View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Budapest
Open access

Bevezetés: A fiatalok egyre inaktívabbak, amelynek számos, az egészségre káros következménye ismert. Kutatások bizonyították, hogy az inaktív életmód hajlamosít a tévénézésre, ami növeli az agressziót, csökkenti az olvasási készséget, továbbá szoros összefüggés van az inaktivitás és a testtömeg növekedése, valamint az antropometriai mutatók romlása és a deviáns magatartás kialakulása között. Cél: Két keresztmetszeti vizsgálat alapján annak bemutatása, hogy a 15–18 éves magyarországi fiatalok szabadidős tevékenységében milyen változások történtek nyolc év alatt. Módszerek: A szerző a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet két, nagy mintaszámú (n = 1780 és n = 2018) felmérésének, az Ifjúság 2000 és az Ifjúság 2008 kutatás adatait elemezte. Eredmények: A szerző megállapította, hogy szignifikánsan nőtt a rendszeresen sportolók száma, miközben médiafogyasztásuk nem csökkent. A fizikailag aktívabbak jobb egészségtudattal bírnak, miközben a sportolás rendszeressége nem zárta ki a dohányzást, ami összefüggést mutatott az ülő életmóddal és a tévézéssel. Következtetés: Az elemzéssel feltárt változásokban egy új generáció új válaszai jelennek meg; a tévénézés továbbra is szabadidős tevékenységük legnagyobb része, ám a számítógépezés és a közösségi térben való tartózkodás nem feltétlenül növeli az ülő életmódot és a deviáns magatartási szokások kialakulását. Az internet pozitívan hatott fizikai aktivitásuk rendszerességére. Orv. Hetil., 2013, 154, 581–589.

 • Zinnecker, J.: Background the young people of social class – New thoughts on an old topic. [A fiatalok a társadalmi osztályok terében – Új gondolatok egy régi témához.] In: Gábor, K., Jancsák, C. (eds.): Ifjúság szociológia. Belvedere, Szeged, 2006, 69–94. [Hungarian]

  Zinnecker J. , '', in Ifjúság szociológia , (2006 ) -.

 • Andorka, R.: Introduction to sociology. [Bevezetés a szociológiába.] Osiris Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Andorka R. , '', in Introduction to sociology. [Bevezetés a szociológiába.] , (2000 ) -.

 • Giddens, A.: Sociology. [Szociológia.] Osiris Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Giddens A. , '', in Sociology. [Szociológia.] , (2000 ) -.

 • Aszmann, A. (ed.): Health behavior in school age children. [Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása.] Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, 2003. ( www.ogyei.hu ) [Hungarian]

  '', in Health behavior in school age children. [Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása.] , (2003 ) -.

 • Farmosi, I.: Movement evolution. [Mozgásfejlődés.] Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 1999, 61–64., 106–107. [Hungarian]

  Farmosi I. , '', in Movement evolution. [Mozgásfejlődés.] , (1999 ) -.

 • Meinel, K.: Bewegungslehre. Volk und Wisser Volkseigener Verlag, Berlin, 1977.

  Meinel K. , '', in Bewegungslehre , (1977 ) -.

 • Hamar, P.: Physical activity and exercise in weekly lesuire time of girls aged from 8 to 14 years. [Testedzés és torna a 8 és 15 éves lányok heti időrendjében.] Kalokagathia, 1997, 35 (1–2), 49–57. [Hungarian]

  Hamar P. , 'Physical activity and exercise in weekly lesuire time of girls aged from 8 to 14 years. [Testedzés és torna a 8 és 15 éves lányok heti időrendjében.] ' (1997 ) 35 Kalokagathia : 49 -57.

  • Search Google Scholar
 • Hamar, P., Biddle, S., Soos, I., et al.: The prevalence of sedentary behaviours and physical activity in Hungarian youth. Eur. J. Public Health, 2009, 20, 85–90.

  Soos I. , 'The prevalence of sedentary behaviours and physical activity in Hungarian youth ' (2009 ) 20 Eur. J. Public Health : 85 -90.

