View More View Less
 • 1 SK-93 008 Csilizradvány 284
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Kapronczay, K.: Lexicon of Hungarian physicians. (Magyar Orvoséletrajzi Lexikon.) Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2004. (Hungarian)

 • Martiny, K.: Genu valgum and varum. (A genu valgum és varum.) Orv. Hetil., 1893, 37(30), 355–357. (Hungarian)

 • Maniš, V.: The history of the hospital in Trenčín. (História nemocnice v Trenčíne.) Trenčín, 1979. (Slovak)

 • Dörnyei, S.: Early Hungarian medical doctoral thesis. Third volume. (Régi magyar orvosdoktori értekezések. Harmadik kötet.) Borda Antikvárium, Zebegény, 2010. (Hungarian)

 • Junas, J.: Karol Jozef Brančík. Slovenský lekár, 1995, 5(12), 34–35. (Slovak)

 • Kothaj, P., et al.: Moments from the history of Slovak surgery. (Momenty z dejín slovenskej chirurgie.) Patria I, 1999. (Slovak)

 • Martiny, K.: Data suggesting trepanation in connection with a case of curing deep brain abscess through trepanation. (Adatok a trepanatio javalatához, egy trepanatióval gyógyult mély agytályog kapcsán.) Orv. Hetil., 1898, 42(41), 497–498. (Hungarian)

 • Martiny, K.: Modifying Wagner´s method of osteoplastic trepanation by using Gigli saw. (A Wagner-féle osteoplasticus trepanatio módosítása a Gigli-féle drótfűrész alkalmazásával.) Orv. Hetil., 1904, 48(30), 438–440. (Hungarian)

 • Csáth, G.: Memoirs of the great year. Wartime recollections and letters. (Emlékirataim a nagy évről. Háborús visszaemlékezések és levelek.) Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2005. (Hungarian)

 • Katona, F.: The history of brain surgery. (Az agysebészet története.) Medicina Kiadó, Budapest, 1963. (Hungarian)

 • Martiny, K.: Surgical treatment of ileus. In: Manninger, V., Steiner, P. (eds.): Activity of the Hungarian Society of Surgeons. (Az ileus sebészi gyógykezelése. In: Manninger V., Steiner P. (szerk.): A Magyar Sebésztársag munkálatai.) III. Nagygyűlés, I. kötet, 1910, 111–155. (Hungarian)

 • Keller, L.: Trencsén (including a plan and 6 engravings). (Trencsén – 1 tervrajzzal és 6 metszettel.) Zsolna, 1913. (Hungarian)