View More View Less
 • 1 Magyar Tudományos Akadémia, Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály Budapest
 • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar II. Belgyógyászati Klinika Budapest
Open access

A szerzők a természet- és társadalomtudományok egymásra gyakorolt hatását az orvosi és társadalomtudományi tudományterületek publikációinak hivatkozási-idézettségi kapcsolatainak feltárásával tanulmányozták. A következőket állapították meg: 1. Az orvosi és társadalomtudományok közötti affinitás az idegtudományok és a pszichológia között a legnagyobb, de jelentős az affinitás a klinikai orvostudományok és az általános társadalomtudományok között is. 2. A „diabetes” témájú belgyógyászati publikációk példája azt sugallja, hogy ezen a területen a 2001–2010 közötti időszakban a társadalomtudományokra való hivatkozások aránya erőteljesen növekszik. Eközben az ugyanebben a témában megjelent társadalomtudományi publikációkban a klinikai orvostudományi cikkekre való hivatkozások aránya folyamatosan magas. 3. A vizsgált mintákban a hivatkozott társadalomtudományi cikkek koreloszlása nem különbözött a többi forrásokétól. 4. A „diabetes” témájú magyar belgyógyászati publikációkban a társadalomtudományi cikkekre való hivatkozások aránya kiemelkedően magas. Ez az eredmény azonban még tisztázásra szorul, mert például a legnagyobb magyar orvosi kutatóegyetemre is kiterjedő intézeti összehasonlító vizsgálat ezt nem támasztotta alá. 5. Az Orvosi Hetilap hivatkozási-idézeti kapcsolatai a társadalomtudományokkal a nemzetközi tendenciáknak megfelelő mértékűnek látszanak. Orvosi Hetilap, 2014, 155(52), 2093–2096.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Schubert, A.: The significance of subfield differences in scientometric analysis (with special regard to social sciences and humanities). [A szakterületi különbségek jelentősége a tudománymetriai elemzésekben (különös tekintettel a társadalom- és humán tudományokra.] SE Központi Könyvtár, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Schubert, A.: Scientometric methods of research evaluation in the social sciences and humanities. [Tudománymetriai módszerek a kutatás értékelésében a társadalom- és humán tudományok területén.] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • SISOB: An observatorium for science in society based in social models (FP7 266588). http://sisob.lcc.uma.es/

 • IMPACT EV: Evaluating the impact and outcomes of European SSH research (FP7 613202). http://www.thefreelibrary.com/SPAIN+-+Evaluating+the+impact+and+outcomes+of+European+SSH+research....-a0355264966

 • Schubert, A.: Information flow between medical and social sciences. [Információáramlás az orvosi és a társadalomtudományok között.] Informatio Scientifica – Informatio Medicata, Budapest, 2013. https://lib.semmelweis.hu/app/getFile&id=1784 [Hungarian]

 • Somogyi, A., Schubert, A.: Correlation between national bibliometric and health indicators: The case of diabetes. Scientometrics, 2005, 62, 285–292.

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.

Mendeley citation style is available HERE.

 

MANUSCRIPT SUBMISSION

 • Impact Factor (2018): 0.564
 • Medicine (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.193
 • SJR Hirsch-Index (2018): 18

Language: Hungarian

Founded in 1857
Publication: Weekly, one volume of 52 issues annually

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Papp Zoltán

Read the professional career of Papp Zoltán HERE.

 

Editorial Board

Click for the Editorial Board

Akadémiai Kiadó
Address: Prielle Kornélia u. 21-35. H-1117 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 464 8235 ---- Fax: (+36 1) 464 8221
Email: orvosihetilap@akkrt.hu