View More View Less
 • 1 Magyar Hypertonia Társaság Budapest
 • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport Budapest
 • 3 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Nephrologia-Hypertonia, Aktív Geriátria profil Budapest
 • 4 B. Braun Avitum Dialízis Hálózat 1. sz. Dialízisközpont Budapest Halmi u. 20–22. 1115
 • 5 Óbuda Hypertonia Centrum Budapest
Open access

Napjainkban a hypertonia népbetegségnek tekinthető már az egész világon. A magas vérnyomásban szenvedő egyének száma egyre nő és a hypertonia okozta kockázat, megbetegedés és halálozás a legkorszerűbb terápia ellenére sem csökken kellő mértékben. Népbetegségként a hypertonia népegészségügyi kérdéssé vált. A prevencióhoz, illetve a hatékony ellátáshoz számos tulajdonság, vizsgálati adat és a terápia integrált adatsora szükséges. Mindezek hiánya vetette fel annak a szükségességét, hogy olyan adatbázis kerüljön létrehozásra, amelynek elemzésével a feltett kérdések megválaszolhatóvá válnak. Az adatok regiszterbe gyűjtésére és feldolgozására a Magyar Hypertonia Társaság vállalkozott először 2002-ben. A Magyar Hypertonia Regiszterbe eddig négy alkalommal történt adatfelvétel (2002, 2005, 2007, 2011), és jelenleg 108 473 beteg adatát tartalmazza. Az adatok alapján a magyarországi hypertoniás betegek 80%-a nagy vagy nagyon nagy cardiovascularis kockázatú csoportba tartozik. A regiszter adataival követni lehetett a magyarországi hypertoniás populáció cardiovascularis kockázatát és az alkalmazott antihipertenzív terápia hatékonyságát. A nemzetközi tapasztalatok is bizonyítják, hogy a hypertoniaregiszter létrehozása támogathatja a népegészségügyi programok eredményességét. Számunkra a Magyar Hypertonia Regiszter program is ezt igazolta. A továbblépéshez egyénileg azonosítható regiszterre lenne szükség, a megfelelő adatkezelési szabályozás és az evidenciákon alapuló szakmai irányelvek alkalmazása mellett. Orv. Hetil., 2014, 155(19), 764–768.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • World Heart Federation: Cardiovascular Disease Risk Factor: Hypertension. http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/hypertension/

 • Kékes, E., Schanberg, Zs., Kiss, I., et el.: How to evaluate hypertension treatment in population level in the frame of the program “Live below 140/90 mmHg”? [Hogyan értékeljük társadalmi szinten a magas vérnyomás kezelését az „Éljen 140/90 Hgmm alatt” mozgalom keretében?] Hypertonia és Nephrologia, 2007, 11(5), 232–236. [Hungarian]

 • Williams, B.: The year in hypertension. J. Am. Coll. Cardiol., 2006, 48(8), 1698–1711.

 • Israeli, E., Korzets, Z., Tekes-Manova, D., et al.: Blood-pressure categories in adolescence predict development of hypertension in accordance with the European guidelines. Am. J. Hypertens., 2007, 20(6), 705–709.

 • Paksy, A.: Options for the possible use of morbidity data obtained from in- and out-patient acre for studying health condition of the population. [A fekvőbeteg- és a járóbeteg-szakellátás morbiditási adatainak felhasználási lehetősége a lakosság egészségi állapotának vizsgálatában.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2003. [Hungarian]

 • Central Statistical Office: Statistical year book of health, 2011. [KSH Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, 2011.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Kiss, I., Dankovics, G., Barna, I., et al.: Public health care prevention in Hungary: Are we doing what we should? – Results and experiences from the activities performed in 2010–2012. As part of the “Comprehensive health protection screening program of Hungary 2010–2020”. [Népegészségügyi prevenció Magyarországon: Azt tesszük, amit kell? Eredmények és tapasztalatok a „Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010–2020” (MÁESZ Program) 2010–2012. évi tevékenységéből.] Lege Artis Med., 2013, 23(2), 107–111. [Hungarian]

 • European Health Survey (ELEF) 1 – Hungary, 2009. Summary of results. [Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) 1. – Magyarország, 2009. Összefoglaló eredmények.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • Modification of the Act XLVII of the year 1997 on handling and protection of personal data on health and related issues. [Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása.] Magyar Közlöny, 2013, 116, 63636–63638. [Hungarian]

