View More View Less
  • 1 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Budapest Apród u. 1–3. 1013
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Balogh, K.: Publications from the Institute of Physiology of K. University of Pest, XXII. The Pulse (Puls). [Közlemények a pesti k. egyetem élettani intézetéből. XXII. Az érlökés (Puls).] Orv. Hetil., 1861, 5(8), 143–145. [Hungarian]

  • Kétly, L.: Diagnostics and examination handbook of internal medicine. [A belgyógyászati diagnosztika és vizsgálómódszerek kézikönyve.] Franklin-társulat, Budapest, 1914. [Hungarian]

  • Haynal, I.: Diseases of the heart and the blood vessels. [A szív és a vérerek betegségei.] Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1938. [Hungarian]

  • Eisenmenger, R: Animal experiments using devices for artificial respiration. Biomotor. [Tierversuche mit dem apparat zur erzielung künstlicher atmung, Biomotor.] Klin. Wochenschr., 1929, 42, 47. [German]

  • Koetter, K. P., Maleck, W. H.: Janos Balassa and Rudolf Eisenmenger: Forgotten pioneers of resuscitation. Anesthesiology, 1999, 90(5), 1490–1491.

  • Balassa, J.: Oedema glottidis symptomaticum ex perichondrite laryngeali ulcerosa – asphyxia-laryngotomia cum exitu fausto. [Jelvényes gőgvízdag fekélyes gőgporczköri lob következtében. Tetszhalál; megmentés gőgmetszés által.] Orv. Hetil., 1858, 2, 42. [Hungarian]

  • Zárday, I.: The importance of electro-cardio-axonogram in heart. Diagnostics. [Az EK-axonogramm jelentősége a szívdiagnosztikában.] Gyógyászat, 1941, 84, 24. [Hungarian]

  • Zárday, I.: Practical learnings of electro-cardio-axonogram theory. [Az EKG tengelyelméletének gyakorlati tanulságai.] Orvostudományi Közlemények, 1942, 3, 21. [Hungarian]

  • Zárday, I.: Cardio-axonometer. A new device for determination of the heart’s electric Pivot. EKG-axonometer. [Ein neuer Apparat zur Bestimmung der elektrischen Achsen des Herzens.] Klinische Wochenschr., 1940, 19, 42. [German]