View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Budapest Nagyvárad tér 4. 1089
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály Budapest
Open access

Bevezetés: Az orvostanhallgatók pályaszocializációjáról, testi-lelki egészségéről számos hazai és nemzetközi vizsgálat született. Célkitűzés: A medikusok pályaválasztással kapcsolatos motivációinak, testi-lelki egészségének és stresszterhelésének összehasonlítása. Módszer: Orvostanhallgatók (n = 731) körében végzett országos, kvantitatív felmérés. Eredmények: A medikák korábban döntenek az orvosi pálya mellett, nem áll előttük orvosszerepmodell és a pályaválasztási motivációik altruisztikusabbak a medikusokkal összehasonlítva. Az orvostanhallgató nők jobban érintettek a pszichoszomatikus tünetekben és több stressztényezőről számolnak be, mint férfi kollégáik. Nagyobb arányban fordul elő körükben alvászavar, túlterheltebbnek érzik magukat, valamint a kiégés emocionális kimerülés komponense is szignifikánsan nagyobb mértékben jelentkezik körükben. Következtetések: A vizsgálat eredménye felhívja a figyelmet arra, hogy a medikák testi-lelki egészségvédelme kulcsszerepű a későbbi orvosnői morbiditás megelőzésében. Orv. Hetil., 2013, 154(49), 1950–1958.

 • Kapocsi, E.: “Unhappy doctors” – the phenomenon and what is behind. [„Boldogtalan orvosok” – a jelenség, és ami mögötte van.] Lege Artis Med., 2011, 21, 584–588. [Hungarian]

  Kapocsi E. , '“Unhappy doctors” – the phenomenon and what is behind. [„Boldogtalan orvosok” – a jelenség, és ami mögötte van.] ' (2011 ) 21 Lege Artis Med. : 584 -588.

  • Search Google Scholar
 • McKinlay, J., Marceau, L.: When there is no doctor: Reasons for the disappearance of primary care physicians in the US during the early 21st century. Soc. Sci. Med., 2008, 67, 1481–1491.

  Marceau L. , 'When there is no doctor: Reasons for the disappearance of primary care physicians in the US during the early 21st century ' (2008 ) 67 Soc. Sci. Med. : 1481 -1491.

  • Search Google Scholar
 • Mahoney, R., Katona, C., McParland, M., et al.: Shortage specialties: Changes in career intentions from medical student to newly qualified doctor. Med. Teach., 2004, 26, 650–654.

  McParland M. , 'Shortage specialties: Changes in career intentions from medical student to newly qualified doctor ' (2004 ) 26 Med. Teach. : 650 -654.

  • Search Google Scholar
 • Huang, Q., Sverke, M.: Women’s occupational career patterns over 27years: relations to family of origin, life careers, and wellness. J. Vocat. Behav., 2007, 70, 369–397.

  Sverke M. , 'Women’s occupational career patterns over 27years: relations to family of origin, life careers, and wellness ' (2007 ) 70 J. Vocat. Behav. : 369 -397.

  • Search Google Scholar
 • Heiligers, P. J. M., Hingstman, L.: Career preferences and the work-family balance in medicine: gender differences among medical specialists. Soc. Sci. Med., 2000, 50, 1235–1246.

  Hingstman L. , 'Career preferences and the work-family balance in medicine: gender differences among medical specialists ' (2000 ) 50 Soc. Sci. Med. : 1235 -1246.

  • Search Google Scholar
 • Hungarian Central Statistical Office – Medical Statistical Yearbook of Hungary 2011. [Központi Statisztikai Hivatal – Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, 2011] KSH, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Heiligers, P. J. M.: Gender differences in medical students’ motives and career choice. BMC Med. Educ., 2012, 12, 82.

  Heiligers P. J. M. , 'Gender differences in medical students’ motives and career choice ' (2012 ) 12 BMC Med. Educ. : 82 -.

