View More View Less
  • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Budapest Mária u. 41. 1085
Open access

Bevezetés: A Neisseria gonorrhoeae-infekciók kezelésére kiadott európai ajánlás elsősorban a nyugat-európai adatok alapján készült, és nem egyértelműen használható a magyarországi helyzet ismeretében. Célkitűzés: A szerzők 2011. január és 2014. június közötti időszakban a Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Országos Szexuális Úton Terjedő Betegségek Centrumában izolált Neisseria gonorrhoeae törzsek rezisztenciaadatait összevetették az izolált törzsek molekuláris tipizálási eredményeivel, azzal a céllal, hogy pontos adatokat kapjanak a hazánkban előforduló Neisseria gonorrhoeae törzsek antimikrobiális rezisztenciájáról. Módszer: Az antibiotikumrezisztencia-meghatározás minimális inhibitorkoncentráció-méréssel, a szekvenciameghatározás a Neisseria gonorrhoeae Multi Antigen Sequence Typing módszerrel történt. Eredmények: A jelenleg terápiának ajánlott széles spektrumú cefalosporinok elleni rezisztencia ritka, az utóbbi években az azithromycinrezisztencia előfordulása viszont rohamosan növekedett. Következtetések: Az új terápiás irányelvek készítésekor figyelembe kell venni, hogy a gyakran fertőzést okozó molekuláris típusba sorolható törzsek között kiemelkedően magas az azithromycinrezisztensek aránya. Orv. Hetil., 2015, 156(6), 226–229.

  • World Health Organization (WHO), Department of Reproductive Health and Research: Global action plan to control the spread and impact of antimicrobial resistance in Neisseria Gonorrhoeae. WHO, Geneva, 2012, 1–36. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241503501/en/

  • Martin, I. M., Ison, C. A., Aanensen, D. M., et al.: Rapid sequence-based identification of gonococcal transmission clusters in a large metropolitan area. J. Infect. Dis., 2004, 189(8), 1497–1505.

  • Chisholm, S. A., Unemo, M., Quaye, N., et al.: Molecular epidemiological typing within the European Gonococcal Antimicrobial Resistance Surveillance Programme reveals predominance of a multidrug-resistant clone. Euro Surveill., 2013, 18(3), 20358.

  • Bignell, C., Unemo, M., European STI Guidelines Editorial Board: 2012 European Guideline on the Diagnosis and Treatment of Gonorrhoea in Adults. Int. J. STD AIDS, 2013, 24(2), 85–92.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 45 42 5
PDF Downloads 68 62 1