View More View Less
  • 1 Magyar Tudományos Akadémia, Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály Budapest
  • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar II. Belgyógyászati Klinika Budapest

A szerzők tanulmányukban a „klinikainak nevezett kutatások” szakirodalmában – vagyis azokban a cikkekben, amelyek címében a „clinical” szó szerepel – tapasztalható tendenciákat vizsgálták az 1991–2010 közötti időszakban. Főbb megállapításaik a következők: 1. A vizsgált szakirodalom az adott időszakban erőteljesen bővült. 2. Az Amerikai Egyesült Államok dominanciája erős, de az összproduktivitást tekintve néhány rohamosan fejlődő ország (különösképpen a távol-keleti régióban Kína, Dél-Korea), az erősen idézett publikációkat illetően a fejlett európai országok lassan csökkentik azt. Olaszország kiemelkedő szereplése külön figyelemre méltó. 3. A szakorvosi területek közül az onkológia előretörése és a belgyógyászat visszaszorulása a leglátványosabb tendencia. 4. A szógyakoriság-vizsgálatok az onkológia és a genetika egyre növekvő súlyát igazolják. 5. A szógyakoriság-vizsgálatok egy lényeges attitűdben változást is feltárnak: a vizsgált időszak során előtérbe kerültek a klinikai kutatások gyakorlati hasznát, hatékonyságát, eredményességét, valamint a kockázatokat hangsúlyozó közlemények, míg a leíró, vizsgálódó megközelítés visszaszorult. A terápia egyre növekvő, a diagnosztika egyre csökkenő szerepet kap ezekben a kutatásokban. Orv. Hetil., 2014, 155(48), 1922–1925.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Salvioli, G. F., Salati, R.: Bibliometric analysis of the clinical research in gerontology and geriatrics. Giornale di Gerontologia, 1981, 29(10), 769–773.

  • Somogyi, A., Schubert, A.: Correlation between national bibliometric and health indicators: The case of diabetes. Scientometrics, 2005, 62(2), 285–292.

  • Ramos, J. M., Masía, M., Padilla, S., et al.: A bibliometric overview of infectious diseases research in European countries (2002–2007). Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2009, 28(6), 713–716.

  • Fätkenheuer, G., Roer, F., Hirschel, B., et al.: Infectious diseases publications in leading medical journals – a comparative analysis. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2012, 31(10), 2585–2591.

  • Schubert, A., Somogyi, A.: Literature of research labeled as clinical. Trends, patterns and policy aspects, 1991–2010. [A klinikainak nevezett kutatások szakirodalmának szerkezete és irányai, 1991–2010.] Informatio Scientifica – Informatio Medicata, Budapest, http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/doc/InfoMed2012.ppt [Hungarian]

  • Goldman, L., Loscalzo, A.: Fate of cardiology research originally published in abstract form. N. Engl. J. Med., 1980, 303(5), 255–259.

  • De Bellefeuille, C., Morrison, C. A., Tannock, I. F.: The fate of abstracts submitted to a cancer meeting: factors which influence presentation and subsequent publication. Ann. Oncol., 1992, 3(3), 187–191.

  • Marx, W. F., Cloft, H. J., Do, H. M., et al.: The fate of neuroradiologic abstracts presented at national meetings in 1993: rate of subsequent publication in peer-reviewed, indexed journals. Am. J. Neuroradiol., 1999, 20(6), 1173–1177.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 1 0
Dec 2020 0 2 2
Jan 2021 0 0 1
Feb 2021 0 5 6
Mar 2021 0 0 2
Apr 2021 0 2 0
May 2021 0 0 0