View More View Less
 • 1 Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa Szekeres József u. 2–8. 8800
 • | 2 Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Budapest
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Budapest
Open access

Bevezetés: Az állatasszisztált programok interdiszciplináris megközelítést képviselnek, komplementer módszerként integrálhatók a preventív, a terápiás és a rehabilitációs folyamatokba. Célkitűzés: A vizsgálat célkitűzése a gerincvelősérültek pszichés adaptációjának, szociális reintegrációjának segítése, valamint a hosszú hospitalizáció által okozott elszigeteltségérzés és depresszió csökkentése volt. A szerzők hipotézise szerint az állatasszisztált intervenció komplementer terápiaként hatékonyan beilleszthető a gerincvelősérült személyek rehabilitációs folyamatába. Módszer: A programban 15 felnőttkorú, gerincvelősérült személy vett rész 5 héten keresztül, hetente két alkalommal. A résztvevők először szociodemográfiai kérdőívet töltöttek ki, majd a program lezárását követően rövid nyílt kérdéses, irányított interjún vettek részt. A terepmunka során, a foglalkozásokon részt vevők megfigyelését követően, kvalitatív adatelemzést végeztek. Eredmények: A terápiás állat hatására érzelmi állapotot érintő pozitív változások következtek be. A résztvevők új ismereteket, készségeket sajátítottak el. A szocializáció és a csoportkohézió javult. Következtetések: Az állatasszisztált aktivitás terápiás elemekkel kiegészítve jótékony hatású lehet a gerincvelősérültek rehabilitációjában. A vizsgálat során szerzett tapasztalatok segítségül szolgálhatnak egy későbbi állatasszisztált terápiás program kidolgozásához gerincvelősérült betegek részére. Orv. Hetil., 2014, 155(39), 1549–1557.

 • Sockalingam, S., Li, M., Krishnadev, U., et al.: Use of animal-assisted therapy in the rehabilitation of an assault victim with a concurrent mood disorder. Issues Ment. Health Nurs., 2008, 29(1), 73–84.

 • Barba, B. E.: The positive influence of animals: animal-assisted therapy in acute care. Clin. Nurse Spec., 1995, 9(4), 199–202.

 • Kruger, K. A., Serpell, A. J.: Animal-assisted interventions in mental health: definitions and theoretical foundations. In: Fine, A. H. (ed.): Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice. Academic Press, San Diego, 2010.

 • Friedmann, E.: The Role of pets in enhancing human well-being: Physiological effects. In: Robinson, I. (ed.): The Waltham Book of Human–Animal Interaction: Benefits and Responsibilities of Pet–Ownership. Pergamon, Oxford, 1995.

 • Allen, K., Shykoff, B. E., Izzo, J. L. Jr.: Pet ownership, but not ACE inhibitor therapy, blunts home blood pressure responses to mental stress. Hypertension, 2001, 38(4), 815–820.

 • Friedmann, E., Son, H., Tsai, C.: The animal/human bond: health and wellness. In: Fine, A. H. (ed.): Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice. Academic Press, San Diego, 2010.

 • Cole, K. M., Gawlinski, A., Steers, N., et al.: Animal-assisted therapy in patients hospitalized with heart failure. Am. J. Crit. Care, 2007, 16(6), 575–585.

 • O’Haire, M.: Companion animals and human health: Benefits, challanges, and the road ahead. J. Vet. Behavior, 2010, 5(5), 226–234.

 • Allen, K. M., Blascovich, J., Tomaka, J., et al.: Presence of human friends and pet dogs as moderators of autonomic responses to stress in women. J. Pers. Soc. Psychol., 1991, 61(4), 582–589.

 • Allen, K. M., Blascovich, J., Mendes, W. B.: Cardiovascular reactivity and the presence of pets, friends, and spouses: the truth about cats and dogs. Psychosom. Med., 2002, 64(5), 727–739.

 • Barker, S. B., Knisely, J. S., McCain, N. L., et al.: Measuring stress and immune response in healthcare professionals following interaction with a therapy dog: a pilot study. Psychol. Rep., 2005, 96(3), 713–729.

 • Marcus, D. A., Bernstein, C. D., Constantin, J. M., et al.: Animal-assisted therapy at an outpatient pain management clinic. Pain Med., 2012, 13(1), 45–57.

 • Odendaal, J. S., Meintjes, R. A.: Neurophysiological correlates of affiliative behaviour between humans and dogs. Vet. J., 2003, 165(3), 296–301.

 • Beetz, A., Uvnäs-Moberg, K., Julius, H., et al.: Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: the possible role of oxytocin. Front. Psychol., 2012, 3, 234.

 • Orlandi, M., Trangeled, K., Mambrini, A., et al.: Pet therapy effects on oncological day hospital patients undergoing chemotherapy treatment. Anticancer Res., 2007, 27(6C), 4301–4303.

 • Friedmann, E., Katcher, A. H., Lynch, J. J., et al.: Animal companions and one-year survival of patients after discharge from a coronary care unit. Public Health Rep., 1980, 95(4), 307–312.

