scholar
 • Vetro, A., Csapó, A.: Television and children. [A televízió és a gyermek.] Animula Kiadó, Budapest, 1991. [Hungarian]

  Csapó A. , '', in Television and children. [A televízió és a gyermek.] , (1991 ) -.

 • Laki, L., Nyerges, M.: Sporting habits of youth in Hungary in the millennium. Kalokagathia, 2000, 75th Anniversary Special Issue, 24–35.

  Nyerges M. , 'Sporting habits of youth in Hungary in the millennium ' (2000 ) Kalokagathia : 24 -35 .

  • Search Google Scholar
 • Meszaros, J., Othman, M., Szabo, T.: Antropometry and motor performance scores in Hungarian schoolboys. A 25-years comparison. In: Hank, J. (ed.): The Exchange and Development of Sport Culture in East and West. NTNU-AIESEP, Taipei, 2001, 102–103.

  Szabo T. , '', in The Exchange and Development of Sport Culture in East and West , (2001 ) -.

 • Bouchard, C.: Can obesity be prevented? Nutr. Rev., 1996, 54 (4 Pt 2), S125–S130.

  Bouchard C. , 'Can obesity be prevented? ' (1996 ) 54 Nutr. Rev. : S125 -S130 .

 • Hancox, R. J., Milne, B. J., Poulton, R.: Association between child and adolescent television viewing and adult health: a longitudinal birth cohort study. Lancet, 2004, 364, 257–262.

  Poulton R. , 'Association between child and adolescent television viewing and adult health: a longitudinal birth cohort study ' (2004 ) 364 Lancet : 257 -262 .

  • Search Google Scholar
 • Czeizel, E. (ed.): The fetal alcohol syndrome. [A magzati alkoholszindróma.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1981. [Hungarian]

  '', in The fetal alcohol syndrome. [A magzati alkoholszindróma.] , (1981 ) -.

 • Muranyi-Kovacs, E., Kabaine, H. A.: Personality disorders in children and adolescents. [A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. [Hungarian]

  Kabaine H. A. , '', in Personality disorders in children and adolescents. [A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája.] , (1998 ) -.

 • Forgacs, A.: Media messages and eating disorders. [Médiaüzenetek és evészavarok.] Magyar Tudomány, 2010, 171, 1300–1305. www.mattud.iif.hu/2010/11/03.html , 2010. [Hungarian]

  Forgacs A. , 'Media messages and eating disorders. [Médiaüzenetek és evészavarok.] ' (2010 ) 171 Magyar Tudomány : 1300 -1305 .

  • Search Google Scholar
 • Soos, I.: Sport pedagogy, as a tool of prevention for health education of youth. [A sportpedagógia mint prevenciós eszköz a fiatalok egészségnevelésében.] Kalokagathia, 2002, 40 (1–2), 130–135. [Hungarian]

  Soos I. , 'Sport pedagogy, as a tool of prevention for health education of youth. [A sportpedagógia mint prevenciós eszköz a fiatalok egészségnevelésében.] ' (2002 ) 40 Kalokagathia : 130 -135 .

  • Search Google Scholar
 • Angyan, L.: Locomotion dictionary. [Mozgástani fogalomtár.] Motio Kiadó, Pécs, 2000. [Hungarian]

  Angyan L. , '', in Locomotion dictionary. [Mozgástani fogalomtár.] , (2000 ) -.

 • Angyan, L.: Body culture and literacy. [Testkultúra és műveltség.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2006, 2, 3–5. [Hungarian]

  Angyan L. , 'Body culture and literacy. [Testkultúra és műveltség.] ' (2006 ) 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 3 -5 .

  • Search Google Scholar
 • Mihaly, I.: Students, schools and leisure time. [Iskolások, iskolák és a szabadidő.] Új Pedagógiai Szemle, 2003, 53 (4), 92–99. [Hungarian]

  Mihaly I. , 'Students, schools and leisure time. [Iskolások, iskolák és a szabadidő.] ' (2003 ) 53 Új Pedagógiai Szemle : 92 -99 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.8
Rank by Impact Factor Q3 (Medicine, General & Internal)
Journal Citation Indicator 0.2
Scopus  
CiteScore 1.2
CiteScore rank Q3 (General Medicine)
SNIP 0.343
Scimago  
SJR index 0.214
SJR Q rank Q4

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 962 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 1092 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 16 51
Mar 2024 0 5 44
Apr 2024 0 51 41
May 2024 0 36 33
Jun 2024 0 15 8
Jul 2024 0 18 4
Aug 2024 0 0 0