View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Ápolástan Tanszék Budapest Vas utca 17. 1088
 • | 2 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Budapest
Open access

Bevezetés: A transzfúziós terápiában részt vevő valamennyi személy szakmai, jogi és etikai felelősséggel tartozik saját tevékenységéért. A kompetenciák megfogalmazásához elengedhetetlen az ápolás funkcióinak meghatározása. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a transzfúziós terápia gyakorlatának, valamint az ápolók transzfúziós terápiával kapcsolatos ismereteinek feltérképezését. Módszer: A vizsgálathoz leíró statisztikai megközelítésben a megfigyelés, a kérdőíves felmérés és az interjú módszerét választották. A saját készítésű kérdőív megbízhatóságát és érvényességét matematikai statisztikai módszerekkel vizsgálták, amelynek során variancia-, standarddeviáció-, valamint Cronbach-alfa-számítást és Pearson-korreláció-meghatározást végeztek. Eredmények: Az ápolók transzfuziológiai ismeretei az érvényes transzfúziós szabályzat tekintetében megközelítették a 90%-ot, az ápolási funkciókat az ápolók 56,2%-a rendszerezte helyesen. Az intézményeknél jelentős különbséget találtak a transzfúziós terápia gyakorlatára, az idevonatkozó dokumentációk alkalmazására vonatkozóan. Az intézmények 75–77%-a rendelkezik saját protokollal, és a betegosztályok ötödén dolgozik megbízott transzfúziós felelős ápoló. Következtetések: A szerzők a megoldást az ápolás vezetőinek a transzfúziós terápia ápolási vonatkozásainak nagyobb mértékű felügyeletében, a kollégák szakmai felelősségének növelésében látják. Orv. Hetil., 2015, 156(9), 366–378.

 • Barótiné Tóth, K.: Blood transfusion policy: Methodological letter of the Hungarian National Blood Transfusion Service. 2nd edition. [Transzfúziós szabályzat: az OVSZ módszertani levele. 2. kiadás.] Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • Smith, A., Gray, A., Atherton, I., et al.: Does time matter? An investigation of knowledge and attitudes following blood transfusion training. Nurse Educ. Pract., 2014, 14(2), 176–182.

 • Smith, F. C., Donaldson, J., Pirie, L.: Pre-registration adult nurses’ knowledge of safe transfusion practice: Results of a 12 month follow-up study. Nurse Educ. Pract., 2010, 10(2), 101–107.

 • Mole, L. J., Hogg, G., Benvie, S.: Evaluation of a teaching pack designed for nursing students to acquire the essential knowledge for competent practice in blood transfusion administration. Nurse Educ. Pract., 2007, 7(4), 228–237.

 • Higgins, D., Jones, D.: Ensuring patient safety blood transfusision. Nurs. Times, 2013, 109(4), 22–23.

 • Tramalloni, D., Aupérin, A., Oubouzar, N., et al.: Implication of nurses in transfusion safety: knowledge assessment and practice evaluation at the Gustave-Roussy Institute. Transfus. Clin. Biol., 2005, 12(6), 427–432.

 • Diakité, M., Diawara, S. I., Tchogang, N. T., et al.: Knowledge and attitudes of medical personnel in blood transfusion in Bamako, Mali. Transfus. Clin. Biol., 2012, 19(2), 74–77.

 • Hijji, B., Parahoo, K., Hussein, M. M., et al.: Knowledge of blood transfusion among nurses. J. Clin. Nurs., 2013, 22(17–18), 2536–2550.

 • Aslani, Y., Etemadyfar, S., Noryan, K.: Nurses’ knowledge of blood transfusion in medical training centers of Shahrekord University of Medical Science in 2004. Iran. J. Nurs. Midwifery Res., 2010, 15(3), 141–144.

 • Tóthné Parázsó, L.: The mathematical foundations of research methodology. [A kutatásmódszertan matematikai alapjai.] Eszterházy Károly Főiskola, Eger. http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0005_31_kutatasmodszertan_pdf/adatok.html [Hungarian]

 • Sajtos, L., Mitev, A.: Handbook of research and data analysis using SPSS. [SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv.] Alinea Kiadó, Budapest, 2007. [Hungarian]

 • Falus, I., Ollé, J.: Empirical research practice: data processing and statistical analysis. [Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és statisztikai elemzés.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • Csóka, M.: Implementation of the nursing activity, independent, dependent and interdependent functions of nursing care. In: Székely, A., Hollós, S., Csóka, M. (eds.): Clinical fundamentals of intensive care units. [Az ápolási tevékenység végrehajtása, az ápolás önálló, nem önálló és együttműködő funkciói. In: Székely, A., Hollós, S., Csóka, M. (szerk.): Intenzív terápiás osztályok klinikai alapismeretei.] Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest, 2013. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 43 39 9
PDF Downloads 171 163 13