View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Budapest Nagyvárad tér 4. 1089
 • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály Budapest

Bevezetés: Az orvostanhallgatók pályaszocializációjáról, testi-lelki egészségéről számos hazai és nemzetközi vizsgálat született. Célkitűzés: A medikusok pályaválasztással kapcsolatos motivációinak, testi-lelki egészségének és stresszterhelésének összehasonlítása. Módszer: Orvostanhallgatók (n = 731) körében végzett országos, kvantitatív felmérés. Eredmények: A medikák korábban döntenek az orvosi pálya mellett, nem áll előttük orvosszerepmodell és a pályaválasztási motivációik altruisztikusabbak a medikusokkal összehasonlítva. Az orvostanhallgató nők jobban érintettek a pszichoszomatikus tünetekben és több stressztényezőről számolnak be, mint férfi kollégáik. Nagyobb arányban fordul elő körükben alvászavar, túlterheltebbnek érzik magukat, valamint a kiégés emocionális kimerülés komponense is szignifikánsan nagyobb mértékben jelentkezik körükben. Következtetések: A vizsgálat eredménye felhívja a figyelmet arra, hogy a medikák testi-lelki egészségvédelme kulcsszerepű a későbbi orvosnői morbiditás megelőzésében. Orv. Hetil., 2013, 154(49), 1950–1958.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Kapocsi, E.: “Unhappy doctors” – the phenomenon and what is behind. [„Boldogtalan orvosok” – a jelenség, és ami mögötte van.] Lege Artis Med., 2011, 21, 584–588. [Hungarian]

  Kapocsi E. , '“Unhappy doctors” – the phenomenon and what is behind. [„Boldogtalan orvosok” – a jelenség, és ami mögötte van.] ' (2011 ) 21 Lege Artis Med. : 584 -588.

  • Search Google Scholar
 • McKinlay, J., Marceau, L.: When there is no doctor: Reasons for the disappearance of primary care physicians in the US during the early 21st century. Soc. Sci. Med., 2008, 67, 1481–1491.

  Marceau L. , 'When there is no doctor: Reasons for the disappearance of primary care physicians in the US during the early 21st century ' (2008 ) 67 Soc. Sci. Med. : 1481 -1491.

  • Search Google Scholar
 • Mahoney, R., Katona, C., McParland, M., et al.: Shortage specialties: Changes in career intentions from medical student to newly qualified doctor. Med. Teach., 2004, 26, 650–654.

  McParland M. , 'Shortage specialties: Changes in career intentions from medical student to newly qualified doctor ' (2004 ) 26 Med. Teach. : 650 -654.

  • Search Google Scholar
 • Huang, Q., Sverke, M.: Women’s occupational career patterns over 27years: relations to family of origin, life careers, and wellness. J. Vocat. Behav., 2007, 70, 369–397.

  Sverke M. , 'Women’s occupational career patterns over 27years: relations to family of origin, life careers, and wellness ' (2007 ) 70 J. Vocat. Behav. : 369 -397.

  • Search Google Scholar
 • Heiligers, P. J. M., Hingstman, L.: Career preferences and the work-family balance in medicine: gender differences among medical specialists. Soc. Sci. Med., 2000, 50, 1235–1246.

  Hingstman L. , 'Career preferences and the work-family balance in medicine: gender differences among medical specialists ' (2000 ) 50 Soc. Sci. Med. : 1235 -1246.

  • Search Google Scholar
 • Hungarian Central Statistical Office – Medical Statistical Yearbook of Hungary 2011. [Központi Statisztikai Hivatal – Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, 2011] KSH, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Heiligers, P. J. M.: Gender differences in medical students’ motives and career choice. BMC Med. Educ., 2012, 12, 82.

  Heiligers P. J. M. , 'Gender differences in medical students’ motives and career choice ' (2012 ) 12 BMC Med. Educ. : 82 -.

