View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Budapest Nagyvárad tér 4. 1089
 • 2 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ Budapest

Bevezetés: A rezidensévek az orvosi hivatás egyik legnagyobb kihívást jelentő időszaka. Célkitűzés: Jelen vizsgálat a hazai rezidensnők (n = 380) munkamegterhelésére, munkával való elégedettségére és kiégésének feltérképezésére irányult. Módszer: Orvosok körében végzett országos reprezentatív felmérés, rezidensekre vonatkozó eredményeinek bemutatása. Az adatok szélesebb körű értelmezése céljából a válaszadó férfi rezidenseket (n = 176) kontrollcsoportként vonták be az elemzésbe. Eredmények: A rezidensnők átlagos munkaideje heti 66 óra volt, és 70%-uk túlterheltnek érezte magát. A közepes és magas fokú kiégés legnagyobb arányban a teljesítményvesztés dimenziójában jelentkezett (75,9%), ezt követte 58%-os aránnyal az érzelmi kimerülés komponense, majd a deperszonalizáció faktora (53%). A rezidensek legkevésbé munkakörülményeikkel, anyagi helyzetükkel és munkájuk nem anyagi, illetve anyagi elismerésével voltak elégedettek. A magyar egészségügyi rendszerrel való elégedetlenség mintegy 80%-os arányt mutatott, és a válaszadók közel negyede fontolgatta a külföldi munkavállalást. Következtetések: A fiatal orvosok „derékhadát” alkotó rezidensnők munkával való elégedettsége és kiégése közvetve és közvetlenül is a betegellátás meghatározó indikátora. Orv. Hetil., 2014, 155(46), 1831–1840.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Gareis, K. C., Barnett, R. C.: Under what conditions do long work hours affect psychological distress? A study of full time and reduced hours of female doctors. Work Occup., 2002, 29(4), 483–497.

 • Carr, P. L., Gareis, K. C., Barnett, R. C.: Characteristics and outcomes for women physicians who work reduced hours. J. Women’s Health, 2003, 12(4), 399–405.

 • Earle, L., Kelly, L.: Coping strategies, depression, and anxiety among Ontario family medicine residents. Can. Fam. Physician, 2005, 51(2), 242–243.

 • Levey, R. E.: Sources of stress for residents and recommendations for programs to assist them. Acad. Med., 2001, 76(2), 142–150.

 • Van der Heijden, F., Dillingh, G., Bakker, A., et al.: Suicidal thoughts among medical residents with burnout. Arch. Suicide Res., 2008, 12(4), 344–346.

 • Sameer-ur-Rehman, P., Kumar, R., Siddiqui, N., et al.: Stress, job satisfaction and work hours in medical and surgical residency programmes in private sector teaching hospitals of Karachi, Pakistan. J. Pak. Med. Assoc., 2012, 62(10), 1109–1112.

 • Tyssen, R., Dolatowski, F. C., Røvik, J. O., et al.: Personality traits and types predict medical school stress: a six-year longitudinal and nationwide study. Med. Educ., 2007, 41(8), 781–787.

 • Alemany Martínez, A., Berini Aytés, L., Gay Escoda, C.: The burnout syndrome and associated personality disturbances. The study in three graduate programs in dentistry at the University of Barcelona. Med. Oral. Patol. Oral. Cir. Bucal., 2008, 13(7), E444–E450.

 • Martini, S., Arfken, C. L., Churchill, A., et al.: Burnout comparison among residents in different medical specialties. Acad. Psychiatry, 2004, 28(3), 240–242.

 • Prins, J. T., Hoekstra-Weebers, J. E., van de Wiel, H. B.: Burnout among Dutch medical residents. Int. J. Behav. Med., 2007, 14(3), 119–125.

 • Msaouel, P., Keramaris, N. C., Tasoulis, A., et al.: Burnout and training satisfaction of medical residents in Greece: will the European Work Time Directive make a difference? Hum. Resour. Health, 2010, 8(1), 16.

 • Shanafelt, T. D., Bradley, K. A., Wipf, J. E., et al.: Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. Ann. Intern. Med., 2002, 136(5), 358–367.

 • Prins, J. T., van der Heijden, F. M., Hoekstra-Weebers, J. E., et al.: Burnout, engagement and resident physicians’ self-reported errors. Psychol. Health Med., 2009, 14(6), 654–666.

 • Maslach, C., Leiter, M. P.: Early predictors of job burnout and engagement. J. Appl. Psychol., 2008, 93(3), 498–512.

 • Houkes, I., Winants, Y., Twellaar, M., et al.: Development of burnout over time and the causal order of the three dimensions of burnout among male and female GPs. A three-wave panel study. BMC Public Health, 2011, 11, 240.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz.: Somatic and mental morbidity of young female physicians. Does emotional exhaustion constitute the missing link? [Fiatal orvosnők testi-lelki egészsége. Az emocionális kimerülés a hiányzó láncszem?] Orv. Hetil., 2013, 154(1), 20–27. [Hungarian]

 • Yearbook of Health Statistics, 2011. – Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, 2011. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2013. [English – Hungarian] KSH, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Grava-Gubins, I., Scott, S.: Effects of various methodologic strategies. Survey response rates among Canadian physicians and physicians-in-training. Can. Fam. Physician, 2008, 54(10), 1424–1430.

