Authors:
József Rácz
and
Róbert CsákSemmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar Addiktológiai Tanszék Budapest

Search for other papers by Róbert Csák in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A szerzők egy illegitim droghasználókkal foglalkozó szervezet tapasztalatait foglalják össze, amit 2009 óta szereztek az új pszichoaktív szerekkel („dizájner drogokkal”) kapcsolatban injekciós szerhasználók között. A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia tűcsereközpontjában 2009 óta figyelhető meg az új szerek tömeges terjedése, ami az injekciós magatartást is jelentősen módosította, így pedig a tűcsereközpont igénybevételét is. A tűcsereközpontban az új pszichoaktív szerek hullámokban jelentek meg (mefedron, metiléndioxi-pirovaleron, pentedron – „pentakristály”), így egyedülálló módon ez a szetting alkalmas az új szerek terjedésének nyomon követésére. A szerzők az új pszichoaktív szerek okozta speciális kockázatok (ismeretlen összetételű és hatású anyagok) mellett az orvosi praxis számára fontos jellemzőket foglalnak össze. Így a szerek nem ismert voltából adódó kockázatokat, a gyakoribb szerhasználatot és a súlyosabb pszichopatológiai állapotokat. Kiemelik a korai jelzőrendszer szerepét, az online források monitorozását és az új pszichoaktív szereket tartalmazó anyagminták bevizsgálásának lehetőségét. Orv. Hetil., 2014, 155(35), 1383–1394.

 • Csák, R., Gyékiss, R., Márványkövi, F., et al.: Injecting mephedrone use in Hungary according to the experiences of needle exchange providers. [Magyarországi intravénás mefedronhasználat a tűcsere szolgáltatók tapasztalatai alapján]. Addiktológia, 2010, 9(4), 281–288. [Hungarian]

 • Csák, R., Demetrovics, Z., Rácz, J.: Changes in substance use patterns in the injecting drug user population in Budapest. Conference on Novel Psychoactive Substances (NPS) “The Ever-Changing World of Psychoactive Drugs”. Addiktológia Hungarica, 2012, 11(Suppl.), 45–46.

 • Rácz, J., Márványkövi, F., Melles, K., et al.: Road to survival. Open drug scene and shooting galleries in Budapest. Considerations on harm reduction. [Út a túléléshez. Nyílt színi droghasználat és „belövőszobák” Budapesten. Az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos megfontolások.] L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • Rácz, J., Csák, R., Karátson, R., et al.: The phenomena of drug transitions in interviews with injecting drug users. [A drogváltás jelensége injekciós droghasználókkal készített interjúkban.] Psychiatria Hungarica, 2012, 27(1), 29–47. [Hungarian]

 • Csák, R., Demetrovics, Z., Rácz, J.: Transition to injecting 3,4-methylene-dioxy-pyrovalerone (MDPV) among needle exchange program participants in Hungary. J. Psychopharmacol., 2013, 27(6), 559–563.

 • Kaló, Z., Vida, K., Gogibedasvili, A., et al.: Qualitative English-Hungarian comparative study on metaphors of injecting mephedrone use. In: European Society for Social Drug Research. Centre for Social Research on Alcohol and Drugs – SoRAD, Stockholm University, Sweden, 2013.

 • NICE: Needle and syringe programmes: providing people who inject drugs with injecting equipment. National Institute for Health and Clinical Excellence, London, 2009.

 • Rácz, J.: Drug problems: from addictions to harm reduction. In: Rácz, J. (ed.): Drugs and society. [Drogproblémák: a szenvedélybetegségektől az ártalomcsökkentésig. In: Rácz, J. (szerk.): Drog és társadalom. Az addikció mintázatai.] Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • Takács, I. G., Demetrovics, Zs.: Harm reduction: theory and practice. In: Demetrovics, Z. (ed.): Principles of addictology. III. [Ártalomcsökkentés: elmélet és gyakorlat. In: Demetrovics, Z. (szerk.): Az addiktológia alapjai. III.] ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • Csák, R., Gyarmathy, V. A., Miletics, M.: Procedures for providers of needle provision programme. [Módszertani levél a tűcsere programokat megvalósító szolgáltatók számára.] Magyar Addiktológiai Társaság, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • Beyrer, C., Malinowska-Sempruch, K., Kamarulzaman, A., et al.: Time to act: a call for comprehensive responses to HIV in people who use drugs. Lancet, 2010, 376(9740), 551–563.

