View More View Less
 • 1 Egyesített Szent István és Szent László Rendelőintézet és Kórház Onkológiai Osztály Budapest
 • 2 Tűzmadár Alapítvány Budapest
 • 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem Affektív Pszichológia Tanszék Budapest
 • 4 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Budapest Nagyvárad tér 4. 1089
 • 5 University of Calgary Department of Psychology Calgary
Open access

Bevezetés: A daganatos betegséggel küzdők pszichoszociális helyzete napjainkig alulvizsgált terület Magyarországon. Célkitűzés: A szerzők azzal a céllal végezték a vizsgálatot, hogy friss képet kapjunk a hazai betegek mentális és szociális állapotáról. Módszer: A vizsgálatban 1070, különféle stádiumú és típusú daganattól szenvedő beteg vett részt (30% férfi, átlagéletkor: 55,9±11 év). Eredmények: A betegek jó részének riasztóan rosszak voltak az anyagi körülményei, 41,3%-uk más krónikus betegséggel is küzdött, legalább 52,2%-uk szenvedett közepes mértékű szorongástól és/vagy depressziótól, és az öngyilkossági gondolatok előfordulása többszörös volt körükben a magyar átlagpopulációhoz képest (13% vs. 4,6%). Szubjektív megítélésük szerint a társas támogatottságuk szintje alacsonyabb volt, mint az országos átlag. A vizsgálatban részt vevők 61,6%-a nyilatkozott úgy, hogy szívesen venne igénybe pszichológusi segítséget. A diagnózis óta eltelt idő előrehaladtával a betegek társas életminősége romlott. Pozitívum ugyanakkor, hogy a válaszadók megküzdési módja dominánsan aktív, problémamegoldó jellegű volt. Következtetések: A szerzők hangsúlyozzák, hogy fontos volna a pszichoszociális szempontból többszörösen veszélyeztetett betegek szűrése, és mind pszichés, mind szociális gondozásuk feltételeinek megteremtése Magyarországon. Orv. Hetil., 2014, 155(26), 1024–1032.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ferlay, J., Shin, H. R., Bray, I., et al.: Cancer incidence and mortality worldwide. GLOBOCAN 2008: IARC cancer base. http://globocan.iarc.fr

 • Tompa, A.: Global and Hungarian burden of cancer. [Daganatos betegségek előfordulása, a hazai és nemzetközi helyzet ismertetése.] Magyar Tudomány, 2011, 172(11), 1333–1345. [Hungarian]

 • Kopp, M., Skrabski, Á.: Psychosocial factors and health condition. [Pszichoszociális tényezők és egészségi állapot.] Demográfia, 2000, 43(2–3), 252–278. [Hungarian]

 • Ben-Arye, E., Bar-Sela, G., Frenkel, M., et al.: Is a biopsychosocial-spiritual approach relevant to cancer treatment? A study of patients and oncology staff members on issues of complementary medicine and spirituality. Support. Care Cancer, 2006, 14(2), 147–152.

 • Chapple, A., Ziebland, S., McPherson, A.: Stigma, shame, and blame experienced by patients with lung cancer: qualitative study. BMJ, 2004, 328(7454), 1470.

 • Holland, J. C., Breitbart, W. S., Jacobsen, P. B., et al.: Psycho-oncology (2nd edition). Oxford University Press, New York, 2010.

 • Muszbek, K., Székely, A., Balogh, É. M., et al.: Validation of the Hungarian translation of Hospital Anxiety and Depression Scale. Qual. Life Res., 2006, 15(4), 761–766.

 • Derogatis, L. R., Morrow, G. R., Fetting, J., et al.: The prevalence of psychiatric disorders among cancer patients. JAMA, 1983, 249(6), 751–757.

 • Passik, S. D., Kirsh, K. L., Silver, J. M., et al.: Diagnosis of psychiatric and psychologic disorders in patients with cancer. http://www.uptodate.com/contents/diagnosis-of-psychiatric-and-psychologic-disorders-in-patients-with-cancer

 • Massie, M. J.: Prevalence of depression in patients with cancer. J. Natl. Cancer. Inst. Monogr., 2004, 32, 57–71.

 • Roth, A. J., Kornblith, A. B., Batel-Copel, L., et al.: Rapid screening for psychological distress in men with prostate carcinoma: a pilot study. Cancer, 1998, 82(10), 1904–1908.

 • Caldwell, R. A., Pearson, J. L., Chin, R. J.: Stress-moderating effects. Social support in the context of gender and locus of control. Pers. Soc. Psychol. Bull., 1987, 13(1), 5–17.

 • Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R.: A global measure of perceived stress. J. Health Soc. Behav., 1983, 24(4), 385–396.

 • Stauder, A., Konkolÿ Thege, B.: Characteristics of the Hungarian version of the Perceived Stress Scale (PSS). [Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006, 7(3), 203–216. [Hungarian]

 • Zigmond, A. S., Snaith, R. P.: The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr. Scand., 1983, 67(6), 361–370.

 • Muthny, F. A.: Freiburg Questionnaire on Coping with Illness. [Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung.] Hogrefe, Göttingen, 1989. [German]

 • Tiringer, I., Simon, A., Németh, K., et al.: Validation of the Hungarian translation of Freiburg Questionnaire of Coping With Illness – Short Version (FQCI). Results of the confirmatory factor analysis. [A Freiburgi Betegségfeldolgozási Kérdőív rövidített változatának (FKV-LIS) hazai adaptációja. A megerősítő faktoranalízis eredményei.] Magyar Pszichológiai Szemle, 2011, 66(4), 631–667. [Hungarian]

 • Scheier, M. F., Carver, C. S.: Optimism, coping, and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychol., 1985, 4(3), 219–247.

 • Curran, S. L., Andrykowski, M. A., Studts, J. L.: Short form of the Profile of Mood States (POMS–SF): Psychometric information. Psychol. Assess., 1995, 7(1), 80–83.

 • Cella, D. F., Tulsky, D. S., Gray, G., et al.: The Functional Assessment of Cancer Therapy Scale: Development and validation of the general measure. J. Clin. Oncol., 1993, 11(3), 570–579.

 • Susánszky, É., Székely, A., Szabó, G., et al.: Methodological description of the Hungarian Epidemiological Panel (HEP) survey. [A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2007, 8(4), 259–276. [Hungarian]

 • Dégi, Cs. L.: Psychosocial aspects of cancer in hospitalized adult patients in Romania. Proc. Soc. Behav. Sci., 2013, 82, 32–38.

 • Boyes, A. W., Girgis, A., Zucca, A. C., et al.: Anxiety and depression among long-term survivors of cancer in Australia: results of a population based survay. Med. J. Aust., 2009, 190(7 Suppl.), S94–S98.

 • Burgess, C., Cornelius, V., Love, S., et al.: Depression and anxiety in women with early breast cancer: five year observational cohort study. BMJ, 2005, 330(493), 702.

 • Allebeck, P., Bolund, C., Ringbäck, G.: Increased suicide rate in cancer patients. A cohort study based on the Swedish Cancer–Environment Register. J. Clin. Epidemiol., 1989, 42(7), 611–616.

 • Koenig, H. G.: Medicine, religion and health: where science and spirituality meet. Templeton Foundation Press, West Conshohocken, Pennsylvania, 2008.