  • Search Google Scholar
 • Istvanfi, C.: Movement learning, mobility and movement dexterity. [Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség.] Platin-Print, Budapest, 2004. [Hungarian]

  Istvanfi C. , '', in Movement learning, mobility and movement dexterity. [Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség.] , (2004 ) -.

 • Norton, D. E., Frölicher, E. S., Walters, C. M., et al.: Parental influence on models of primary prevention of cardiovascular disease in children. Eur. J. Cardiovasc. Nurs., 2003, 2, 311–322.

  Walters C. M. , 'Parental influence on models of primary prevention of cardiovascular disease in children ' (2003 ) 2 Eur. J. Cardiovasc. Nurs. : 311 -322.

  • Search Google Scholar
 • Perkins, D. F., Jacobs, J. E., Barber, B. L., et al.: Childhood and adolescent sports participation as predictors of participation in sports and physical fitness activities during young adulthood. Youth Soc., 2004, 35, 495–520.

  Barber B. L. , 'Childhood and adolescent sports participation as predictors of participation in sports and physical fitness activities during young adulthood ' (2004 ) 35 Youth Soc. : 495 -520.

  • Search Google Scholar
 • Vanreusel, B., Renson, R., Beunen, G., et al.: A longitudinal study of youth sport participation and adherence to sport in Adulthood. Internat. Rev. Sociol. Sport, 1997, 32, 373–387.

  Beunen G. , 'A longitudinal study of youth sport participation and adherence to sport in Adulthood ' (1997 ) 32 Internat. Rev. Sociol. Sport : 373 -387.

  • Search Google Scholar
 • Siscovick, D. S., LaPorte, R. E., Newman, J. M.: The disease-specific benefits and risks of physical activity and exercise. Public Health, 1985, 100, 180–187.

  Newman J. M. , 'The disease-specific benefits and risks of physical activity and exercise ' (1985 ) 100 Public Health : 180 -187.

  • Search Google Scholar
 • Bar-Or, O., Baranowski, T.: Physical activity, adiposity, and obesity among adolescents. Pediatric Exercise Science, 1994, 6, 348–360.

  Baranowski T. , 'Physical activity, adiposity, and obesity among adolescents ' (1994 ) 6 Pediatric Exercise Science : 348 -360.

  • Search Google Scholar
 • Hamar, P.: Significance of regular physical activity in the lifestyle of adolescent girls. [A rendszeres testedzés helye és szerepe a serdülőkorú lányok életvitelében.] Új Pedagógiai Szemle, 2005, 55 (10), 68–75. [Hungarian]

  Hamar P. , 'Significance of regular physical activity in the lifestyle of adolescent girls. [A rendszeres testedzés helye és szerepe a serdülőkorú lányok életvitelében.] ' (2005 ) 55 Új Pedagógiai Szemle : 68 -75.

  • Search Google Scholar
 • Aszmann, A.: Young people health and health behavior. [Fiatalok egészségi állapota és egészségmagatartása.] Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Aszmann A. , '', in Young people health and health behavior. [Fiatalok egészségi állapota és egészségmagatartása.] , (2000 ) -.

 • Pluhar, Z., Keresztes, N., Piko, B.: “Healthy mind healthy body”. Morality of high school girls in the light of physical activity [„Ép testben ép lélek.” Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2003, 2, 29–33. [Hungarian]

  Piko B. , '“Healthy mind healthy body”. Morality of high school girls in the light of physical activity [„Ép testben ép lélek.” Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében.] ' (2003 ) 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 29 -33.

  • Search Google Scholar
 • Pluhar, Z., Keresztes, N., Piko, B.: Relationship between regular physical activity and psychosomatic symptoms among school children. [A rendszeres fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek kapcsolata általános iskolások körében.] Sportorvosi Szemle, 2004, 45, 285–300. [Hungarian]

  Piko B. , 'Relationship between regular physical activity and psychosomatic symptoms among school children. [A rendszeres fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek kapcsolata általános iskolások körében.] ' (2004 ) 45 Sportorvosi Szemle : 285 -300.