 • Jones, L., Pickering, L., Sumnall, H., et al.: Optimal provision of needle and syringe programmes for injecting drug users: A systematic review. Int. J. Drug Policy, 2010, 21(5), 335–342.

 • Kerr, T., Small, W., Buchner, C., et al.: Syringe sharing and HIV incidence among injection drug users and increased access to sterile syringes. Am. J. Public Health, 2010, 100(8), 1449–1453.

 • MacArthur, G. J., van Velzen, E., Palmateer, N., et al.: Interventions to prevent HIV and hepatitis C in people who inject drugs: A review of reviews to assess evidence of effectiveness. Int. J. Drug Policy, 2014, 25(1), 34–52.

 • Mathers, B. M., Degenhardt, L., Ali, H., et al.: HIV prevention, treatment, and care services for people who inject drugs: a systematic review of global, regional, and national coverage. Lancet, 2010, 375(9719), 1014–1028.

 • Nelson, P. K., Mathers, B. M., Cowie, B., et al.: Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. Lancet, 2011, 378(9791), 571–583.

 • Palmateer, N., Kimber, J., Hickman, M., et al.: Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision in preventing hepatitis C and human immunodeficiency virus transmission among injecting drug users: a review of reviews. Addiction, 2010, 105(5), 844–859.

 • Gyarmathy, V. A., Rácz, J.: Epidemiology of hepatitis C and human immunodeficiency virus infections among injecting drug users in Hungary – what’s next? [A hepatitis C-vírus és az emberi immunhiányt okozó vírus járványtana magyarországi injektáló kábítószer-használók körében. – Hogyan tovább?] Orv. Hetil., 2010, 151(10), 365–371. [Hungarian]

 • Gyarmathy, V. A., Rácz, J.: Human immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis C virus (HCV) testing among injecting drug users [Humán immundeficientia-vírus és hepatitis C-vírus szűrővizsgálatai injektáló kábítószer-használók körében]. Orv. Hetil., 2011, 152(4), 124–130. [Hungarian]

 • WHO, UNODC, UNAIDS: Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users. 2012 revision. WHO, Genf, 2012.

 • Department for Environment Food and Rural Affairs: Tackling drug related litter: Guidance and good practice. London, 2005.

 • National Strategy Against Drug Use: Act H/11798 of the parliament on the national strategy against drug use 2013–2020. [Nemzeti Drogellenes Stratégia: H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020. – Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen.] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2013. http://www.parlament.hu/irom39/11798/11798.pdf [Hungarian]

 • Corazza, O., Demetrovics, Z., van den Brink, W., et al.: ‘Legal highs’ an inappropriate term for ‘Novel Psychoactive Drugs’ in drug prevention and scientific debate. Int. J. Drug Policy, 2013, 24(1), 82–83.

 • UNODC: The challenge of new psychoactive substances. UNODC, Vienna, 2013.

 • Ujváry, I.: New and worrying developments in the market of synthetic psychoactive substances for recreational use. Part one. [Új és aggasztó fejlemények az élvezeti célra használt szintetikus pszichoaktív szerek piacán. 1. rész.] Magyar Kémikusok Lapja, 2013, 68(3), 70–74. [Hungarian]

 • Simmler, L. D., Rickli, A., Hoener, M. C., et al.: Monoamine transporter and receptor interaction profiles of a new series of designer cathinones. Neuropharmacology, 2014, 79, 152–160.

 • De Felice, L. J., Glennon, R. A., Negus, S. S.: Synthetic cathinones: Chemical phylogeny, physiology, and neuropharmacology. Life Sci., 2014, 97(1), 20–26.