  • Search Google Scholar
 • Győrffy, Zs.: Licence to health: Morbidity and stress predictors among female Hungarian physicians. [Az (orvos)egészséghez való jog anomáliái – Morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében.] Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, Budapest, 2010. [Hungarian]

  Győrffy Zs. , '', in Licence to health: Morbidity and stress predictors among female Hungarian physicians. [Az (orvos)egészséghez való jog anomáliái – Morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében.] , (2010 ) -.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz.: Somatic and mental morbidity of young female physicians. Does emotional exhaustion constitute the missing link? [Fiatal orvosnők testi-lelki egészsége. Az emocionális kimerülés a hiányzó láncszem?] Orv. Hetil., 2013, 154, 20–27. [Hungarian]

  Ádám Sz. , 'Somatic and mental morbidity of young female physicians. Does emotional exhaustion constitute the missing link? [Fiatal orvosnők testi-lelki egészsége. Az emocionális kimerülés a hiányzó láncszem?] ' (2013 ) 154 Orv. Hetil. : 20 -27.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, R., Girasek, E., Csinády, A., et al.: What is the doctor like, if female? – Female doctors’ ideal image based on empirical studies. [Milyen az orvos, ha nő? – Az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján.] Lege Artis Med., 2012, 22, 218–224. [Hungarian]

  Csinády A. , 'What is the doctor like, if female? – Female doctors’ ideal image based on empirical studies. [Milyen az orvos, ha nő? – Az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján.] ' (2012 ) 22 Lege Artis Med. : 218 -224.

  • Search Google Scholar
 • Girasek, E.: The role of the lifestyle in the specialities choice. [Életstílus szerepe az orvosi szakterület-választásban.] http://gyogyitonokert.hu/wp/gyogyitonok/?page_id=995 [Hungarian]

 • Molnár, R., Girasek, E., Csinády, A., et al.: The potential role of professional socialization in the development of conflict between the professional and family roles in light of stereotypes about female physicians and jurists. [A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és a jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2010, 11, 31–51. [Hungarian]

  Csinády A. , 'The potential role of professional socialization in the development of conflict between the professional and family roles in light of stereotypes about female physicians and jurists. [A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és a jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében.] ' (2010 ) 11 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 31 -51.

  • Search Google Scholar
 • Terebessy, A., Horváth, F., Balázs, P.: Lifestyle and self-perceived health status differences of Hungarian and foreign medical students. [Életmódbeli és önértékelt egészségiállapot-különbségek magyar és külföldi orvostanhallgatók körében.] Lege Artis Med., 2013, 23, 53–60. [Hungarian]

  Balázs P. , 'Lifestyle and self-perceived health status differences of Hungarian and foreign medical students. [Életmódbeli és önértékelt egészségiállapot-különbségek magyar és külföldi orvostanhallgatók körében.] ' (2013 ) 23 Lege Artis Med. : 53 -60.

  • Search Google Scholar
 • Rinfel, J., Oberling, J., Tóth, I., et al.: Medical students’ smoking habits and attitudes about cessation. [Az I. és az V. évfolyamos orvostanhallgatók dohányzási szokásai és leszoktatással kapcsolatos attitűdjei.] Orv. Hetil., 2011, 152, 469–474. [Hungarian]

  Tóth I. , 'Medical students’ smoking habits and attitudes about cessation. [Az I. és az V. évfolyamos orvostanhallgatók dohányzási szokásai és leszoktatással kapcsolatos attitűdjei.] ' (2011 ) 152 Orv. Hetil. : 469 -474.

  • Search Google Scholar
 • Pikó, B.: Study of smoking behavior and smoking-related attitudes among preclinical medical students. [Preklinikai orvostanhallgatók dohányzásának és dohányzással kapcsolatos attitűdjének vizsgálata.] Orv. Hetil., 2008, 149, 2471–2478. [Hungarian]

  Pikó B. , 'Study of smoking behavior and smoking-related attitudes among preclinical medical students. [Preklinikai orvostanhallgatók dohányzásának és dohányzással kapcsolatos attitűdjének vizsgálata.] ' (2008 ) 149 Orv. Hetil. : 2471 -2478.

