View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Budapest
Open access

Bevezetés: A fiatalok egyre inaktívabbak, amelynek számos, az egészségre káros következménye ismert. Kutatások bizonyították, hogy az inaktív életmód hajlamosít a tévénézésre, ami növeli az agressziót, csökkenti az olvasási készséget, továbbá szoros összefüggés van az inaktivitás és a testtömeg növekedése, valamint az antropometriai mutatók romlása és a deviáns magatartás kialakulása között. Cél: Két keresztmetszeti vizsgálat alapján annak bemutatása, hogy a 15–18 éves magyarországi fiatalok szabadidős tevékenységében milyen változások történtek nyolc év alatt. Módszerek: A szerző a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet két, nagy mintaszámú (n = 1780 és n = 2018) felmérésének, az Ifjúság 2000 és az Ifjúság 2008 kutatás adatait elemezte. Eredmények: A szerző megállapította, hogy szignifikánsan nőtt a rendszeresen sportolók száma, miközben médiafogyasztásuk nem csökkent. A fizikailag aktívabbak jobb egészségtudattal bírnak, miközben a sportolás rendszeressége nem zárta ki a dohányzást, ami összefüggést mutatott az ülő életmóddal és a tévézéssel. Következtetés: Az elemzéssel feltárt változásokban egy új generáció új válaszai jelennek meg; a tévénézés továbbra is szabadidős tevékenységük legnagyobb része, ám a számítógépezés és a közösségi térben való tartózkodás nem feltétlenül növeli az ülő életmódot és a deviáns magatartási szokások kialakulását. Az internet pozitívan hatott fizikai aktivitásuk rendszerességére. Orv. Hetil., 2013, 154, 581–589.

 • Zinnecker, J.: Background the young people of social class – New thoughts on an old topic. [A fiatalok a társadalmi osztályok terében – Új gondolatok egy régi témához.] In: Gábor, K., Jancsák, C. (eds.): Ifjúság szociológia. Belvedere, Szeged, 2006, 69–94. [Hungarian]

  Zinnecker J. , '', in Ifjúság szociológia , (2006 ) -.

 • Andorka, R.: Introduction to sociology. [Bevezetés a szociológiába.] Osiris Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Andorka R. , '', in Introduction to sociology. [Bevezetés a szociológiába.] , (2000 ) -.

 • Giddens, A.: Sociology. [Szociológia.] Osiris Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Giddens A. , '', in Sociology. [Szociológia.] , (2000 ) -.

 • Aszmann, A. (ed.): Health behavior in school age children. [Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása.] Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, 2003. ( www.ogyei.hu ) [Hungarian]

  '', in Health behavior in school age children. [Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása.] , (2003 ) -.

 • Farmosi, I.: Movement evolution. [Mozgásfejlődés.] Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 1999, 61–64., 106–107. [Hungarian]

  Farmosi I. , '', in Movement evolution. [Mozgásfejlődés.] , (1999 ) -.

 • Meinel, K.: Bewegungslehre. Volk und Wisser Volkseigener Verlag, Berlin, 1977.

  Meinel K. , '', in Bewegungslehre , (1977 ) -.

 • Hamar, P.: Physical activity and exercise in weekly lesuire time of girls aged from 8 to 14 years. [Testedzés és torna a 8 és 15 éves lányok heti időrendjében.] Kalokagathia, 1997, 35 (1–2), 49–57. [Hungarian]

  Hamar P. , 'Physical activity and exercise in weekly lesuire time of girls aged from 8 to 14 years. [Testedzés és torna a 8 és 15 éves lányok heti időrendjében.] ' (1997 ) 35 Kalokagathia : 49 -57.

  • Search Google Scholar
 • Hamar, P., Biddle, S., Soos, I., et al.: The prevalence of sedentary behaviours and physical activity in Hungarian youth. Eur. J. Public Health, 2009, 20, 85–90.

  Soos I. , 'The prevalence of sedentary behaviours and physical activity in Hungarian youth ' (2009 ) 20 Eur. J. Public Health : 85 -90.