  • Search Google Scholar
 • Győrffy, Zs.: Licence to health: Morbidity and stress predictors among female Hungarian physicians. [Az (orvos)egészséghez való jog anomáliái – Morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében.] Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, Budapest, 2010. [Hungarian]

  Győrffy Zs. , '', in Licence to health: Morbidity and stress predictors among female Hungarian physicians. [Az (orvos)egészséghez való jog anomáliái – Morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében.] , (2010 ) -.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz.: Somatic and mental morbidity of young female physicians. Does emotional exhaustion constitute the missing link? [Fiatal orvosnők testi-lelki egészsége. Az emocionális kimerülés a hiányzó láncszem?] Orv. Hetil., 2013, 154, 20–27. [Hungarian]

  Ádám Sz. , 'Somatic and mental morbidity of young female physicians. Does emotional exhaustion constitute the missing link? [Fiatal orvosnők testi-lelki egészsége. Az emocionális kimerülés a hiányzó láncszem?] ' (2013 ) 154 Orv. Hetil. : 20 -27.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, R., Girasek, E., Csinády, A., et al.: What is the doctor like, if female? – Female doctors’ ideal image based on empirical studies. [Milyen az orvos, ha nő? – Az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján.] Lege Artis Med., 2012, 22, 218–224. [Hungarian]

  Csinády A. , 'What is the doctor like, if female? – Female doctors’ ideal image based on empirical studies. [Milyen az orvos, ha nő? – Az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján.] ' (2012 ) 22 Lege Artis Med. : 218 -224.

  • Search Google Scholar
 • Girasek, E.: The role of the lifestyle in the specialities choice. [Életstílus szerepe az orvosi szakterület-választásban.] http://gyogyitonokert.hu/wp/gyogyitonok/?page_id=995 [Hungarian]

 • Molnár, R., Girasek, E., Csinády, A., et al.: The potential role of professional socialization in the development of conflict between the professional and family roles in light of stereotypes about female physicians and jurists. [A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és a jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2010, 11, 31–51. [Hungarian]

  Csinády A. , 'The potential role of professional socialization in the development of conflict between the professional and family roles in light of stereotypes about female physicians and jurists. [A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és a jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében.] ' (2010 ) 11 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 31 -51.

  • Search Google Scholar
 • Terebessy, A., Horváth, F., Balázs, P.: Lifestyle and self-perceived health status differences of Hungarian and foreign medical students. [Életmódbeli és önértékelt egészségiállapot-különbségek magyar és külföldi orvostanhallgatók körében.] Lege Artis Med., 2013, 23, 53–60. [Hungarian]

  Balázs P. , 'Lifestyle and self-perceived health status differences of Hungarian and foreign medical students. [Életmódbeli és önértékelt egészségiállapot-különbségek magyar és külföldi orvostanhallgatók körében.] ' (2013 ) 23 Lege Artis Med. : 53 -60.

  • Search Google Scholar
 • Rinfel, J., Oberling, J., Tóth, I., et al.: Medical students’ smoking habits and attitudes about cessation. [Az I. és az V. évfolyamos orvostanhallgatók dohányzási szokásai és leszoktatással kapcsolatos attitűdjei.] Orv. Hetil., 2011, 152, 469–474. [Hungarian]

  Tóth I. , 'Medical students’ smoking habits and attitudes about cessation. [Az I. és az V. évfolyamos orvostanhallgatók dohányzási szokásai és leszoktatással kapcsolatos attitűdjei.] ' (2011 ) 152 Orv. Hetil. : 469 -474.

  • Search Google Scholar
 • Pikó, B.: Study of smoking behavior and smoking-related attitudes among preclinical medical students. [Preklinikai orvostanhallgatók dohányzásának és dohányzással kapcsolatos attitűdjének vizsgálata.] Orv. Hetil., 2008, 149, 2471–2478. [Hungarian]

  Pikó B. , 'Study of smoking behavior and smoking-related attitudes among preclinical medical students. [Preklinikai orvostanhallgatók dohányzásának és dohányzással kapcsolatos attitűdjének vizsgálata.] ' (2008 ) 149 Orv. Hetil. : 2471 -2478.