  • Search Google Scholar
 • Papp, Sz., Túry, F.: Future perspectives and health conditions of recently graduated physicians. [A pályakezdő orvosok jövőképe és egészségi állapota.] Lege Artis Med., 2010, 20, 423–429. [Hungarian]

  Túry F. , 'Future perspectives and health conditions of recently graduated physicians. [A pályakezdő orvosok jövőképe és egészségi állapota.] ' (2010 ) 20 Lege Artis Med. : 423 -429.

  • Search Google Scholar
 • Hazag, A., Major, J.: The phenomenon of burn-out among students, protection of mental health of medical students. [A hallgatói kiégés jelensége, medikusok lelki egészségvédelme.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2008, 9, 305–322. [Hungarian]

  Major J. , 'The phenomenon of burn-out among students, protection of mental health of medical students. [A hallgatói kiégés jelensége, medikusok lelki egészségvédelme.] ' (2008 ) 9 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 305 -322.

  • Search Google Scholar
 • Dyrbye, L. N., Thomas, M. R., Shanafelt, T. D.: Systematic review of depression, anxiety and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students. Acad. Med., 2006, 81, 354–373.

  Shanafelt T. D. , 'Systematic review of depression, anxiety and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students ' (2006 ) 81 Acad. Med. : 354 -373.

  • Search Google Scholar
 • Midtgaard, M., Ekeberg, Ø., Vaglum, P., et al.: Mental health treatment needs for medical students: a national longitudinal study. Eur. Psychiatry, 2008, 23, 505–511.

  Vaglum P. , 'Mental health treatment needs for medical students: a national longitudinal study ' (2008 ) 23 Eur. Psychiatry : 505 -511.

  • Search Google Scholar
 • Tyssen, R., Vaglum, P., Grønvold, N. T., et al.: Suicidal ideation among medical students and young physicians: a nationwide and prospective study of prevalence and predictors. J. Affect. Disord., 2001, 64, 69–79.

  Grønvold N. T. , 'Suicidal ideation among medical students and young physicians: a nationwide and prospective study of prevalence and predictors ' (2001 ) 64 J. Affect. Disord. : 69 -79.

  • Search Google Scholar
 • Dahlin, M., Nilsson, C., Stotzer, E., et al.: Mental distress, alcohol use and help-seeking among medical and business students: a cross-sectional comparative study. BMC Med. Educ., 2011, 11, 92.

  Stotzer E. , 'Mental distress, alcohol use and help-seeking among medical and business students: a cross-sectional comparative study ' (2011 ) 11 BMC Med. Educ. : 92 -.

  • Search Google Scholar
 • Hojat, M., Gonnella, J. S., Erdmann, J. B., et al.: Medical students’ cognitive appraisal of stressful life events as related to personality, physical well-being, and academic performance: A longitudinal study. Pers. Individ. Dif., 2003, 35, 219–235.

  Erdmann J. B. , 'Medical students’ cognitive appraisal of stressful life events as related to personality, physical well-being, and academic performance: A longitudinal study ' (2003 ) 35 Pers. Individ. Dif. : 219 -235.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, R., Molnár, P.: Socialisation in the medical profession as reflected by the students. [Az orvosi pályaszocializáció – ahogyan a hallgatók látják.] Lege Artis Med., 2002, 12, 250–254. [Hungarian]

  Molnár P. , 'Socialisation in the medical profession as reflected by the students. [Az orvosi pályaszocializáció – ahogyan a hallgatók látják.] ' (2002 ) 12 Lege Artis Med. : 250 -254.

  • Search Google Scholar
 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., Kopp, M.: Health status of physicians in Hungary: a representative study. [A magyarországi orvostársadalom egészségi állapota országos reprezentatív minta alapján.] Orv. Hetil., 2005, 146, 1383–1391. [Hungarian]

  Kopp M. , 'Health status of physicians in Hungary: a representative study. [A magyarországi orvostársadalom egészségi állapota országos reprezentatív minta alapján.] ' (2005 ) 146 Orv. Hetil. : 1383 -1391.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa, S., Szádóczky, E., Füredi, J.: The short version of Beck depression scale in a Hungarian sample. [A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán.] Psychiatr. Hung., 2001, 16, 384–402. [Hungarian]

  Füredi J. , 'The short version of Beck depression scale in a Hungarian sample. [A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán.] ' (2001 ) 16 Psychiatr. Hung. : 384 -402.