 • Serpell, J.: Beneficial effects of pet ownership on some aspects of human health and behaviour. J. R. Soc. Med., 1991, 84(12), 717–720.

 • Anderson, W. P., Reid, C. M., Jennings, G. L.: Pet ownership and risk factors for cardiovascular disease. Med. J. Aust., 1992, 157(5), 298–301.

 • Motooka, M., Koike, H., Yokoyama, T., et al.: Effect of dog-walking on autonomic nervous activity in senior citizens. Med. J. Aust., 2006, 184(2), 60–63.

 • Garrity, T. F., Stallones, L., Marx, M. B., et al.: Pet ownership and attachment as supportive factors in the health of the elderly. Anthrozoos, 1989, 3(1), 35–44.

 • Mason, M. S., Hagan, C. B.: Pet-assisted psychotherapy. Psychol. Rep., 1999, 84(3), 1235–1245.

 • Hart, L. A.: Positive effects of animals for psychosocially vulnerable people: a turning poing for delivery. In: Fine, A. H. (ed.): Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice. Academic Press, San Diego, 2010.

 • Eddy, J., Hart, L. A., Boltz, R. P.: The effects of service dogs on social acknowledgments of people in wheelchairs. J. Psychol., 1988, 122(1), 39–45.

 • Hooker, S. D., Freeman, L. H., Stewart, P.: Pet therapy research: a historical review. Holist. Nurs. Pract., 2002, 16(5), 17–23.

 • Nathans-Barel, I., Feldman, P., Berger, B., et al.: Animal-assisted therapy ameliorates anhedonia in schizophrenia patients. A controlled pilot study. Psychother. Psychosom., 2005, 74(1), 31–35.

 • Kovács, Z., Kis, R., Rózsa, S., et al.: Animal-assisted therapy for middle-aged schizophrenic patients living in a social institution. A pilot study. Clin. Rehabil., 2004, 18(5), 483–486.

 • Barker, S. B., Dawson, K. S.: The effects of animal-assisted therapy on anxiety ratings of hospitalized psychiatric patients. Psychiatr. Serv., 1998, 49(6), 797–801.

 • Lefkowitz, C., Prout, M., Bleiberg, J., et al.: Animal-assisted prolonged exposure: A treatment for survivors of sexual assault suffering posttraumatic stress disorder. Soc. Animals, 2005, 13(4), 275–295.

 • Sellers, D. M.: The evaluation of an animal assisted therapy intervention for elders with dementia in long-term care. Activ. Adapt. Aging, 2006, 30(1), 61–77.

 • Motomura, N., Yagi, T., Ohyama, H.: Animal assisted therapy for people with dementia. Psychogeriatrics, 2004, 4(2), 40–42.

 • Banks, M. R., Banks, W. A.: The effects of animal-assisted therapy on loneliness in an elderly population in long-term care facilities. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci., 2002, 57(7), M428–M432.

 • Moretti, F., De Ronchi, D., Bernabei, V., et al.: Pet therapy in elderly patients with mental illness. Psychogeriatrics, 2011, 11(2), 125–129.

 • Colombo, G., Buono, M. D., Smania, K., et al.: Pet therapy and institutionalized elderly: a study on 144 cognitively unimpaired subjects. Arch. Gerontol. Geriatr., 2006, 42(2), 207–216.

 • Fick, K. M.: The influence of an animal on social interactions of nursing home residents in a group setting. Am. J. Occup. Ther., 1993, 47(6), 529–534.

 • Filan, S. L., Llewellyn-Jones, R. H.: Animal-assisted therapy for dementia: a review of the literature. Int. Psychogeriatr., 2006, 18(4), 597–611.

 • Sobo, E. J., Eng, B., Kassity-Krich, N.: Canine visitation (pet) therapy: pilot data on decreases in child pain perception. J. Holist. Nurs., 2006, 24(1), 51–57.

 • Edwards, N. E., Beck, A. M.: Animal-assisted therapy and nutrition in Alzheimer’s disease. West. J. Nurs. Res., 2002, 24(6), 697–712.

 • Braun, C., Stangler, T., Narveson, J., et al.: Animal-assisted therapy as a pain relief intervention for children. Complement. Ther. Clin. Pract., 2009, 15(2), 105–109.

 • Coakley, A. B., Mahoney, E. K.: Creating a therapeutic and healing environment with a pet therapy program. Complement. Ther. Clin. Pract., 2009, 15(3), 141–146.

 • Marcus, D. A., Bernstein, C. D., Constantin, J. M., et al.: Impact of animal-assisted therapy for outpatients with fibromyalgia. Pain Med., 2013, 14(1), 43–51.

 • Lust, E., Ryan-Haddad, A., Coover, K., et al.: Measuring clinical outcomes of animal-assisted therapy: Impact on resident medication usage. Consult. Pharm., 2007, 22(7), 580–585.

 • http://tettconsult.eu/books/TelkutHTM/szovgyujtpdf/06-frida.pdf; [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 111 111 10
PDF Downloads 206 201 20