 • Maslach, C., Jackson, S. E., Leiter, M. P.: Maslach burnout inventory manual. 3rd edition. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, 1996.

 • Ádám, Sz., Mészáros, V.: Psychometric properties and health correlates of the Hungarian version of the Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS) among physicians. [A humán szolgáltató szektorban dolgozók kiégésének mérésére szolgáló Maslach Kiégés Leltár magyar változatának pszichometriai jellemzői és egészségügyi korrelátumai orvosok körében.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2012, (13)2, 127–143. [Hungarian]

 • Firth, L., Mellor, D. J., Moore, K. A., et al.: How can managers reduce employee intention to quit? J. Manag. Psych., 2004, 19(2), 170–187.

 • Warde, C., Allen, W., Gelberg, L.: Physician role conflict and resulting career changes. Gender and generational differences. J. Gen. Int. Med., 1996, 11(12), 729–735.

 • Győrffy, Zs., Susánszky, A., Ádám, S., et al.: Relationships: how view the women, how men? In: Kopp, M. (ed.): Hungarian soul 2013. [Párkapcsolatok: hogyan látják a nők, hogyan a férfiak? In: Magyar lelkiállapot, 2013.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Dukay-Szabó, Sz., Ádám, Sz., Susánszky, A., et al.: Childbearing: desires versus facts. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian soul 2013. [Gyermekvállalás: vágyak kontra tények. In: Magyar lelkiállapot, 2013.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Merchant, S., Hameed, M., Melck, A.: Pregnancy among residents enrolled in general surgery (PREGS): a survey of residents in a single Canadian training program. Can. J. Surg., 2011, 54(6), 375–380.

 • Smith, C., Galante, J. M., Pierce, J. L., et al.: The surgical residency baby boom: changing patterns of childbearing during residency over a 30-year span. J. Grad. Med. Educ., 2013, 5(4), 625–629.

 • Hutchinson, A. M., Anderson, N. S. 3rd, Gochnour, G. L., et al.: Pregnancy and childbirth during family medicine residency training. Fam. Med., 2011, 43(3), 160–165.

 • Lee, D. Y., Myers, E. A., Rehmani, S. S., et al.: Surgical residents’ perception of the 16-hour work day restriction: concern for negative impact on resident education and patient care. J. Am. Coll. Surg., 2012, 215(6), 868–877.

 • Fletcher, K. E., Reed, D. A., Arora, V. M.: Patient safety, resident education and resident well-being following implementation of the 2003 ACGME duty hour rules. J. Gen. Intern. Med., 2011, 26(8), 907–919.

 • Office of Health Authorisation and Administrative Procedures [Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal] http://www.eekh.hu/statisztika/2014/2014_hatbiz_osszes_hatosagi.pdf . [Hungarian]

 • Girasek, E., Csernus, R., Ragány, K., et al.: Migration in Health Care. [Migráció az egészségügyben.] http://www.matud.iif.hu/2013/03/08.htm [Hungarian]

 • Piko, B. F.: Burnout, role conflict, job satisfaction and psychosocial health among Hungarian health care staff: A questionnaire survey. Int. J. Nurs. Stud., 2006, 43(3), 311–318.

 • Győrffy, Zs.: Licence to health: Morbidity and stress predictors among female Hungarian physicians. [Az (orvos)egészséghez való jog anomáliái – Morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében.] Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • Montgomery, A. J., Panagopolou, E., Benos, A.: Work-family interference as a mediator between job demands and job burnout among doctors. Stress Health, 2006, 22(3), 203–212.

 • Wang, Y., Liu, L., Wang, J., et al.: Work-family conflict and burnout among Chinese doctors: the mediating role of psychological capital. J. Occup. Health, 2012, 54(3), 232–240.

 • Geurts, S., Rutte, C., Peeters, M.: Antecedents and consequences of work-home interference among medical residents. Soc. Sci. Med., 1999, 48(9), 1135–1148.

 • Ádám, Sz., Torzsa, P., Győrffy, Zs., et al.: Frequent occurance of level burnout among general practitioners and residents. [Gyakori a magas fokú kiégés a háziorvosok és háziorvosi rezidensek körében.] Orv. Hetil., 2009, 150(7), 317–323. [Hungarian]

 • Ádám, S., Győrffy, Z., Susánszky, É.: Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. J. Health Psychol., 2008, 13(7), 847–856.

 • Lo Sasso, A. T., Richards, M. R., Chou, C., et al.: The $16,819 pay gap for newly trained physicians: The unexplained trend of men earning more than women. Health Affairs, 2011, 30(2), 193–201.

 • Jagsi, R., Griffith, K. A., Stewart, A., et al.: Gender differences in salary in a recent cohort of early-career physician-researchers. Acad. Med., 2013, 88(11), 1689–1699.

 • Pongrácz, T.: Characteristics of relationship. In: Monostori, J., Őri, P., Molnár, E. (eds.): Demographic portrait – 2009. [A párkapcsolatok jellegzetességei. In: Demográfiai portré – 2009.] KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2009. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 2 0
Dec 2020 0 2 6
Jan 2021 0 4 5
Feb 2021 0 6 10
Mar 2021 0 13 22
Apr 2021 0 1 6
May 2021 0 0 0