 • Simmler, L. D., Buser, T. A., Donzelli, M., et al.: Pharmacological characterization of designer cathinones in vitro. Br. J. Pharmacol., 2013, 168(2), 458–470.

 • Szily, E., Bitter, I.: Designer drugs in psychiatric practice – A review of the literature and the recent situation in Hungary. [„Designer” drogok a pszichiátriai gyakorlatban – Irodalmi áttekintés és a magyarországi helyzet elemzése.] Neuropsychopharmacol. Hung., 2013, 15(4), 223–231.

 • Measham, F., Moore, K., Newcombe, R., et al.: Tweaking, bombing, dabbing and stockpiling: the emergence of mephedrone and the perversity of prohibition. Drugs Alcohol Today, 2010, 10(1), 14–21.

 • McElrath, K., O’Neill, C.: Experiences with mephedrone pre- and post-legislative controls: perceptions of safety and sources of supply. Int. J. Drug Policy, 2011, 22(2), 120–127.

 • Newcombe, R.: Mephedrone: The use of mephedrone (M-cat, Meow) in Middlesbrough. Lifeline Publications and Research, Manchester, 2009.

 • Schifano, F., Albanese, A., Fergus, S., et al.: Mephedrone (4-methylmethcathinone; ‘meow meow’): chemical, pharmacological and clinical issues. Psychopharmacology (Berl.), 2011, 214(3), 593–602.

 • Carhart-Harris, R. L., King, L. A., Nutt, D. J.: A web-based survey on mephedrone. Drug Alcohol Depend., 2011, 118(1), 19–22.

 • Dargan, P. I., Albert, S., Wood, D. M.: Mephedrone use and associated adverse effects in school and college/university students before the UK legislation change. QJM, 2010, 103(11), 875–879.

 • Schifano, F., Ricciardi, A., Corazza, O., et al.: New drugs of abuse on the Web: the role of the Psychonaut Web Mapping Project. Riv. Psichiatr., 2010, 45(2), 88–93.

 • Vardakou, I., Pistos, C., Spiliopoulou, C.: Drugs for youth via Internet and the example of mephedrone. Toxicol. Lett., 2011, 201(3), 191–195.

 • Van Hout, M. C., Brennan, R.: Curiosity killed M-Cat: a post-legislative study on mephedrone use in Ireland. Drugs: education, prevention and policy, 2012, 19(2), 156–162.

 • Van Hout, M. C., Bingham, T.: “A costly turn on”: patterns of use and perceived consequences of mephedrone based head shop products amongst Irish injectors. Int. J. Drug Policy, 2012, 23(3), 188–197.

 • Tóth, A. R., Hideg, Z., Institóris, L.: An old-new drug – mephedrone. [Egy régi-új kábítószer – a mefedron.] Orv. Hetil., 2011, 152(30), 1192–1196. [Hungarian]

 • National Drug Focuspoint: 2011 National Report to the EMCDDA. “Hungary”. New developments, trends and in-depth information on selected issues. [2011-es éves jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről az EMCDDA számára. „MAGYARORSZÁG”. Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról.] Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • National Drug Focuspoint: 2012 National Report to the EMCDDA. “Hungary”. New developments, trends and in-depth information on selected issues [2012-es éves jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről az EMCDDA számára. „MAGYARORSZÁG”. Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról.] Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Kapitany-Foveny, M., Kertesz, M., Winstock, A., et al.: Substitutional potential of mephedrone: an analysis of the subjective effects. Hum. Psychopharmacol., 2013, 28(4), 308–316.

 • Coppola, M., Mondola, R.: 3,4-methylenedioxypyrovalerone (MDPV): chemistry, pharmacology and toxicology of a new designer drug of abuse marketed online. Toxicol. Lett., 2012, 208(1), 12–15.

 • Ross, S., Peselow, E.: Pharmacotherapy of addictive disorders. Clin. Neuropharmacol., 2009, 32(5), 277–289.

