View More View Less
 • 1 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
 • | 2 Központi Statisztikai Hivatal, Budapest
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089
Open access

Absztrakt

Bevezetés: A hospice-szolgálatok és az általuk ellátott végstádiumú betegek száma évről évre emelkedik, ugyanakkor az itt dolgozó szakemberek száma csökken. Testi és lelki megterhelésük fokozódik, ez pedig kiégéshez és a dolgozók fluktuációjához vezethet. Célkitűzés: A hospice-okban dolgozók testi és lelki állapotának, a kiégéssel kapcsolatos veszélyeztetettségüknek és megküzdési stratégiáiknak felmérése. Módszer: A Hungarostudy vizsgálatokra alapozott kérdőíves felmérés hospice-szakemberek és önkéntesek (n ≈ 1500) körében. Eredmények: A kérdőívet kitöltőknek (n = 195) átlagban 1,86 munkahelye van, és 45,8%-uk napi 12 vagy ennél több órát dolgozik. Leggyakrabban fáradtsággal, energiahiánnyal (65,1%), zavaró testi fájdalmakkal (46,9%), alvási (42,1%) és emésztési problémákkal (35%) küzdenek, túlsúlyosnak ítélik magukat (56,9%), és lefekvéskor is munkahelyi gondjaik foglalkoztatják őket (72,8%). Következtetések: A hospice-ban dolgozók túlterheltek, fizikai és lelki tüneteik vannak, körükben is jellemző az együttérzésből fakadó kifáradás (compassion fatique), ugyanakkor jelentősen hat az együttérzésből fakadó elégedettség (compassion satisfaction) is, mint a gondozásért kapott elismerés elfogadásának képessége. Orv. Hetil., 2016, 157(25), 1000–1006.

 • 1

  Hegedűs, K.: The mental health of the staff dealing with dying patients. The possibilities of decreasing burnout and mental burdens. [A haldokló betegeket kísérő személyzet mentálhigiénéje. A kiégés és a pszichés terhek csökkentésének lehetőségei.] Lege Artis Medicinae, 2000, 10(5), 448–452. [Hungarian]

 • 2

  Hegedűs, K., Riskó, Á., Mészáros, E.: The physical and mental state of health workers dealing with seriously ill patients. [A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelkiállapota.] Lege Artis Medicinae, 2004, 14(11), 786–793. [Hungarian]

 • 3

  Szabó, N., Szabó, G., Hegedűs, K.: Interdisciplinarity – workplace stress – holistic point of view in health care. [Interdiszciplinaritás, munkahelyi stressz, holisztikus szemléletű ellátás.] Lege Artis Medicinae, 2008, 18(3), 243–249. [Hungarian]

 • 4

  Kovács, M., Kovács, E., Hegedűs, K.: Is emotional dissonance more prevalent in oncology care? Emotion work, burnout and coping. Psycho-Oncology, 2010, 19(8), 855–862.

 • 5

  Kovács, M., Kovács, E., Hegedűs, K.: Emotion work and burnout: cross-sectional study of nurses and physicians in Hungary. Croat. Med. J., 2010, 51(5), 432–442.

 • 6

  Kegye, A., Zana, Á., Révay, E., et al.: The real cost of caring for seriously ill patients – Compassion fatigue or satisfaction. [A súlyos betegek ellátásának igazi ára – az együttérzésből fakadó fáradtság vagy elégedettség.] Lege Artis Medicinae, 2015, 25(3), 129–136. [Hungarian]

 • 7

  Figley, C. R.: Compassion fatigue: Psychotherapists’ chronic lack of self care. J. Clin. Psychol., 2002, 58(11), 1433–1441.

 • 8

  Melvin, C. S.: Professional compassion fatigue: what is the true cost of nurses caring for the dying? Int. J. Palliat. Nurs., 2012, 18(12), 606–611.

 • 9

  Kopp, M., Kovács, M.: Appendix: Questionnaires used in the Hungarostudy 2002 survey. In: Kopp, M., Kovács, M. (eds.): Quality of life of the Hungarian population in the millenary. [Melléklet: a Hungarostudy 2002 felmérésben használt kérdőívek. In: Kopp, M., Kovács, M. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • 10

  Kopp, M., Rózsa, S., Skrabski, Á.: Questionnaires used in the Hungarostudy 2002 survey and Hungarostudy 2006 follow-up study. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian state of mind 2008. [A Hungarostudy 2002 és a Hungarostudy 2006 követéses vizsgálat kérdőívei. In: Kopp, M. (szerk.): Magyar lelkiállapot, 2008.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 11

  Susánszky, É., Székely, A.: The metodology of the Hungarosudy 2013 survey. In: Susánszky É., Szántó, Zs. (eds.): Hungarian state of mind 2013. [A Hungarostudy 2013 felmérés módszertana. In: Susánszky, É., Szántó, Zs. (szerk.): Magyar lelkiállapot, 2013.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • 12

  Zana, Á., Hegedűs, K., Szabó, G.: Validity and reliability of Multidimensional Fear of Death Scale in Hungarian population. [A Neimeyer és Moore-féle Multidimenzionális Halálfélelem Skála validálása magyar populáción.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006, 7(3), 257–266. [Hungarian]

 • 13

  Czeglédi, E.: Options of stress management in obesity treatment. [A stresszkezelés alkalmazási lehetőségei az elhízás kezelésében.] Orv. Hetil., 2016, 157(7), 260–267. [Hungarian]

 • 14

  Pikó, B. F.: Burnout, role conflict, job satisfaction and psychosocial health among Hungarian health care staff: a questionnaire survey. Int. J. Nurs. Stud., 2006, 43(3), 311–318.

 • 15

  Kalicińska, M., Chylińska, J., Wilczek-Rożyczka, E.: Professional burnout and social support in the workplace among hospice nurses and midwives in Poland. Int. J. Nursing Pract. 2012, 18(6), 595–603.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2020 0 15 22
Jan 2021 0 13 16
Feb 2021 0 14 13
Mar 2021 0 15 20
Apr 2021 0 16 22
May 2021 0 14 27
Jun 2021 0 2 1