View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Üllői út 78., 1082
 • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • 3 Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület, Budapest

Absztrakt

Bevezetés: A nem-konvencionális gyógymódokat a betegek igénye tartja fenn, és alkalmazásuk gyakran rejtve marad a családorvosuk előtt. Célkitűzés: Felmérni a családorvosok véleményét a nem-konvencionális gyógymódokról, oktatásukról és integrációjuk lehetőségeiről. Módszer: Önkéntes, anonim kérdőíves felmérés a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének két továbbképző rendezvényén. Eredmények: A 194 háziorvos (39,8%-os válaszadási arány) 14%-a rendelkezett természetgyógyász végzettséggel és egynegyedük alkalmazott ilyen módszereket. A válaszadók 45%-a állította, ők vagy családtagjaik betegség esetén igénybe vesznek ilyen gyógymódokat. Döntő többségük (91,8%) tudni akart minden, a betegeik által igénybe vett módszerről, ugyanakkor 82,5%-uk nem tartotta magát elég tájékozottnak a nem-konvencionális gyógymódokkal kapcsolatban. Többségük (86%) szerint a nem-konvencionális gyógymódokat oktatni kellene az egyetemen. A női nem, húsz évnél rövidebb praxisgyakorlat és a személyes tapasztalat növelte a tanulás iránti igény valószínűségét. Következtetések: A megkérdezett családorvosok jelentős része szeretne tudni a betegeik által alkalmazott nem-konvencionális gyógymódokról, szükségesnek látná ezek oktatását az egyetemen, és speciális csoportjuk szívesen képezné magát ezen a területen. Orv. Hetil., 2015, 156(28), 1133–1139.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Government Decree No. 40 of 1997 (III. 5) concerning naturopath activity. [40/1997. (III. 5.) Kormányrendelet a természetgyógyászati tevékenységekről.] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700040.KOR [Hungarian]

 • 2

  Dobozy, A., Kerpel-Fronius, S., Komoly, S., et al.: Complementary medicine – built upon the principles of evidence-based therapy. Discussed and accepted by the Medical Section of the Hungarian Academy of Sciences. [Komplementer medicina – a bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei alapján. A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának állásfoglalása.] Orv. Hetil., 2011, 152(30), 1197–1204. [Hungarian]

 • 3

  Ernst, E., Pittler, M. H., Wider, B., et al.: Oxford Handbook of Complementary Medicine. Oxford University Press, Oxford, 2008.

 • 4

  Buda, L.: The analysis of the relationship between alternative medicine and scientific medicine, the socio-psychological and health-sociological background and the complex empirical investigation of its role in the health care. [Az alternatív medicina tudományos orvosláshoz való viszonyának, társadalmi-lélektani, egészség-szociológiai hátterének elemzése és az egészségügyi ellátásban betöltött szerepének komplex empirikus vizsgálata.] PhD-értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Pécs, 2003. [Hungarian]

 • 5

  U.S. Department of Health and Human Services: Cancer and Complementary Health Approaches. http://nccam.nih.gov/health/cancer/camcancer.htm

 • 6

  Konefal, J.: The challenge of educating physicians about complementary and alternative medicine. Acad. Med., 2002, 77(9), 847–850.

 • 7

  Decree No. 11 of 1997 (V. 28) NM of the Ministry of Welfare concerning certain fields of naturopath activity. [11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről.] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700011.NM [Hungarian]

 • 8

  Act CCXLIV of 2013 concerning certain changes of acts in the field of health care and health insurance. [2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.] http://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/1761/fajlok/2013_CCXLIV_torveny_20131224.pdf [Hungarian]

 • 9

  Van Haselen, R. A., Reiber, U., Nickel, I., et al.: Providing complementary and alternative medicine in primary care: the primary care workers’ perspective. Complement. Ther. Med., 2004, 12(1), 6–16.

 • 10

  Flannery, M. A., Love, M. M., Pearce, K. A., et al.: Communication about complementary and alternative medicine: perspectives of primary care clinicians. Altern. Ther. Health Med., 2006, 12(1), 56–63.

 • 11

  Laudenberg, B., Nothnagle, M.: Resident-initiated integrative medicine curriculum in an allopathic family medicine residency. J. Altern. Complement. Med., 2010, 16(7), 799–802.

 • 12

  Déglon-Fischer, A., Barth, J., Ausfeld-Hafter, B.: Complementary and alternative medicine in primary care in Switzerland. [Komplementärmedizin in Schweizer Praxen der Grundversorgung.] Forsch. Komplementmed., 2009, 16(4), 251–255. [German]

 • 13

  Hamilton, J. L., Roemheld-Hamm, B., Young, D. M., et al.: Complementary and alternative medicine in US family medicine practices: a pilot qualitative study. Altern. Ther. Health Med., 2008, 14(3), 22–27.

 • 14

  Thomas, K. J., Nicholl, J. P., Fall, M.: Access to complementary medicine via general practice. Br. J. Gen. Pract., 2001, 51(462), 25–30.

 • 15

  Pirotta, M. V., Cohen, M. M., Kotsirilos, V., et al.: Complementary therapies: have they become accepted in general practice? Med. J. Aust., 2000, 172(3), 105–109.

 • 16

  Schmidt, K., Jacobs, P. A., Barton, A.: Cross-cultural differences in GPs’ attitudes towards complementary and alternative medicine: a survey comparing regions of the UK and Germany. Complement. Ther. Med., 2002, 10(3), 141–147.

 • 17

  Joos, S., Musselmann, B., Szecsenyi, J.: Integration of complementary and alternative medicine into family practices in Germany: results of a national survey. Evid. Based Complement. Alternat. Med., 2011, 2011, 495813.

 • 18

  Rakel, D. (ed.): Integrative Medicine. 3rd ed. Elsevier, Philadelphia, 2012.

 • 19

  Yeh, G. Y., Ryan, M. A., Phillips, R. S., et al.: Doctor training and practice of acupuncture: results of a survey. J. Eval. Clin. Pract., 2008, 14(3), 439–445.

 • 20

  Sundberg, T., Halpin, J., Warenmark, A., et al.: Towards a model for integrative medicine in Swedish primary care. BMC Health Serv. Res., 2007, 7, 107.

 • 21

  Kligler, B., Koithan, M., Maizes, V., et al.: Competency-based evaluation tools for integrative medicine training in family medicine residency: a pilot study. BMC Med. Educ., 2007, 7, 7.

 • 22

  Maizes, V., Silverman, H., Lebensohn, P., et al.: The integrative family medicine program: an innovation in residency education. Acad. Med., 2006, 81(6), 583–589.

 • 23

  Kligler, B., Lebensohn, P., Koithan, M., et al.: Measuring the “whole system” outcomes of an educational innovation: experience from the integrative family medicine program. Fam. Med., 2009, 41(5), 342–349.