  • Search Google Scholar
 • Soldatos, C. R., Dikeos, D. G., Paparrigopoulos, T. J.: The diagnostic validity of the Athens Insomnia Scale. J. Psychosom. Res., 2003, 55, 263–267.

  Paparrigopoulos T. J. , 'The diagnostic validity of the Athens Insomnia Scale ' (2003 ) 55 J. Psychosom. Res. : 263 -267.

  • Search Google Scholar
 • Novák, M., Mucsi, I., Shapiro, C. M.: Increased utilization of health services by insomniacs – an epidemiological perspective. J. Psychosom. Res., 2004, 56, 527–536.

  Shapiro C. M. , 'Increased utilization of health services by insomniacs – an epidemiological perspective ' (2004 ) 56 J. Psychosom. Res. : 527 -536.

  • Search Google Scholar
 • Paykel, E. S., Myers, J. K., Lindenthal, J. J., et al.: Suicidal feelings in the general population: a prevalence study. Br. J. Psychiatry, 1974, 124, 460–469.

  Lindenthal J. J. , 'Suicidal feelings in the general population: a prevalence study ' (1974 ) 124 Br. J. Psychiatry : 460 -469.

  • Search Google Scholar
 • Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B.: The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosom. Med., 2002, 64, 258–266.

  Williams J. B. , 'The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms ' (2002 ) 64 Psychosom. Med. : 258 -266.

  • Search Google Scholar
 • Cserháti, Z., Stauder, A.: Somatization and somatic symptoms. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian mental condition. [Szubjektív testi tünetek és szomatizáció. In: Kopp, M. (szerk.): Magyar lelkiállapot.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

  Stauder A. , '', in Hungarian mental condition. [Magyar lelkiállapot.] , (2008 ) -.

 • Hazag, A., Major, J., Ádám, Sz.: Assessment of burnout among students. Validation of the Hungarian version of the Maslach Burnout Inventory-Student Version (MBI-SS). [A hallgatói kiégés szindróma mérése: A Maslach Kiégés-teszt Hallgatói Változatának (MBI-SS) validálása hazai mintán.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2010, 11, 151–168. [Hungarian]

  Ádám Sz. , 'Assessment of burnout among students. Validation of the Hungarian version of the Maslach Burnout Inventory-Student Version (MBI-SS). [A hallgatói kiégés szindróma mérése: A Maslach Kiégés-teszt Hallgatói Változatának (MBI-SS) validálása hazai mintán.] ' (2010 ) 11 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 151 -168.

  • Search Google Scholar
 • Túry, F., Lajtai, L.: Profession and personality. Psychological problems of physicians and medical students. In: Kopp, M., Berghammer, R. (eds.): Medical psychology. [Hivatás és személyiség. Az orvostanhallgatók és orvosok pszichológiai problémái. In: Kopp, M., Berghammer, R. (szerk.): Orvosi pszichológia.] Medicina Kiadó, Budapest, 2005. [Hungarian]

  Lajtai L. , '', in Medical psychology. [Orvosi pszichológia.] , (2005 ) -.

 • Clack, G. B., Head, J. O.: Why do students want to do medicine? Med. Educ., 1998, 32, 219–221.

  Head J. O. , 'Why do students want to do medicine? ' (1998 ) 32 Med. Educ. : 219 -221.

 • Drinkwater, J., Tully, M. P., Dornan, T.: The effect of gender on medical students’ aspirations: a qualitative study. Med. Educ., 2008, 42, 420–426.

  Dornan T. , 'The effect of gender on medical students’ aspirations: a qualitative study ' (2008 ) 42 Med. Educ. : 420 -426.