  • Search Google Scholar
 • Papp, Sz., Túry, F.: Future perspectives and health conditions of recently graduated physicians. [A pályakezdő orvosok jövőképe és egészségi állapota.] Lege Artis Med., 2010, 20, 423–429. [Hungarian]

  Túry F. , 'Future perspectives and health conditions of recently graduated physicians. [A pályakezdő orvosok jövőképe és egészségi állapota.] ' (2010 ) 20 Lege Artis Med. : 423 -429.

  • Search Google Scholar
 • Hazag, A., Major, J.: The phenomenon of burn-out among students, protection of mental health of medical students. [A hallgatói kiégés jelensége, medikusok lelki egészségvédelme.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2008, 9, 305–322. [Hungarian]

  Major J. , 'The phenomenon of burn-out among students, protection of mental health of medical students. [A hallgatói kiégés jelensége, medikusok lelki egészségvédelme.] ' (2008 ) 9 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 305 -322.

  • Search Google Scholar
 • Dyrbye, L. N., Thomas, M. R., Shanafelt, T. D.: Systematic review of depression, anxiety and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students. Acad. Med., 2006, 81, 354–373.

  Shanafelt T. D. , 'Systematic review of depression, anxiety and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students ' (2006 ) 81 Acad. Med. : 354 -373.

  • Search Google Scholar
 • Midtgaard, M., Ekeberg, Ø., Vaglum, P., et al.: Mental health treatment needs for medical students: a national longitudinal study. Eur. Psychiatry, 2008, 23, 505–511.

  Vaglum P. , 'Mental health treatment needs for medical students: a national longitudinal study ' (2008 ) 23 Eur. Psychiatry : 505 -511.

  • Search Google Scholar
 • Tyssen, R., Vaglum, P., Grønvold, N. T., et al.: Suicidal ideation among medical students and young physicians: a nationwide and prospective study of prevalence and predictors. J. Affect. Disord., 2001, 64, 69–79.

  Grønvold N. T. , 'Suicidal ideation among medical students and young physicians: a nationwide and prospective study of prevalence and predictors ' (2001 ) 64 J. Affect. Disord. : 69 -79.

  • Search Google Scholar
 • Dahlin, M., Nilsson, C., Stotzer, E., et al.: Mental distress, alcohol use and help-seeking among medical and business students: a cross-sectional comparative study. BMC Med. Educ., 2011, 11, 92.

  Stotzer E. , 'Mental distress, alcohol use and help-seeking among medical and business students: a cross-sectional comparative study ' (2011 ) 11 BMC Med. Educ. : 92 -.

  • Search Google Scholar
 • Hojat, M., Gonnella, J. S., Erdmann, J. B., et al.: Medical students’ cognitive appraisal of stressful life events as related to personality, physical well-being, and academic performance: A longitudinal study. Pers. Individ. Dif., 2003, 35, 219–235.

  Erdmann J. B. , 'Medical students’ cognitive appraisal of stressful life events as related to personality, physical well-being, and academic performance: A longitudinal study ' (2003 ) 35 Pers. Individ. Dif. : 219 -235.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, R., Molnár, P.: Socialisation in the medical profession as reflected by the students. [Az orvosi pályaszocializáció – ahogyan a hallgatók látják.] Lege Artis Med., 2002, 12, 250–254. [Hungarian]

  Molnár P. , 'Socialisation in the medical profession as reflected by the students. [Az orvosi pályaszocializáció – ahogyan a hallgatók látják.] ' (2002 ) 12 Lege Artis Med. : 250 -254.

  • Search Google Scholar
 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., Kopp, M.: Health status of physicians in Hungary: a representative study. [A magyarországi orvostársadalom egészségi állapota országos reprezentatív minta alapján.] Orv. Hetil., 2005, 146, 1383–1391. [Hungarian]

  Kopp M. , 'Health status of physicians in Hungary: a representative study. [A magyarországi orvostársadalom egészségi állapota országos reprezentatív minta alapján.] ' (2005 ) 146 Orv. Hetil. : 1383 -1391.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa, S., Szádóczky, E., Füredi, J.: The short version of Beck depression scale in a Hungarian sample. [A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán.] Psychiatr. Hung., 2001, 16, 384–402. [Hungarian]

  Füredi J. , 'The short version of Beck depression scale in a Hungarian sample. [A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán.] ' (2001 ) 16 Psychiatr. Hung. : 384 -402.