  • Search Google Scholar
 • Istvanfi, C.: Movement learning, mobility and movement dexterity. [Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség.] Platin-Print, Budapest, 2004. [Hungarian]

  Istvanfi C. , '', in Movement learning, mobility and movement dexterity. [Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség.] , (2004 ) -.

 • Norton, D. E., Frölicher, E. S., Walters, C. M., et al.: Parental influence on models of primary prevention of cardiovascular disease in children. Eur. J. Cardiovasc. Nurs., 2003, 2, 311–322.

  Walters C. M. , 'Parental influence on models of primary prevention of cardiovascular disease in children ' (2003 ) 2 Eur. J. Cardiovasc. Nurs. : 311 -322.

  • Search Google Scholar
 • Perkins, D. F., Jacobs, J. E., Barber, B. L., et al.: Childhood and adolescent sports participation as predictors of participation in sports and physical fitness activities during young adulthood. Youth Soc., 2004, 35, 495–520.

  Barber B. L. , 'Childhood and adolescent sports participation as predictors of participation in sports and physical fitness activities during young adulthood ' (2004 ) 35 Youth Soc. : 495 -520.

  • Search Google Scholar
 • Vanreusel, B., Renson, R., Beunen, G., et al.: A longitudinal study of youth sport participation and adherence to sport in Adulthood. Internat. Rev. Sociol. Sport, 1997, 32, 373–387.

  Beunen G. , 'A longitudinal study of youth sport participation and adherence to sport in Adulthood ' (1997 ) 32 Internat. Rev. Sociol. Sport : 373 -387.

  • Search Google Scholar
 • Siscovick, D. S., LaPorte, R. E., Newman, J. M.: The disease-specific benefits and risks of physical activity and exercise. Public Health, 1985, 100, 180–187.

  Newman J. M. , 'The disease-specific benefits and risks of physical activity and exercise ' (1985 ) 100 Public Health : 180 -187.

  • Search Google Scholar
 • Bar-Or, O., Baranowski, T.: Physical activity, adiposity, and obesity among adolescents. Pediatric Exercise Science, 1994, 6, 348–360.

  Baranowski T. , 'Physical activity, adiposity, and obesity among adolescents ' (1994 ) 6 Pediatric Exercise Science : 348 -360.

  • Search Google Scholar
 • Hamar, P.: Significance of regular physical activity in the lifestyle of adolescent girls. [A rendszeres testedzés helye és szerepe a serdülőkorú lányok életvitelében.] Új Pedagógiai Szemle, 2005, 55 (10), 68–75. [Hungarian]

  Hamar P. , 'Significance of regular physical activity in the lifestyle of adolescent girls. [A rendszeres testedzés helye és szerepe a serdülőkorú lányok életvitelében.] ' (2005 ) 55 Új Pedagógiai Szemle : 68 -75.

  • Search Google Scholar
 • Aszmann, A.: Young people health and health behavior. [Fiatalok egészségi állapota és egészségmagatartása.] Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Aszmann A. , '', in Young people health and health behavior. [Fiatalok egészségi állapota és egészségmagatartása.] , (2000 ) -.

 • Pluhar, Z., Keresztes, N., Piko, B.: “Healthy mind healthy body”. Morality of high school girls in the light of physical activity [„Ép testben ép lélek.” Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2003, 2, 29–33. [Hungarian]

  Piko B. , '“Healthy mind healthy body”. Morality of high school girls in the light of physical activity [„Ép testben ép lélek.” Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében.] ' (2003 ) 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 29 -33.

  • Search Google Scholar
 • Pluhar, Z., Keresztes, N., Piko, B.: Relationship between regular physical activity and psychosomatic symptoms among school children. [A rendszeres fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek kapcsolata általános iskolások körében.] Sportorvosi Szemle, 2004, 45, 285–300. [Hungarian]

  Piko B. , 'Relationship between regular physical activity and psychosomatic symptoms among school children. [A rendszeres fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek kapcsolata általános iskolások körében.] ' (2004 ) 45 Sportorvosi Szemle : 285 -300.

