Authors:
Szilvia Ádám Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089

Search for other papers by Szilvia Ádám in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anikó Nistor Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089

Search for other papers by Anikó Nistor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Nistor Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089

Search for other papers by Katalin Nistor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zoltán Cserháti Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089

Search for other papers by Zoltán Cserháti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Veronika Mészáros Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

Search for other papers by Veronika Mészáros in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt

Bevezetés: A depresszió és a kiégés gyakran lép fel együtt egészségügyi szakdolgozók körében. Bár tüneteik hasonlóak, kezelésük eltérő, így mihamarabbi felismerésük rendkívül fontos. Célkitűzés: A kiégés és a depresszió demográfiai és munkahelyi rizikó-, valamint védőtényezőinek feltárása és diagnosztizálásuk elősegítése. Módszer: A depressziót a rövidített Beck Depresszió Kérdőívvel, a kiégést a Maslach Kiégés Leltárral mértük 1713 egészségügyi szakdolgozó körében keresztmetszeti adatfelvétellel. A kockázati és védőtényezőket t-próbával és varianciaanalízissel tártuk fel. Eredmények: A depresszió és a legalább közepes szintű kiégés prevalenciája egyenként 35,1% és 34–74% volt. A partner/gyermek megléte, a hosszabb, valamint a járóbeteg-ellátásban való munkaviszony a kiégés védőtényezőjének bizonyult. A partner hiánya és a férfi nem egyenként a depresszió és a deperszonalizáció kockázati tényezőjeként jelent meg. Következtetések: A depresszió és a kiégés magas prevalenciája egészségügyi szakdolgozók körében jelentős közegészségügyi probléma. A két tünetegyüttes kutatásunkban feltárt kockázati és védőtényezőinek ismerete megkönnyítheti időben történő diagnosztizálásukat és hatékony kezelésüket. Orv. Hetil., 2015, 156(32), 1288–1297.

 • 1

  Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Demerouti, E., et al.: Using equity theory to examine the difference between burnout and depression. Anxiety Stress Coping, 2000, 13, 247–268.

 • 2

  Ahola, K., Hakanen, J., Perhoniemi, R., et al.: Relationship between burnout and depressive symptoms: a study using the person-centred approach. Burn. Res., 2014, 1(1), 29–37.

 • 3

  Shirom, A., Ezrachi, Y.: On the discriminant validity of burnout, depression and anxiety: A re-examination of the burnout measure. Anxiety Stress Coping, 2003, 16(1), 83–97.

 • 4

  Shirom, A., Melamed, S., Toker, S., et al.: Burnout, mental and physical health: A review of the evidence and a proposed explanatory model. Int. Rev. Ind. Organ. Psychol., 2005, 20, 269–309.

 • 5

  Glass, D. C., McKnight, J. D., Valdimarsdottir, H.: Depression, burnout, and perceptions of control in hospital nurses. J. Consult. Clin. Psychol., 1993, 61(1), 147–155.

 • 6

  Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P.: Job burnout. Annu. Rev. Psychol., 2001, 52(1), 397–422.

 • 7

  Mészáros, V., Cserháti, Z., Oláh, A., et al.: Coping with work-related stress in health care professionals – strategies for prevention of burnout and depression. [A munkahelyi stresszel való megküzdés egészségügyi szakdolgozók körében – lehetőségek a kiégés és depresszió megelőzésének szolgálatában.] Orv. Hetil., 2013, 154(12), 449–454. [Hungarian]

 • 8

  Hidaka, B. H.: Depression as a disease of modernity: explanations for increasing prevalence. J. Affect. Disorders, 2012, 140(3), 205–214.

 • 9

  Bonde, J. P.: Psychosocial factors at work and risk of depression: a systematic review of the epidemiological evidence. Occup. Environ. Med., 2008, 65(7), 438–445.

 • 10

  Leiter, M. P., Durup, J.: The discriminant validity of burnout and depression: a confirmatory factor analytic study. Anxiety Stress Coping, 1994, 7(4), 357–373.

 • 11

  Kulcsár, Z.: Health psychology. [Egészségpszichológia.] ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 12

  Houkes, I., Winants, Y. H., Twellaar, M.: Specific determinants of burnout among male and female general practitioners: A cross-lagged panel analysis. J. Occup. Organ. Psychol., 2008, 81(2), 249–276.

 • 13

  Moreno-Jiménez, B., Rodrígez-Carvajal, R., Hernández, E. G., et al.: Terminal versus non-terminal care in physician burnout: the role of decision-making processes and attitudes to death. Salud Mental, 2008, 31(2), 93–101.

 • 14

  Brenninkmeyer, V., Van Yperen, N. W., Buunk, B. P.: Burnout and depression are not identical twins: is decline of superiority a distinguishing feature? Pers. Individ. Dif., 2001, 30(5), 873–880.

 • 15

  Nolen-Hoeksema, S., Larson, J., Grayson, C.: Explaining the gender difference in depressive symptoms. J. Pers. Soc. Psychol., 1999, 77(5), 1061–1072.

 • 16

  Culbertson, F. M.: Depression and gender: an international review. Am. Psychol., 1997, 52(1), 25–31.

 • 17

  Purvanova, R. K., Muros, J. P.: Gender differences in burnout: A meta-analysis. J. Vocat. Behav., 2010, 77(2), 168–185.

 • 18

  Paykel, E. S.: Life events and affective disorders. Acta Psychiatr. Scand. Suppl., 2003, 108(S418), 61–66.