  • Search Google Scholar
 • Soldatos, C. R., Dikeos, D. G., Paparrigopoulos, T. J.: The diagnostic validity of the Athens Insomnia Scale. J. Psychosom. Res., 2003, 55, 263–267.

  Paparrigopoulos T. J. , 'The diagnostic validity of the Athens Insomnia Scale ' (2003 ) 55 J. Psychosom. Res. : 263 -267.

  • Search Google Scholar
 • Novák, M., Mucsi, I., Shapiro, C. M.: Increased utilization of health services by insomniacs – an epidemiological perspective. J. Psychosom. Res., 2004, 56, 527–536.

  Shapiro C. M. , 'Increased utilization of health services by insomniacs – an epidemiological perspective ' (2004 ) 56 J. Psychosom. Res. : 527 -536.

  • Search Google Scholar
 • Paykel, E. S., Myers, J. K., Lindenthal, J. J., et al.: Suicidal feelings in the general population: a prevalence study. Br. J. Psychiatry, 1974, 124, 460–469.

  Lindenthal J. J. , 'Suicidal feelings in the general population: a prevalence study ' (1974 ) 124 Br. J. Psychiatry : 460 -469.

  • Search Google Scholar
 • Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B.: The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosom. Med., 2002, 64, 258–266.

  Williams J. B. , 'The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms ' (2002 ) 64 Psychosom. Med. : 258 -266.

  • Search Google Scholar
 • Cserháti, Z., Stauder, A.: Somatization and somatic symptoms. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian mental condition. [Szubjektív testi tünetek és szomatizáció. In: Kopp, M. (szerk.): Magyar lelkiállapot.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

  Stauder A. , '', in Hungarian mental condition. [Magyar lelkiállapot.] , (2008 ) -.

 • Hazag, A., Major, J., Ádám, Sz.: Assessment of burnout among students. Validation of the Hungarian version of the Maslach Burnout Inventory-Student Version (MBI-SS). [A hallgatói kiégés szindróma mérése: A Maslach Kiégés-teszt Hallgatói Változatának (MBI-SS) validálása hazai mintán.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2010, 11, 151–168. [Hungarian]

  Ádám Sz. , 'Assessment of burnout among students. Validation of the Hungarian version of the Maslach Burnout Inventory-Student Version (MBI-SS). [A hallgatói kiégés szindróma mérése: A Maslach Kiégés-teszt Hallgatói Változatának (MBI-SS) validálása hazai mintán.] ' (2010 ) 11 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 151 -168.

  • Search Google Scholar
 • Túry, F., Lajtai, L.: Profession and personality. Psychological problems of physicians and medical students. In: Kopp, M., Berghammer, R. (eds.): Medical psychology. [Hivatás és személyiség. Az orvostanhallgatók és orvosok pszichológiai problémái. In: Kopp, M., Berghammer, R. (szerk.): Orvosi pszichológia.] Medicina Kiadó, Budapest, 2005. [Hungarian]

  Lajtai L. , '', in Medical psychology. [Orvosi pszichológia.] , (2005 ) -.

 • Clack, G. B., Head, J. O.: Why do students want to do medicine? Med. Educ., 1998, 32, 219–221.

  Head J. O. , 'Why do students want to do medicine? ' (1998 ) 32 Med. Educ. : 219 -221.

 • Drinkwater, J., Tully, M. P., Dornan, T.: The effect of gender on medical students’ aspirations: a qualitative study. Med. Educ., 2008, 42, 420–426.

  Dornan T. , 'The effect of gender on medical students’ aspirations: a qualitative study ' (2008 ) 42 Med. Educ. : 420 -426.