  • Search Google Scholar
 • Kiss, E. Z.: Physical activity – Health – Prevention. [Fizikai aktivitás – Fittség – Prevenció.] Budapesti Népegészségügy, 2003, 3, 241–247. [Hungarian]

  Kiss E. Z. , 'Physical activity – Health – Prevention. [Fizikai aktivitás – Fittség – Prevenció.] ' (2003 ) 3 Budapesti Népegészségügy : 241 -247.

  • Search Google Scholar
 • Pluhar, Z., Piko, B.: Frequency and possible protective effect of sports among young people. [A sport előfordulása és esetleges protektív hatása fiatalok körében.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2003, 2, 26–29. [Hungarian]

  Piko B. , 'Frequency and possible protective effect of sports among young people. [A sport előfordulása és esetleges protektív hatása fiatalok körében.] ' (2003 ) 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 26 -29.

  • Search Google Scholar
 • Radak, Z.: Neurophysiological doping: physical activity. [Neurofiziológiai dopping: testedzés.] Kalokagathia, 2006, 44 (1–2), 117–120. [Hungarian]

  Radak Z. , 'Neurophysiological doping: physical activity. [Neurofiziológiai dopping: testedzés.] ' (2006 ) 44 Kalokagathia : 117 -120.

  • Search Google Scholar
 • Meszaros, J., Szabo, T., Mohacsi, J., et al.: Secular trends of physical activity. Physical performance of pre-puberty and puberty boys. [A motorikus szekuláris trend. Prepubertás- és pubertáskorú fiúk fizikai teljesítménye.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2002, 1, 4–7. [Hungarian]

  Mohacsi J. , 'Secular trends of physical activity. Physical performance of pre-puberty and puberty boys. [A motorikus szekuláris trend. Prepubertás- és pubertáskorú fiúk fizikai teljesítménye.] ' (2002 ) 1 Magyar Sporttudományi Szemle : 4 -7.

  • Search Google Scholar
 • Tatar, A.: Body shape, body composition and motor performance of schoolboys aged between 9 and 14 years living in various living standards. PhD-thesis, Semmelweis University, Budapest, 2004. [Különböző életkörülmények között élő 9–14 éves fiúk testi felépítése, testösszetétele és motorikus teljesítménye. PhD-tézis, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2004.] [Hungarian]

  Tatar A. , '', in Body shape, body composition and motor performance of schoolboys aged between 9 and 14 years living in various living standards. PhD-thesis [Különböző életkörülmények között élő 9–14 éves fiúk testi felépítése, testösszetétele és motorikus teljesítménye. PhD-tézis] , (2004 ) -.

 • Biddle, S. J. H., Gorely, T., Marshall, S. J., et al.: Physical activity and sedentary behaviours in youth: issues and controversies. J. R. Soc. Promot. Health, 2004, 124, 29–33.

  Marshall S. J. , 'Physical activity and sedentary behaviours in youth: issues and controversies ' (2004 ) 124 J. R. Soc. Promot. Health : 29 -33.

  • Search Google Scholar
 • Martos, E.: Importance of physical activity in children and adolescents. [Testedzés jelentősége gyermek- és serdülőkorban.] Sportorvosi Szemle, 1997, 37, 5–20. [Hungarian]

  Martos E. , 'Importance of physical activity in children and adolescents. [Testedzés jelentősége gyermek- és serdülőkorban.] ' (1997 ) 37 Sportorvosi Szemle : 5 -20.

  • Search Google Scholar
 • Hoffmann, I. (ed.): Family and society. Family and consumption structure. [Családszerkezet és fogyasztási struktúra. Család és társadalom.] Miniszterelnöki Hivatal, Stratégiai Elemző Központ, Budapest, 2000. [Hungarian]

  '', in Family and society. Family and consumption structure. [Családszerkezet és fogyasztási struktúra. Család és társadalom.] , (2000 ) -.

 • Bauer, B.: Relation of youth to the values of the world. In: Szabó, A., Bauer, B., Laki, L. (eds.): Youth 2000. [Az ifjúság viszonya az értékek világához. In: Szabó, A., Bauer, B., Laki, L. (szerk.): Ifjúság, 2000.] Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 2002, 202–219. [Hungarian]

  Bauer B. , '', in Youth 2000. [Ifjúság, 2000.] , (2002 ) -.

