Author: Ilona Gaal 1
View More View Less
 • 1 Magyar Hospice Alapítvány, Budapest, Kenyeres u. 18–22., 1032
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Az internet kikerülhetetlen tényezővé vált az egészségügyben és az orvos–beteg kapcsolatban. Hatását két elméleti keretben érdemes vizsgálni: az orvosi hivatásra gyakorolt hatás mellett a döntéshozatali mechanizmusokkal való kölcsönhatás elemzése segít értelmezni a jelenséget, hogy a páciensek az interneten informálódnak betegségükről, a lehetséges gyógymódról vagy az orvosról. Az orvosok többsége idegenkedik attól, hogy a páciensek az internetet is felhasználják gyógyulásuk érdekében, és aggályaikban nem csupán a betegek, hanem saját státuszuk, idejük féltése is megjelenik. Ez a félelem azonban nem indokolt, még akkor sem, ha a napi rutinba nehezen illeszthető be az „internetbeteg”. Az internet nemcsak szükséges rosszként értelmezhető, hanem hatékony kommunikációs technikákkal az orvos a maga előnyére fordíthatja a betegek internetezési szokásait. Orv. Hetil., 2016, 157(17), 680–684.

 • 1

  Central Statistical Office: Proportion of regular internet users (2004–2005). [Központi Statisztikai Hivatal: Rendszeres internethasználók aránya (2004–2015).] https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tin00091.html [Hungarian]

 • 2

  Health Fact Sheet. http://www.pewinternet.org/fact-sheets/health-fact-sheet/

 • 3

  Dutton, W. H., Blank, G.: Next generation users: The internet in Britain. Oxford Internet Survey 2011. Oxford Internet Institute, University of Oxford. http://www.worldinternetproject.net/_files/_Published/23/820_oxis2011_report.pdf

 • 4

  Tóth, T., Remete, S. G., Filep, N., et al.: The e-patient is a friend or an enemy? Health-related internet use in Hungary. [E-páciens: barát vagy ellenség? Egészséggel kapcsolatos internetezési szokások Magyarországon.] IME, 2014, 13(9), 49–54. [Hungarian]

 • 5

  Starr, P.: The social transformation of American medicine. Basic Books, New York, 1982.

 • 6

  Ehrenreich, J. (ed.): The cultural crisis of modern medicine. Monthly Review Press, New York, London, 1978.

 • 7

  Haug, M.: Deprofessionalization: an alternative hypothesis for the future. Sociological Review Monograph, No. 20. University of Keele, Keele, 1973.

 • 8

  Powell, J. A., Darvell, M., Gray, J. A.: The doctor, the patient and the world-wide web: how the internet is changing healthcare. J. R. Soc. Med., 2003, 96(2), 74–76.

 • 9

  Braddock., C. 3rd.: Through the physician’s eyes: The patients (internet)-physician relationship. AMA J. Ethics, 2001, 3(3).

 • 10

  Sára, Z., Csedő, Z., Tóth, T., et al.: The role of advanced information technology solutions in enhancing doctor-patient communication. [A korszerű információtechnológiai megoldások szerepe az orvos-beteg kommunikáció javításában.] IME, 2013, 12(4), 20–24. [Hungarian]

 • 11

  Blumenthal, D.: Doctors in a wired world: Can professionalism survive connectivity? Milbank Q., 2002, 80(3), 525–546.

 • 12

  Tuchman, B. W.: A distant mirror: the calamitous 14th century. Ballantine Books, New York, 1979.

 • 13

  Sobel, D.: Galileo’s daughter. Penguin Books, New York, 1999.

 • 14

  Epstein, R. M., Hundert, E. M.: Defining and assessing professional competence. JAMA, 2002, 287(2), 226–235.

 • 15

  Buda, B.: The physician–patient relationship and the specialty of the communication in psychoterapy. In: Buda, B.: The regularity of the common human communication.] [Az orvos–beteg kapcsolat és a pszichoterápiás kommunikáció sajátosságai. In: Buda, B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei.] Animula Kiadó, Budapest, 1986, 181–189. [Hungarian]

 • 16

  Pilnick, A., Dingwall, R.: On the remarkable persistence of asymmetry in doctor/patient interaction: a critical review. Soc. Sci. Med., 2011, 72(8), 1374–1382.

 • 17

  Towle, A., Godolphin, W.: Framework for teaching and learning informed shared decision making. Br. Med. J., 1999, 319(7212), 766–771.

