View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • 2 Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Debrecen

Absztrakt

Bevezetés: A perinatalis veszteség miatti gyász a komplikált gyász jelensége, megélése terhet ró a szülőkre, környezetükre és az egészségügyi szakemberekre egyaránt, mégis kevéssé feldolgozott, tanulmányozott terület. Célkitűzés: A perinatalis veszteségeket érintő szakmai gyakorlat bemutatása választott egészségügyi intézményekben, az aktuális protokollt és jogszabályokat összevetve a veszteségeket elszenvedett pácienseknek nyújtott tényleges segítséggel. További cél volt annak vizsgálata, hogyan érintik szakmailag és pszichésen ezen esetek a gyógyító, segítő szakembereket. Módszer: Mélyinterjúk készítése érintett szakemberekkel (első ütemben n = 8) az adott intézményi gyakorlat sajátosságaira, a meglévő és igényelt elméleti és gyakorlati ismeretekre, a személyes attitűdökre és a megélt nehézségekre vonatkozóan. Eredmények: Különösen nehéz feladat ezen esetekben a szakmai helytállás: kevés a konkrét kommunikációs „eszköz” a páciensek által megélt gyász segítésére, a saját gyászmunka elvégzésére. Mindez kockázati tényező a burnout szindróma megjelenésében. Következtetések: Az eredmények felhasználhatók speciális képzés kialakításához, amely adekvát szaksegítséget nyújthat a szülők gyászmunkájában, valamint a szakemberek veszteségélményének feldolgozásában is. Orv. Hetil., 2015, 156(29), 1174–1178.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Kersting, A., Wagner, B.: Complicated grief after perinatal loss. Dialogues Clin. Neurosci., 2012, 14(2), 187–194.

 • 2

  Engelhard, I. M., van den Hout, M. A., Arntz, A.: Posttraumatic stress disorder after pregnancy loss. Gen. Hosp. Psychiatry, 2001, 23(2), 62–66.

 • 3

  Kovácsné Török, Zs., Szeverényi, P.: Miscarriage and perinatal loss in the psychologist’s eye. [A vetélés és a szülés körüli gyermekelvesztés a pszichológus szemével.] Kharón Thanatológiai Szemle, 1998, 2(1), 33–44. [Hungarian]

 • 4

  Guidelines of the Ministry of Human Resources on psychological support regarding perinatal loss. [A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló veszteségek során. Szülészeti es Nőgyógyászati Szakmai Kollégium és Országos Gyermekegészségügyi Intézet.] Magyar Közlöny: Hivatalos Értesítő, 2010, 13(104), 15246–15258. [Hungarian]

 • 5

  National Vital Statistics System. [Nemzeti Anyakönyvi Statisztikai Rendszer.] http://www.cdc.gov/nchs/fetal_death.htm [Hungarian]

 • 6

  Common Directive No. 34/1999 (IX. 24) of the Ministry of Internal Affairs, Ministry of Health and Ministry of Youth regarding the law No. 154 of 1997 on the treatment of corpses and on the procedure in case of sudden death. [34/1999. (IX. 24.) BM–EüM–IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezési végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról.] http://temetoinfo.hu/doktar/jogihatter/bm_rendelet.pdf [Hungarian]

 • 7

  Office of the Commissioner for Fundamental Rights: Report of the Commissioner for Fundamental Rights on the AJB 4291/2010 case. [Alapvető Jogok Biztosának Hivatala: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az AJB 4291/2010. számú ügyben.] http://www.ajbh.hu [Hungarian]

 • 8

  Government decree No. 145/1999 (X. 1.) regarding law No. 43 of 1999 on cemeteries and on burial procedures. [145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • 9

  Now I Lay Me Down to Sleep. [Most lefekszem aludni.] http://www.nowilaymedowntosleep.org/

 • 10

  Thanatology course, Elective courses, Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University. [Tanatológiai ismeretek. Haldoklás és gyász kérdései az orvosi gyakorlatban. Választható kurzusok. Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem.] http://magtud.semmelweis.hu/okt/valaszthato-kurzusok/293-tanatologiai-ismeretek-haldoklas-es-gyasz-kerdesei-az-orvosi-gyakorlatban [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 31 24
Dec 2020 0 11 12
Jan 2021 0 11 18
Feb 2021 0 22 33
Mar 2021 0 13 19
Apr 2021 0 14 16
May 2021 0 0 0