View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár Budapest Mikszáth Kálmán tér 5. 1088
 • 2 ComFit Kft. Budapest
Open access

Bevezetés: Jelen közlemény – a 2006-os dolgozat nyomdokain haladva – a hangsúlyt a történeti aspektusról a kurrens orvosi témájú folyóiratok minőségi megfelelőségére helyezi. Célkitűzés: A közlemény célja annak vizsgálata, hogy a magyar kiadású orvos- és élettudományi folyóiratok mennyiben felelnek meg a tudományosság és a nemzetközi jelenlét kívánalmainak. Módszer: A szerzők 93 orvos- és élettudományi folyóiratot vizsgáltak a tudományosság, valamint a nemzetközi jelenlét kritériumának négy-négy kiemelt szempontja alapján. Eredmények: A tudományosság feltételeinek az elemzett folyóiratok 35%-a, a nemzetközi jelenlét feltételeinek 5%-a, valamennyi kritériumnak az összes vizsgált lap 6%-a felel meg. Az elemzett folyóiratok 25%-a van jelen valamilyen nemzetközi adatbázisban. Következtetések: Hat folyóirat, amelyek mindhárom nagy bibliográfiai adatbázisban (Medline, Scopus, Web of Science) megtalálhatóak, minőségi szempontból kiemelkednek a mezőnyből. A szerzők javasolják a kurrens folyóiratoknak a tudományosság és nemzetközi jelenlét feltételeinek javítását. A rendszeres periodicitás, az angol nyelvű cím, összefoglaló, kulcsszavak megjelentetése mellett a szerzői útmutatók megfelelő tartalma és betartatása a minőségi megfelelés alapja. Orv. Hetil., 2013, 154, 1010–1017.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Berhidi, A., Geges, J., Vasas, L.: The biomedical periodicals of Hungarian editions – historical overview. [Magyar kiadású orvos- és élettudományi folyóiratok – történeti áttekintés.] Orv. Hetil., 2006, 147, 457–467. [Hungarian]

  Vasas L. , 'The biomedical periodicals of Hungarian editions – historical overview. [Magyar kiadású orvos- és élettudományi folyóiratok – történeti áttekintés.] ' (2006 ) 147 Orv. Hetil. : 457 -467.

  • Search Google Scholar
 • International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) [Internet]. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication. Philadelphia, ICMJE, c2009. http://www.icmje.org/ Accessed: March 10, 2013

 • Committee on Publication Ethics (COPE). Guidelines [Internet]. United Kingdom, 2009. http://publicationethics.org/resources/guidelines Accessed: March 18, 2013

 • Testa, J.: The Thomson Reuters Journal Selection Process [Internet]. Thomson Reuters, c2012. http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process Accessed: March 18, 2013

 • Hungarian Scientific Bibliography Database. Non-scientific Hungarian periodicals. [Magyar Tudományos Művek Tára. Közérdekű és ismeretterjesztő magyar periodikák] [Internet]. MTMT, Budapest, c2009. https://www.mtmt.hu/system/files/hazai_nem_tudomanyos_folyoiratok.pdf; Accessed: April 17, 2013 [Hungarian]

 • NLM Catalog: Journals referenced in the NCBI Databases [Internet]. National Center for Biotechnology Information (US), Bethesda (MD), 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals Accessed: March 18, 2013

 • SciVerse Scopus. List of titles [Internet]. Elsevier B.V., c2012. http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/xls/title_list.xlsx Accessed: March 18, 2013

 • Master Journal List [Internet]. Thomson Reuters, c2012. http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ Accessed: March 18, 2013

 • Berhidi, A., Csajbók, E., Vasas, L.: Author-overdose. When will we come clean? – asks the medical librarian. [Szerzői dömping. Mikor öntünk tiszta vizet a pohárba? – kérdezi az orvosi könyvtáros.] Orv. Hetil., 2010, 151, 184–192. [Hungarian]

  Vasas L. , 'Author-overdose. When will we come clean? – asks the medical librarian. [Szerzői dömping. Mikor öntünk tiszta vizet a pohárba? – kérdezi az orvosi könyvtáros.] ' (2010 ) 151 Orv. Hetil. : 184 -192.

  • Search Google Scholar