 • Kiss, I., Jánosi, I., Kékes, E.: What are the characteristics of Hungarian patients with hypertension? Data from the Hypertension Registry of the Hungarian Society of Hypertension. Part 1. [Mi jellemzi a hypertoniás betegeket Magyarországon? Adatok a Magyar Hypertonia Társaság Hypertonia Regiszter vizsgálatából. I. rész.] Háziorvos Továbbképző Szemle, 2003, 8(9), 772–775. [Hungarian]

 • Kékes, E., Jánosi, I., Kiss, I.: What are the characteristics of Hungarian patients with hypertension? Data from the Hypertension Registry of the Hungarian Society of Hypertension. Part 2. Laboratory findings. [Mi jellemzi a hipertóniás betegeket Magyarországon? Adatok a Magyar Hypertonia Társaság Hipertónia Regiszter vizsgálatából (II. rész). Laboratóriumi adatok.] Háziorvos Továbbképző Szemle, 2004, 9(1), 61–62. [Hungarian]

 • Kékes, E., Schanberg Zs., Kiss, I.: “Live below 140/90 mmHg”. Program of the Hungarian Society of Hypertension. [„Éljen 140/90 Hgmm alatt!” A Magyar Hypertonia Társaság Programja.] Háziorvos Továbbképző Szemle, 2005, 10(7), 654–661. [Hungarian]

 • Kékes, E., Schanberg, Zs., Pál, L., et al.: Cardiovascular risk in Hungarian patients with hypertension – First results of the program “Live below 140/90 mmHg” organized by the Hungarian Society of Hypertension. [Kardiovaszkuláris rizikó a magyarországi hipertóniás betegekben – A Magyar Hypertonia Társaság „Éljen 140/90 Hgmm alatt” mozgalmának első eredményei.] Háziorvos Továbbképző Szemle, 2006, 11(5), 474–480. [Hungarian]

 • Kékes, E., Schanberg, Zs., Pál, L., et al.: Two-year results of the program “Live below 140/90 mmHg” I – Achivement of target values in the hypertensive population. [Az „Éljen 140/90 alatt” Mozgalom két éve eredményekben I. – A célérték elérése a hipertoniás populációban.] Háziorvos Továbbképző Szemle, 2008, 13(1), 55–60. [Hungarian]

 • Kékes, E., Kiss, I., Pál, L., et al.: Drug treatment practice of the Hungarian hypertensive population from the viewpoint of four years (2005–2009). [A magyar hypertoniás népesség gyógyszeres kezelésének gyakorlata négy év távlatában (2005–2009).] Magyar Belorv. Arch., 2010, 63(5), 327–333. [Hungarian]

 • Kiss, I., Pál, L., Schanberg, Zs., et al.: Change in the approach of the treatment of hypertension in Hungary. Five years results of the “Live below 140/90!” Program. [A hypertoniabetegség kezelésének szemléletváltása Magyarországon. – Az „Éljen 140/90 alatt!” Program öt éve és eredményei.] Hypertonia és Nephrologia, 2011, 15(2), 53–59. [Hungarian]

 • Kékes, E., Kerkovits, L., Bödör, A., et al.: Characteristics of Hungarian patients with hypertension in the mirror of data from the registry of the Hungarian Society of Hypertension and from the “Live below 140/90 mmHg” program. [A magyarországi hypertoniás betegek tulajdonságai a Magyar Hypertonia Társaság Regiszterének és az „Éljen 140/90 alatt!” Programjának tükrében.] Hypertonia és Nephrologia, 2013, 17(1), 41–42. [Hungarian]

 • Jaffe, M. G., Lee, G. A., Young, J. D., et al.: Improved blood pressure control associated with a large-scale hypertension program. JAMA, 2013, 310(7), 699–705.

 • Kiss, I. (ed.): Professional and organizational guidelines for treatment of hypertension in adults and children. Recommendation of the Hungarian Society of Hypertension. 9th modified edition. [A hypertoniabetegség felnőttkori és gyermekkori kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei. A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása és ajánlása. 9. módosított kiadás.] Hypertonia és Nephrologia, 2009, 13(S2), 81–168. [Hungarian]