View More View Less
 • 1 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház IV. Belgyógyászati Osztály Győr Vasvári Pál u. 2–4. 9024
 • 2 Medico-Eco Egészségügyi Szolgáltató Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Bevezetés: A 2-es típusú cukorbetegség kezelésében a gyógyszeres kezelés mellett döntő jelentősége van a betegoktatásnak. Célkitűzés: A szerzők arra a kérdésre kerestek választ, hogy a 2-es típusú diabetesben szenvedő betegeknek nyújtott csoportos edukáció fejt-e ki pozitív addicionális hatást a cukorháztartásukra és életvezetésük egyes jellemzőire. Módszer: A beavatkozással nem járó vizsgálatba 18–75 év közötti betegeket vontak be. Az edukált betegeket a betegedukációt biztosító centrumok, a kontrollbetegeket a hagyományos cukorbeteg-tanácsadást végző centrumok vonták be a vizsgálatba. Eredmények: Kiinduláskor az edukációs csoport betegei fiatalabbak voltak, rövidebb volt a diabetesanamnézisük és jobb vércukorháztartással rendelkeztek. A kontroll- és az edukációs csoportban a HbA1c változása –1,41% vs. –1,23% (p = 0,277), az éhomi vércukorszinté –1,89 mmol/l vs. –1,88 mmol/l (p = 0,854) volt. A postprandialis vércukorszintben a kontrollcsoportban lehetett szignifikánsan nagyobb csökkenést kimutatni: (–2,88 mmol/l vs. –2,26 mmol/l; p = 0,010). A kontrollcsoport betegeinek testtömegindex-értéke lényegében változatlan maradt, míg az edukációs csoporté szignifikánsan csökkent. Az edukációs csoportban az 1. és a 3. edukációs alkalom között nőtt az önellenőrzési napok száma és a betegek fizikai aktivitása. Következtetések: Az induláskor meglévő különbségek valószínű magyarázata, hogy az edukációs csoportokba a fiatalabb, motiváltabb, jobb anyagcsere-állapotban lévő betegek léptek be. Az edukáció a vércukorháztartásban nem, de a testtömegindexben kedvező változással járt együtt. Az edukált betegek körében javuló önellenőrzési aktivitást és több testmozgást lehetett kimutatni. Orv. Hetil., 2014, 155(43), 1713–1721.

 • United Nations. Political declaration of the high-level meeting of the general assembly on the prevention and control of non-communicable diseases. UN. New York, 2011. http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/en/

 • World Health Assembly. Follow up to the Political Declaration of the high-level meeting of the general assembly on the prevention and control of non-communicable Diseases. WHO: Geneva; 2013. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-en.pdf

 • IDF Diabetes Atlas. 6th edition. International Diabetes Federation, 2013.

 • Winkler, G., Hidvégi, T., Vándorfi, Gy., et al.: Risk-based diabetes screening of adults in primary health care. [Kockázatalapú diabétesz-szűrés háziorvosi praxisokban, felnőtt egyének körében.] Diabetologia Hungarica, 2011, 19(2), 111–122.

 • Kaló, Z., Jermendy, Gy., Winkler, G., et al.: The social burden of diabetes mellitus and the reasons for being a health priority. [A cukorbetegség társadalmi terhe és egészségügyi prioritásának okai.] Diabetologia Hungarica, 2011, 19(3), 245–251. [Hungarian]

 • Gaál, Z., Kicsák, M.: Group patient education. In: Somogyi, A., Rosta, K. (eds.): Education of adult diabetic patients. [Csoportos betegoktatás. In: Felnőttoktatás diabéteszben.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • Therapeutic patient education: Continuing education programmes for health care providers in the field of prevention of chronic diseases: report of a WHO working group. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1998.

 • Hidvégi, T.: „DESG” – past, present and future. [„DESG” – múlt, jelen, jövő.] Diabetologia Hungarica, 2004, 12(2), 129–131. [Hungarian]

 • Trento, M., Passera, P., Borgo, E., et al.: A 5-year randomized controlled study of learning, problem solving ability, and quality of life modifications in people with type 2 diabetes managed by group care. Diabetes Care, 2004, 27(3), 670–675.

 • Hidvégi, T.: Patient education: an indispensable element of care of patients with diabetes mellitus. [Páciensedukáció – a cukorbeteg-gondozás nélkülözhetetlen eleme.] Orv. Hetil., 2011, 152(48), 1941–1948. [Hungarian]

 • Lowenstein, A. J., Foord-May, L., Romano, J. C.: Teaching strategies for heath education and health promotion: Working with patients, families, and communities. Jones and Bartlett Publishers, Sudburry MA, 2009.

 • Skinner, T. C., Carey, M. E, Cradock, S.: Diabetes education and self-management for ongoing and newly diagnosed (DESMOND): process modelling of pilot study. Patient Educ. Couns., 2006, 64(1–3), 369–377.

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.

Mendeley citation style is available HERE.

 

MANUSCRIPT SUBMISSION

 • Impact Factor (2018): 0.564
 • Medicine (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.193
 • SJR Hirsch-Index (2018): 18

Language: Hungarian

Founded in 1857
Publication: Weekly, one volume of 52 issues annually

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Papp Zoltán

Read the professional career of Papp Zoltán HERE.

 

Editorial Board

Click for the Editorial Board

Akadémiai Kiadó
Address: Prielle Kornélia u. 21-35. H-1117 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 464 8235 ---- Fax: (+36 1) 464 8221
Email: orvosihetilap@akkrt.hu