 • Perenyi, Sz.: Life-style of physically active and inactive youth. PhD-thesis, Semmelweis University, Budapest, 2000. [Sportoló és nem sportoló fiatalok életvitelhez kapcsolódó értékei. PhD-tézis, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2000.] [Hungarian]

  Perenyi Sz. , '', in Life-style of physically active and inactive youth. PhD-thesis [Sportoló és nem sportoló fiatalok életvitelhez kapcsolódó értékei. PhD-tézis] , (2000 ) -.

 • Biddle, S. J. H., Gorely, T.: Couch kids: Myth or reality? Psychologist, 2005, 18, 276–279.

  Gorely T. , 'Couch kids: Myth or reality? ' (2005 ) 18 Psychologist : 276 -279.

 • Biddle, S. J. H., Gorely, T., Marshall, S. J., et al.: The prevalence of sedentary behavior and physical activity in leisure time: a study of Scottish adolescents using ecological momentary assessment. Prev. Med., 2009, 48, 151–155.

  Marshall S. J. , 'The prevalence of sedentary behavior and physical activity in leisure time: a study of Scottish adolescents using ecological momentary assessment ' (2009 ) 48 Prev. Med. : 151 -155.

  • Search Google Scholar
 • Gerbner, G.: The hidden message in the media. [A média rejtett üzenete.] Osiris Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

  Gerbner G. , '', in The hidden message in the media. [A média rejtett üzenete.] , (2000 ) -.

 • Kuntsche, E., Pickett, W., Overpeck, M., et al.: Television viewing and forms of bullying among adolescents from eight countries. J. Adolesc. Health, 2006, 39, 908–915.

  Overpeck M. , 'Television viewing and forms of bullying among adolescents from eight countries ' (2006 ) 39 J. Adolesc. Health : 908 -915.

  • Search Google Scholar
 • Browne, K., Hamilton-Giachritsis, C.: The influence of violent media on children and adolescents: a public-health approach. Lancet, 2005, 365, 702–710.

  Hamilton-Giachritsis C. , 'The influence of violent media on children and adolescents: a public-health approach ' (2005 ) 365 Lancet : 702 -710.

  • Search Google Scholar
 • Gerbner, G., Marvanyi, G.: The many worlds of the world’s press. J. Commun., 1977, 27 (1), 52–66.

  Marvanyi G. , 'The many worlds of the world’s press ' (1977 ) 27 J. Commun. : 52 -66.

 • Vekerdy, T.: The magic of television. [A képernyők varázsa.] Pont Kiadó, Budapest, 1999. [Hungarian]

  Vekerdy T. , '', in The magic of television. [A képernyők varázsa.] , (1999 ) -.

 • Ranschburg, J.: Agression on television. [Agresszivitás a képernyőn.] Pont Kiadó, Budapest, 1999. [Hungarian]

  Ranschburg J. , '', in Agression on television. [Agresszivitás a képernyőn.] , (1999 ) -.

 • Snoek, M. H., van Strien, T., Janssens, J. M. A. M., et al.: The effect of television viewing on adolescents’ snacking: individual differences explained by external, restrained and emotional eating. J. Adolesc. Health, 2006, 39, 448–451.

  Janssens J. M. A. M. , 'The effect of television viewing on adolescents’ snacking: individual differences explained by external, restrained and emotional eating ' (2006 ) 39 J. Adolesc. Health : 448 -451.

  • Search Google Scholar
 • Velkey, L.: Data for understanding the effect and practice of television and video viewing in Hungary. [Adatok a televízió- és a videónézés hazai gyakorlatának és hatásának megismeréséhez.] Gyermekgyógyászat, 1996, 47, 242–252.

  Velkey L. , 'Data for understanding the effect and practice of television and video viewing in Hungary. [Adatok a televízió- és a videónézés hazai gyakorlatának és hatásának megismeréséhez.] ' (1996 ) 47 Gyermekgyógyászat : 242 -252.