  • Search Google Scholar
 • Kiss, E. Z.: Physical activity – Health – Prevention. [Fizikai aktivitás – Fittség – Prevenció.] Budapesti Népegészségügy, 2003, 3, 241–247. [Hungarian]

  Kiss E. Z. , 'Physical activity – Health – Prevention. [Fizikai aktivitás – Fittség – Prevenció.] ' (2003 ) 3 Budapesti Népegészségügy : 241 -247.

  • Search Google Scholar
 • Pluhar, Z., Piko, B.: Frequency and possible protective effect of sports among young people. [A sport előfordulása és esetleges protektív hatása fiatalok körében.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2003, 2, 26–29. [Hungarian]

  Piko B. , 'Frequency and possible protective effect of sports among young people. [A sport előfordulása és esetleges protektív hatása fiatalok körében.] ' (2003 ) 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 26 -29.

  • Search Google Scholar
 • Radak, Z.: Neurophysiological doping: physical activity. [Neurofiziológiai dopping: testedzés.] Kalokagathia, 2006, 44 (1–2), 117–120. [Hungarian]

  Radak Z. , 'Neurophysiological doping: physical activity. [Neurofiziológiai dopping: testedzés.] ' (2006 ) 44 Kalokagathia : 117 -120.

  • Search Google Scholar
 • Meszaros, J., Szabo, T., Mohacsi, J., et al.: Secular trends of physical activity. Physical performance of pre-puberty and puberty boys. [A motorikus szekuláris trend. Prepubertás- és pubertáskorú fiúk fizikai teljesítménye.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2002, 1, 4–7. [Hungarian]

  Mohacsi J. , 'Secular trends of physical activity. Physical performance of pre-puberty and puberty boys. [A motorikus szekuláris trend. Prepubertás- és pubertáskorú fiúk fizikai teljesítménye.] ' (2002 ) 1 Magyar Sporttudományi Szemle : 4 -7.

  • Search Google Scholar
 • Tatar, A.: Body shape, body composition and motor performance of schoolboys aged between 9 and 14 years living in various living standards. PhD-thesis, Semmelweis University, Budapest, 2004. [Különböző életkörülmények között élő 9–14 éves fiúk testi felépítése, testösszetétele és motorikus teljesítménye. PhD-tézis, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2004.] [Hungarian]

  Tatar A. , '', in Body shape, body composition and motor performance of schoolboys aged between 9 and 14 years living in various living standards. PhD-thesis [Különböző életkörülmények között élő 9–14 éves fiúk testi felépítése, testösszetétele és motorikus teljesítménye. PhD-tézis] , (2004 ) -.

 • Biddle, S. J. H., Gorely, T., Marshall, S. J., et al.: Physical activity and sedentary behaviours in youth: issues and controversies. J. R. Soc. Promot. Health, 2004, 124, 29–33.

  Marshall S. J. , 'Physical activity and sedentary behaviours in youth: issues and controversies ' (2004 ) 124 J. R. Soc. Promot. Health : 29 -33.

  • Search Google Scholar
 • Martos, E.: Importance of physical activity in children and adolescents. [Testedzés jelentősége gyermek- és serdülőkorban.] Sportorvosi Szemle, 1997, 37, 5–20. [Hungarian]

  Martos E. , 'Importance of physical activity in children and adolescents. [Testedzés jelentősége gyermek- és serdülőkorban.] ' (1997 ) 37 Sportorvosi Szemle : 5 -20.

  • Search Google Scholar
 • Hoffmann, I. (ed.): Family and society. Family and consumption structure. [Családszerkezet és fogyasztási struktúra. Család és társadalom.] Miniszterelnöki Hivatal, Stratégiai Elemző Központ, Budapest, 2000. [Hungarian]

  '', in Family and society. Family and consumption structure. [Családszerkezet és fogyasztási struktúra. Család és társadalom.] , (2000 ) -.

 • Bauer, B.: Relation of youth to the values of the world. In: Szabó, A., Bauer, B., Laki, L. (eds.): Youth 2000. [Az ifjúság viszonya az értékek világához. In: Szabó, A., Bauer, B., Laki, L. (szerk.): Ifjúság, 2000.] Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 2002, 202–219. [Hungarian]

  Bauer B. , '', in Youth 2000. [Ifjúság, 2000.] , (2002 ) -.