 • 18

  Coulter, A.: Paternalism or partnership? Patients have grown up-and there’s no going back. Br. Med. J., 1999, 319(7212), 719–720.

 • 19

  Málovics, É., Vajda, B., Kuba, P.: Paternalism or shared decision making? Patients about physician–patient communication. In: Hetesi, E., Majó, Z., Lukovics, M. (eds.): World of services. [Paternalizmus vagy közös döntés? Páciensek az orvos–beteg kommunikációról. In: Hetesi, E., Majó, Z., Lukovics, M. (szerk.): A szolgáltatások világa]. JATEPress, Szeged, 2009. [Hungarian]

 • 20

  Elwyn, G., Laitner, S., Coulter, A., et al.: Implementing shared decision making in the NHS. Br. Med. J., 2010, 341, c5146.

 • 21

  Informed Medical Decisions Foundation. http://www.informedmedicaldecisions.org/

 • 22

  Oshima Lee, E., Emanuel, E. J.: Shared decision making to improve care and reduce costs. N. Engl. J. Med., 2013, 368(1), 6–8.

 • 23

  Ommen, O., Janssen, C., Neugebauer, E., et al.: Trust, social support and patient type – associations between patients perceived trust, supportive communication and patients preferences in regard to paternalism, clarification and participation of severely injured patients. Patient Educ. Couns., 2008, 73(2), 196–204.

 • 24

  Vajda, B., Horváth, S. Málovics, É.: Shared decision making, as an innovation in physician-patient communication. In: Bajmócy, Z., Lengyel, I., Málovics, Gy. (eds.): Regional capacity for innovation, competitiveness and sustainability. [Közös döntéshozatal mint innováció az orvos-beteg kommunikációban. In: Bajmócy, Z., Lengyel, I., Málovics, Gy. (szerk.): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság.] JATEPress, Szeged, 2012. [Hungarian]

 • 25

  Powell, J., Inglis, N., Ronnie, J., et al.: The characteristics and motivations of online health information seekers: cross-sectional survey and qualitative interview study. J. Med. Internet Res., 2011, 13(1), e20.

 • 26

  Gaal, I.: Beyond medicine. Patients, relatives, physicians and nurses on health. [Túl a medicinán. Betegek, hozzátartozók, orvosok, ápolók az egészségügyről.] http://www.hospicehaz.hu/assets/nyitotanulmany.pdf [Hungarian]

 • 27

  Sommerhalder, K., Abraham, A., Zufferey, M. C., et al.: Internet information and medical consultations: Experiences from patients’ and physicians’ perspectives. Patient Educ. Couns., 2009, 77(2), 266–271.

 • 28

  Bylund, C. L., Gueguen, J. A., D’Agostino, T. A., et al.: Cancer patients’ decisions about discussing Internet information with their doctors. Psycho-oncology, 2009, 18(11), 1139–1146.

 • 29

  Broom, A.: Medical specialists’ accounts of the impact of the internet on the doctor/patient relationship. Health, 2005, 9(3), 319–338.

 • 30

  Pilling, J.: Doctor-patient consultation. In: Pilling, J. (ed.): Medical communication. [Az orvos–beteg konzultáció. In: Pilling, J. (szerk.): Orvosi kommunikáció.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 31

  Rider, T., Malik, M., Chevassut, T.: Haematology patients and the internet – the use of on-line health information and the impact on the patient–doctor relationship. Patient Educ. Couns., 2014, 97(2), 223–238.

 • 32

  Lee, C., Gray, S. W., Lewis, N.: Internet use leads cancer patients to be active health care consumers. Patient Educ. Couns., 2010, 81(Suppl. 1), S63–S69.

 • 33

  Physician financial transparency reports (Sunshine Act). http://www.ama-assn.org/ama/pub/advocacy/topics/sunshine-act-and-physician-financial-transparency-reports.page?

 • 34

  Hanula, Z.: Let’s see, what cures cancer today. [Lássuk, ma éppen mi gyógyítja a rákot!] http://index.hu/tudomany/2014/11/17/lassuk_ma_eppen_mi_gyogyitja_a_rakot/ [Hungarian]

 • 35

  Don’t google it! http://www.ddb.be/work/CEBAM/dontgoogleit

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 30 0 0
Nov 2020 19 19 5
Dec 2020 25 0 0
Jan 2021 14 0 0
Feb 2021 20 0 0
Mar 2021 13 1 1
Apr 2021 4 0 0