  • Search Google Scholar
 • Vetro, A., Csapó, A.: Television and children. [A televízió és a gyermek.] Animula Kiadó, Budapest, 1991. [Hungarian]

  Csapó A. , '', in Television and children. [A televízió és a gyermek.] , (1991 ) -.

 • Laki, L., Nyerges, M.: Sporting habits of youth in Hungary in the millennium. Kalokagathia, 2000, 75th Anniversary Special Issue, 24–35.

  Nyerges M. , 'Sporting habits of youth in Hungary in the millennium ' (2000 ) Kalokagathia : 24 -35.

  • Search Google Scholar
 • Meszaros, J., Othman, M., Szabo, T.: Antropometry and motor performance scores in Hungarian schoolboys. A 25-years comparison. In: Hank, J. (ed.): The Exchange and Development of Sport Culture in East and West. NTNU-AIESEP, Taipei, 2001, 102–103.

  Szabo T. , '', in The Exchange and Development of Sport Culture in East and West , (2001 ) -.

 • Bouchard, C.: Can obesity be prevented? Nutr. Rev., 1996, 54 (4 Pt 2), S125–S130.

  Bouchard C. , 'Can obesity be prevented? ' (1996 ) 54 Nutr. Rev. : S125 -S130.

 • Hancox, R. J., Milne, B. J., Poulton, R.: Association between child and adolescent television viewing and adult health: a longitudinal birth cohort study. Lancet, 2004, 364, 257–262.

  Poulton R. , 'Association between child and adolescent television viewing and adult health: a longitudinal birth cohort study ' (2004 ) 364 Lancet : 257 -262.

  • Search Google Scholar
 • Czeizel, E. (ed.): The fetal alcohol syndrome. [A magzati alkoholszindróma.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1981. [Hungarian]

  '', in The fetal alcohol syndrome. [A magzati alkoholszindróma.] , (1981 ) -.

 • Muranyi-Kovacs, E., Kabaine, H. A.: Personality disorders in children and adolescents. [A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. [Hungarian]

  Kabaine H. A. , '', in Personality disorders in children and adolescents. [A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája.] , (1998 ) -.

 • Forgacs, A.: Media messages and eating disorders. [Médiaüzenetek és evészavarok.] Magyar Tudomány, 2010, 171, 1300–1305. www.mattud.iif.hu/2010/11/03.html , 2010. [Hungarian]

  Forgacs A. , 'Media messages and eating disorders. [Médiaüzenetek és evészavarok.] ' (2010 ) 171 Magyar Tudomány : 1300 -1305.

  • Search Google Scholar
 • Soos, I.: Sport pedagogy, as a tool of prevention for health education of youth. [A sportpedagógia mint prevenciós eszköz a fiatalok egészségnevelésében.] Kalokagathia, 2002, 40 (1–2), 130–135. [Hungarian]

  Soos I. , 'Sport pedagogy, as a tool of prevention for health education of youth. [A sportpedagógia mint prevenciós eszköz a fiatalok egészségnevelésében.] ' (2002 ) 40 Kalokagathia : 130 -135.

  • Search Google Scholar
 • Angyan, L.: Locomotion dictionary. [Mozgástani fogalomtár.] Motio Kiadó, Pécs, 2000. [Hungarian]

  Angyan L. , '', in Locomotion dictionary. [Mozgástani fogalomtár.] , (2000 ) -.

 • Angyan, L.: Body culture and literacy. [Testkultúra és műveltség.] Magyar Sporttudományi Szemle, 2006, 2, 3–5. [Hungarian]

  Angyan L. , 'Body culture and literacy. [Testkultúra és műveltség.] ' (2006 ) 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 3 -5.

  • Search Google Scholar
 • Mihaly, I.: Students, schools and leisure time. [Iskolások, iskolák és a szabadidő.] Új Pedagógiai Szemle, 2003, 53 (4), 92–99. [Hungarian]

  Mihaly I. , 'Students, schools and leisure time. [Iskolások, iskolák és a szabadidő.] ' (2003 ) 53 Új Pedagógiai Szemle : 92 -99.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 154 142 7
PDF Downloads 625 579 36