View More View Less
  • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar III. Belgyógyászati Klinika Budapest Kútvölgyi út 4. 1125
  • 2 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály Budapest
  • 3 Országos Vérellátó Szolgálat Budapest

Bevezetés: Minden, myelomával foglalkozó orvos közös tapasztalata, hogy ebben a betegségben nem ritka a hosszú várakozási idő az első tünetektől a diagnózisig. Ezzel kapcsolatos vizsgálat Magyarországon eddig nem történt. Célkitűzés: A szerzők myelomás betegekben az első tünettől a diagnózisig eltelt idő tanulmányozását tűzték ki célul. Módszer: A vizsgálatban a Szent László Kórházban kezelt 193 beteg adatait elemezték. Eredmények: A medián várakozási idő 4,1 hónap (0−35,4) volt a diagnózisig és 5,2 hónap (0−35,4) a kezelésig. Hosszabb volt a várakozás a jobb prognózisú (korai stádiumú, alacsony genetikai kockázatú) betegek esetében, illetve nonszekretoros myelomában és az öt, amyloidosisban szenvedő betegnél. A várakozási idő és a betegek túlélése között nem volt szignifikáns összefüggés. Következtetések: A szerzők az eredményeket és a témával kapcsolatos szakirodalmat áttekintve közös gondolkodásra hívnak azzal kapcsolatban, hogyan lehetne rövidíteni a várakozási időt. Véleményük szerint a gyors diagnózis kulcsa a háziorvosi szinten van, mert ott dől el, hogy milyen hamar és milyen szakrendelésre kerül a beteg. Ezért a háziorvosok támogatása, diagnosztikus algoritmusok, az elektroforézis elérhetővé tétele, gyorsított betegutak kialakítása segíthet a várakozási idő lerövidítésében. Orv. Hetil., 2014, 155(39), 1538–1543.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Murtagh, J.: General practice. 5th edition. McGraw-Hill Education – Europe, 2011.

  • Engelhardt, M., Terpos, E., Kleber, M., et al.: European Myeloma Network recommendations on the evaluation and treatment of newly diagnosed patients with multiple myeloma. Haematologica, 2014, 99(2), 232–242.

  • Kyle, R. A., Gertz, M. A., Witzig, T. E., et al.: Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple myeloma. Mayo Clin. Proc., 2003, 78(1), 21–33.

  • Durie, B. G., Harousseau, J. L., Miguel, J. S., et al.: International uniform response criteria for multiple myeloma. Leukemia, 2006, 20(9), 1467–1473.

  • Howell, D. A., Smith, A. G., Jack, A., et al.: Time-to-diagnosis and symptoms of myeloma, lymphomas and leukaemias: a report from the Haematological Malignancy Research Network. BMC Hematology, 2013, 13, 9.

  • Friese, C. R., Abel, G. A., Magazu, L. S., et al.: Diagnostic delay and complications for older adults with multiple myeloma. Leuk. Lymphoma, 2009, 50(3), 392–400.

  • Kariyawasan, C. C., Hughes D. A., Jayatillake, M. M., et al.: Multiple myeloma: causes and consequences of delay in diagnosis. Q. J. Med., 2007, 100(10), 635–640.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 3 11
Oct 2020 0 1 10
Nov 2020 0 5 9
Dec 2020 0 3 5
Jan 2021 0 1 5
Feb 2021 0 4 9
Mar 2021 0 0 2