 • 19

  Alacacioglu, A., Yavuzsen, T., Dirioz, M., et al.: Burnout in nurses and physicians working at an oncology department. Psychooncology, 2009, 18(5), 543–548.

 • 20

  Dickinson-Bannack, M. E., González-Salinas, C., Fernández-Ortega, M. A., et al.: Burnout syndrome among Mexican primary care physicians. Arch. Med. Fam., 2007, 9(2), 75–79.

 • 21

  Ahola, K., Honkonen, T., Isometsä, E., et al.: Burnout in the general population. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol., 2006, 41(1), 11–17.

 • 22

  Purebl, Gy., Kovács, M.: The association between depressive symptoms and physical illnesses, its impact on quality of life. In: Kopp, M., Kovács, M. E. (eds.): Quality of life of the Hungarian population at the turn of the millennium. [A depressziós tünetegyüttes kapcsolata a testi betegségekkel, hatása az életminőségre. In: Kopp, M., Kovács, M. E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • 23

  Martin, F., Poyen, D., Bouderlique, E., et al.: Depression and burnout in hospital health care professionals. Int. J. Occup. Environ. Health, 1997, 3(3), 204–209.

 • 24

  McKnight, J. D., Glass, D. C.: Perceptions of control, burnout, and depressive symptomatology: a replication and extension. J. Consult. Clin. Psychol., 1995, 63(3), 490–494.

 • 25

  Dégi, Cs. L., Balogh, P., Kopp, M., et al.: Depressive symptoms, negative life events and incidence of lifetime treatment of cancer in the Hungarian population. J. Cogn. Behav. Psychother., 2010, 10(1), 39–57.

 • 26

  Weborvos: The nurse is also in need of nursing care. [Az ápoló is ápolásra szorul.] 2010. http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/apolo_is_apolasra_szorul/159916/ [Hungarian]

 • 27

  Palfi, I., Nemeth, K., Kerekes, Zs., et al.: The role of burnout among Hungarian nurses. Int. J. Nurs. Pract., 2008, 14(1), 19–25.

 • 28

  Bencés, I.: Nurses and burnout. [Az ápolók és a kiégés.] Nővér, 2006, 19(3), 10–16. [Hungarian]

 • 29

  Köbli, M., Nagy, L. Pálfiné Szabó, I.: Investigation of burnout syndrome among nurses. [Kiégés szindróma vizsgálata az ápolók körében.] Nővér, 2008, 21(6), 11–20. [Hungarian]

 • 30

  Ádám, Sz., Györffy, Zs., Susánszky, É.: Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. J. Health. Psychol., 2008, 13(7), 847–856.

 • 31

  Maslach, C., Jackson, S. E., Leiter, M. P.: Maslach burnout inventory manual. 3rd ed. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, 1996.

 • 32

  Mészáros, V., Ádám, Sz., Szabó, M., et al.: The bifactor model of the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) – An alternative measurement model of burnout. Stress Health, 2014, 30(1), 82–88.

 • 33

  Beck, A. T., Beck, R. W.: Screening depressed patients in family practice. A rapid technic. Postgrad. Med., 1972, 52(6), 81–85.

 • 34

  Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., et al.: An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry, 1961, 4(6), 561–571.

 • 35

  Rózsa, S., Szádóczky, E., Füredi, J.: Psychometric properties of the Hungarian version of the shortened Beck Depression Inventory. [A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán.] Psychiatr. Hung., 2001, 16(4), 384–402. [Hungarian]

 • 36

  Kopp, M., Szedmák S., Lőke, J., et al.: The prevalence of depressive symptoms and its medical significance in the Hungarian population. [A depressziós tünetegyüttes gyakorisága és egészségügyi jelentősége a magyar lakosság körében.] Lege Artis Medicinae, 1997, 7(3), 136–144. [Hungarian]

 • 37

  Hegedűs, K., Riskó, Á.: Physical and mental health of healthcare workers working with severly ill patients. In: Kopp, M., Kovács, M. E. (eds.): Quality of life of the Hungarian population at the turn of the millennium. [Súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota. In: Kopp, M., Kovács, M. E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • 38

  Hegedűs, K., Szabó, N., Szabó, G., et al.: Are healthcare workers healthier? A comparative study (2002–2006). [Egészségesebbek-e az egészségügyben dolgozók? Összehasonlító vizsgálat (2002− 2006).] Nővér, 2008, 21(1), 3–9. [Hungarian]

 • 39

  Hegedűs, K., Riskó, Á., Mészáros, E.: Physical and mental health of healthcare workers working with severly ill patients. [A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelkiállapota.] Lege Artis Medicinae, 2004, 14(11), 786–793. [Hungarian]

 • 40

  Letvak, S., Ruhm, C. J., McCoy, T.: Depression in hospital-employed nurses. Clin. Nurse Spec., 2012, 26(3), 177–182.

 • 41

  Tay, W. Y., Earnest, A., Tan, S. Y., et al.: Prevalence of burnout among nurses in a community hospital in Singapore: A cross-sectional study. Proc. Singapore Healtc., 2014, 23(2), 93–99.

 • 42

  Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O., et al.: Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch. Gen. Psychiatry, 2005, 62(6), 617–627.

 • 43

  Finlay-Jones, R., Brown, G. W.: Types of stressful life event and the onset of anxiety and depressive disorders. Psychol. Med., 1981, 11(4), 803–815.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 45 48
Dec 2023 0 32 24
Jan 2024 0 55 44
Feb 2024 0 30 25
Mar 2024 0 25 35
Apr 2024 0 13 22
May 2024 0 0 0