 • Perenyi, Sz.: Life-style of physically active and inactive youth. PhD-thesis, Semmelweis University, Budapest, 2000. [Sportoló és nem sportoló fiatalok életvitelhez kapcsolódó értékei. PhD-tézis, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2000.] [Hungarian]

  Perenyi Sz. , '', in Life-style of physically active and inactive youth. PhD-thesis [Sportoló és nem sportoló fiatalok életvitelhez kapcsolódó értékei. PhD-tézis] , (2000 ) -.

 • Biddle, S. J. H., Gorely, T.: Couch kids: Myth or reality? Psychologist, 2005, 18, 276–279.

  Gorely T. , 'Couch kids: Myth or reality? ' (2005 ) 18 Psychologist : 276 -279.

 • Biddle, S. J. H., Gorely, T., Marshall, S. J., et al.: The prevalence of sedentary behavior and physical activity in leisure time: a study of Scottish adolescents using ecological momentary assessment. Prev. Med., 2009, 48, 151–155.

  Marshall S. J. , 'The prevalence of sedentary behavior and physical activity in leisure time: a study of Scottish adolescents using ecological momentary assessment ' (2009 ) 48 Prev. Med. : 151 -155.

  • Search Google Scholar
 • Gerbner, G.: The hidden message in the media. [A média rejtett üzenete.] Osiris Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Gerbner G. , '', in The hidden message in the media. [A média rejtett üzenete.] , (2000 ) -.

 • Kuntsche, E., Pickett, W., Overpeck, M., et al.: Television viewing and forms of bullying among adolescents from eight countries. J. Adolesc. Health, 2006, 39, 908–915.

  Overpeck M. , 'Television viewing and forms of bullying among adolescents from eight countries ' (2006 ) 39 J. Adolesc. Health : 908 -915.

  • Search Google Scholar
 • Browne, K., Hamilton-Giachritsis, C.: The influence of violent media on children and adolescents: a public-health approach. Lancet, 2005, 365, 702–710.

  Hamilton-Giachritsis C. , 'The influence of violent media on children and adolescents: a public-health approach ' (2005 ) 365 Lancet : 702 -710.

  • Search Google Scholar
 • Gerbner, G., Marvanyi, G.: The many worlds of the world’s press. J. Commun., 1977, 27 (1), 52–66.

  Marvanyi G. , 'The many worlds of the world’s press ' (1977 ) 27 J. Commun. : 52 -66.

 • Vekerdy, T.: The magic of television. [A képernyők varázsa.] Pont Kiadó, Budapest, 1999. [Hungarian]

  Vekerdy T. , '', in The magic of television. [A képernyők varázsa.] , (1999 ) -.

 • Ranschburg, J.: Agression on television. [Agresszivitás a képernyőn.] Pont Kiadó, Budapest, 1999. [Hungarian]

  Ranschburg J. , '', in Agression on television. [Agresszivitás a képernyőn.] , (1999 ) -.

 • Snoek, M. H., van Strien, T., Janssens, J. M. A. M., et al.: The effect of television viewing on adolescents’ snacking: individual differences explained by external, restrained and emotional eating. J. Adolesc. Health, 2006, 39, 448–451.

  Janssens J. M. A. M. , 'The effect of television viewing on adolescents’ snacking: individual differences explained by external, restrained and emotional eating ' (2006 ) 39 J. Adolesc. Health : 448 -451.

  • Search Google Scholar
 • Velkey, L.: Data for understanding the effect and practice of television and video viewing in Hungary. [Adatok a televízió- és a videónézés hazai gyakorlatának és hatásának megismeréséhez.] Gyermekgyógyászat, 1996, 47, 242–252.

  Velkey L. , 'Data for understanding the effect and practice of television and video viewing in Hungary. [Adatok a televízió- és a videónézés hazai gyakorlatának és hatásának megismeréséhez.] ' (1996 ) 47 Gyermekgyógyászat : 242 -252.

  • Search Google Scholar
 • Vetro, A., Csapó, A.: Television and children. [A televízió és a gyermek.] Animula Kiadó, Budapest, 1991. [Hungarian]

  Csapó A. , '', in Television and children. [A televízió és a gyermek.] , (1991 ) -.