 • Kalapos, M. P.: 3,4-methylene-dioxy-pyrovalerone (MDPV) epidemic? [3,4-metilén-dioxi-pirovaleron- (MDPV-) epidémia?] Orv. Hetil., 2011, 152(50), 2010–2019. [Hungarian]

 • Antonowicz, J. L., Metzger, A. K., Ramanujam, S. L.: Paranoid psychosis induced by consumption of methylenedioxypyrovalerone: two cases. Gen. Hosp. Psychiatry, 2011, 33(6), 640.e5–640.e6.

 • Fullajtár, M., Ferencz, C.: Designed drug induced psychosis. [Dizájner drog indukálta pszichózis.] Neuropsychopharmacol. Hung., 2012, 14(2), 137–140. [Hungarian]

 • Penders, T. M., Gestring, R.: Hallucinatory delirium following use of MDPV: “Bath Salts”. Gen. Hosp. Psychiatry, 2011, 33(5), 525–526.

 • Seely, K. A., Patton, A. L., Moran, C. L., et al.: Forensic investigation of K2, Spice, and “bath salt” commercial preparations: a three-year study of new designer drug products containing synthetic cannabinoid, stimulant, and hallucinogenic compounds. Forensic Sci. Int., 2013, 233(1–3), 416–422.

 • Spiller, H. A., Ryan, M. L., Weston, R. G., et al.: Clinical experience with and analytical confirmation of “bath salts” and “legal highs” (synthetic cathinones) in the United States. Clin. Toxicol. (Phila.), 2011, 49(6), 499–505.

 • Csesztregi, T., Nagy, J.: What is in the sachet? [Mit rejthet ma a tasak?] http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/Tucsere2013_03_BSZKI.pdf . [Hungarian]

 • National Drug Focuspoint: 2013 National Report to the EMCDDA. “Hungary”. New developments, trends and in-depth information on selected issues. [2013-as éves jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről az EMCDDA számára. „MAGYARORSZÁG”. Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról.] Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Rácz, J., Csák, R., Lisznyai, S.: Transition from “old” injected drugs to mephedrone in an urban micro segregate in Budapest, Hungary: a qualitative analysis. J. Substance Use, Online: March 18, 2014. doi: 10.3109/14659891.2014.895872

 • James, D., Adams, R. D., Spears, R., et al.: Clinical characteristics of mephedrone toxicity reported to the U.K. National Poisons Information Service. Emerg. Med. J., 2011, 28(8), 686–689.

 • King, L. A., Sedefov, R.: Early-warning system on new psychoactive substances: Operating guidelines. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon, 2007.

 • EMCDDA–Europol: 2011 Annual report on the implementation of Council decision 2005/387/JHA. EMCDDA/Europol, Lisbon, April 2012.

 • Móró, L., Rácz, J.: Online drug user-led harm reduction in Hungary: a review of “Daath”. Harm. Reduct. J., 2013, 10, 18.

 • Tistyán, L., Szemelyácz, J., Füzesi, Z., et al.: Designer drugs in Hungary 2010–2011. [A dizájner drogok Magyarországon 2010–2011.] FACT Intézet, INDÍT Közalapítvány, Pécs, 2011. [Hungarian]

 • Cohen, B. M., Butler, R.: BZP-party pills: a review of research on benzylpiperazine as a recreational drug. Int. J. Drug Policy, 2011, 22(2), 95–101.

 • Livingston, J. D., Milne, T., Fang, M. L., et al.: The effectiveness of interventions for reducing stigma related to substance use disorders: a systematic review. Addiction, 2012, 107(1), 39–50.

 • Collapse
 • Expand
 • Top
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 9 28
May 2022 0 5 13
Jun 2022 0 4 6
Jul 2022 0 5 7
Aug 2022 0 2 4
Sep 2022 0 1 2
Oct 2022 0 2 2

Sarcopenia – 2021

Patofiziológia, diagnózis, terápia

Authors:
Alajos Pár
,
Jenő Péter Hegyi
,
Szilárd Váncsa
, and
Gabriella Pár