  • Search Google Scholar
 • Fülöp, E., Devecsery, Á., Csabai, M.: Relationship between emotional involvement and burnout among psychiatric residents. [Az érzelmi bevonódás és a kiégés összefüggései pszichiáter rezidensek körében.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2012, 13, 201–217. [Hungarian]

  Csabai M. , 'Relationship between emotional involvement and burnout among psychiatric residents. [Az érzelmi bevonódás és a kiégés összefüggései pszichiáter rezidensek körében.] ' (2012 ) 13 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 201 -217.

  • Search Google Scholar
 • Backović, D. V. , Živojinović, J. I., Maksimović, J., et al.: Gender differences in academic stress and burnout among medical students in final years of education. Psychiatr. Danub., 2012, 24, 175–181.

  Maksimović J. , 'Gender differences in academic stress and burnout among medical students in final years of education ' (2012 ) 24 Psychiatr. Danub. : 175 -181.

  • Search Google Scholar
 • Dyrbye, L. N., Power, D. V., Massie, F. S., et al.: Factors associated with resilience to and recovery from burnout: a prospective, multi-institutional study of US medical students. Med. Educ., 2010, 44, 1016–1026.

  Massie F. S. , 'Factors associated with resilience to and recovery from burnout: a prospective, multi-institutional study of US medical students ' (2010 ) 44 Med. Educ. : 1016 -1026.

  • Search Google Scholar
 • Miller, G. D., Kemmelmeier, M., Dupey, P.: Gender differences in worry during medical school. Med. Educ., 2013, 47, 932–941.

  Dupey P. , 'Gender differences in worry during medical school ' (2013 ) 47 Med. Educ. : 932 -941.

  • Search Google Scholar
 • Rosta, E., Almási, Zs., Karácsony, I., et al.: Health behavior of medical students. Introduction of mental hygienic skills in the medical education in Hungary. [Orvostanhallgatók egészség-magatartása. Mentálhigiénés készségfejlesztés a hazai orvosképzésben.] Orv. Hetil., 2012, 153, 1153–1157. [Hungarian]

  Karácsony I. , 'Health behavior of medical students. Introduction of mental hygienic skills in the medical education in Hungary. [Orvostanhallgatók egészség-magatartása. Mentálhigiénés készségfejlesztés a hazai orvosképzésben.] ' (2012 ) 153 Orv. Hetil. : 1153 -1157.

  • Search Google Scholar
 • Dimitriadis, K., von der Borch, P., Störmann, S., et al.: Characteristics of mentoring relationships formed by medical students and faculty. Med. Educ. Online, 2012, 17, 17242.

  Störmann S. , 'Characteristics of mentoring relationships formed by medical students and faculty ' (2012 ) 17 Med. Educ. Online : 17242 -.

  • Search Google Scholar
 • Birden, H. H., Usherwood, T.: “They liked it if you said you cried”: How medical students perceive the teaching of professionalism. Med. J. Aust., 2013, 199, 406–409.

  Usherwood T. , '“They liked it if you said you cried”: How medical students perceive the teaching of professionalism ' (2013 ) 199 Med. J. Aust. : 406 -409.

  • Search Google Scholar
 • Paro, H. B., Morales, M. N., Silva, C. H., et al.: Health-related quality of life of medical students. Med. Educ., 2010, 44, 227–235.

  Silva C. H. , 'Health-related quality of life of medical students ' (2010 ) 44 Med. Educ. : 227 -235.

  • Search Google Scholar
 • Diderichsen, S., Johansson, E. E., Verdonk, P., et al.: Few gender differences in specialty preferences and motivational factors: a cross-sectional Swedish study on last-year medical students. BMC Med. Educ., 2013, 13, 39.

  Verdonk P. , 'Few gender differences in specialty preferences and motivational factors: a cross-sectional Swedish study on last-year medical students ' (2013 ) 13 BMC Med. Educ. : 39 -.

  • Search Google Scholar
 • Riska, E.: Gender and medical careers. Maturitas, 2011, 68, 264–267.

  Riska E. , 'Gender and medical careers ' (2011 ) 68 Maturitas : 264 -267.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 10 7
Dec 2020 0 4 6
Jan 2021 0 4 6
Feb 2021 0 5 7
Mar 2021 0 7 11
Apr 2021 0 3 3
May 2021 0 0 0