  • Search Google Scholar
 • Fülöp, E., Devecsery, Á., Csabai, M.: Relationship between emotional involvement and burnout among psychiatric residents. [Az érzelmi bevonódás és a kiégés összefüggései pszichiáter rezidensek körében.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2012, 13, 201–217. [Hungarian]

  Csabai M. , 'Relationship between emotional involvement and burnout among psychiatric residents. [Az érzelmi bevonódás és a kiégés összefüggései pszichiáter rezidensek körében.] ' (2012 ) 13 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 201 -217.

  • Search Google Scholar
 • Backović, D. V. , Živojinović, J. I., Maksimović, J., et al.: Gender differences in academic stress and burnout among medical students in final years of education. Psychiatr. Danub., 2012, 24, 175–181.

  Maksimović J. , 'Gender differences in academic stress and burnout among medical students in final years of education ' (2012 ) 24 Psychiatr. Danub. : 175 -181.

  • Search Google Scholar
 • Dyrbye, L. N., Power, D. V., Massie, F. S., et al.: Factors associated with resilience to and recovery from burnout: a prospective, multi-institutional study of US medical students. Med. Educ., 2010, 44, 1016–1026.

  Massie F. S. , 'Factors associated with resilience to and recovery from burnout: a prospective, multi-institutional study of US medical students ' (2010 ) 44 Med. Educ. : 1016 -1026.

  • Search Google Scholar
 • Miller, G. D., Kemmelmeier, M., Dupey, P.: Gender differences in worry during medical school. Med. Educ., 2013, 47, 932–941.

  Dupey P. , 'Gender differences in worry during medical school ' (2013 ) 47 Med. Educ. : 932 -941.

  • Search Google Scholar
 • Rosta, E., Almási, Zs., Karácsony, I., et al.: Health behavior of medical students. Introduction of mental hygienic skills in the medical education in Hungary. [Orvostanhallgatók egészség-magatartása. Mentálhigiénés készségfejlesztés a hazai orvosképzésben.] Orv. Hetil., 2012, 153, 1153–1157. [Hungarian]

  Karácsony I. , 'Health behavior of medical students. Introduction of mental hygienic skills in the medical education in Hungary. [Orvostanhallgatók egészség-magatartása. Mentálhigiénés készségfejlesztés a hazai orvosképzésben.] ' (2012 ) 153 Orv. Hetil. : 1153 -1157.

  • Search Google Scholar
 • Dimitriadis, K., von der Borch, P., Störmann, S., et al.: Characteristics of mentoring relationships formed by medical students and faculty. Med. Educ. Online, 2012, 17, 17242.

  Störmann S. , 'Characteristics of mentoring relationships formed by medical students and faculty ' (2012 ) 17 Med. Educ. Online : 17242 -.

  • Search Google Scholar
 • Birden, H. H., Usherwood, T.: “They liked it if you said you cried”: How medical students perceive the teaching of professionalism. Med. J. Aust., 2013, 199, 406–409.

  Usherwood T. , '“They liked it if you said you cried”: How medical students perceive the teaching of professionalism ' (2013 ) 199 Med. J. Aust. : 406 -409.

  • Search Google Scholar
 • Paro, H. B., Morales, M. N., Silva, C. H., et al.: Health-related quality of life of medical students. Med. Educ., 2010, 44, 227–235.

  Silva C. H. , 'Health-related quality of life of medical students ' (2010 ) 44 Med. Educ. : 227 -235.

  • Search Google Scholar
 • Diderichsen, S., Johansson, E. E., Verdonk, P., et al.: Few gender differences in specialty preferences and motivational factors: a cross-sectional Swedish study on last-year medical students. BMC Med. Educ., 2013, 13, 39.

  Verdonk P. , 'Few gender differences in specialty preferences and motivational factors: a cross-sectional Swedish study on last-year medical students ' (2013 ) 13 BMC Med. Educ. : 39 -.

  • Search Google Scholar
 • Riska, E.: Gender and medical careers. Maturitas, 2011, 68, 264–267.

  Riska E. , 'Gender and medical careers ' (2011 ) 68 Maturitas : 264 -267.

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
sumbission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 5 7
Mar 2021 0 7 11
Apr 2021 0 6 7
May 2021 0 4 5
Jun 2021 0 5 4
Jul 2021 0 7 8
Aug 2021 0 0 0