View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest, Vas utca 17., 1088
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest
 • | 4 Semmelweis Egyetem, Budapest
Open access

Absztrakt

Bevezetés: Nemzetközi szakirodalmi adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a transzfúziós terápiában folyamatosan nő az ápolók szerepe, amelyet kizárólag komoly szakmai ismeretek és készségek birtokában tölthetnek be. Célkitűzés: A szerzők a transzfúziós terápia gyakorlatának, az ápolók transzfúziós terápiával, valamint saját kompetenciáik meghatározásával kapcsolatos ismereteinek országos szintű feltérképezését tűzték ki célul. További céljuk a hasonlóságok és különbözőségek feltárása volt a kutatás idején hatályos Transzfúziós Szabályzat (2008) előírásainak betartására vonatkozóan. Módszer: A 2014. november 19. és 2015. február 20. közötti intervallumban végzett országos reprezentatív felméréshez saját készítésű kérdőívet alkalmaztak. Az adatgyűjtést papír- és webalapú anonim, önkitöltős, standardizált körülmények között, rétegzett mintavételi technikával végezték. A vizsgált mintába (n = 657 fő) olyan ápolókat vontak be, akik felnőtt fekvőbeteg-osztályon, változó rendszerességgel vettek részt transzfúziós terápiában. A keresztmetszeti kutatás adatait első lépésben leíró statisztikai eljárások segítségével dolgozták fel. Eredmények: Megállapították, hogy a vizsgált minta transzfuziológiával kapcsolatos ismeretei erősen hiányosak (50,72%), az ápolási funkciókat csak az ápolók fele (52,3%) rendszerezte helyesen, és jelentős különbségek voltak a transzfúziós terápia gyakorlatára vonatkozóan is. A vizsgált intézmények túlnyomó többsége rendelkezett saját protokollal, de a betegosztályok mindössze 23,9%-án dolgozott megbízott transzfúziós felelős ápoló. Következtetések: A szerzők a feltárt problémák megoldását az ápolók szakmai felelősségének növelésében, az ápolás vezetőinek a jelenleginél nagyobb mértékű felügyeletében, a megfelelő transzfuziológiai képzés és rendszeres továbbképzés biztosításában látják. Orv. Hetil., 2015, 156(34), 1383–1392.

 • 1

  Vagner, M.: Patient safety in transfusion therapy. [Betegbiztonság a transzfúziós terápiában.] 2011. http://semmelweis.hu/emk/files/2011/01/Vagner_PBS_12BF.pdf [Hungarian]

 • 2

  Nursing Drug Handbook. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2012.

 • 3

  Barótiné Tóth, K., Csernus, Z., Hoffer, I., et al. (eds.): Blood Transfusion Policy: Methodological letter of the Hungarian National Blood Transfusion Service, 2nd edition. [Transzfúziós Szabályzat: Az OVSZ módszertani levele, 2. kiadás.] Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 4

  Stainsby, D., Jones, H., Asher, D., et al.: Serious hazards of transfusion: A decade of hemovigilance in the UK. Transfus. Med. Rev., 2006, 20(4), 273–282.

 • 5

  Lessons for Clinical Staff from the 2007 SHOT Report. http://www.shotuk.org/wp-content/uploads/2010/03/SHOT-lessons-for-clinical-staff-website.pdf

 • 6

  Right blood, right patient, right time – Royal College of Nursing guidance for improving transfusion practice. 2013. http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/78615/002306.pdf

 • 7

  SHOT Report, Summary and Supplement 2013. http://www.shotuk.org/wp-content/uploads/SHOT-Summary-2013-Final.pdf

 • 8

  Annual SHOT Report 2013 Supplementary Information. http://www.shotuk.org/wp-content/uploads/Chapter-4-Summary-of-Main-Findings-and-Cumulative-Results-Supplementary-Information-2013.pdf

 • 9

  Boyce, N., Brook, C.: ‘Towards better, safer blood transfusion’. 2005. http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/8C312BB358B9378DCA2578E30022218A/$FILE/better-safer-transfusion.pdf

 • 10

  Dzik, W. H.: Emily Cooley Lecture 2002: Transfusion safety in the hospital. Transfusion, 2003, 43(9), 1190–1199.

 • 11

  Gray, A., Melchers, R.: Transfusion nurses – the way forward (serious hazards of transfusion annual report 2001–2002). SHOT, Manchester, 2003. http://www.shotuk.org

 • 12

  Hohberger, C., Davis, R., Briggs, L., et al.: Applying radio-frequency identification (RFID) technology in transfusion medicine. Biologicals, 2012, 40(3), 209–213.

 • 13

  Briggs, L., Davis, R., Gutierrez, A., et al.: RFID in the blood supply chain – increasing productivity, quality and patient safety. J. Healthcare Inf. Manag., 2009, 23(4), 54–63.

 • 14

  RFID labels. http://www.siemens.com/press/pool/de/pressebilder/2010/photonews/300dpi/PN201005/PN201005-02_300dpi.jpg https://rtvs.files.wordpress.com/2010/10/banners_home_thumb.png?w=333&h=177

 • 15

  Jimenez-Marco, T., Clemente-Marin, G., Girona-Llobera, E., et al.: A lesson to learn from Hemovigilance: The impact of nurses’ transfusion practice on mistransfusion. Transfus. Apher. Sci., 2012, 47(1), 49–55.

 • 16

  Sorra, J., Nieva, V., Fastman, B. R., et al.: Staff attitudes about event reporting and patient safety culture in hospital transfusion services. Transfusion, 2008, 48(9), 1934–1942.

 • 17

  Bielefeldt, S., DeWitt, J.: The rules of transfusion: Best practices for blood product administration. Am. Nurse Today, 2009, 4(2), 27–30.

 • 18

  Handbook for Transfusion Practitioners. 2010. http://resources.transfusion.com.au/cdm/singleitem/collection/p16691coll1/id/19/rec/1

 • 19

  Weiss Adams, K., Tolich, D.: Blood transfusion: The patient’s experience. Am. J. Nurs., 2011, 111(9), 24–30.

 • 20

  Nursing and Midwifery Council: Standards for medicines management, NMC, London, 2007. http://www.nmc-uk.org/Documents/NMC-Publications/NMC-Standards-for-medicines-management.pdf

 • 21

  Falus, I.: Introduction to the methods of pedagogical research. [Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe.] Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004. [Hungarian]

 • 22

  Baróti-Tóth, K., Csernus, Z., Hoffer, I., et al. (eds.): Blood Transfusion Policy: Methodological letter of the Hungarian National Blood Transfusion Service. Unchanged reprint of the 2nd edition with updated forms. [Transzfúziós Szabályzat: Az OVSZ módszertani levele, a 2. kiadás változatlan utánnyomása aktualizált formanyomtatványokkal.] Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest, 2014. http://www.ovsz.hu/sites/ovsz.hu/files/kepzes/szakmai_anyagok/transzfuzios_szabalyzat_2._kiadas/transzf-szab-verz_76_2_ujra_nyomas_jav_nyomtatv_20140912.pdf. [Hungarian]

 • 23

  Csóka, M.: The implementation of the nursing activity, independent, dependent and interdependent functions of nursing care. In: Székely, A., Hollós, S., Csóka, M. (eds.): Clinical fundamentals of intensive care units. [Az ápolási tevékenység végrehajtása, az ápolás önálló, nem önálló, és együttműködő funkciói. In: Székely, A., Hollós, S., Csóka, M. (szerk.): Intenzív terápiás osztályok klinikai alapismeretei.] Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest, 2013. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 69 12
PDF Downloads 115 100 9