 • Laki, L., Nyerges, M.: Sporting habits of youth in Hungary in the millennium. Kalokagathia, 2000, 75th Anniversary Special Issue, 24–35.

  Nyerges M. , 'Sporting habits of youth in Hungary in the millennium ' (2000 ) Kalokagathia : 24 -35.

  • Search Google Scholar
 • Meszaros, J., Othman, M., Szabo, T.: Antropometry and motor performance scores in Hungarian schoolboys. A 25-years comparison. In: Hank, J. (ed.): The Exchange and Development of Sport Culture in East and West. NTNU-AIESEP, Taipei, 2001, 102–103.

  Szabo T. , '', in The Exchange and Development of Sport Culture in East and West , (2001 ) -.

 • Bouchard, C.: Can obesity be prevented? Nutr. Rev., 1996, 54 (4 Pt 2), S125–S130.

  Bouchard C. , 'Can obesity be prevented? ' (1996 ) 54 Nutr. Rev. : S125 -S130.

 • Hancox, R. J., Milne, B. J., Poulton, R.: Association between child and adolescent television viewing and adult health: a longitudinal birth cohort study. Lancet, 2004, 364, 257–262.

  Poulton R. , 'Association between child and adolescent television viewing and adult health: a longitudinal birth cohort study ' (2004 ) 364 Lancet : 257 -262.

  • Search Google Scholar
 • Czeizel, E. (ed.): The fetal alcohol syndrome. [A magzati alkoholszindróma.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1981. [Hungarian]

  '', in The fetal alcohol syndrome. [A magzati alkoholszindróma.] , (1981 ) -.

 • Muranyi-Kovacs, E., Kabaine, H. A.: Personality disorders in children and adolescents. [A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. [Hungarian]

  Kabaine H. A. , '', in Personality disorders in children and adolescents. [A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája.] , (1998 ) -.

 • Forgacs, A.: Media messages and eating disorders. [Médiaüzenetek és evészavarok.] Magyar Tudomány, 2010, 171, 1300–1305. www.mattud.iif.hu/2010/11/03.html , 2010. [Hungarian]

  Forgacs A. , 'Media messages and eating disorders. [Médiaüzenetek és evészavarok.] ' (2010 ) 171 Magyar Tudomány : 1300 -1305.

  • Search Google Scholar
 • Soos, I.: Sport pedagogy, as a tool of prevention for health education of youth. [A sportpedagógia mint prevenciós eszköz a fiatalok egészségnevelésében.] Kalokagathia, 2002, 40 (1–2), 130–135. [Hungarian]

  Soos I. , 'Sport pedagogy, as a tool of prevention for health education of youth. [A sportpedagógia mint prevenciós eszköz a fiatalok egészségnevelésében.] ' (2002 ) 40 Kalokagathia : 130 -135.

  • Search Google Scholar
 • Angyan, L.: Locomotion dictionary. [Mozgástani fogalomtár.] Motio Kiadó, Pécs, 2000. [Hungarian]

  Angyan L. , '', in Locomotion dictionary. [Mozgástani fogalomtár.] , (2000 ) -.

 • Angyan, L.: Body culture and literacy. [Testkultúra és műveltség.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2006, 2, 3–5. [Hungarian]

  Angyan L. , 'Body culture and literacy. [Testkultúra és műveltség.] ' (2006 ) 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 3 -5.

  • Search Google Scholar
 • Mihaly, I.: Students, schools and leisure time. [Iskolások, iskolák és a szabadidő.] Új Pedagógiai Szemle, 2003, 53 (4), 92–99. [Hungarian]

  Mihaly I. , 'Students, schools and leisure time. [Iskolások, iskolák és a szabadidő.] ' (2003 ) 53 Új Pedagógiai Szemle : 92 -99.

  • Search Google Scholar
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 0 5 24
Jul 2021 0 1 6
Aug 2021 0 12 21
Sep 2021 0 6 32
Oct 2021 0 12 51
Nov 2021 0 11 47
Dec 2021 0 0 0